Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Törkiye Ferdî Boks şampiyonası ADNAN SUVARİ DİYOR Kİ: MİLLÎ TAKIMIMIZIN ÇALIŞMA SİSTEMİ TATMINKÂR OLMADIĞI GİBİ TAKIMIN İSKELETİ İSTANBULUN 3 BÜYÜKLERİNE MENSUP OYUNCULARDAN KURULDU. AYRICA BİNLERCE LİRA HARCAMAK SURETİYLE ... Ankoralı yumruklar şompiyon Ankara, İstanbul, Ankara, îçel, Ankara, Bursa, Malatya, Erzurum, Konya, İzmir bölgelerinden seçilen 52 boksör geçtiğimiz hafta sonunda kozlarmı paylaştılar ve yumruklarıru konuşturdular. Yaşar Doğu salonunda yapılan bu Türkiye Şampiyonasında Ankaralılar 7 birincilik alırlarken Îçel Konya ve İstanbul birer şampiyonlukla yetinmek zorunda kaldüar. Finalde salonun kapılarım çok erkenden kapamak gerekmişti. Salonu hınca hınç dolduran seyirciler senede bir defa olsa dahi tatminkâr müsabaka seyredemediler. Çünkü. şampiyonluk için finale kadar gelmiş millî boksörlerimiz doğru dürüst çalışma imkânı bulamadıklan için son ravuntlarda âdeta itiştiler ve zayıf hakemlerin müsamahasından faydalanarak alabildiğine fa vül yaptılar. Teknik sonuçlar 51 kilo: 1 Ali Uçar (Ankara) 2 Engin Yadigâr (İst.) 54 kilo: 1 Sadettin İncesu (Ank.) 2 Yusuf Geniş (İçel) 57 kilo: 1 İsa Çekinmezer (İçel) 2 Süleyman Aydın (Ankara) 60 kilo: 1 Yeter Sevimli (Ank.) 2 Nejat Kiter (Ank.) 63,5 kilo: 1 Celâl Sandal (Ank.) 2 Ali Kıhç (Konya) 67 kilo: 1 Cemal Kamacı (Ank.) 2 Şefii Pirimoğlu (Ank.) 71 kilo: 1 Ferzande Işık (Konya) 2 Adnan Dinçer (Ank.) 75 kilo: 1 Ahmet Bergman (İst.) 2 Nazif. Kuran (Erzurum) 81 kilo: 1 Hamit Deniz (Ank.) 2 Alâettin Dündar (İst.) Ağır: 1 Hikmet Coşkunoğlu (Ank.) 2 Ahmet Topçu (İst.) Teknik, döğüşken boksörler ile başarıh hakemler ise şunlardır: En döğüşken boksörler: Nejat Kiter (Ank.), İsmet Atıct (İst.), Veli Karahan (İst.), Engin Yadigâr (İst.), İsa Çekinmezer (İçel), Ziya Tekeşin (İzmir). En teknik boksör: Sadettin İncesu (Ankara). En başarüı ve genç hakem: Vedat Karakurum (İst.) GÜNDÜZ ANEARADA DEĞİŞIK BİR TAKIM DENİYECEE TALÂT, KADRİ VE NECDET BU HAFTA OYNAYACAKLAR Ankara maçlarmın hazırhğına başlıyan Sarıkırmızılılar dün sabah saat 10.30 da sıkı bir şekilde çalışmışlardır. Galatasarayın bu haftaki maçlarında bazı oyunculara yer vermesi beklenmektedir. Bu oyuncuların başında Kadri, Talât, ve Necdet gelmektedir. Galatasarayın çalıştırıcısı ve yöneticisi Gündüz Kılıç: «Ankara maç lan Legia maçının kadrosunu tesbit etmeye yardım edecektir. Bazı oyunculara şans vereceğim» demiştir. Gündüz Kıhç Bazı düşünceleri var Abmet Berkman Yumrukların hakkı J Abideye çelenk koydular Okulspor yurtlarının 1964 1965 faaliyeti bugün başlıyacaktır. Bu mürasebetle dün bütün şehrimiz okullarının katıldıkları bir tören yapılmış ve Galatasaray Lisesi bahçesinde toplanan okullarmı temsile gelen öğrenciler toplu halde Taksimdeki âbideye çelenk koymuşlardır Ccının getirilişi de htıtcılıdır! Iznılr, 3 (Çetin Gürel büdiriyor) Milli futbol takımımızın bir müd &et önce teknik direktörlüğünü yapan Adnan Süvari, Tunus maçından sonra milli takımımızla ilgili olarak şunları söylemiştir: «4 1 lik netice ııormal olmakla beraber. takımımızın kollektif bir oyun çıkaramadığını gazetelerdeu I öğrenmiş bulunuyorum. Esasen halen de iddia edebilirira ki millî takımımızın kollektif oyun üzerindeki çalışmaları lıatalıdır. Diğer bir husus da maalesef milli takımımızın nüvesi için tekrar 3 İstanbul kulübüne dönülmüş olmasıdır. Futbol oyununda tekniğin, kondüsyonun yanında vazife yapma aşkının büyük rolü vardır. Can'ın İtalyadan bu maç için getirilmesi bence hatalı bir yoldur. Eğer dikkat edildiyse bütün kamp müddetince herkes Can ile alâkadar olmuş ve diğer futbolcularda gayri ihtiyari bir aşağılık duygusu meydana getirmiştir. Can, sadece milli takımımızı ismen süslemiş ve hasılâtı kabartmıştır. Dünya futbol şampiyonasına bazırlanmakta olan millî takımımızın çalışraalarında kendi kendimizi aldattığımıza kaııiim. Inşallalı ben aldanmış olu ruııı.» Orhan Boran Y. Direk'i moralman takviye edeceğim dedi Tanınmış takdimci Y. Direk kulübü adına konserler verecek Kemal BULUT Yeşildirek k u l ü b ü n ü n menejerliğine getirılen Orhan Boran dünkü a n t r e n m a n d a eşofmanlarını giyip çok sevdiği futbolculanyla koşarken, zıplarken onlara moral veriyor, onları teşvik ediyordu, Ancak futbolcular çift kale yapar ken yanına yaklaşabildim ve ilk sualimi sordum. 1 Yeşildirek k u l ü b ü n e olan sevçiniz neden ileri geliyor? Gerek renk gerek m u h i t olarak sevdim bu câmiayı. Sonra Sarı Yeşilli gençlerin bana olan büyük sevgisi bağladı bu kulübe beni. 2 Vazifeye çağınldığınızda neler hissettiniz? OKULSPOR YURTLARI AÇILIYOR Okul spor yurtları bugün mi'htelif salon ve sahalarda yapılan karsılaşmalarla başhyacak tır. Bugünkü müsabakaların programı şu şekildedir: Futbol: Vazife ile çağınlacağım hatırıma gelmezdj. O an hayatımın e n şerefli dakikaları oldu, diyebilirim. 3 Kulübe başka nasıl favdalı olacaksınız. îdarî işlerde uzlaştırıcı rol oynamak ve k u l ü p y a r a r ı n a konser t e r t i p edip mali yönden takviyeye çalısacağım. Orhan Boran b u r a d a d u r d u . gözleri düşünceli b i r hal aldı. AğzınFotoğıaf: Telefoto CUMHURİYET (Ank. İst.) T.H.A. dan şu sözler d ö k ü l d ü : Ş. Sporu 1 0 yeneıı F. Bahçenin Hüseyin vasıtasiyle yaptığı bir akın Bu sene değil a m a seneye takımımı birinci k ü m e d e göreceksiniz, dedi. SPOR'un her dalına önem veren Gazeteniz CUMHURİYET, yarından itibaren başhyacak olan OKUL SPOR YURTLARI'nın bütün müsabakalarını özel bir kadro ile izlemeye karar vermiştir. Beden Terbiyesi öğretmeni Kemal ENÖKTEM'in idaresinde (Gökalp Tokar, Faruk Arar, Volkan Gürcan, Nurettin Altıkızlar, Tabsin Turan, Birol Arcan, Muzaffer Sever, Erdin Candemir, Sabri Tok) dan kurulu Cumhuriyet Okulspor Yurtlan ekipi bütün müsabakalan not vererek ızliyecek ve okuyucularımıza sunacaktır. Yarmdan itibaren her perşembe günü... Şeref St.: Atatürk Er. Lisesi Mat baacılık Okulu, Vefa Lisesi PerEseyan Kız Lisesi Beşiktaş K. Linoit Lisesi Pertevniyal Lisesi. tevniyal Lisesi. Vefa Kulübü Salonu: MahmutpaVefa St.: Bakırköy Lisesi Kaba sesi, Tarhan Koleji Kandilli Kız şa Orta Gedikpaşa Orta, Şişü KoLisesi. taş Lisesi, Galatasaray Lisesi Hayleji Orta Musevi Lisesi Orta. Lsık Kadıköy Halk Eğitim Salonu:: Ke Lisesi Orta Fındıklı Orta, Karadarpaşa Lisesi. mal Atatürk Orta Üsküdar Orta. gümrük Orta Eyüp Lisesi Orta. DaFenerbahçe St.: Kadıköy Tic. LiÇamhca K. Li. Orta Kadıköy K. rüşşafaka Orta Zeyıinburnu Orta. sesi Pendik Lisesi, Maçka Sat. Ens. Orta, Kadıköy Kız Lisesi K. Ens. Eyüp Lisesi. Basketbol: Ticaret Lisesi. Voleybol: ANKARA 3 Türkiye lıgi lideri F. Bahçe bu gece Şekerspor ile yaptığı karşı. Haydarpaşa Lisesi Salonu: H. Pa Haydarpaşa Lisesi Salonu: K. Özel laşmada vasat bir oyun gösterdi. Oldukça ağır bir sis altında oynanan maçta ilk şa Lisesi Orta Saint Joseph L. Or Tic. Koleji Istiklâl Lisesi. Amerikan Dersanesi SaL: Çember ta. K. Özel Tic. Koleji tstiklâl Litehlikeyi Fenerbahçe kalesi atlattı. Osmanın ıskaladığı topu thsan boş kaleye gönKadıköy Halk Eğitim Salonu: Saderdi. Özcan koştu ve topu kurtardı. 23. dakikada ziyanın, 24. dakikada Hüseyinin litaş Orta Cağaloğlu Kız Ens. O., sesi. int Benoit Lisesi Pertevniyal LiK. Halk Eğitim Salonu: Saint BeKandilli K. Lis. O. Şişli Koleji O., şutları neticesiz kaldı. 43. dakikada Muharremin Aliyi geçen şutu direği yalayarak dışarı gitti. Devre golsüz kapandı. lllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIif 2 nci yarıda Osmanın yerine N'eİMIIIII1IIIIIII dim girdi. F. Bahçe baskısım artırdı. 52. dakikada Ergun, 55 dakikada Hüseyin 2 fırsat kaçırdılar. lidir. Şehirlerin ticaret ve eğlcn 66. dakikada Ergunun pasını Ziya 1964/1965 yılı okullararası spor ce merkezlerinde apartıman okaleye gönderdi, Nedimin ayagına karşüaşmaları bugün başlıyor. kullar açmaktan ve açtırmakUın çarpan top kaleciyi şaş'.rtarak ağSaf amatör binlerce okullu »porloto oynayaolara yardım etmek gayesıjle (Cumnurıyet) lara takıldı ve Fenerbahçe bu tek genç, çeşitli spor dallarında yavazgeçmeliyiz. Sporcu gençliği kendıne mahsus bu tabmıne ber bafta yer vermektedîr. Türgolle sahadan 1 0 galip ayrıldı. rışacak. Ne yazık ki bu büyük teşvik için, meselâ lisedcn üniYazan: Kemal ENÖKTEM Hakemler: Veli Necdet Arıç kitlenin güzel hareketleri küçük kiyede yayınlanan 8 gündelik büyük gazetenin tabminlerinin versiteye geçişte, sporun bir (B. Oğlu Ortaokulu Bd. Eğltlml ögmmeni) 7 Necdet Oralalp 6, Burhan yankılar bulacak. Çoğunluk yine bu ortalamasının yanına; özel olarak (Cumhariyet'in) tahmidalında belli bir dereceye ulaşTrak 6. yüz binlere satılan bir kaç futbol nini eklemeği uyçun bulduk. Okuyucularımıza bu davranışla zümlenemiyeceği aydındır. Ne miş çocuklara bir puvan avanta Hiç vakit kaybetmeden bütün cunun penaltı kaçınşınm nedeF. BAHÇE: Ali 6 Özcan 6. bizmet edeceSimizi umuvoruz. jı tanımalı, üniversiteden mezun ni peşinde olacak. Sonra 1968 gözümnzü ve gücümüzü bir ke ler yapabileceklerimizden aklılsmail 7 Şeref 7, Osraan 5, A. olurken de «Spor sertifikası» zomıza gelenleri şöyle özetliyelim: narda bekliyen yüz binlerce oolimpiyadı gelecek. Yüzlerce kulhsan 6 Şükrü 6, Ergun 6, Hii1 Takımlar İlk önce okullarda spora yete runluğu konmalıdır. Izman ankul gencine vöneltelim. Millî Elüp, milyonlarca para, stadlar, seyin 5, Ziya 6, Aydın 7. trenör ve spor hekimleri yetişcek zaman ayırmalıdır. Haftada ğitim ve sporla ilgili Devlet Bateşlrilât tiimen tümen idarecileŞ. SPOR: Yusuf 6 Süleyman 1 tirmek için bir «spor akademisi» Beykoz Göztepe 45 dakikalık beden eğitimi ile kanlığı, derhal işbirliği kurmarimizle koskoca futbol piyasasın 6. Selâhattin 6 Aydın 7, Zafer kurulmalıdır. Sporun yalnız doğ 9 Beşiktaş Altay h; bu alanda bilgi ve uzmanlı bir şey yapılaraaz. Okullardaki dan, er meydanına gönderecek 6. Nedim 5 Ali 5, Vahap 6, Mu 3 matik kuvvetle değil, zekâ, bilBeykoz Altay çalıştırıcı öğretmenlerin bu işe ğından faydalanılacak kişileri bir on bir amatörümüz olmıyazaffer 7, Jhsan 6, Muharrem 6. 9 Beşiktaş Göztepe ği ve kültür istiyen bilimli bir ayıracakları saatlerini değerlenbir araya toplamalı; okullarda cak. AUah vergisi ile dayandığıAli ABALI 8 G. Birliği Feriköy direrek bu elemanlardan yetiş uğraşı ile yükselebileceği tartımız tek dal da (güreş) incele ,in ve Milli Eğitimde çalışanların . P.T.T. Galatasaray fikir ve tecrübelerinden de ya miş oldukları alanda fayda sağ şılmaz artık. Tek amacımız olcele kopmak üzere. Tüm sporla4 P.T.t. Feriköy lanmalıdır. Satranç Olimpiyadmda rarlanarak, kafa ve emek birliği mamakla beraber; geleceğin dün rın temeli atletizmde ise haliG. Birliği Galatasaray yapılmah: gerekli pratik çare ya ve olimpiyat şampiyonları miz ortada. Bu durumda sporuSaha ve tesisleri okulların ya13 maçı bilen beş kişi 59 bin 7 lira Kasımpaşa Çuk. İd. Yurdu 2 rakiplerimiz belli oldu hıılımmalıriır. Varılan kararlar, nına getirmelidir. Orta öğretim elimizin altında. Okullu gençlik muzun geleceği ne olacak? Yeşildirek Çuk. İd. Yurdu 2 TelAviv 3, (AP) Satranç Olim 50 kuruş. 12 maçı bilen 57 kişi 5 bin kitlesi, elinden tutacak mutlu oyalanmadan uygulanmalı. i'ok okulları ve üniversiteler küçük Kasımpaşa Ad. D .Spor 3 Böyle devam edilecekse sonuç piyadı için gruplar bugün tesbit e 176 lira, 11 maçı bilen 739 kişi 399 listadlar, kapalı salonlar, ve hat kişileri bekliyor. Yeni spor yılı 8 Ülküspor Vefa değişmiyecek tabiî. Ne mi ya sa temenni niteliğinde genelge dilmiştir. Takımımız, Norveç, Por ra, 10 maçı bilen 5325 kişi de 55 lira 7 ler göndermekle bu sorunun çö tâ yüzme havuzları ile çevrUme okul gençliğimize başarılı olsun. Karşıyaka Vefa palım? tekiz. Polonya, Britanya, Amerika ikramiye alacaktır. ve F.ıııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııı ı ıitı ııı 111111 tı ıı 111 ıı 1111 r 11111111111111111111111111111111111111 ııııııııınııııııı ı ıııir İran ile aynı gruptadır. FENERBAHOE BAŞKENT'TE ŞEKERSPOR'U 10 YENDİ Baskette F. Bahçe ile Dz. H. Ok. oynuyor Basketbol lig maçlarına bu gece Spor ve Sergi sarayında yapüacak olan müsabakalarla devam edilecek tir. Gecenin en mühim maçında Fenerbahçe • Dz. H. Okulu önünde çetin bir imtihan verecektir. 17.00 Beyoğluspor Çrrçır 18.00 Beykoz • Moda 20.00 Fenerbahçe Dz. H. Okulu. OKUL SPOR YURTLARI SPOR TOTO • 7 2 8 1 3 1 8 (i 5 9 Tah. Cumhu Tah, 40 85 6« 90 65 90 60 60 45 40 45 60 50 4 2 1 9 2 S 6 7 3 1 1 0 1 0 1 1 2 0 •j •> 2 5 5 6 2 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 02 2 01 1 0 0 &EÇBN GÜM fOSTA &ÜNE BİZ S//ZJ9 BAVJJL &BLDj GÜM/ZÜJCÇÜLMZ 6ÖA5VLEiZi /C08J SPAV/'C' İM TE.L A VİV DE K0LJ3N ESKJ DONL&IZJ GÖMLEKLLE&J OLDJJĞU MEVOANfl ÇlJCTf fy. y£TUA/US MİLlS DfNLED/HİZ „ MUAVİNİ , E VVEL (JE YAPILAN 8 J « T&Sİ M N ÖD£N\E EMeİNI tifl R.İCA İLE "20 000 T L » V). YAPT\Ğ>1 5ÛNUNDA PA2AJ2 VARJDI Ş 2OO00 400 000 LE 8EKİ İShMİL AÜJRT &£ CEN 6L/A/ A.&M2.I TOS ÜA BİZ J3İLF /£ Ç/KfiA/ A? £7 OEN aî/2. Sempaük Baba Tosy aü,, elı dosyaL». , OEVLET PES TER.8İy£rS) BtUCÂNJ ÖÜSTÜAT/İOA/C VE B//2J 0LAMN VB TÜZM. &/ZIKLETÇ LS&İAIE /JED/y£LJEQ.INÎ VE A7/^ \Z£ gÛTUN SPO/Z SSV& LEQj BÜyÜJC ADADAALi TL/ YAAIŞINA DAVB7 ETMİŞT/... zaroz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog