Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Hareket bugfin Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasında Polonyanın Legia takımı ile karşılaşacak olan Sarıkırmızılı ekip bugün 12 de Varşovaya gidiyor GtfNDİJZ KILIÇ «Turgaya güveniyorum. Çok hırsb ve azimli. Böyle çahşırsa daha 34 yıl rahat futbol oynar.» Maç baştan so na kadar çekişmeli geçtiyse de Fenerbahçe daha çok fırsat kaçırdı ve daha baskılı oynadı. Resimde Fenerbahçe forvetinin İstanbulspor defansı ile çekişmesinden bir an göriilüyor. TURGAY ŞEREN «Çok sert, fakat güzel oynıyan bir ekip olarak hatırlıyorum Legia'yı.» METİN OKTAY «Polonyadaki maç 11 veya 10 mağlubiyetimizle biterse bu bizim için iyi bir neticedir.» Fenerbahçe tekgolafti: 20 FENERBAHÇE DÜNKÜ ÇETİN MAÇTA ZORLU VE SÜRPRİZ RAKİBİ İSTANBULSPOR'U 20 MAĞLÛP EDEKKEN KIYMETLİ 2 PUVANI DA DAĞARCIĞINA KOYUYORDU... Dolmabahçenin suyunu çekmiş lâpa kıvamındaki zemini üzerinde Fenerbahçe ile İstanbulspor çetin bir mücadele yaptılar. Fenerbahçe bu mücade'.ede rakibinin dinamik ve enerjik oyunu karşısında ilk devre boyunca fiol imkânı bulamadı. Bunda SanLâciSTAD: Dolmabahçe vertli forvetin dcrlenip toparlanamaması ve şut kısırlığı kadar İstanHAKEMLER: Hakkı Çaktırbulsporun çok yakın şuurlu markajı ve takım halinddci gayreti büma (6) N. Kurtnluş (6), yük rol oynadı. İlk devre boyunca sadece Fenerbahçe 2 mühim fırsat S. Kaftancı (6). yakaladı. Birincisi 31. dakikada oldu. Hüseyin yakaladığı gollük bir FENERBAHÇE: Hazım (fi) • fırsatı dışarı attı. özcan (6), tsmail (7) ŞeDevrenin son dakikasında Fenerbahçe kazandığı bir serbest vurer (6), Osman (6), A. lhsan (5) • Şükrü (4), Ergun ruşta Şerefin kafa şutunun direfcten dönmesiyle bir golden oldu... (6), Hüseyin (5), Ziya (4), Devre golsüz bitti. Aydın (6). İkinci devre Fenerbahçe maçı teminat altına İSTANBULSPOR: Metin ( 4 ) Maçın ikinci devresi bir müddet alan ikinci golü 75. dakikada attı. Bahattin (5). Yalçııı (7) ilkinden daha zevkli bir mücadele Hüseyinin 30 metre kadar mesafeYılmaz (6). Ercan (5), Haşeklinde cereyan etti. de kazanılan bir serbest vuruşta san (6), Ahmet (4). Kâİstanbulspor'un ilk devredeki a çektiği yerden şut İstanbulspor kaşırı müdafaa kaygusundan sıyrıl lesine girdi... mil (4), Nazım (5), Mustaması ile oyun karşılıkh akınlarla Böylece Fenerbahçe zorlu rakibi fa (6), Haluk (5). cereyan eden heyecanh bir maç îstanbulspor'dan 2 puvan alarak havasına bürünmüştü. kurtulmuş oluyordu... 56. dakikada soldan ortalanan topa Nazımın vurduğu kafa şutunun Hazımın kucağına isabet etmesiyle İstanbulspor bir gol kaçırmış oldu... Ancak bu dakikadan itibaren oyuna sebebsiz bir sinirHlik, lüzumsuz bir sertlik havasınm hâkim olduğu görülüyordu... Ve maç umumi gidişi ile gene Fenerbahçenin baskısı altına girmiş . F.Bahçe tst.Spor 1 oluyordu. Bu arada Sarı lâcivertGalatasaray Beykoz 1 liler 67. dakikada sağaçıklarımn aHacettepe Altay 0• yağı ile müsait bir fırsat yakaŞekerspor Göztepe 2• ladılar... Fakat Şükrü bu fırsatı pas vereceği yerde kaleye şut aHacettepe • Göztepe 2• tarak kullandıgı için kaçırdı. Ve Şekerspor • Altay 0• top korneıe çıktı... Altınordn • G.Birliği 1• Ancak Fenerbahçeli'ler fazla haIzmirspor PTT 0 İ Ali ABALI yıflanmadılar. Çünkü kornerden Altınordu PTT 1 | F a r u k Talü, h a k l ı o l a r a k ofsayt o gelen topun kale önünde meydana tzmirspor • G.Birliği 0 î lan bu golü, m u t e b e r s a y m a d ı . getirdiği karambolda İstanbulspor Beyoğluspor • Karsıyaka „ 0 } H a k e m l e r : F a r u k T a l u ( 6 ) orta hafı Ercan ters bir kafa vuGüneşspor • Petrolspor ... 2 | F. A l p a g u t ( 6 ) , N . I r m a k l a r ( 6 ) . ruşu ile kendi kalesine golü atıyor Bursaspor Altındağ 1• A l t a y : Varol ( 7 ) B e k i r ( 5 ) , ve Fenerbahçe kaçırdığı fırsatı teN u m a n ( 5 ) N e c d e t ( 4 ) , K â lâfi ediyordu... llk devresî golsüz biten maçta golleri Ercan (kendi kalesine) ve Hüseyin kaydettiler POLONYA'Y YOLCUMUZ VAR! Tunçer BENOKAN Eşfak AYKAÇ Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasında memlekeketimizi temsil edecek olan Galatasaray futbol takımı bugün şehrimizden ayrüacak ve 18 kasımda Polonyada Legia ile karşılaşacak... Galatasaraylı futbolcuların havasını yoklamak için dün Tepebaşındaki kamplarına gittik. Kamp havası normaldi. Oyuncular her zamanki gibi iskambil ve tavla oyunlarına dalmışlardı. Bütün gittiğimiz kamplarda durum aynıdır. «Niye acaba bir futbolcu roman, hikâye veyahut futbol ile ilgili bir \ kitap okumaz» diye düşünürüz. İyi bir yönetici olduğu kadar futbolcuların ruhlarını ve düşünceleriFotoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLU ni çok iyi anlıvan Gündüz Kılıç da aynı fikirde ] idi ve «kamplarda artık futbolculara briç öğretiyo I KAÇAN FIRSAT Saha çok kötü idi ama maçın heyecanı varruz. O zaman belki akıllarını daha fazla çahştırma dı, iki tarafın da gayreti vardı ve beklenmedik anlarda atılan 2 gol fırsatmı bulurlar» şeklinde esprili bir konuşma yap vardı. İşte F. Bahçenin akınlarından birisi İst. Spor kalesi önünde tı... Turgaym durumu görülecek şeydi. Sünnet ço | eriyor. Top avutta... cuklarına dönmüştü. Beykoz maçında yere çok yattığı için 2 bacağı yarılmış ve içine çamurla karışık toprak dolmuş. Sarılı idi bacakları kaptanın.. «Amerikan Hastanesinde cımbızla ameliyat oldum» diyordu.. Bacaklarındaki toprakları, ufak taşları teker teker çekmişler... Kılıç, Turgaym çalışmasından çok memnun. «Çok iyi çalışıyor. Bütün futffundüz Kılıe" «en Tazla'î niTta tonra tanuHneri bolculara nümune olacak şekilde. Böyle çahşırsa değişik bir Galataaaray göstereeeğim» taraftarlafutbolu daha 3, 4 sene oynar.» Kaptan Legia maçı hakkında konuşmamayı tercih etrımıza» diyor. Bekliyoruz. ti.Sadece «Çok sert fakat güzel futbol oynıyan bir ekip olarak görmüştüm» dedi. Bu çok üzülecek bir durum.. Galatasarayda hiç kimsenin Legia ve Polonya hakkında bir fikri yok.. Oradan Galatasaraya hiç bir yazı gelmemiş. Galatasaray Polonyaya gidecek ve tanımadığı Ankara, 15 (Cumhuriyet Bürosu) Legia'nın karşısına çıkacak... Göztepe. kuvvetli rakibi HacetMetin «Polonyadaki maç berabertepeyi de yenerek Ankaradan dört likle ve 10 mağlübiyetimizle biter '.. puvanla dönmeyi başardı. Aynı zase iyi» dedi ve sonra da takımı manda Göztepeliler Hacettepeyi hakkında güzel konuştu. «Galata < ilk yenen takım oluyorlardı. saray takımı 2 hafta sonra eski G. xım ( 6 ) , A. Rıza ( 5 ) A y t e k i n Oyuna gayet güzel bir havada Saray olacak ve taraftarlarına gü j (5), E n v e r ( 4 ) , A h m e t ( 6 ) , ö n • her iki takım da hızlı başladı. 15 zel oyunlarla birlikte galibiyetler der ( 6 ) , A y f e r ( 7 ) . inci dakikada kornerden gelen tosunacaktır.» Ş e k e r s p o r : T u s u f ( 5 ) Bat pu Ertan kafayla boş kaleye gönGündüz Kılıçm odasındayız.. Kıtal ( 5 ) , K. A y d ı n ( 6 ) B . A y . derdi, fakat bunu Aydın çizgi üzelıç ayakkabılarını almış boyuyor ı dın ( 4 ) , Z a f e r ( 6 ) . N e d i m ( 5 ) rinden kurtardı. 19, 21 ve 30 uncu ve konuşuyor.. Her gün 3 4 defa T a l ç ı n ( 5 ) , Cahit ( 6 ) , M e h m e t dakikada Çetin ve Teomanın yaayakkabılarını boyarmış. «Takım(6), Ihsan ( 5 ) , M u h a r r e m ( 5 ) . kından vuruşlarında topu Nevzat daki oyuncuları denedim.. Hepsi de kolaylıkla önledi. iyi çalışıyorlar, hangisini takıma koyacağımı şaşırdım... Beykoz ma . 64 üncü dakikada Gürseün sert vmda Naci ile Metini oynatırdım, ı bir şutunu direk kurtardı. Nihayet fakat Türkiyeyi temsil edeceğimiz 71 inci dakikada Gürselin koşarak bir maçı düşünerek oynatmadım. 30 metre civarından patlattığı şutBelki de Beykoza bu arada yenileta top Hacettepe ağlarına takıldı. bilirdik de... Fakat bizi düşünen HAKEMLER: İhsan Geygel (3) EUSEBtO Sahanın yıldızıydı olmuyor... devamlı taarruza uğru Hüseyin Maloğlu (3) • N. Tan Ankara ve şehrimizde yapılacak yoruz... Yine de uğraşacağız belki 25 maçta suk (6). olan Uluslararası Eskrim Turnuvade .. Biraz müsaade etmiyorlar... GÖZTEPE: Nevzat (7) Râ sına katılacak İstanbul eskrim takıFakat 2 haftaya kalmaz G. Saray alınan mil (6), Ekrem (6) Vedat (6), mını tespit etmek üzere dün T.E.D. takımı eski hüviyetine bürünecekS. galibiyet Sabahattin (7), İzzet (6) Er kulübünde yapılan seçme müsabai,r ^ , H t i r V e i d e a l G Saray onbirini de tan (6), Nibat (6), Fevzi (6), Gür kalarında şu neticeler ahnmıştır. Fotoğraf: Tulay DIVITÇIOĞLU k a r ş l m z d a göreceksiniz. Legia maFlöre : sel (8), Ceyhan (5). Turgay Şeren maç için faz\a konuşmuyor ve yalnız Polonyalılardan Ç J j ç i n U ç a ğ a binerken konuşaca1 Deniz Öçgüden HACETTEPE: Baskın (4) B. fazla çekindiğini de ima ediyor ğun .» Tııran (4), Aydın (3) B. Sup 2 Tunç Barkan 3 Şümer Hetman hi (6), K. Turan (t>), Onursal (5) Teoman (4). Metin (4), Çe Epe: 1 Sünıer Hetman tin (5), K. Suphi (6), Nuri (3). Oporto, Portekiz 15, (AP) 2 Aykut Zeybeker Bugün burada yapılan milli 3 Tunç Barkan maçta Portekiz. İspanvayı 21 Kılıç : mağlüp etmiştir. Şekerspor 0 Altay 8 1 Deniz Öçgüden Bu, Portekiz milli takımının 2 Kemal Mısırlı Türkiye ligi bu hafta sehrimiz Geçen yılın şampiyonu G. Saraylıiar final maçından sonra I 1921 yılından bu yana İspan3 Nihat Mısırlı de İzmir takımlarına yaradı. böyle sevinmişlerdi. Şimdi Türkiyeyi temsil edecekler, başarılar ya milli takımı ile yaptığı 25 Şekerspor, çok iyi bir oyun çı maç içinde alıiıçı beşinci gakarnıasına rağmen, gününde olan İtalya liginde Milan, libiyettir. kaleci Varolu mağlup edemedi. Hattâ o kadar ki, Varol, bir an ol. İnter'i 3 0 yendi Maçın ilk golünü Ispanva sun rahat nefes almak için sık sık Roma 15, ıRadvo) Bugün Milâtakımmın solhafı Ottikton sakatlanmak mecburiyetini his no'nun San Siro Stadında oynanan sonra sahanın yıldızı Portesetti. kiz sağiçi Benficalı Eusebio. dev maçta Milân, şampiyonlar şampi evvelâ beraberliği sonra da llk yanda İhsan, Mehmet ve yonu İnter'i 30 mağlup etmiştir. ikinci golü atarak Portekiz Muharremin ayağından muhakkak Diğer taraftan Lazio da Roma ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol turnuvatakımını parlak bir zafere uîjol pozisyonlannı harcayan Şeker 00 berabere kalmıştır. smda geçen yılın şampiyonu GaJatasaray bu yıl bu laştıran futbolcu olmuştur. spor, 79. dakikada Ihsanın ayağınMilân hâlen 16 puvanla birinci sıturnuvada Türkiyeyi temsil edecektir. dan bir gol kazandıysa da hakem rayı işgâl etmektedir. Galatasarayın bu yılki rakibi dün Münih'te ya(?), Altan (4), Taşar (3), lımir, 15 (Çetin Gürel bildiriyor) pıian toplantıda belli olmuştur. Anadolu Ajansının Adil (5), Feridun (S). Altmordu, PTT karşısında bir verdiği habere göre Galatasaraya bu yıl da bır detzmirspor: 1 G. Birliği: 1 penaltı kaçırmasına rağmen biri mirperde takımı düşmüştür. Sankırmızılı basketGünün ikinci karşılaşmasında İzofsayttan olmak üzere attığı 3 golbolcular bu turnuvada Bulgaristan şampiyonu ile karşılaşacaklardır Bu takımı turnuvadan eieyebılle sahadan 2 puvan alarak ayrıldı. mirspor ile Gençlerbirliği 1 1 bedikleri takdirde Polonya şampiyonu ile karşılaşma Oyunun daha ilk dakikasında rabere kaldılar. Karşılıkh akınlarla geçen maçın hakkını kazanacaktır. I Feridun'un ayağından bir gol atan PTT'liler dakikalarla beraber çök golsüz biteceği sanıhrken 75. dakikada Bülent'in frikik atışını gütüler ve 27 nei dakikada Doğan, zel bir kafa vuruşu ile tamamhyan 72 nci dakikada İsmet ve 74 üncü Tuneay İzmirspor'u galip duruma dakikada Hüseyin'in attığı gole geçirmişse de 82. dakikada kazanıGalatasaray^n Çarşamba günkü rakibi mâni olamadılar ve sahadan 31 lan bir kornerden gelen topu iyi mağlubiyetle ayrıldılar. Bu arada takip eden Orhan yakın mesafeden 23 üncü dakikada Muhterem elde beraberlik golünü çıkarmış ve karedilen penaltı atışını C*vit'e tes şılaşma da 1 1 lik bir skorla solim etti. nuçlanmıştır. Hakemler: turan Alsaç (3) S. HAKEMLER: Nejat Şener ( S ) . Alpayım (5) N. Güneş (4L A. Telkenbiçer (5), M. Talaz İZMİRSPOR: Faruk (6) Se(4). Varşova 15, (Kadyol Bugün bu şamba günkü maçtan ümitli olduğu ren (6), Bülent (4) Doğan ALTINORDU: Sefer (6) Nerada oynanan lig maçlarında çar nu söylemiştir. '4), Semih (5>, Tuneay (5) hir (4), Tılmaz (5) İsmet (S), şamba günü burada Galatasaray ile Bu haftaki lig maçlarından sonra Cenap (4), Turgay (3), Eıgün Sedat (4), Melih (6) • Hüseyin karşılaşacak Legia takımı C.K.W.S. puvan cetvelinde Gornik 17 puvanla (3), Zeki (3), Mehmet (3). (6), Coşkun (4), Muhterem ile 11 berabere kalmıştır. birinci, Legia ise 12 puvanla yedinG. BİRLİĞİ: Yiiksel (5) Cu(4), Doğan (7), Erkan (6). Vasat bir oyun çıkaran Legia'nın ci durumdadır. mali (5), Aykut (6), Oktay Sağiç Brychczv de 11 gulle gol golünü milli sağiç Brycheczy atmış PTT: Cavit (4) Tetik (5), (S), Ihsan (6), Faik (6) Aptır. Bu karşılaşmadan sonra takımı kırallığı listesinde başta gitmekteMustafa (4) • Tusuf («), Tatnllah (7), Orhan (fi), Fanık kampa alan antrenör Papescu, çar dir. (6), ömer (4) • Mehmet (5), Ali (5), Vurtl (4;. İzlepe Ankaradfi Hiiıclleııi'iıiıı ıiiiııiiiylıi|i ıııuiiıııııı Vilıli: I I I SPOR TOTO Şekerspor da Aîtay ile yenişemedi: 00 Eskrim seçme müsabakaları dün yapıldı I Portekiz: 2 lspanya:1 I I ALTINORDU IZMIRDE PTT ENGELİNİ RAHAT AŞTI: 31 İZMİRSPOR : I GENÇLERBİRLIĞİ : I G. Saray basketbol takımının Turnuvadaki rakibi yıne Demirperdeden: Bulganstan I • | I I Legia, ligde C. K. W.S ile berabere kaldı: | I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog