Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHIJRtTET 6 Ekfan 19«4 ÇOK D M N A N EN ^ tJundan 3 yıl önce, Amerikada U. S. ROYAL fabrikaları lâboratuvarlarında çalışan ilim adamları harika bır kimyevi terkip keşfetti. ttH adı verilen bu birleştirici madde sayesinde en sağlam ve en dayanıklı lâstiği imal etmek imkânı hasıl oldıı. Dünyada mevcut kendi çapındaki fahrikalann en moderni olan Adapazarındaki U. S. ROYAL LÂSTlK TÜRK A. Ş. Fabrikası işte bu üstün kalite lâstiği imal ediyor. Pek tabii olarak U. S. ROYAL alaniar son derece memnun kalıyor ve tekrar lâstiğe ihtiyacı olduğu zaman ısrarla U. S. ROYAL arıyor. Daha fazla kilometre yapmak... daha fazla emniyet sağlamak... daha fazla tasarruf etmek... ve daha yüksek sürat yapabilmek için SÎZ DE vasıtanızı U. S. ROYAL lâstikleri ile teçhiz ediniz. Bu harika lâstiğin, dünyanın dört bir bucağında olduğu gibi memleketimizde de gördüğü olağanüstü rağbetin sebebİDİ o zaman daha iyi anlarsınız. Türkiye Distribütörü: ROYAL LÂSTİKLERİ TEVZI A.Ş. Büyükdere Caddesi No. 97, Mecidiyeköy, IstanbulTel.: 47 37 30 47 37 31 U.S. ROYAL LÂSTİKLERİNİN TAM ÇEŞiDi U.S. ROYAL J!GEÜ" ü. S. ROYAL " ARAZİ' U, S v ROYAL ^' U. S. ROYAL l'SÜPERGÜÇ' U.S. ROYAL "SOSE' ü. S. ROYAL "DEEPLUG' f a a i • 905a 12033
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog