Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BE$İKTA$ CALIŞTI. FENERBAHÇE DİNLENDİ V ann saat 14.15 te Dolmabahçe stadmda yapılacak olan Fenerbahçe Beşiktaş maçının son hazırlıkları tamamlanmıştır. Beşiktaş takımı hafif bir çalışma yaparken, Fenerbahçeliler de istirahat etmişler, sadece gripten rahatsız olan forvet oyuncusu Ogün Altıparmak, öğleden sonra tek başma Fenerbahçe stadında çalışmıştır. Maçın hakemleri ancak maç günü belli olacaktır. Federasyona yakm çevreler müsabakavı muhtemelen Ankara bölgesinden bir hakem üçlüsünün idare edeceğini belirtmektedirler. Müsabakamn numaralı tribün biletleri kulüpler ve bölge tarafmdan satılmış ve bitmiştir. Meteoroloji istasyonlan havanın süratle iyiye doğru gittiğini kaydetmektedirler. BEŞİKTAŞIN CEVATI SiyahBeyazh takımın Türk sporundakı en büyük özelliği yehi ve genç kabiliyetler yaratmasıdır. İşte •on antrenmanda Beşiktaşm yeni ümidi Cevat topa vururken... •V" II ııuu mi IJJI lımımuıUBOt^p w | .ll........t W ^ ^ J * 3 ¥ » f t E = S Ş & ' w ^ ^ '|y;qigg8Jg Slyah beyaılılarla son 24 saat Siyahbeyazlı takım bugün kaleci deniyor Beşiktaş futbol takımı dün saat 15.30 da yaptığı son çalışma ile Fe nerbahçe ile yapacağı dev maçın ha zırlığmı bitirmiştir. Bugün istirahat edecek olan Siyahbeyazh takımın teknik yönetici lerini düşündüren tek mevzuu Nec minin durumudur. Necminin elindeki sakatlık genç kalecinin oynaması na bir mâni teşkil etmemekteyse de Necminin hafta içi antrenmanlarında sıkı çahşmaması Sabrinin oynama ihtimâlini artırmıştır. Ancak bu gün öğleden sonra antrenör Spayiç iki kaleciyi de bir çalışmaya tâbi tutacak ve son karan verecektir. Beşiktaşm, Sarılâcivertli takıma karşı şu tertibi ile çıkması beklenmektedir. Sabri İhsan, Fehmi Yavıız, Mu hittin. Kaya Coşkun, Yusuf, Ahmet. Sanlı, Ender. Ogün dün tek başma çalıştı Fenerbahçe futbol takımı antrenör Oscar Hold, lüzum göstermedi âi için kampa girmemiştir. Sarılâcivertli oyuncuları kendilerini kont rola mecbur ettiği için, toplu halden başka kendini tara ve iyi hissetmiyen futbolcular tek başlarına da çaiışmaktadır. Dün bütün takım istirahat ederken, grip olduğundan dolayı antren manlara çıkamıyan forvet oyuncusu Ogün Altıparmak, öğleden sonra 15.00 de Fenerbahçe genç takımı ile birlikte antrenman yapmıştır. Ogünün yarınki maçta Fenerbahçe nin 11 numaralı formasını giyeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Sarılâcivertli idareciler kadro hakkında bir açıklamada bulunmamışlar, antrenör Hold'un tam selâ hiyetli olduğunu söylemekle yetinmişlerdir. Diğer taraftan Hâzımın kasıklann dr.ki bezeler tedavi ile iyileşmiştir. Ftnerbahçe takımınm yarınki maça muhtemelen: Hâzıın Özcan. B. Ismail Şeref, Osman. A. İhsan Sııkrü. Birol. Şenol, Ziya, Ogün» tertibiyle çıkacağı tahmin edilmektedir. IKİ KOZ Fenerbahçenin yarın Beşiktaş öniindeki iki mühins kozu Şenol ve Birol hafta içinde en fazla çahşan ve antrenör tarafından takdir edilen elemanlan oldu. Resimde, son çalışmadan bir an. Sarı Lâcıvertlilerle son 24 saat «Batı yakasının hikâyesinden ne haber?» N bekliyen kişilerin umut dolu dakikalarının hikâyesi bu.. Beşiktaş kampında her zamankindcn daha başka bir bava taâkimdi. Futbolculann meydana getirdik • leri öbeklerde konusulmıvan tek konn (Dev maçtı). Dev maç, Fenerbahçe kelimesi âdeta (tabu) dan bir söz haline gelmişti. Fenerbahçe maçı ne olur? sorusu futbolculsrı biraı dalçalandırdı. Siyah • avi düşler cenneti Boğazın yükselen ses sonsuz uğultusu.. Denizle gök Beyazlı kümeden arasında alçahp yükselen Beşiktaş onbirinin iddiasını da izah ediyordu «Batı Takasının Hikâyemartılann çığhklan... sinden ne baber? Beşiktaş yakası Yaklaşan «Büyük zaman» m ümitli». heyecanı. Kararan göklerle geFutbolcularının ümitli ve arzulu leceği keşfetmek istercesine, konuşmaları ve hareketleri karşıçehrelerde beliren sert ifade.. sında sevincini gizlemiyen antreVe Yeniköyde meşin yuvarla nör Spayiç, şu şekilde konusuvorğın filelerdeki randevusunu du : «llkin Fenerbahçenin favori olduğunu söylemek yerinde olacak. Ancak gençlere güvenim sensuz. KoIIektif bir futbol oynıyarak Feıierbahçeyi yenmeğe çalışacagız. Top yuvarlaktır. Belli olmaz, kader bize çülebilir». Fenerbahçe maçlarının golcüsü Ahmet : «Bir gol atabilirsem ne mutlu bana». Sanlı ise: «Gençlik • Favorinin karşısında bakalım ne olacak?..» derlerken, Beşiktaşm ümitli olduçunu da belirtivorlardı.. Ercan TURCAN Eksik de olsa fazla da olsa rakib Beşiktaş değil mi? Asaf AYÇIL ntrennıandan sırılsıklam olan eşofnıanları devşiren Mustafa Amca güldü: «Bu kadar yıldır Fcnerbahçeliyim, çocukların böyle ağır antrenmanlardan böyle canlı döndıiklerini görmedinı dedi. Fenerbahçe Kulübüııde haftada bir defa ıslanan formalar şimdi her gün sırılsıklamdı. Antrenör Hold sakin, beyanatsız, yaldızsız bir kişi. Çalıştırması, emir ve hareketleri de öyle.. Çocuklar buna uymuşlar. En küçük takıma nasıl hazırlanıyorlarsa, en büyüğüne de öyle hazırlanıyorlar. A Eskrimciler döndüler Ankara ve Istanbul Uluslararası Eskrim Turnuvasına katılan Italyan, Avusturyah ve Alman eskrim ciler dün uçakla yurdumuzdan ayrılmışlardır. Hareketlerinden önce Türkiyedeki eskrimin geçmiş senelere nazaran ilerleme kaydettiğini belirten misafirler, gelecek yıllarda yapılacak turnuvaya da katılmaktan büyük şeref duyacaklarını belirtmişler, ayrıca Türkiyede gördükleri misafirperverlikten de memnun olduklarını söylemişler . dir. Iranlı eskrimciler ise bugün hareket erîeceklerdir. Y AZI SI Z Birinci lige bugün 3 şehirde devam ediliyor G. Saray H. Tepe Dolmabahçedeki yegâne maç, Beykoz Feriköy arasında Aydının sakatlanmasına çocuğu sevdikleri için üzüldüler. Yoksa gazozcu Hamdi'nin bir sözü var : «Oscar Hold, bu oynar, dese; ben canavar olurum vallahi!» Ogünün dün antrenmana, tek başına da olsa, çıkması, ıdarecılerı olduğu kadar taraftarları da sevindirdi. «Sol kanad emniyette, sağ kanadda hem bek, hem açık var. Korkma!» diyorlar. Hüseyin, Fenerbahçe'nin en çetin, en krıtik maçlarının adamıdır. Diğer arkadaşlarına nispetle soğukkanlı görür ve söyler. Ona fikrini soranlara, »Biz iyiyiz hamdolsun amma, iyi de olsa, kötü de olsa, Be.şiktaşla oynıyacağız...» Öyle diyelim de üst yanına Allah kerim demiş... Evet, rakip ne olursa olsun Beşiktaş! Fenerbahçe belli etmese de bu havanın içinde.. ürkiye 1 inci ligine bugün üç şehirde devam edilecektir. Istanbulda tek maç, Ankara ve İzmirde ikişer maç yapılacaktır. İSTANBILDA Şehrimizde Dolmabahçe Stadmda günün yegâne maçını saat: 14.15 de Feriköy ile Beykoz yapacakîardır. I Çetin geçeceği tahmin edilen bu karşılaşmada şanslar eşittir. ANKARADA Ankara 27, (CumhuriyetBürosu) Yarın (Bugün) şehrimizde 1 inci Türkiye ligi maçlarına devam ediie cektir. Legia maçı dolayısiyle pazar gün kü müsabakası tehir edilen Galata saray, bugün tek maçını Hacettepe ile yapacaktır. Sarıkırmızılılar bu maçtan sonra îstanbula dönerek kamplarına devam edeceklerdir. Gü nün diğer karşılaşmasını Şekersporİstanbuispor o>nıayacaklardır. İZMİRDE İzmir 27, Türkive ligine yarın (bugün) şehrimizde devam edilecektir. 12.30 da Altay Ankaragücü, 14.45 de Göztepe Demirspor karşı laşacaklardır. Fenerbahçe Galatasaray bu akşam karşılaşıyor Tuncer BENOKAN Basketbol Liginin en mühim ve final karşılaşması bu akşam saat 20 de Spor Sarayında ilk devrede henüz mağlubiyet almıyan Fenerbahçe ile t. Teknik tjniversiteye mağlup olup ilk jenilgiyi alan Galatasaray arasında yapılacaktır. Fenerbahçeliler bu maça mutlak favori olarak çıkmaktadırlar. Kadroları geniştir. Ellerinde fazla eleman vardır. Takımın yöneticisi Samim Göreç Sarı Lâcivertli takımın bu maçta şansımn fazla olduğunu, bu maçı kazanmamaları için hiç sebep bulunmadığını söylemekte fakat «ezeli rekabet havası neticeyi çoğu zaman değiştirebilir» demektedir. Fenerbahçenin en büyük kozu Hüseyin Kozluca ise Galatasarayı açık farkla yeneceklerini rahatlıkla ifade etmektedir. Galatasarayın daha henüz toparlanamamış olması Fenerbahçeli taraftarları ümitlendirmekle beraber Sarı Kırmızıh ekipin böyle durumlarda rakibini çoğu zaman yendiği de malumdur. Galatasaraydan Nur bu maçta oynıyamıyacaktır. Ankaradan Özerin gelmesi beklen mektedir. G.Sarayın yedeği olmaması büyük dezavantajdır. Buna bir de antrenör eklenince, Sarı Kırmızıh takımın bu maçta galip gelmesini tahmin etmek zor olur. BASKETBOL 1. LİG AYVAZ KONUŞUYOR «Kendime güveniyorum. 1,5 yıl sonra PUVAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P çağırırlarsa pelir Ayyıldızlı forma icin güresirim» F. Bahçe G. Saray İ.T.Ü. P.T.T. Dz. H. Ok. Moda Çırçır Kadıköy B. Spor Beykoz 0 1 1 2 4 5 6 6 7 7 778 499 24 721 585 22 651 518 21 621 510 19 632 616 16 529 587 14 507 555 12 447 663 12 562 730 10 419 604 10 iiıııri'iıııiiiııılii Fotoğrai: Tulay DıVITÇlüGLU ORHAN BORAN KAMPTA Yeşildireğin meneceri Orhan BoAntalya 27, fa.a.) Serbest gü ran Piyer Loti otelinde Yeşildirekle birlikte kanıpta. reşlerde takımımıza bir altın madal ya kazandıran, Olimpiyat Şampiyonu İsmail Ogan, dün yaptığı antren man sırasında sağ ayağından sakat[ lanmıştır. Şampiyon güreşçi, Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmış ismail llıjiiıı \iiliiiiliimli Yeşildirekle birlikte Orhan Boran da kampfa Kâzım Ayvaz veda toplantısı yaptı «Meksikada daha iyi bir netice alacağımızı umuyorum. İsveçli nişanhm Müslüman oJursa evieneceğ:im» ' tır. İİFORHM | liii Spuru j ^Spor* c/cı. i j • ;Sılâhlı Kuvvetler Savaş Beden ; S Eğitimi ve Spor Okulu Güreş ; • Öğretmem; i • «Spor iki yüzü keskin bir sUâhtır: ; Skullanmasını bilmiyenlerin parmak ; • larını doğrar > ; ! Bir zamanlar biiUin dünya mıl; ! letlerinin dillerinde terennüm e; î den şu cürale halâ kulaklanraızı; ; çınlatmaktadır. «Kaçın kuvvet ilâ. . ; hı Türkler geliyor» sözü henüz di ; S mağlardan silinmemiştir. Abideleş ; ; miş güreşimiz son bir kaç senedir ; Skaderini kaybetmi',, diğer sporlar j { dev adımlarla yürürken Ata sporu ; S muz olan güreş de duraklama dev S • rine girmiştir. Olimpiyatlardaki n i . ; S hai neticenin kritiği yapılırsa; mil ! • letçe bu işe sarılma zaıııanı gel; î miştir. Bu sporu ilmi metotlarla '. • çalışan diğer milletler üzerine çı • S kartmak zaruTeti doğmuştur artık. : ! «Türk gibi kuvvetli» evet yine de • jkuvvetliyiz; fakat her türlü imkân; \ Iarı bizden üstün olan milletler; 3 hıınun yanında çalışmalarını mev ; î cut imkânlarının da dışına çıkar. • • tarak fizikî ve tıbbi metotlarla ne . • ticeye gitmektedir. Buna müvazi ; ! olarak da sporla tıbbı omuz omuza j • gotürerek düzenli çalışmanın yol; S lannı bulmuşlardır. Şurası bir ha | • kikattir ki bn branş artık (zeki ve ; îkültürlü) kimselprin sporu olmuşî ! tur. *"'kir ve beden kültürü ile; ; (Arkası 7 nci sahifede); Yazan: İsmail AKÇAY : lîiireş | YALÇIN GRANİT Yaraya p rmak bp^r] Yoleybol lig maçları devam ediyor Voleybol lig maçlarına yarın Spor Sarayında yapılacak olan karşılaşma larla devam edilecektir. Maçların programı şu şekildedir.: 16.00 G. Saray Beşiktaş 17.30 İ.T.Ü. B. Spor 18.00 Bakırköy D. H. Okulu 19.00 Fenerbahçe Şişii Güreş servetimizi gerektiği gibî kullanamıyoruz Puppo Sandro Miliî takım antrenörlüğüne davet edildi Ankara, 27 Beden Terbiyesi Futbol Federasyonundan bildirildiğine göre, halen İtalya'da, ikinci kümeden bir takımı antrene etmekte olan Beşiktaşm eski antrenörü Pııppo Sandro'ya, milli takım menejerliği ve antrenörlüğü teklif edilmiştir. "Bütün yollar 4 puvana çıkar,, Granit "G, Saray için en büyük dezavantaj Bugün Puppo Sandro'dan gelen bir telgrafta, teklifin kendisi taraOlimpiyat şampiyonu Kâzım hakkında konuşmuştur. fından müspet karşılandıgı, bağlı Ayvaz, yarın saat 12 de trenle *** bulunduğu takımın idarecüeriyle yurdumuzdan ayrılaeaktır. AyKâzım Ayvaz, «Türkiyede gureş, anlaşabildiği takdirde, önümüzdeki vaz, dün bir basın toplantısı ya kaybolmuş bir spor değildir. Bazı hafta içinde, Türkiye'ye gelebilecp d parak güreşimiz ve istikbali (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) gi bildirilmiştir. Bu hafıa 2 nci Türkiye iigının cıı çetin maçları şehrimizde yapılacaktır. Bugün Yeşildirek • Güneşspor. Sarıyer Petrolspor oynıyacaklardır. 2 nci ligde İstanbulun sevilen takımı Yeşildirek. menecer Orhan Boranla birlikte Piyer Loti otelinde kamp yapmaktadir. Boran dün gazetecüerle bir sohbet toplantısı yapmıştır. Toplantıda «Bu hafta 4 puvan almak tek hedefimiz, bütün yollar buraya çıkar Güneşspor ve Petrolspor çeün rakiplerdir. Fakat Yeşildirek iyi hazırlandı. Galatasaray ve Feriköy Dıze ara transierlermde çoK yardım ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Galatasarayın Kıbrısiı kalecısı Osman ve diğer oyuncular bize çok faydalı olacaklardır. İyi bir haber. antrenörümüz Bülent Giz'in aramıza dönmesidir. 4 puvanı alahm 12 A ralıkta Taksim Belediye salonundaKi gece:ııize heniniz dâvetlisin:z>> demiştir. 2 nci Türkiye lıginm Vefada 'lk maçı: 12.30 Yeşildirek Güneşspor 14.15 Sarıyer Petrolspor oynıvacaklardır ilgisizlik,, dedi Bu akşam yapılacak olan maç hak kında fikrini soran bir Cumhuriyeı muhabirine şöhretli basketbol antre nöıü Yalçm Granit fikrini şöyle açıklamıştır: «Galatasaray basketbol takımı, her •naça şanssız ve dezavantajlı olarak jıkmaktadır. Bu dezavantaj ilgi izliktir. Türkiye şampiyonu olmus bir ekipe Galatasaray camiasmm temsilcisi olan idare heyeti ilgi go* termek bir tarafa bir idareci veja bir çahştırıcı bile bulamamıştır Şartlar düzeltilir bir lokomotif o'a rak antrenör aranmaz, bir stratejı adamı aranırsa belki takım düzelır Bu yüzden bu maçta Fenerbahçejı şanslı görmek normalj REŞAT ERTE'NİN BAŞAR1SI Can. Aydın, Mustafa ve Ismel gıbi birçok şöhreti yeüştiren Fenerbahçe genç takımının antrenörü Reşat Erte, Londrada 25.000 kişilik Türk kolonisinin futbol takımının antrenörlüğünü başarı ile yürütmektedir. Resimde Erte, İngiliz gazetecileriyie bir toplantıda görülüvor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog