Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURtTET 16 Kasım 1964 > Bir Sergi ALTIN PARMAK Pl BOMD MÜSAAOB ŞTE MGSEL& BUMDAN I&AOCT ALTINPMBMAK VAKAL* HansenBahia S1NDA BUUJNDU Her sergı açışmda tertemlz, duzenli salonunda bayağılıktan kaçınan seçkın tertıplerle karşımıza çıkan Türk Alman KultuT Cemıyeti bu sefer gravür ressamı Hansen Bahıa'nın toplu bir koleksiyonunu sıınuyor. Uzun yıllar Brezllya ve Habeşistanda kalmış, soylendığıne gore Almanyada hayli tarunmış bu ressamın gravurlerlnde esmer renkli Insanlarla yaşamış olmanın ozellığı okunuyor. Gerçekten de Hansen Bahia, resım yaparken, bıçımlerı sınırlandıran dış çiz gıye kontur'a değll, o biçımleri dılz beyar forüar üstünde kıymetlendıren koyu kıtlelere onem verlyor. Boylelıkle resımlerinln hemen hep si, beyaz perdeye akseden bırer renksız golgeler topluluğu gıbı. Kara, kapkara fıgurler, ışık huzmelennuı zor yardığı kapkara sokaklar ya da ev ıçlen, Hansen Bahıa'nın başlıca elemanı karalık, koyuluk. Bu karalığı çakınm ucu, tırtıllı tarağın keskınliği ile kazınarak oraya buraya serpiştınlmı? haşın, sınirh çızgıler yer yer yırtabüıyor Şüpbesiz HansenBahia us te bir gravür ressamı. Hemen hemen bütun Alman sanatçıları gıbı «Ekspresyonist» bir ressam. Bıçımleri evırıp çevırışınde, bukup burmasında, kankatüral mübalâğalannda sinırh, şehvetlı, huzursuz, hummalı bır hava esıyor. «Dıe Kunst» dergısınde eleştırmecı Joachım Fernan, sanatçı için şoyle demiş: «Belli bır anlatıma bağlı olmıyan Hansen Bahıa Kubm'den daha derin, Pısasso'dan daha şaşırtıcı ozel bir anlatım yolu edınmıştır » Ne tuhaf yargı' Pıcasso'dan daha şaşırtıcı ressam tammıyorum kendı hesabıma. Hansen Bahıa'nın sergıdeki bütun resımleri bellı bır anlatıma vurgun. Bıtevıye, yeknasak olacak kadar hep bır teknik bır goruşte Üstelık, hele manda resımlerinde Pıcasso'nun besbeüı etkisı altında Mandadan soz açtık, altı mandamn çektığı kağnı gravü rü sergınin en guzel, en kuvvetlı parçası. Ressam burada oteki resımlerındeki ılustrasyon nıtelığınden kurtulup plas tık olgunluğa varıyor. Gravurde suslemecüıkten kurtulmak zordur ve gravur, desen gıbi, bır ressamın asıl değerını açığa vuran güç, tehlikeli bır turdür Genel olarak bır ilıfttîSsyfen resSammın karak terıne sahıp olan HansenBahia belli ki, isterse, daha ağır basan bır Uslubu, daha hâs bıçımlerı basaracak kudrette Nurullah BERK / MASIL EDECEK v'E ı\ Rl Û€TISIU1ESIWİ NEVI Û4NI VAPIVOO BENCE. f NAKİTTİR BIKA2 ANBU ĞA Ç İSTEYİŞİNE «SAŞTlM ŞU KEDİPEN İCİN NE.RE YEOLSA6İ E.BİM MAZ VPEN ÇIKMAONA BİR KUTU8AUK VER PİM PA MA. ' VAPİM ...evet: yalnız kış vakti içinde, yakıt bakımından nakit ekonomisi, bu sobaların fiatına bedeldir! aBŞBVSOSA) İ Vezüv101 TL330, TL.550,(Istanbulda ptrakende peşin fiatlardır) Vezüv Süper EMAYELI Gaz Sobaları EmayeUş Toptan Satış Müdürlügü: Tahtaka!« Cad. No. 13 Tel: 22 03 52 / 22 66 90 Bakım Tamir Servisi: Aksaray, Namık Kemal C. Kasım Bostan S. No. 18 Tel: 21 29 08 1 = = = : SABIKALILAR 22 Jeaa Hienart eiddi bir tavırla devam ettl: « Sizi burada tntan bu isler çabncak halledllemeı mi?» Predalgonde'nn gözltri •abitlestl. Mavi gSzlerinin bakışlan sognklastı ve »ertlesti. tsi anlamağa baslıyordn. Çarpışmayı göze alacak kadar gözü pek olduğn için: « Ya,» dedi, «demek ki siıin istediğiniı şey, benim bnradan gitmem, öyle mi?». • Evet, gizin bnradan gitmenizi istiyorum, herkesin menfaati bunda, hem de en kısa zamanda gitmeniı lâzım.» « En kısa zamanda mı? Neden korkuyonnnnz, kusnm?» « Sizin ayannızda bir erkeğin, biçare bir kadına ilham edebileceği delilikler Jean gitgide öfkeleniyordu: « Izzeti nefden.» Eğer Hienart bn sözleri sert sert söylemiş sinizi feda edin, ben de öyle yapıyornm.» olsaydı hakaret olurdn, Fakat o kadar tat « Lntfen kabnl ediniz ki, vaziyetlerimiz lılıkla «öylemişti, âdeta yalvarmıştı ki, De aynı değildir. Siz benden bir şey istiyorsuvienne lert huyunu bildigi dostnnnn, nefret nuz, ben istemiyorum. Sizin benden birçok ettiği adam karsısındaki bn yalvansını gö beklediginiz var, ben sizden hiçbir şey bekrnnce ürperdi. Roger, Hienart'ın bn tntu lemiyorum.» Hienart'ın benzi atmıstı, ellerı mnna aldanmıştı, eskisinden daba küstab, titriyordn. Devienne korktn, müdabale etdaha sert bir cevap verdi: « Evet ama, meği lüznmln gördü, Hienart'ın sözünu keiçtimaî •vaziyetimi idare etmem lâzım.» serek: « Bayım istirham ederim, nysal « îçtimaî vaziyetinizi kendi emniyetinizle darranm,» dedi. «Bnrada yalnıı size karsı ölçmeyin.» < Kaçarak gidiyormuş gibi belirtilen duygnları değil, kamn oynnn da davranacağımı fimit etmezsiniz lannede besaba katmanız lâzımJ» (Arkası var) Nerede • Ne zaman ÎILDIZ (BeşlKtaş) (47 63 42) TUNCA (Gazıosmanpaşaı 1 IHYA (55 10 72) Olume Çeyrek Var (F. Akın) Duvarlarm Ötesi (B. Doruk) Bıtirmişsın Hanım Abla (B. 2) Gullu Fatma (M. Nur ) Doruk). OPERA: (36 08 21) Döner AyARENA: (44 64 18) Kargalar na (H. Koçylğlt). MKT.KK (Evüp). 1 Mister BETOĞLÜ Kızgın Dehkanlı (G Arsoy ÖZEN: (Kadıkoy» (36 99 94) Okulu: Sah bariç. İ S I A N B D L Nato (Komedi) 2) Şafak Bekçılerl (E Bora) Bıtırmişsın Hanım Abla (B AZAK: (22 62 46) Kocamın ŞIK: (22 35 42) Doner Ayna Doruk). Nişanlısı ATLAS: (44 08 35) Gangster ALEMDAR (22 36 83) Aceml (H. Koçylğlt) BULVAR (2148 92) Kart HoÇELKTAŞ (53 43 70) Yumler Arasmda (E. Prostley). Çapkm (İ. Guney). ro2 Pazartes) ba nç. ruk Yagmuru (E. Constan(B Roy) (7168 26) EMEK: (44 84 39) Cenup Yolu AYSU (Karagumruk 211917) YENİ: DORMEN f44 97 36) Alaman1 Bitlrlmsln Hanım Abla tm) (E. Roblnson). Fıstık Gıbi MasaUah (T. Şojadan Bir Yar Geltr Blzlere (B. Doruk), 2 Aceml Çap UZUNKAYA GÜREL: (47 03 94) 1 Aceml (53 41 43) Geray). GENAR Aîk Zlnclrl: kın (İ. Gunay). çapfctn (I. Günay), 2 BULVAR: (21 35 78) Aceml celerm Kadını (N. Koksal) ISTANBUL • (44 22 36) KabaKahpe (B. Doruk) Çapkın (I. Gunay). ÎKNİ: (Ş. Başı) (23 58 92) StNEMA 63 Şahane Dul (Je bat Askıda tNCİ: (48 45 95) Aceml ÇapSÜRURÎ . ENGİN Aşk Huzunleri (S Montlel) sıka). (suarede) Cenup Yo GULRIZ KULÜP (S Bagı) (22Î183) kın (I Günay) lEZZARllstanbu) Hyatrolu (E Robınson). Gecelerln Kadmı (N. KökKERVAN: (48 04 23) Çapkısunda) KeşanJı All Destanı. sal) KADIKOI nım Hovardayım (F. Hakan) SUNAR. (36 03 69) Casuslar SLARACA (44 66 66) Prenses KONAK: (48 26 06) Lüfcs MARMARA • (22 38 60) CasusSavaşı. lar Savaşı. Hazretlen Knmedl Kadınlar (D Day). 2 hafta (21 15 25) IŞIK (Uskudar) (36 24 93) REKS: (36 01 12) Vatan üğ ORALOĞLU: (49 49 35) PygRÜTA: (44 84 39) Gunahtan RENK: (Fatlh) Bıtirmişsın Abla (B Doruk) Lüks Kadınlar (D Dav) n'tia (G Pord). nıalıon (komedi) pazartesı sonra (R). (Suarede) Yabanharıç her gun 21.30 da. cıya Guvenme. K£N1 OKUNCULAR1 (44 97 LÜKS: (44 03 B0) Bitlrlmsln 36) IOC Kuruşluk Ooeraı Hanım Abla (B Doruk) LÜZUMLU TELEFON v ADRESLER KUÇÜK SAHNE (Ulvl Urar) LEVENT: (63 55 39) Taz Ta(49 56 52) Gozıerlml Kapatlll (C. Rlchard). rıro • Vaziieml Tapanm LALE (44 35 95) Gençllk Büz İJ. 99 39, Haucıuglu 44 29 48, Heybe MUNIR ÖZKUL (Karaca Tlgân (T. Şoray) Hastaneleı llada . 51 84 02, Istanbul 21 42 28 yatrosunda) (44 66 66) Her SARAY: (44 16 56) Aceml A&şam 18 de. Pazarteal İstlnye Denl2 . 63 60 20. Kadıkoy Çapkm (L Günay). tlK Taraus • 4B 30 30. Kjm b&ncıuu • 21 30 da «AşK Aşfc hşky SİTE : (47 77 62) Cenup Yon 58 64 aayaarpM* ROmııne aasts36 08 72, Kartal 53 42 05, Kınalıa ORALOĞLU: (49 49*35) Altılu (E Boblnson) oeal 58 21 oo aeynep KAmli • 36 30 50 da 55 39 29, Raml 21 27 11, üsku (komedi) pazartesı harıç ŞAN: (48 67 92) Gençlık Ruztscı 81gı<rtaULD (8»matya) 31 03 50. dar 36 09 45, Yeşllköy 73 84 30 her gun 21.30 da gârı (T. Şoray). ŞEHIK VtYATROUAKl: ÜNAL: (44 93 06) 1 Hz. IbPolis imdat FATTH: (22 0171) Isplnozlar: rabJmln Gazabı (J. Colllns) Pazartesı harlç her gün 21 Tren • Vapur • Uçak 2 İfcl Numaralı Şlfre. Emnlyet eantraıı 33 «3 82 «1, BeleÜSKUDAR: Sultan Gelln re ZAFEB: (44 93 06) 1 Şoförııye ZaDıtam: 33 43 T . B Ormanda. ler Kıraü (A. Işlk), 2 . A»D. Demlryollan Haydarpaşa 36 04 ,u KADIKOY: (36 06 82) Doiap ka Karşı Gellnmez (G ArSlrked 22 30 79. Denlzyollan İtfaiye Beyglrl eoy) 49 18 96 . (Tatu günlerl 44 02 07) TEPEBAŞ1: (44 21 57) TopuzYENI AR: (44 28 51) Kızgın ttfalye Müdürlügü (Patlh) . 21 42 25 lu (her gun 21 de). Macbeth Şehtr HaUan • 44 42 33. T. Hava YolDelikanlı (T. Şoray). Bakırköy 71 84 68. Beyoglu 44 48 44, (Opera) Salı, Perşemdbe, YENI ATLAS(48 65 02) lan Bllet Satışı . 44 47 90, Danışma Burgazad» . 51 82 03. Buyükada Cumartesl 21 de. Gençllk Ruzgârı (T. Şoray). 44 02 96, Hara Alazu 73 82 40 51 60 81, Çubuklu 88 00 01 S0, YENİ KOMEDİ: (44 04 09) YENİ MELEK. (44 42 89) Aşfc 73 84 40 Buzlaı Çözülraeden 21 Erenköy 55 20 45 Hallç Denlz Hüzunlerl (S. Montlel). Tartutte SaU, Çarşamba YENİ TAKStM(44 3191) harlç her gün 16 30 Döner Ayna (H Koçylğlt). Cinayetler insanın evine fazla yakın olmadığı zaman hayli ilgi çekici olaylardır. Bır polis merkezinde dahi cinayet herkesin merakını kamçılar. Adi hırsızlık \a= = kalanndan çok başkadır cinayetler... Ondaz^ ki hırsızlık dünya çapında bir seydir... Bır ^ = insanın hayatı çaünmıştır. ^= Buna rağmen polis cinayetlerden çok = daha az ilgi çekici, fakat, rakitlerini daha çok alan birçok başka olaylarla da ilgilen^ ^ mek zorundadır. Hele 8"'inci bdlge merkezi = gibi bir yerde hırsızlık, ırza tecavüz, yağ*~~ macılık, bıçaklama ve döğüşme gibi olaylar polisin \aktini alan işlerin başmda gel^ = mektedır. 8Tinci bolgenin polisleri gece günduz ^ ^ bu gibi olayların peşinde koşar... Ve yazın ^ = bu sıcak gunlerinde bn iş hiç de gorundugü kadar kolay değildir... Soğukta da ko= lay değildir ya. EEE S t e v e Carella i l e H a n k B u s h o çarşam ba gecesi nöbetçiydiler ve en sıcak gun^ = lerden birisiydi. Iki arkadaş nöbeti teslim ^ = almak için bürolanna çıkan merdivenleri tırmanmak üzere koridorda hızlı adımlar= ^= POUS DUSMANI la ilerlerlerken uzerinde <Baş komiser» yazılı bir tabelânın bulunduğu bir kapının onünden geçtıler. Carella tabelâyı işaret ederek «Bahse çırerim ki şimdi bir plâjda denize gıriyordur» diye nunldandı. Bush «Yok canım, her halde iskeml^sinin arkasında saklanmıştır» dedi. «Bir gun bir delinin de onu öldüreceğinden ödü kopuyor.» Bush ile Carella bir kat yukarıya çıktılar. Bir resmi polis kendilerini beklivordu. «Sizi hemen aşağıda bekUyorlar. Sabıkalıların gosterUmesine birazdan başlanılacak» dedi. Hemen hemen her gün yapüan bu «Sabıkalıların incelenmesi» işi merkezin jimnastikhane olarak kullanılan büyuk salonunda yapılırdı. Salondan içeriye girdikleri zaman sabıkalılann uzerine çıkanlarak gosterildikleri tiyatro sahnesi gibi sehpanın kurulmuş ve ışıldandınlmıştı. Sahnenin arkasını teşkil eden duvarda önunde duran sabıkalının ED MCBAİN boyunu göstermek için uçlannda rakkam zzz lar yazılı uzun çizgiler çizilmişti. ^S Sahnenin önünde on sıra kadar iskemle ^ 5 sıralanmıştı. Şehrin dort bir tarafındaki ^ Ş merkezlerinden gelen sivil polislerin hepsi ^ ^ nın çoktan yerlerini almış olduklan salo **^ nun perdelerinin indirilmiş, sahnenin biıtün = = ışıklannın yakümıs olmasından belliydi. = Sahneden başka her taraf zifir bir karan = : hk içindeydi. = 87'inci bolgenin iki sivil polisi de yer ^ n lerini alırlarken «Şef» in «\rtık başlaya = hm» diyen sesi hoparlorde işitildi, ve iki z=Z sabıkah ışıklar içindeki sahneye çıktı. Şeh jj== rin bütün bölgelerinden gelen detektiflere ^ E gösterilen sabıkalıların yakalandıklan gibi = ; tek, iki kişi veya üçlü, dörtlu, hattâ daha ^ ^ kalabalık gruplar halinde gdsterUmesi adet = : haline gehnişti. Çünkü, bir sabıkaü eğer = = bir diğeri ile birlikte çalışırken yakalanmış = = sa bundan sonra işleyeceği suçlarda da ya olacağına dair bir kanaat vardır. = (Arkası v a r ) S5 Sinemalar: Tiyatrolar: AYŞE İLE ALI ISTANBUL RADYO ANKARA IS SAATLER! 7 30 Açüış Kısa haberler Saz 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler eserlerl 7 45 Hafll müzik 8 00 6 32 Gunaydın sayın dlnleylciler Haberler 8 15 Çeşltll müzlk 7 30 Sabah müzlğl 7 45 Bu sa8 45 Salon orkestralarından 9 00 bahm sollstl 8 00 Haberler Şarkılar 9 30 Küçük konser 8 10 Hava durumu 8 15 Çeşltll 10 00 Kısa haberler Kapanış. melodller 8 30 Ovun havalan Te 12 00 Açüı? . Kısa haberler Tur ve şarkılar 9 00 Kapanış küler 12 20 Salon orkestraların11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler dan 12 35 Kısa llânlar 12 45 12 02 Oğle tatlll İçin 12 25 KüçüV Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Uanlar 12 30 Beraber ve solo şarPlâk dolabından 13 30 Şarkılar kılar 13 00 Haberler 13 10 Ha13 50 Çeşltll müzlk 14 15 Ttlrküv , durumu 13 15 Oğle konserl ler 14 30 Küçuk öğle konserl 13 40 Şarkılar 14 00 Çeşltll sollst15 00 Kısa haberler Kapanış İT. çeşltll melodller 14 30 Türküler 1445 Şarkılar 15 00 Kapa17 00 Açılış Kısa haberler nış 17 05 Yurdun sesl korosu 17 30 Şarkılar 17 50 Kısa llânlar . Hafıf müzlk 18 00 Keklâmlar geçldl 19 00 Haberler Günlük olavlar 19 30 Kısa llânlar . Haflf muzlk 19 35 Erkekler faslı 20 00 Küçuk konser 20 30 Şarkılar 20 45 Tür küler 21 00 Açık oturum 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçldl 22 30 Fehml Ege orkestrası 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Gece konserl 23 30 Çeşltll müzlk 34 00 Kıs» haberler Kapanış. tSTANBUL İL RADYOSU 17 58 Açılış 18 00 Dans müzlğl 18 30 Caz albümlert 19 00 Salon orkestraları 11» otuz daklka 19 30 Orkestra müzijl 20 00 Hafll müzlk 2015 Radyo İle tnglllzce 16 57 Açılış 17 00 Kısa haberler 17 02 Yenl plâklar Yenl melodller 17 30 Incesazdan Segâh faslı 18 00 Reklam programları 18 30 Yurttan sesler 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan once 19 55 Küçük llânlar 20 00 Kıbrıs İçin 20 10 Şarkılar 20 30 Kuçük konser 20 55 Küçuk ilanlar 2100 Kısa haberler 21 02 Mlkrofonda tiyatro 22 00 T. B. M M. saatl 22 20 Haflf Batı muzığl 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Opera albumünden 23 45 Gece yarısına doğru 23 58 Günün onemll haberleri 24 00 Kapanış. ANKARA n, RADYOSU 16 57 Açılış 17 00 Rosy Armen soylüyor 17 02 Dans müzlğl 18 00 Ikl konçerto 19 00 Çeşltll muzlk 19 30 Almanca melodller 119 45 Radyo İle Almanca 20 00 Oda müzlğl 20 30 Sevllen melodller 21 00 Yenl dunyadan halk şarkılan 2130 Üç yayında blr opera 22 10 Dans müHSı 23 00 Kapanış Büroda para toplayıp arkadaşlara hediye almaya artık bir son verin... Tabiî benim doğum günümden sonra. 20 30 Flâklar arasında 21 00 İtalyan operalanndan korolar 2130 Müzlk derglsl 22 30 Çefltll müzlk 24 00 Kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog