Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI CUMHURİYET 9 Ekiın 1964 flİKKAT" ÖPÜŞÇILGIN İHTTİIAS ( S . Slg OPERA: (33 08 21) camba, Cumartesi ve Pazar MEK YASAK: F Girtk: noret). 16.15 de SALIMBEY (Küçükçekme ÖZEN: (Kadıfcöy . Yeldeğlr FATIH: (22 01 71) SULTAN ce) (Tel: 73 78 39) ISTImezü) (Tel: 36 90 57) SEH G E U N ve ORMANDA her BEYOĞLÜ RAP ÇOCUKLARI (M. RAZAT: Orhan Günslray gün 21 de Pazir 15 30. (Pollslye). ATLAS: (44 08 35) ESTER ye Nur T. Özatay) DORMEN: TtYATROSU: (Tel KIBAL: J. Collıns renfcli. ŞIK: (22 35 42) ÖFÜŞMEK REKS: (36 01 12) KORKUNÇ 44 97 36) BULVAR: MOzlj EMEK: (44 84 39) JESİKA YASAK F Girlk ARZU. kaı Komedl Her g ü n 21 de. ŞAHANE DTJL: M. Chevalier İ S T A N B U L TUNCA: (G&ztosmanpaşa) 1 SİNEMA 63: (Küçükyali) Ö İSTANBUL TÎY1ROSU: (ElGİ'REL: (Beşiktaş) (47 03 94) KARDEŞ GIBIYDILER: P. PÜSMEK YASAK. F Glnk hamra) (Tel: 44 22 36) ZEHakan, 2 • YAVAŞ GEL SÜREYYA: (Tel: 36 06 82) 1 ASFALT RIZA (P. Akın) ALEMDAR: (22 36 83) FISTTK HIR aAFTYE: Komedl Her GÜZELİM: A. Ijlk. VATANA DONUŞ (A. 2 YABAN GÜLÜ (L. S a GtBİ MAŞALLAH: T. Şoray gün 21 15 Çarşamba. CuYEXİ: (B Köy) (71 68 26) Sordl) yar) AYSU: (Kar&gümrük) (21 19 martesi. Pazar 15 te. 1 ÖPÜŞMEK YASAK: P. SUNAR: (36 03 64) ÖPÜŞMEK KENT OYUNCULAR1: fDorİNCİ: (Tel: 48 45 95) Asfalt 17) KIRAL ARKADAŞIMGlrlk. S • ASFALT RIZA YASAK: P. Girik. Rıza (F Aiın, I. Günay) A. Isık. tnen tiyatrosunda) (44 9"! KERVAN: (48 04 23) OPUŞ BULVAR: (21 35 78) ÖPÜŞ YENİ: (Ş. Başı) (22 58 92) UZUNKAYA: (Kartal) (53 41 36) <ÜC KURUŞLUK OPEKORKTTNÇ ARZU: S. Loren 43) KIRAL ARKADAŞIM MEK YASAK P Girik. MEK YASAK: F Girik. RA» Pazartesl 18 ve 21 15 A. Işık. KONAK: (48 26 06) ÇILGIN İSTANBUL: (K. Mustafapaşa) YENİ METE (Eyüp) (21 55 14) Çarşamba harlç diŞer g ü n 1 CANAVARLAR SARAYL. İHTİRAS: S Signoret. (21 23 67) FISTIK GİBİ lcr 2 ZAFER BAYRAĞI. 3 LÜKS: (44 03 80) ÖPÜŞMEK MAŞALLAH: T. Şoray. KÜÇÜK SAHNE: (UİT1 Oraz) KARA ŞÖVALYE YASAK: F. Girik KCLÜP: (Ş Başı) (22 71 83) (Tel 49 56 52) GÖZLERİMİ LEVENT: (63 55 39) ÖLÜM CT^TIK GİBT MAŞALLAHARENA TTFATROSÜ: (Tel. KAPARIM VAZİFEMİ YAK ADIKÖY MAHKÛMLARI: G. Pecfc LÂLE: (Zeytanburnu) (Tel: 44 61 18ı KARGALAR OKUPARIM (Komedl) PazarLALE: (44 35 95) FISTIK G İ 71 56 78, 1 KIRAL ARLO: KumeOl Salı hartç tesl hartç ber gün 18 ve Bİ MAŞALLAH: T. Şoray. KADAŞIM: (A fcnk) 2 ACI ÇELİKTAŞ: (Kartal • Maite AZAK TIYAROSU: 22 62 46) 21 15 te. RÜYA: (44 84 39) DEVLEB ASK (Tiırtân Soı>> pe) (53 43 70) FISTIK GİKOCAMIN NIŞANLISI (Her ORALOĞLO TİYATROSU: GELIYOR: Peter Cussing. MARMARA: (Tel 22 38 60) Bİ MAŞALLAH (İ. G ü n gün 21 15 ve 18, Çarşamba, (Tel: 49 49 35) ALTONA SAR\Y: (44 16 56) ACI TO ACI TOHÜM (J Burno) Cumartesi Pazar 1615) ay) MAHPUSLAR1: Pazartcs! ba| HOM: J. Monreo MELEK: (Eyüp) (21 58 76) IŞIK (Usfcüdar) BULVAR TİYATROSÜ: (Azlz (36 24 93) rtç ber gün 21 15 ÇarşamStTE: (47 77 62) KORKUNÇ 1 FISTIK GİBİ MAŞALBasmacı »e Arkadaşlan) FISTIK GİBİ MAŞALLAH ba. cumartesi »e Pazar| ARZU: S. Loren A. PerLAH: T Soray, 2 MACE İHYA: (Küçükyalı) (55 10 72) (Tel: 21 48 92) KART HO15 te fcins. PALAR KTÎA.T..I A Iç'k ROZ: (Komedl) Pazartesl ISTIRAP ÇOCUKLARI (T. FAŞAN: (48 67 92) ÖPUŞMEK RENK (Fatlh) (Tel: 21 15 25) hartç her güD 21 15 Car ŞEHre TTYATROHRI Özatay M. Nur) TtH TİYATROSU (Tel YASAK U 01 71| SULTAN GELİN T.Mi: (Pangaltı) (48 07 48) V» ORMANDA: Pazrfrt 1 KAHRAMAN KADIN: nanc ner gün 21, Pazar J. Manslield, 2 MONTE ISJ0 ds. KRİSTONTJN OĞLÜ LISI: R. Taylor, 2 BOZGUNCULAR ZAFER: (Kasımpaşa) (44 93 06) 1 KTRAL ARKADAŞIM: A. Işlk. 2 İBO TOıDIZLAR ARASDTOA: P. Karakaya DAHA p AHALISI ÇOK ! DAHA İYİSÎ YOK Tiyalrolar: • « • * • • • • • • • • • • • • • VezüvSuper LÜZUMLU TELEFON ve ADRESLER Vezüv101 t'NAL: (Kasımpaşa (44 93 06) 1 MAHKÛMLAB KALESI: S GRANGER, 2 KORKU8UZ ASLANLAB: V Mature Y4VIZ: (Kasımpaşa) (49 36 78) 1 ASFALT RIZA F. Akın, 3 ESİB KÜŞ: G Arsoy YENİ AR: (44 28 51) ŞAHANE UACERAPEEEST: C. Morl. YENİ ATHS: (48 65 02) FISTTK GİBİ MAŞALLAHT Sıırav YENİ MELEK: (Tel: 44 42 89) ıvOK ^ l NC ARZU (b Lor»ıı * "prkins) YENİ TAKSDU: (Tel: 44 3191) ASFALT RIZA. F. Akın YILDIZ: (Beşiktaş) (47 63 42) l GANGSTERtN 8EVGİ Hastaneler bk Yaraun • 49 30 30. Kan Banfcam . 21 58 64. Baydarpa«a Numune Hsstanesl 36 27 00 Zeynep KâmU • 36 30 50 İşçl Slgurtalan • (Samatya) . 21 62 50 Polis imdat Gmclyet Santralı 22 43 82 81. Belemye Zabıtası: 22 42 79. ErenkOT 55 20 45. Hallç • Oenlz 22 99 39. Halıcıuglu . 44 29 48. Beybellada • 51 84 02. tstanbu) • 21 42 28. tsttnye • Oenlz • 63 60 20 Kaüıtöy • 38 08 72. Karta) • 53 42 05 Kınalmöa 55 39 29 Bam] • 21 27 11 ÜsfeUdar 36 09 45 Yesllköy 73 84 30 Tren • Vapur • Uçak D Demlryollan Bayaarpaşa 36 04 75 Slrkec) • 22 30 73 Denlzyollan • 49 18 96 (Tatll ?ünlerl 44 02 07). Şehlı H ıtları 44 42 33 T Hava Yollan . Btlet Sattşı • 44 47 90, Danışma • 44 02 96. Hava Alanı 73 82 40 73 84 40 İtfaîye ttfalye MOdürlOtU: (Fatlh) 11 42 25 Bakırköj 71 64 86 Beyuftlo . «* « «4. Bursazada • 51 83 03. BOyükada 51 60 81. OUBUklU • 68 00 01 60. K\U1KOY (Özel): (36 05 94) ANA HANIM KIZ HANIM Pazartesl hartç her g J n 18 Te 2130 da Cuma halka Carsambi talebevp tpnzllatı K4DIK5Y TtYATROSU: (Tel 36 08 82) OOLAP BEYGİRI Kumedl Perşemrbe bariç her gun 21 Paz^r 15 30 da TEPEBAŞ1 TİYATROSU: (Tel 44 21 57) tSPtNOZLAR Her gun 21. Pazaz 15.30 a&. USKÜDAR TIYATROSf. TOPUZLU her gün 21 de Pa'•<* 6=130 VENİ KOMKDt TİYATROSU (Tel «4 04 091 BUZLAR ÇÖZULMEDKN(Komedl) Her gun 21 öe rARTUFFE Her gfln matlne 16.30 ve 15.30 a a HERKESİN SATIN ALIP TAVSİYE ETTİĞİ GAZ SOBASI Vezüv • 101 Fiatı TL.330,Vezüv SUpet Fiatı TL. 550,CJstan&utda perakende pe$fn"fiat1ardır j • • • • • • • • emayelidir boruludur koku yapmaz kullanışlıdır az sarfiyatlıdır bol hararet verir üstün kalitelidir bol yedek parça I1 I1 Köyisleri Bakanhğı Topraksu Makina Ikmâl IVıuaurlugünden: A<;ağıda cıns ve mîktan yazılı makina ve vasıtalar, Milletlerarası Kalkınma Birliğıne üye memleketlerden ve memleketimirden teklıf almak suretıyle satın »lınacaktır. 1) Makınalann bedellerı, adı geçen Birlikle Hükümetimiz arasında ımzalanan 31/Mayıs/1963 tarihli I.D.A. kredı anlaşması hükümleri çerçevesi dahıhnde ve Genel Mudurluğümüze tefnk olunan 2 100 000 doiârdan kar'ilanacaktır 2) Satınalma, 2490 sayılı Kanun hukumlerıne dahıl olmadığından, Mııdurluğumuz makina ve vasıtaların bır kısmını alıp almamakta veya kalemlerden bır veya bırkaçmı iptal etınekte serbesttir. 3) Teklif sahiplerınin hazırhyacaklan kapalı zarf teklitlerınl en geç 26/10/1964 günü saat 17, ye kadar TOPRAKSU Makisa Ikmal Müdürlüğünde bulunmatt üzere Yıldınm Beymııt P.K. 19 Anjkara. adresine postalamaları veya (Keçiören yolu T. Z. Donatım Kurumtı Genel Mudürlüğü karşısı Ankara) veTmeleri, Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 4) Bu işe ait şartnameler, Ankara'da JMüdürlüğümuzden, îstanbul'da TOPRAKSU III. Bolge Müdürlüğü (Mesıhpaşa Cad. No. 38 Lâleli) nden temin edılebilır Sıra No. Cî N S t Miktarı Paletli traktör, dozer bıçağı ıle bırhkte 10 Station Wagon (4x4) 1 Motor grader 4 Paletli trencher 3 Paletli yükleyici 2 Lâstik tekerlekli yükleyici 2 Paletli excavatör (1/2 cu. yrd.) 1 Lâstik tekerlekli excavatör (3/4 cu. yrd ) 1 Land leveler 3 Kanal açma pulluğu 10 Lâstik tekerlekli traktör ve scraper 6 Ofset disk pulluğu 4 Paletli traktör ve scraper 10 Kamyon (4x2) 10 Arazi arabası (4x4) 16 Damperli kamyon (4x2) 12 Pick'up (4x4) 20 Çekici ve semi trailer (40 ton kapasitei 6 Seyyar tamirhane (6x4 Kanjyona monteli) 3 Seyyar yağlama ekipmanı S (4x2 • Kamyona monteli) Paletli traktör ve scraper 15 (Basın 17098/12191) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Seyir ve Hidroğrafi Dairesi Başkanlıfından bildirilmiştir : Emayetaş Toptan Satış Müdürlüğü: Tahtakale C. No. 13 Tel: 2 2 0 3 52 22 66 90 Veıuv sobaları bakım »amır servisi: Namık Kemal C Kasım Bostan S. 18. Tel: 21 29 08 tlâncdık: 2856/1220 DENİZCİLERE VE HAVAClLARA 126 SAYILI TEBLİĞ 19 Uâ 23 ekım 1964 tarihlerinde 09.00 ile 12.00 ve 13 30 ile 17.00 saatlen arasında aşağıda sınırlan bildirılen saha içmde seyretme, demirleme. avlanma ve bu sahanın 1500 metreye kadar olan yukseklıği can ve mal emniyetı bakımından tehlikehdır KAR4DENİZ EREGLİ 1 nci nokta. E. 5826 No. lı ÖLÜCE FENERİ 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 26 dakika kuzey boylamı 31 derece 41 dakika doğu 3 UncU nokta: Enlemi 41 derece 32 dakika kuzey boylamı 31 derece 19 dakika doğu 4 UncU nokta: Enlemi 41 derece 22 dakika kuzey böylSmı 31 dercce 13 HatfKa dogtı. *" DENİZCtLEBE VE HAVAClLARA OLUNUR. ÖNEMLE TEBLtĞ Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK Derince depomuzda satılmakta olan ithal malı 6 ve 8 mılımiık yuvarlak deraırlerın satış fiatlarında tonda altmı? lıra gibi önemli bir tenzılât yapümış ve mallar serbest olatak satışa Erzedilmiştir. Bu tenzilât yalnız ekirn ayı için tatbik edileceğinden sayın müşterilerimizin ihtiyaçlannı süratle temin etmek üzere mezkur depoya müracaatlan menfaatleri icabıdır. TENZİLÂTLI FİATLAR ŞÖYLEDİR: 6 milimlik Yuvarlak: Tonu 1655. Lira 8 Milimlik Yuvarlak: Tonu 1635. Lira (Basın 18716/12171) ÎSTANBUL BANKASI Yılın 4. Çekllişine katılabllmek Içln 12 Eklm aksamına kadar bUtUn tfc.arruflarınızı (STANBUL BANKASINOA TOPLAYINIZ jl 1 Kişiye 50.000 1 Kişiye 25.000 555 Kişiye muhtelif para ikramiyeleri Talihlilerini bekliyorL v (Basın 18825/12176) İSTANBUL BANKASI Talihlileri arasına siz de katıhnız İlâncılık: 2815/122( 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bu bir ihtisas işidir IUİRYLENE' I ! ! : pardesülerimizden Ijjf 12 yeni renk geldi. BELPET ( İSTANBUL BELEDİYESİPETROL OFİSİ) AKARYAKIT VE MÜŞTAKLARI TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİNDEN: ı Şırketımıze an olup Plorya Şenlık aslaltı üzerinde, Ba kırkoy Londra asfaltı Öroür Yogurdu Müessesesi karşısında, Kuruçesmede kömür depolan fearşısında ve Kireçburnu Kefelıkoy caddesındeki Akaryakıt satış ve servıs istasyonlarımızın işletümcsi kapalı zarfla teklil alınması suretiyle taliplen uhdesine ihale edilecektir. 2 Bu ihalelere ait şartname ve işletmecılik sözleşmeleri şirketimizın tstanbul Galata, Rıhtun caddesi, Kozluca han kat 3 dekı merkPzınden on beşer lira mukabılinde tatil günü hanç her gun saat 9 • 12 ve 1330 • 17.30 (cumartesi 9 1 3 ) arasınaa temin edebilırler. S Florya, Bakırkoy ve Kireçbumu İstasyonlarımızın lhalesıne ıştırak edeceklerin teklif mektuplann] en geç 22/10/1964 perşembe ve Kuruçeşme lstasyonu tçin en geç 2 11/1964 pazartesi günü saat 1750 a kadar Şirket Mudurluğune teslun etmiş olmalan şarttır. Postada vâkı gecikmeler nazan ıtibara alınmıyacaktır. 4 Sırket ıhalevı dilediğine vermekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir (Basın 18992/121' TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARIA.Ş.den Şeker Pancan Araştırma Enstitümüz ıçin istatıstikçi olarak yetiştirilmek üzere bir eleman alınacaktır. Dgilinin Fen Fakültesi Matematik kısmı mezunu olması, İngilizce bilmesi ve 30 yaşuu geçmemiş bulunması gerekmektedir. Alınacak eleman bir yıl Eiıstitüde çalıştınldıktan sonra mesleğe intibakı tebeyyün ettiğinde, kurs ve staj için yurt dışına gönderilecektir İstekli'erin Gend Müdürlük Personel Müdürlüğüne müracaatlan rica olunur :::;::;:::::::::.. (Basın 19098 A. 11654/12180) ;::•;::;::: Beyoğ/u :;:: Devlet Plânlama Teşkilâtına Eleman İ|::İİ:İ:i;!yüz senedenberi r rX gJyim eyyası Alınacaktır olarak 1 Devlet Pldnlamd leşkjlatında araştırmacı çalıştırılmak üzere; Sanayicilere işletme kredisi 1) 344 sayüı Kanuna ıstinaden tşçi Sıgortalan Kurumu menabiinden sanayicılere bugune kadar ikraz edılen 50 milyon hranm tahsil edilen taksıtlen tutarının da aynı şekilde sanayicilere işletme kredisi olarak ıkrazı tekarrür etmiştır. 2) Bu kredıden faydalanmak ısteyen ısletmelerm, ısletme sermayesıne muhtaç buiunmaları ve ısletme sermayesı kıfayetsızlığı sebebıyle faahyetlerıne tamamen veya kısmen devam edemıyecek bır vazıyete düçar olmus buiunmaları gereklı olup bu durumda olmayan fırmalara kredı tahsısı mümkün olmadığı gıbi tesıs, yenileme ve ıkmal gıbı sebeplere ıstinaden kredi verilmesıne bu husustaki Tuzuk musaıt bulunmamaktadır. 3) tşletme kredisi talebınde bulunacak sanayıcıler tarafından doldurulması geTeken beyanname ile 1962 ve 1963 yılı bilânçolannı, Eylül 1964 ayı mizanlannı ve 6948 sayılı Kanuna göre Sanayi Bakanlığmca verılmıs sanayı sicıl vesikasmın Noterden tasdıkli suretını en geç 15 Kasım 1964 aksamına kadar subelerimize tevdı etmelen lâzımdır. Verilecek heT vesika 4 er nüsha olacaktır 4) Evvelki yıllarda müracaat edıp de kredı tahsis edilmemıs olan firmalann da taleplerıni yenılemelen mümkundür. 5) 15 Kasım 1964 tarıhıne kadar Bankaya tevdi edılmeyen veya noksan evrakla vakı olacak müracaatlar nazara alınmayacaktır 6) Isteklılerın en yakın fubemıze müracaat etmeleri gereklidir. SÜMERBANK GENEL MÜDÜRLÜGtî (Basın 18987 A. 11617/12174) GRUNDlG transistor radyolarına erişilmez bir üstünlük sağlayan ses mükemmeliyeti ve yüksek seçicilik, geniş teknik bir ihtisas ve mahir parmaklarm eseridir GRUNDİG transistor radyolan dünyanın her tarafında tercih edilmektedir. mütehassısı Lnacıuk. 2865 1222: İKTİŞAT, MALİYE, SOSYOLOJİ IVrtJHENDİSLİK dallarında, en az bır yabancı d.lı iyi bilen Üniversite mezunlanndan çeşitli ihtisas kademelerinde personel alınacaktır. 2 Ücret, teskilâtta vapılacak değerlendinneye ve yeterliğe gore tâyın edılecektır. 3 İsteklüerin tahsil ve tecrubelerini bildirir birer dılekçe ıle en geç 20 ekım 1*J64 tanhine kadar andan teşkilâtm Personel Müdürlüğüne muracaatlan duyurulur. kat kalöriferi 8 0 2 5 0 m'daire.ev vevıllalara 8000.17 000. TL. kompla tesı3 6003500.TL. yıllık sarfıyat I I \f I /V I > tell 1398 7» / ANKARA (Basın 18970 A. 11626/121 Adana Belediye Başkanlığından 1 Kurtulus mahallesi 1404 ada dahilinde müstakü inşaata müsait imâr parseli olan 36 ve 45 numarab parsellerin mülkiyeti peşin para ile artırma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile 20/10/1964 salı euniı saat 15 00 de Belediye Encümeninde satılacaktır 2 Beher metrekaresmın muhammen bedeb (100) üra olup, geçici teminat akçesı muhammen bedelin tamamınm °o 7,5 gu nispetındedir 3 Şartnamesi her gun Hesap Isleri Müdürlüğünde görülür. 4 İsteklüerin teklif mektuplarını ihaleden bir saat once Belediye Encümenine vermeleri, postada gecikmeler kabul edilmez. (Basın Ç. 119718597/12 ORUnDIG CIHAN KOMANDIT ORTAKLIĞI Sultauhamam, Kaürcıoğlıı hao kat 5 Islaubul tâncüik; 267.6/İS204 çünkü TRANSİSTOR İŞİ, GRUNDIG'in İHTİSASIDIR. PROGRESS MESUT ERENMH:49334SİSTANBUL EKREM BULSUNltH'33094 IZMIR DOG*N ÜNA1.MK3423AOANA Reklâmcılık: 3430,1221
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog