Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Orfa Dogfrmflı ve BaUMfikr» e n pıhalı fotbokısn Başkenttek! maçı fzliyen sigortacılar maç bittikten sonra trfbünde rahat bir nefes aldılar Teşkilâtta değişihliK YÖNETİCİLER MALİYE BAKANLIĞI İLE TEMASA GEÇEREK VE 440 SAYILI KANUNDAN FAYDALANARAK SPOR TOTO'YU DA İÇİNE ALAN BİR İDARE HALİNE GETİRMEK İSTİYORLAR Can Tunus maçı İçin 2 milyon 800 bin liraya sigorta ettirilmiş l Erdoğan ARIPINAR Tunus maçı içın davet edılen ve gorevım \apan Lazıo'lu Can Bartu bu sevahatınde Ortadoğunun ve Balkanların en pahalı futbolcusu unvanını almıv tır. Milli Takım kampına davet edılen Bartu ıçın Turk Futbol Federasyonn bır sigorta sırketıne Can'ı 2 mılvon 800 bın lıraya siçorts etmıs ve bunun ıçın 6000 TL. prim odemıstır. Sigorta sırketının muamelevı vapan memuru bılahare telaşa kapılmıs ve «Bu bır sporcu ve bır ın>an jçm korkunç meblağdır Eger Can'a maçta bır sev olursa sırket iflas eder» demıstır Produktorler ve mufettısler mıllî maç sonuna kadar trıbunden heyecanla alnız Can'ı takıp etmısv ler ve Rumen hakemı Radulescu bıtırış duduğunu çaldığı anda bır «Ohhh ! » çekmıslerdır CAN NELER DEDt? Bartu ıle maçtan sonra Ankara Palas'ta verılen vemekte konustum. Tuv gıbı hafıftı. «Benı hıçbır maçta boyle gordun mu'> dedı »Bak bir damla bıle vorgunluk vok uzenmde. Italya ınsanı bovle v apıvor. Normal kılomdan da 4 kılo aşağıyım. Belkı herkes benı yedek eanıp merak etmektedir. Ben ojnamak istemıvorum. Kolay değıl, Roına sevırcısı onune çıkacağım Tam formumda oynıyabılırım demeden bunu goze alamıvorum Italya da 10 yıl daha oynamak ısterım. Ama bu cambazlık gıbı bır sey Bızım bır stıle gıtmemız sart. 11 kısının yukunu bır kısının tasıma«ı devrı çoktan geçmıs profesvonel olan futbolcu 11 adam da ovnamağa mecbur Bır gun doner«em tabıı Fenerbahçeve donmek ıstenm» dedı Bu Italva futbolu ve Can ın ozeti ıdı Bır mılli maç, îstanbul'da bırkaç gun, yıne Lazıo yıne dev lıg Orta Doğu'nun ve Balkanların en pahalı futbolcusu olan Can Bartu Beşiktaşlı Necıuı ile bir İtal\an gazetesini tetkik ediyor Beden Terbiyesi ikiisadî devlet kurumu mu oluyor? Ankara 2, (Cumhumet Buro*>u) Beden Terbıjesı Genel Mudurluğunun bugunku şartlar altında çalışamı>acağını anlayaıı >enı >oneticıleri Malı\e Bakanlı ğı ile temasa gecmişler \e 44* sa \rlı kanundan yararlanarak Beden Terbıje Genel Mudurluğunu SporToto'.\u da teşkilata katarak >arı bağımsı/ bır idare haline sok ma voluna gıtmek ıstemışlerdır Malı\e Bakanlıgı ıle temaslar devam ederken bır taraftan da teşkılâtta muka\elelı memur çalıştırma jolunu denemektedaler Ilk tesebbus netıce verırse Genel Mudurluk bır ıktısadı devlet teşekkulu huvnetını kazanacaktır Tesebbuslenn netıce vermesı ıçın Genel Muduıluk sorumluları bujuk faalı%et " ~teım<>ktedııleı TÜRKİYE LIGİ LİDERİ SARILÂCİVERTLILER BAŞKENTTE Beşiktaş Tiran maçı için temasa gecti Beşiktaş Kulubu ıdaıecılerı, Balkan Kupasma dahıl Tıran maçınıo tarıhını tesbıt etmek ıçın faalıjetle ' rını artırmışlaıdır : Dun Ankaraya gıdeıek Federas\on uvelerı ıle bır goruşme japan Teknık Komıte uyesı Faruk Sağnak' Başkenttekı faahvetlerınden sonra şu şekılde konuşmustur «Federasvo nun anlavışlı davranacağını tahmın edıvoruz Goruşmeleıımız umıt \erıcı oldu Bundan sonıakı ışımız ıdare heyetı olaıak maçm tarıhını tesbıt etmek ve bunu Tıranlı ıdarecılere bıl dırmek olacaktıı » Dıger taraftan Beşiktaş futbol takımı bu haftakı lıg maçları ıçın ılk çalışmasını bugun yapacaktır F. Bahçe bu gece Ş.Spor ile oynuyor Fenerbalne futbol takımı, Ankara Spor VazarUrı Bırlıfinin dâıetlısı olarak dun Başkente gitmiştir. t» nerbahçe takımı Başkentte bu gece saat 19 da Şekerspor ile ozel bir maç vapacaktır. Bu maçta Ankaradaki Tunus maçında oynıyan millî futbolculara da yer verilecektir. Dıger taraftan Can Bartu'nun da bu gecekı maçta oynaması ıçın orgamzatorler teşebbuse geçmışlerse de Fenerbahçe kulubu ıdare heyetı mılli maç ıçın getırılen Can Bartu>u o\natmak ıstememışler ve bu" nun ıçın de onun sıgortalı olduğunu ılen surmuşlerdır Idare heyetının bu haklı ıtırazı karşısında organızatorler de fazla ısrar etmemışlerdır. Sarı lâcıvertlıler yarın gece de ylne saat 19 da Ankaragucu ıle karşılaşacaklardır. Bu maçların bılet fıyatları ıse tesbıt edılmıştır. Kapalı tnbun 10 lıra, maraton 5 hra, kale arkaları 2 5 lıra olarak satışa çıkanlmıştır. Fotoğraflar: Erdoğan ARIPIN\R BU GOLÜN NERESİ FAIL? Metın Tunus mıllı maçının en ıyı adamı ıdı «Gol çocuk» her yanı ıle gol doluvdu 65 ıncı dakıkada uçarak attığı kafa golunu hakem (faul ola rak' ıptâl ettı Aslında bu faul degıl, hârıkulâde bır goldu (sağdai 4 gole rağmen de Tunusun en ı\ı adamı Fenerbah çenın beğenıp teklıf yaptığı kalecı Sassı ıdı (solda'ı 4 uncu golden sonra uzuntusunden dıregın dıbıne oturmuş du şunuvor. F. BAHÇE, TUNUS MILLI TAKIMI KALECİSİNİ ALMAK İSTİYOR Pazar gunu 19 Maııs scadında Tunus takımını 4 1 yenen mıllı futbol tdkımının elemanları dun sabah 10 30 uçagı ıle Istanbula donmuşlerdır. Takımın Fenerbahçelı elemanları Ankarada vapılatak olan karşılaşma ıçın Başkentte kalmışlardır. T I M S T4KIMI 4İRILDI Futbol Federasvonunun îstanbul tıklarını, Federasyondan ve Turk da ıkı gun mısafır etme talebıne halkından gorduklerı vakın alakajı ragmen Tunus mıllı futbol takımı, unutmıv acaklarını belırtmışlerdır yurda donmeyı ıstemış ve Ankara fE\ERB\HÇE SASSI ILE dan avnlmıştır. Tunuslular Turkı ILGILENDI Ankarada futbol yede buvük bır dostlukla karşılaş casusları Tunusluların mıllı maçta goz dol duran kalecısı 19 yaşındaki Sassı ıle maçı ızlemeye gelen Fenerbah çelı ıdarecıler ılgılenmışlerdır Sas sı'yı Tunusta yapılan 1 1 maçın da gorup beğenen San lâcıvertlı o yuncular ıdarecılere Sassı den bah setmıslerdır Fenerbahçelı ıdarecıler Lızbon. î (özel) Dunv a Kupatransfer konıısunda Sassı ıle go sı elemelerınde Turkıve, Çekoslorusmuşler \e muspet cevap almış \akva ve Romanva ıle avm gruplardır ta bulunan Portekız, rakıplerı ıle \apacağı çetın maçlara buvuk onem vermektedır. Pazar çunu AnMFNECERLIK TEKLİFİ karada vapılan Turkue • Tunus Ankara 2. E^kı Beşiktaş ve Mıl (41) m<.çını. Portekız «.•'utbol ca lı takım antrenoru Sandro Poppo'>a «ıı^ları» takıp etmıstır Bunlar TüRKIYE SPOR YAZARLARI FEDERASYONU Mıllı maç munasebet^ le Ankaıa>a gıden îstanbul spor Futbol Federasvonu tarafından Mıl Dunv a Kupası elemelerının hazııSelâhattın GIZ yazarları, Ankaralı spor yazarları ıle jemeklı bır toplantı yapmıslaı \e Ankaranm da katılması ıle Turkıye li takım menecerhğı teklıf edılmış , l k p l a m m t e s b l t e d e n > başantrenor Spor Yazarları Federasyonunun kurulmasına karar vermışleıdır Bo> lece Turkıyede bır tek Spor Yazarları Teş tır Federasvon Sandro nun cevabı otto Glorla'ya raporlarını gonde Tel Aviv'de bejin mücadelesi ve kafa sporu vapacağız diyen satrançkilâtı olacak ve bırlığın her ılde şubesı bulunabılecektır Resımde bu onemlı toplantıdan bır an goruluyor nı bek'emektedır çılar Yeşilkov'den hareket etmeden once recektır Portekizliler Tunus maçına müşahit göndermişler 16 KASIMDA LEGİA İLE OYNAMAK ÜZERE VARŞOVAYA GİDECEK OLAN G. SARAYA 15 KASIMDA LİG MAÇI VERİLDİJ G. Kılıç: Federdsyöüdan anlayış bekliyoruz Galatasarajın çalıştırıciai ve \onetıcısı Gunduz Kılıç 16 kasımda Legıa maçını ovnamak uzere Polonva'va gıdeceklerını soylemıştır. Kılıç, Futbol Federasyonunun 15 kasımda Turkıye lıgınde Beykoz maçını koymasına çok uzulduklerını, Federasyondan anlayış bekledıklennı belırterek şunları soylemıstır »Turkıye'de temsıl hakkına sahıp takım bır bız kaldık Federasyon daha once Fenerbahçeye anlavıs gostermıstı, bu anlayışı bıze de gostererek Be>koz maçını tehır edebılır.» Galatasaray Futbol Takımı dun kulup lokalınde çalısmıstır 2 gun daha antrenman yapacak ve per"sembe gunu Ankarava gıdecektır. Kılıç, Legıa maçına Beşiktaş maçından once hazırlandıklannı, 16 kısılık kadroyu muhafaza ettıklerını ve bu arada bırçok oyunculan denedıklerını de «ovlemıs muhtemelen 11 kasım çarsamba gunu kampa gınleceğını, Ankaradakı maçta bırçok ovuncuya yer vereceği"i ıfade etmıstır SPORTOTO'DAİBU HAFTA EN S O N \IIII\IUII\II/ NETiCELER .. BEYİNLERİN m •• tt m \ni\\\w\\ r AIIMI\ Türkiye ligînde O 7 a Sarav 7 Hacettepe 8 P Bahçe 4 Ist Spor 7 7 Iz Spor Ankaragucu 7 Sekerspor 7 Demırspor 7 G Birligl 4 Goztepe 7 Altav Ferlkov 7 Altınordu 7 G 5 4 2 4 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 A Y P KP 16 4 11 3 13 5 11 3 9 5 10 6 15 1 8 0 8 8 8 6 7 7 8 6 6 9 7 7 9 10 6 8 7 12 6 8 6 3 3 3 6 8 5 9 6 10 5 9 5 14 5 9 3 10 4 10 U 2 3 7 10 0 1 3 2 9 B M 11 3 0 5 0 0 0 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 1 1 3 3 1 4 1 0 MÜCADELESİ 1 2 3 4 5 Beykoz Göztepe Beşiktaş Beykoz Altay Altay Beykoz: Beşiktaş: Goztepe: P.T.T.: Beşiktas: G. Saray: Altay: GençlerbirlığiBeykoxBeşiktaş: Alta>: Gençlerbirlıği: Beşiktaş: G. Saray: Goztepe: P.T.T.: Gençlerbirliği. Altay: Feriko\: Altınordu: P.T.T.: Goztepe: G. Sara>: Beşiktaş: PTT.: Goztepe: Ferikoj: Altınordu: Gençlerbirliği: Alta>: G. Saray: Beşiktaş: Kasımpaşa: Yesildirek: Ç. Id. Yurdu: Guneşspor: Yesildirek: KasımpaşaÇ. İd. Yurdu: Kasırapaşa: Yesildirek: Ad. Demirspor: Petrolspor: Llkuspor: Sarı>er: Vefa: Bursaspor: Karşı>aka: Karagıımruk: Vefa: Bursaspor: 0 3 2 2 « 1 0 .i » 3 0 3 8 1 2 2 3 « 2 0 2 2 1 0 j 2 2 0 3 « 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 8 1 • 2 « 2 2 ] Kâğıt uzerinde Goztepe ağır basmakla beraber Bejkoz puvan almak içın çıkacak sahaya hırslı Bctkoz, bize gore beraberlik kurtarır Goztepeden. Altay her zamanki gibi iddialı gelıyor Istanbula. Fakat rakibi Besiktaştan puvan alması çok guç. Beraberlık dahi surpriz olur Bejkozun puvana ıhtıjacı \ar, sakatları ı\ı eşmedı. Goztepenın asker futbolculan, her ıkı akıma eşıt şans venjor. Besıktaşm şampıyonluktakı ıddıası en iyı lemanlarının sakatlıklan ıle tehlıkeye gırıyor Mta\ surpriz takımı, hırsh ve beklenmedık go1 er*atı\or Sonunruluktan kurtulma çabası ıçındekı Beraberhk maçı gibi goruııu\or Nefesi te gucu kur\etli olan takım 2 gun maçında ne Bejkozla Altayın Istanbulda puvan alma umıdı nm en fazla olduğu maç ticeyi lehine çevırebılır Beşiktaş, lıgdeki idılıasını de\am ettırebilmek için yenmek zorunda olduğu bir maç daba. Beşiktaş galıbUeti normal. Gençlerbirliği Ankarada Ferikotu yenebilecek kudrette, fakat formda Feriko>lulerm surpriz yapmaları muhtemel. Galatasarayı deplâsmanda P T T gıbı çetın rakip beklivor. Ilk gunku maçta Galatasara; favorimiz. Iki rakıbin de pu\ana ıhtı\açları çok PTT saha ve seyırci avantajını kullaııabılırst î puvan alır. Galatasarav, inkarada ıkınci tun formda Gençlerbirlığıne karşı çetın bır maç. İlk netice Galata"iara\ çalibiveti. Suat Sureyva ıyıleşmedı Galatasaray mağ ubıjetı Beşıktası kamçılaması lâzun. Goztepe eksık kadrosu ıle ovTiıyacak Gençlerbirliği ve Ferıkov geçen haftaların en formda ekıplerı Tam kadro ıle oynıvacaklar bu maçı Galatasaray deplasmanda puvan vermemek mecburıvetınde P T T stırprızlı netıceler alıyor \nkarada 3 bu>uklere karşı Ikı takım lıgdeki duruTilarını saglamlaştır nıak ıçın ovnıvacaklar Ferıkoy forma gırdı. P TT tam kadro ıle oynuyor Galatasaravı ikmcı maçında vaşlı elemanla rınm durumu dusunduruyor Gençlerbirliği du zeldı Sakatları yok Beşiktaş Göztepe Gençlerbirliği Feriköy P. T. T. Galatasaray P. T. T. Feriköy Gençlerbirliği Galatasaray Kasımpaşa Çuk. İd. Yurâu Yesildirek Çuk. İd. Yurdu Kasımpaşa Ad. Demirspor Ülkuspor Vefa Karşıyaka e 1 8 9 10 tl 12 0 Kasımpaşa Istanbulda Idmanyurdunu >eKasımpaşa genç kadrosunu duzelttı ve for nebilecek durumda, galıbı\et Kasımpasanın. ma soktu Çukurovalılar beklenmedık netıceler Beraberlık Mersınlıler i^ın ıvi netıce olur. alıvorlar \eşildırek ıçın ha>atî bır hafU bizce. IdYesildirek duzelıyor ve javaş yavaş Ug ha manyurdunu kendi sahasında yenecektir. Be vasına gırıvor Tam kadro ıle oynıyacak. Mer raberlik sonra duşünulebilir. sınlıler ıkınci gunku ınaçı tam kadro oynıya?aklar Iki rakip kuvvet dengesinde eşit kuv\ette Kasımpasanın sakat ve cezalı ovuneusu yok gorunuyor. Kasımpaşa kendı sahasında sz da Adana Demirspor ıdarî krız ıçerısınde Bu, fut olsa şanslı. bolcularda da goruhnektedır. Istanbulun iyi ekıpi Vefa. Izmirde Ulkuspordan beraberlık alabilir. Saha ve seyırci Llkusporu daha guçlü kılıyor. Karşıyaka maçtan galip »yrüabilir. Vefanın butün mücadelesi beraberlik için olacakHer ıkı takımda sakat, kadro ıle oynuyor cezalı yok. Tam Vefa « 2 tır. Karşıyaka ve Vefa şampıyonluk ümıtlenn kaybettüer, denebılır. Prestlj mücadelesi yapa caklar 0 1 0 1 1 1 0 20 2 lll 1 0 0. SATRANÇ EKİPİMİZ TELAVİVE GITTİ Israel'de yapılacak Satranç Olımpı>adına katılacak mıllı satranç takımımız dun TelAvıv'e gıttı Hare ketten evvel kafıle başkanı Jırayır Çakır gazetemız muhabırıne şunları sovledı 16. Satranç Ohmpıvatına 6 sı oyuncu olmak uzere yedı kışı ıle gı dıyoruz Bu, Varnada yapılan Olımpıyatlardan sonra, ıkincı ıstırakımız olacaktır. 38 mıllet arasında 30 uncu olacağımızı soylıyebılırım. Tokyo Olimpıjatları bedenlerın mücadelesi halınde geçtı. TelAvıv'de ıse beyın lerın mucadelesıne şahıt olacağız. Ka faları buyuk takımlar kazanacak, ajakları bu>uk olanlar ıse sonuncu olacak • Kafılede bulunan satranççılarNevzat Suer, Coşkun Kulur, Vılatmır Haralambof, Musa Tebı, Uluğ Nutku, Seracetün Bılyap % kafıle e baskanı Jıravır Çakır Haltercilerin istedikleri kişi PTT Beskoz 5 4 HiiliiT FeıİTOyoııııııa 2. Türkiye ligî o G 4 6 5 5 5 5 4 5 5 4 2 3 1 1 1 0 B 5 0 2 2 2 2 3 1 0 1 4 1 4 3 2 2 M 3 3 1 2 4 5 2 3 3 4 5 5 3 3 5 5 Alp Karalıiber Sarı\er 12 Çukurova 9 Bursaspor 8 Ulkusoor 9 Vefa 11 K Gum 12 Bey Spor 9 K Yaka 9 \Itmdag 8 Ad Dı Spor 9 Beylerbeyl 11 Petrolspor 9 Guneşspor 8 Kasımpaşa 7 Sakar\a 8 Yesildirek 7 A Y P KP 22 17 16 9 14 7 11 8 14 11 17 17 18 12 13 10 14 7 12 11 13 17 5 8 5 7 7 12 8 18 2 19 13 11 12 6 12 4 12 6 12 10 12 12 11 7 11 7 10 6 9 9 8 14 7 11 6 10 5 9 4 12 9 12 SPOR TOTO SporTotonun 12. hafja bıut sonucu şu şekıldedir: 13 maçı 5 kışı, 12 maçı 56 kışi 11 maçı 731 ki§i 10 maçı 5223 kişi doğru olarak bılmişidr. Kesın sonuçlar yarın anlaşılacakür. Haşım Ekener'den boşalan Halter Federasyonu Başkanlığı ıçın hal ter camıasında tanınmış bır ısıro olan Alp Karabıberden bahsedılmektedır Haltercılerın çok vakından tanıdıgı Alp Karabıber 1952 56 vıl ları arasında japtığı çalışmalar sı rasında bu spor dalında buyuk gelısmeler kavaedılmıs ve bu arada Tahranda vapılan dunya sampıyonasında da haltercılenmız 10 Ile Üsküdar takımı 14 uncu arasında dereceler almışîstanbul Hentbol lardır Alp Karabıber'm Federasjon Baş şampiyonu oldu kanlığına tâvın edılecegı haberı litanbul el topu şampıjonası Üs spor çevrelerınde de sevmçle karşıkudar el topu takımının şampıyon lanmıştır luğu ıle sona ermiştir. Şampıyonluk maçında Uskudar, Bostancıyı 119 ye nerek, I'tanbul şampiyonu olmuştur Edip Öke Kürek Ajanı olacak! Istıfa eden ve ıstıfası Bolge Mu duru Turan Barlas tarafından ka bul edılen Kurek Ajanının yerıne, venı bır Ajan bulunmustur Bır çok kulubun tasvıp ettığı yenı Aıan PS kı mılli ve Fenerbahçelı kıırekçı Edıp Oke'dır üzım seneler Fener bahçede kurek çeken ve kurek spo runun kalkınması ıçın çok çalışan Oke'nın Ajanlığa getırıldıkten sonra bu spora daha faydalı olacağı soylenmektedır. Oke, bır okulda dg retmenlık yapmaktadır. Kulupler önümüzdeki gtinlerde Turan Barlas ın yapacağı toplantıda Öke'nın Ajan olmasmı istıyecekierdır... Güllede gençler rekortmeni Osman Karol halterde 2 rekor e^ale etti Lıselerarası halter musabakası 15 lıseve mensup oğrencının ıstırakıyle yapılmış ve gayet ılgı goren musabakalarda gencler gulle atma rekortmeni Osman Karol. 2 Turkıve rekoru egale etmıstır Takım tasnıfınde Bakırkoy 24 puvanla bırıncl olmuş, dığer lıseler ıse su puvanları almışlardır Eyup 22, H Paşa 18, Vefa 15, Robert Koleı 13 H Paşa Sanat Enst 11 Bıhr Koleıı P öz»l Anadolu Lısesı 8, Saınt Benoit S,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog