Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 ÇETİN İM HAZ1RLENIY0RUZ G. Sarap giiti, D. W. S. geîipot Sakatlığı geçmiyen Şeref DWS'ye karşı oynamıyor Metin para alamadığı için Vıyanaya gitmek ıstemedi I I ı Connoly'den telgraf J I ı I0KY01864 Kılıç "elemeye gidiyoruz Holândalılar bize güvenemediklerinden beraberlerinde bir de aşçı getirecekler Fuboi Federasyonu Tarik ıımımııııııııııııııı ıııııı I «Altın madalyaı aimazsanız! ı sizi eveI sokmıyacağım» ı I I Tevfik kış Tokyoda turist gibi geziyor, I M. Ali Yağcı idmana gitti, fakat: soyunmadı | TOKYO, 5 (ÖZEL MUHABİRÎMİ ZDEN) ülımpıyatlann açılısına 5 un kala Olımpıjat Ko\une yerlesmı jen pek az ekıp kaldı Bugun Olımpıjat ko.vunde marsımız çalındı ve yapılan torenle bavrağımız Olımpıyat Koyüne çekıldı. GtREŞÇİLERİMİZ Gures takımımızda ıkı gureşçı butun duenı bozujorlar. Tevfik Kıs Olımpıyat koyunde gezıp duruyor. M. AH Yağcı ıs« «moralım bozuk» dıye tutturdu. Bugun Gakugeı Unıver^ıte<:ınde antrenmana geldı, fakat soyunmadı. Buna gore Kaplan Serbestte ağır, grekoromende 97 de goresecek Takımımız zor durum Id kaldı. Serben gure^e 31 ulkeden 163 gure^çı gıtcek, (en fazla 63 ve 78 kıloda gureşçı var. H er eleman. Ağır sıklette ı«e 13 eleman). Turkıve. Amerıka, Bulganstan, Hındıstan, Mmanya. Japonva. Mogolıst.ıi), Rusya tam takımla katılacaklar Grekoromende 153 musabık ıstırak edecek (en çok bureşçı 63 kıloda 26 musabılç. en az ağır sıklette 12 musabık) Bu dala Turkrve, Fınlândıva, Bulgarıstan, Amerıka. Almanya, Japonva, Hındıstan, Romanya, Rusva tam taımla katılacaklar YELKENCtLER Yelken takımımız Sagamı Korfezınde vapı ıidk olan Fmn ve Fl'.ıng Dutchman ^ınıflann lakı jarışmalar ıçın çah^malarına basladılar SADIK PEKÜNLÜ lurkı>e\ı Shıbuva Publıc Hall dd halteı musabakasında temsıl edecek olan Sadık Pekunlu'nun musabakası 17 ekım persembe gunu saat 1014 00 arasında. Sadık tek başına çaiışmava gayret edıyor. KüÇÜK CONNOLLY'NtN TLLGRAF1 1956 Melbourne Olımpıyatlarında tanışarak bılâhare ask ızdıvacı yapan Amenkalı çekıççı H. Connolly ile Çek disk atıcı Olga cFıketova. Connolly, 6 yaşındakı oğullarından bır telgraf almışlardır. Connolly J r , 1956 da Melbourn'de bırer altın madalya kazanan anne ve babasm(Arkası Sa. 7. Sü 3 de) I I I I telgratıa izın vermezse ıııınııııııııııııııııuıııııııııiHiı ıııııııııııııııııııııııııııııııınıı \i\ana 5 (Özel ınuhabırimız bılUırıvor) Çarsamba aksamı Turkive saativle 20.30 d i burada Vıvana sehrı dısındakı 45.000 kişilik Hoche»arte stadında Avrupa Kupj Galıplerı lurnuvasınua uçuncu mjunı Doiju \lmanv.ının Aufbau Maçdebure takıraına karsı ovnavacak olan Galatasarav burava 14.45 te vardı. ildva alanında Elçılık mensupları. kalecı özcan Arkoç tarafmdan kjrsılandı \e Park Otele ındi. Takım varın aksam bir antrenman vapacak. Maça ancak 56 bin sevırciıun ereleceğı tahmin edilivor. Aufbau varın (bugun) 12.00 de bu rava şelecek. Muhtemelen bir de ^ÎYANADA Metın Nacı, kalecı O2can A rkoç, Turgjv hav a alanında so' GALATAsAKAY antrenman vapacak. TeleFoto: CUMHURÎYET (Vıvana Özel Servıs) bet ederlerken Maçı Avustur.va Federasv onundan Haberfeller (orta), Kiuç ve \ olker idare edecekler. TAKIK MESELESİ Cezalı bulunan Tarıçın oynavıp ovnanuma meselesi burada idarecıleri çok düsündürdu. Ulvi Yenal'a nıesaj jollavarak Futbol Federasvonundan izin telçrafını teSovy»tler Bırlığının Moakova mın etmesıni istediler. Aksi halde Dinamo takımı, Fenerbahçe Kulu Tarık ovnavamıvacak. bune uçuncu defa telgraf vollıyaGidistekı hâdise rak mdç tekhfınde bulunmuş ve Yesilkoy Hav a Alanından ;>aat evvelce vanlan anlasmanın »atbıkı 12 30 da Galatasarav takımı Vıvanı tatep etmıştn nava hareket ederken bır hâdise Kulup ıdare he\etj, vaptı^ı 'op olmus Metın Oktay «Ruçryın Adlı lantıdan sonra Moskova Dmamo bana bono veja para vereceğım suna cevap vererek; kasım 12 24sovlemıştı Borçları odemedıler tarıhlen arastnda B T Genel Mu Gıtmıveceğım» demıstır. Bılâhare durluğu musaade etti£i takdırd^, Adlı borçlan verdığını açıklamış, Turkıyede maç yapabıleceklerını Metın de uçağa bınmıstır. Kafılebıldırmışlerdır. Avrıca, Tıflıs Dı de Küıç'ın esı Bn. Melahat Kılıç G. Sara}: namosu da, Fenerbahçenm organı da bulunmaktadır. Demirsporze edecei»ı maçları ovnama^a geGalatasaray Futbol Federasyonu Galatasaraİst Spor: lecektır İst. Spor Ferikov: va maç ıçın 20 000 lıra >ardım >apKadrolar jmıs, Gunduz hareketten once şojFenerbahçe: Dınamonun kadrosunda basta le konusmusturFenerbahçe Beykoz: «Futbolcularımızia çok kısa bır !ev Yasın oldı^u halde, Kessarev, Feriköv Ferikoj: Krutıkov, Şuştıkov, Karanrrenkov, zaman beraber çalışük Ilk ıdmanİst Spor: Çıslenko\ Gu^arov bulunmaktn da durumları benı hajlı endışeye sevketrnıştı Fasat her antrenman Demirîıpor: dn Macettepe: da fızık ve moral olarak çok şejler Demirspor Beykot: kazandıklarını sevınerek gordum. Bejkoz Fenerbahçe Hepsı çok ıstekh ve şuurlu olarak eksıklıklerı gıdermeye çalıştılar. Bu Ankaragucu: hal bana umıt verdı. 10 aydır gorHacettepe: Ankaragücü medığım G. Sarayı ılk defa seyredecegım. Çocukların bana ıyi bır maç I Besiktaş Sekerspoı. seyrettıreceklerıne ınanıyorum. Yen • Belgrad > (O/el) Yugoslav =am|rne;e gıdıyoruz. Elemeje gıdıyoruz . Ankaragucıı pıjonu Kızıl Yıldız ile Iskoçya şam Fakat futbolda her istenen de olAnkaragücii Hacettepe: pıyonu G'asgou, Rangeis arasında maz » Beykoz: Beykoz Fenerbahçe. vapılan Avrupa Kupabinın ılk ıkı ^ macında tur atlıvacak. takım bellı ol niT<~it\T r c ı i v n D mamı»tır. Glasgou'dak. ılk mçı BUGUN GELI1OK Demirspor: Glasgov Rangers 31 kazanmıs, Çar^amba akçamı saat ı H) Demirspor Hacettepe: Belgraddakı rovanş karsılaşmasmda. Fenerbahçe ıle Avrupa Besiktaş Kızıl Yıldız 42 gahp gelmısür kulupler futbol turnuvasrın roSekerspor: G Rangers, bîtaraf sahada oynana! v a n S l n l oymvacak olan Holanda cak uçuncu maç ıçın uç şehır teklıfsarnpıvonu D W S takımının 353 Karagumruk: Karagümrük etmıştır. Kızıl Yıldız Amsterdam'ı | sevırcısıvle bırlıkte bugun şehuBevlerbevi: preisıp olarak kabul etmıştır. An mıze gelmesı beklenmektemr. Güneşspor Güneşspor: cak, Fenerbahçe D W S "maçında D f t ' S lıler, Istanbuldakı butun Vefa: Turk futbolculannm tecavuze uğra ı i"lennı kendılen japmaktadırlar. Karagumruk: ması üzerıne, Kızıl Yıldız. kadeı malOtel rezervasvonunu Am=lerddmKaragümrük Bevlerbeyi: çmı Amsterdam'da ovnamaktan vazıdan vaptıran D f f S . hler, yemekgecmıstır. Uçuncu mac Londıa'da | lerden de «uphelendıklennaen. ah Petrolspor Petrolspor: yapılacaktır. cılrrmı bırlıkte getırmektedırler Beylerbeji: Holandalıların bu davranı^ı IM Lefter] İ AEK t karsılanmamıştır Beyoğluspor Beyoğluspor Feneıbahçe futbol takımı. son Bejlerbejr ligde berabere 'lafıf çalı<;masını kampta yapmı»Güneşspor Guneşspor Vefa: Atina. 5 (Özel muhabırımizılen) tır. Sarı Lacıverth ekıpte, mıllî Şohretlı Turk futbolcusu Lefter maçta sakatlanan Seref iyıl^şmeKarşnaka: Karşıyaka Kuçukandonyadıs yer aldığı A E K mı^tır. Maç da oynıvamıvacaktır. Altındağ: takımrnda ılk defa hgde ovnadı vej Buna ore takıma, santrhaîa Yıl Âdana D. Spor Ad. D. Spoı. ğ hafa muhtemelen Hu • alkışlandı Prodefdını ıle 1 1 be'dınm. San> er: rabere kalınan maçta Lefter uc hâ seyın ahnacak. forvet Ogıın, Bı • Z n s A\dın L'lkuspor: rıka pas verdı ve tnbunlen ayağa rol, Senol Ülküspor cıkacaktır Petrolspor: kaldırdı. Çuk. İd. Yurdu C. Id. Yurdıi' oynayamıyacak I I I I I F. Bahfe Dinamo ile kasımda kacşılaşacak SPORTOTO'da BU HAFTA I su\ Yaşar Crkan altın madalya kazanıyor I I 193G llrrliıı llljmpiyadında yavaş I yavaş iiılııııı/ı dnyurmaya I Cem ATABEYOĞLU Fotograf (Tokjo Ueak Postası) AKB\S \ E BESEKGİL Ç\LISIYOK Tok^o'dakı dunku antr rnmanda Bakan Yolaç'ı ikaı ediyoruz Tokyo kafılesıni Turkiye Milli Olirnpiyat Konsejinm bütÜD gayretıne rağmen Deviet Bakanı Malik Tolaç normalin dısına çıkarmıstı. Bu sfitunlann okuyucuları (Tevfik Rış)'ın sakatlıfından bahsedildiğinı hatırlarlar. Tokyo'dan gelen haberler (tki güresçinin srüreşmiyeceğini) bildiriyor. Bakan Yolaç henuz Tflrkıye'dedir. Kendisini ıkaz ediyor. taıçbır ise yaramı\acak olan ba iki elemanın jedek meselesi hallolduguna eöre derhal gerı çönderılmesini tekiif ediyoruz. Aksi takdirde, Szerınde tüju bitrnemis yetimlerın hakkı olan bn fakir milletın 354)00 lirası bos yere harcanmıs olacaktır. Karar ve mesuliyet. durumu bu hale çetiren Bakan Yolaç'ındır. Kamu ovu 5nunde ikaz edhornz. E. ARIP1NAR 1 I I I I 1936 Berliu Olirapiyadına ekıbimiz 60 sporcu, 12 idareci, 2 antrenor \e 4 hakeın ile katılmıs.tır. Basketbolcula rtmız ilk maçlarda Şili ve Mısıra >enileıek elendiler. bisikletçimiz Talat Tuncalp ise 29 millete mensup 87 bisiklftri arasında 10 ııncu olmuştur. 7 3 4 II II 7 7 Yugoslav K. Yıldız bıtaraf saha olarak gösterilen Amsterdam'ı kabul etmedi I I 6 7 8 I I I I 10 fl I I 102 •II ı I Karşıyaka Cuk. İd. Yurdıı Ülküspor Adana D. Spor Karsıvaka: Altındağ: Ç. Id. YurduAltındağ: tlkuspor. Petrolspor: Ad. D. Spoı Sanyer: 7 Kadrosunda spo run h«r dahnda Turkne çapında o torıteler bulunduraı CUMHURÎYET. Tek nık Komıte Baskanı ve yurdumuzut futbol otorıtelenn den SAIM KAUR dan sonra, futbol =;ahasında ^ohretlı bır kal^mı dahj «utunlarına almış tır Turk futbol ta rıhınie (Macarı<; tan macı kahrama nı) olarak tanınan futbol adamı I I rınde Turk uayrağını şeref dırel'kta değüdı gıne çektırten ılk Turk atleti ol125 kışırun katıldıgı «ıruş» rmı mak bahtıyarlığı ve şerefmı kasabakasında en ıyı dereceyı ya zanacaktı pan kayakçımız Başıt Tulın 87 Bu başarüar yanında futbolda ncı olmustu. Slalomda 90 musa Çını 4 0 yenerek ıJs defa ola bık arasmda vıne en ıvı derece rak tur atlamış, sonra Yugosmızı Raşıt Tulın 58 mcılıkle *l lavyaya 1 3 yenılerek dömifınal mıştı. den uzaklaşmıştık Londrada vapılan Olımpıjai Oyunlarında ıse Turkiye gure^ Bısıkletçılenrruz raJaplerınden Suat Aşenı'nın babası Ahmet mınderlermde bır fırtına gıbı zıyade şanssızlıklarla ugraşmışFetgen Aşenı'nın Gureş Federas esmış ve serbest güreşte 4 şam lar, yağmurdan kaygan bır hale yonu Reısi sıfatıyle mılli gures pıvonluk (Nasuh Akar, Gazan gelen yolda düşen Arjantinhve takımımızın basmda bulunma fer Bılge, Celâl Atık, Yasar Do çarpan Talât Tunçalp'ın bısıklesıyle bır Olımpıyat kafılemızde ğu), 2 ıkıncüık (Haln Balamır, tı tamamen ezılmış, Ah Cetıner' ılk ve son defa olarak bır babaAdıl Candemır) Grekoromende m bır, Orhan Suda'nm ikı lâstıkız bır araya gelmışlerdı. 193ö ıse 2 bırıncılık (Mehmet Oktav. gı bırden patlamış, Enver OsOlımpıyadının dığer mllh eskrım Mersınlı Ahmet). ıkı ıkıncılık malı'nın zıncın kopmuş ve bov cı kızımız Hâlet hamm da bu (Kenan Olcay, Muhlıs Tayfur» Hıkle hepsı bırden saf dısı ka! gun Profesor Hâlet Çambel'dır ve bır uçunculuk (Halıl Kaya» Berlın O'ımpıvadının en bu ıle ayyıldızlı bavrağımız 12 de • uk basarıları gııreş mmderlerm fa seref dıreğını suslemıs \e den yukselmıştı Grekoromen 100 bın kışı 6 defa t=tıklal mar 61 kıloda Yasar Erkan'ın bı =ımi7i dınlpmışn nncıhgı, serbest gureş 79 kıloda Guresçılerımızın bu zaıerler da Mersınlı Ahmedm uçunculu Mİsüesme atletızmde de Ruhı ğu ile bayragımız IIK defa seref Sarıalp uç adım atlamadakı > ı dıregıne yukselecek ve bunların çunculuğu ıle venı bır ılâvede dışında Çoban Mehmet ağır sıkbuhınacak ve Distler uzt let dordunculugu, Nurı Boyto run 72 kılo beşıncüığı, Sadık Sovancı 66 kılo beşıncılıgı, Ah met Çakır 5> kı!o altıncılıgı IIP f ısimlennı şeret lıstesme vazdı ıacaklardı Turk oglunun bır dıgtr aUı sporıı olan bınıcılıkte de Yuzb.ı sı Cevat Kula, Mılletler Mukaî^ rı altıncılıgı üe yedıncı bır ıs:n olarak bu lısteye dahıl olacaktı Araya gıren tkıncı Cıhan Har bı juzunden tam 12 senelık bır fasüaja uğrıyan Oumpıjatlar. 1948 yılından Itlbaren fekrar ba'; lamıştı Saınt Morıtzde japüan Kış 0 lımpıyatlarında Turkiye ıkıncı defa temsıl edılmıstı Alman ne tıceler 1936 ya nazaran kıyaslan u mı\acak kadar lyı olmasma ra ITtK \ \ T R F . \ M A \ D A n ı | M \ T \ FRtYOK men vıne d» arzıılsnan Berlın Olımp:yadının TurK sporcuları bakımından en buyuk bır ozelhğı de ıkı Turk kız sporcusunun ılk defa olarak bır o lımpıyat oyunlarında bayrağımızı temsü etmelen olmuştur Esknmcı olan Suat ve Hâlet hanımlar ılk ıkı pul ıçınde elen mışlerdı. Hmpiyatlaria yürüyüs klasmanı Sezai PAKER 20 Kilomctre \üriıjuş Memleketler Al. Gu. Br. Top. I Rus>a ' 1 1 4 > ~ AMistraba 0 1 » 1 î lsvec »911 Sampivonlar 185b Spırin (Rus). 1 s. 31.27.4, l%0 Golubnichiy IRus.) 1 s. Ji.07.2. 50 Kilonıetre yurüîuş Memleketler Al. Gu. Br. Top 1 Britama .! 0 1 4 2 U\ec 1 1 1 3 ! ltal\d 1 0 2 3 i Isvıue 0 l » 2 ') Lıtvanvd 8 1 1 2 Sampivonlar 19JJ Green ıBrit.) 4 s. 50.10,0. 19.ÎC VMıitlotk (Brit.) 4 s. 30.41,4, 1948 Ljunggren (lsvec) 4 s. 41.52^. 1952 . Dordoni (Ital.) 4 s.28.07,8, 195b Read (Y. Zel.) 4 s 39.42,8, 1960 Thompson (BritJ 4 s. 25.30.0. 110 Metre engelli Memleketler Al. Gu. Br. Top 1 Amerika 12 11 11 İ4 2 Britanva 0 .' 1 3 ! G. Atrıka 1 1 0 2 4 kanad.ı 1 (I 0 1 5 lsvec 0 0 1 1 I Olimpiyono Ayyıldıılı (ormayı giyenler 1960 ROMA Idareciler General Husaıneltın Gurelı Buınan Feltk Cemal Alpman, Suat Erler Ordu temsilcüen Kurcnav Alba> Muhsin Batur ıHv K R ı Mb<ıy Tevfik Boke (Dz. K. K1, KurnidV Vaıba\ Muhlerem O^vurt < K K K > Mutemet: Nıyazı Kurdemn, Dokton Servet Akgun, Atletızm ekıpr Jerfı Fıratlı (Başkan>, Sevkı Koru, Abdu>lah Kokpınar ı.antrenor). Rıza tşman »masor» Aydm Onur, Çetin Sahıner, Fahır Özguden Muharrem Dalkılıç, E3crem Koçak, Cahıt One) Yıldıray Pağda, Yalçın Unsal, Nuri Turan, Sukru Saban, Feyzi Pakel, Orhan Altan. Kızlar: Aycan Onel Gül Çıray, Canel KonFutbol ekıpı Faık Gokay <Bas.k.±ni Fıkret Altınej Uddlecıt, Seref Gorkev lantrenor). Sulhı Garan ve Orhan Gonul thakem' Cavıt Gokalo, Emrullah Kuçukbay, Ahnıet Tunakozan. Suat Ozvazıcı, Aydoğan Çıpıloğlu Ergun Taneı. Bılge Tarhan. Zekı Sensan. SeIım Soydan, Ibrahım Yalçmkaya, Samım Uvaun, Uğur Koken, Yılmaz Canlısoy Mustafa Ertan. Turhan Yıldız. Âsım Bayrak. Gureş ekıpı: Vehbı Emre (Başkan», Fethi Gursus Ya>ar Dogu (ıdarecı), Huseym Eıkmen, Cf aı Atık lantrenor), Mevlut Goksan, Ali Merdogan, Alp Karabıber. Cıhat Uskan, Hasan Bozbey (hakem> Kâzım Gedık, Sadettm Ozden. Muzahır Sı' e Adıl Gungör, Mıthat Bavrak, Kâzım Ayva7 l<v tık Kıs, Tan Tan, Ahmpt Bılek, Huseyın \ bas, Mustafa Dağıstanh, O^^nan Kambur, 1ınrtii Ogan, Hasan Güngör, Ismet Atlı, Hamıt KdpBınicilık ekipı Avnı Akman ve Fethi Gurcan (ıdaıec.> lan. Yelkenci: Eyup Oncu (antrenor) Erzin Demır, Bnb. Salih Koç, Bnb. Naıl Gonenlı, Bnb. Yuzuculer: Cevdet Sumer, Bnb. Râmız Egeli, Yzb. MuhıdEngın Ünal, Ünsal Fıkırci. dın üründal. 13 maçı 1 kişi biidi Ankara, 5 SporToto'nun 8 hdfta brut sonuıu >o> ledıı 13 maçı 1, 12 maçı 4. 11 maçı 145. 10 maçı 1370 kı«> doğrt» ola^t tahmın etmi'itıı Ke«ın s O n uç yarın bellı olacaktır Kısa Haberler • 1 kume lıg maçlanna hazırlıfc olrnak uzere Voleybol Ajanlığınr organıze ettıgı 1 kume teşvık maçları Spor Sarayında baslamıs \ r < ılk haftada şu netıceler alınmıştır. Beykoz 3 Beşıktaş 2; Rasımpasa 3 D Harb Okulu 0, Sı^h 3 Beyoğluspor. 2, I T U . 3 Bakırkoy. 0 • Istanbul el topu şampıyonası da Beylerbejı stadında başla mıştır. Ilk haftada Bostancı, K. M Paşayı 7 4 mağlup etmıştır Adalar takımı maç saatındc sahaya çıkmadığı ıçm Usküdar hukmer galıp ılân edilmıştır • Atletızm Ajanlığımn son pı^t janşmalan 8 Ekım cuma gunu saat 15 30 da Dolmabahçe stadında yapılacaktır J . Samnnonluiîa ejden Galata, son maçmda EjTİbu 3 0 mağlup I I I I £. AYKAÇ Bu haftadan ıtlba ren, maç tenkıdle rı, f.kraları ve mac yazıları ile Cumhu rıyet yazarlan ara sına katılacaktır I I ı I SnmptvonUı 18% Curtıs (\mer.l 17,6 19#0 . Kracıızlein (Amer.) 15.4 1904 Schule (Amer.) 16,0, 1908 • Smithson (Amer.) 15.0, 1912 • Kell> (Amer.) 15.1 1920 Thom son (Kan.) 14,8. 1924 Kinsej (Amer.> 15,0. 1928 Atkinsoı (G. Afrika) 14,8, 1932 Salinj lAmer.) 14,6, 1936 Touns (A mer.) 14^. 1 M Porter (Amer. < 8 H.9. 1952 Dillard (Amer) 13.7 l « Calhouıı lAmer.) 13,5 l»«0 Calhouıı (Amer.) 13.8. NOT: 1SS6 Olimpivat Oyunla rının final yanşında 4 atlet >a rışmış, uçuncu ve dorduncd ge lenler diskalifi>e cdildijinden bronz madalya verilmemiştir. ( Arkası vai
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog