Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Beşiktaş mağlup: 10 TURGAY BIR TEHLIKEYI ONLtYOR Oyunun ilk devresi gayet durgun gecti. 2 nci yarıda Beşiktaş daha üstün fakat beceriksizdi... Maçın ilk yarısında Metin gayet uygun bir pozisyona girdiyse de bunu d e ğ e rlendiremedi. Resimde Metin Beşiktaş kalesi önünde görülüyor. CİFTE BAYRAM1 6ALAT&SARAY VAPTI STAD : D o l m a b a h ç e SEYİRCİ : 40.673 kışı HASILAT : 283.030 TL. H A K E M L E R : Muzaffer S a r v a n (6) Hakkı Çaktırma (5), Kemal Yavman (5). GALATASARAY : Turgay (6) C a n d e m i r (61. B. A h m e t (7) D o ğ a n ( 7 ) , N a c i ( 7 ) , M u s t a f a ( 6 i Yılmaz ( 7 ) , K. Erol ( 4 ) , T u r a n ( 5 ) , Metin ( 5 ) , Tarık ( 6 ) . BEŞİKTAŞ: N e c m i (3) Yavuz ( 4 ) , F e h m i (5) Yüksel (5), M u h i t t i n ( 6 ) , K a y a (7) M u s t a f a ( 4 ) , Yusuf ( 4 i , Güven (5). Sanlı (5), Ahmet (3). GOL : 58. d a k ı k a d a Turan. SOT : Numaralar SPOR SERVİSI Uraiından verilmiştir. Jek golü 58. dakikada santrîor luran attı MAÇTAN NOTLAR : Tezahüratta Beşiktaş daha üstündü ama... Sezai PAKER Büyük maçtı, dev maçtı, her şeyi ile heyecan dolu bir maçti. tşte gözümüze Uişenler ve kulağımıza gelenlerden bir kaçı... • Dev» ve «Buyuk» tâbirleri kullam lan Galatasaray Beşiktaş maçı, çok buyuk ilgi toplamıştı. Yer bulamıyan Kordıplomatik mensupları «Basın tribunu.ne taşınmak zorunda kal dılar. Maçtan önce karşılıklı yapılan tezahüratta Beşiktaş taraftarlarj baskın çıkü, ama saha içindeki mücada (Devamı 7 nci sahifede) **• Cem ATABEYOĞLU Maçtan sonra so> ıııınıa odasında G. Kılıç dedi ki : l sıyle yaptığı akınlarla Beşiktaş kalesi için tehlıkeli oluyordu. 24 uncu dakikada Yavuz'un boş bıraktığı Tarık müsait bır pozisyon yakalamasına rağmen bundan ıstıfade *demedı. Dort dakika sonra da Metin, Mustafa'mn çektiği bır frıkik atısında topu kale önünde ezerek hatırı sayılır bir fırsat kaçırdı. Sarı Kırmızılı takım, bu devrede umıt edilenin fevkinde bır o\un gostermesini bildı. özelliKle GALATASARAYIN BEATLE'İ DALDI Dakika 58, Metin aktardı, bu ani hucum Tarıkta, o verdi, Turan dalıyor tek başına Necmı tereddüt etti sonra çıktı. Top mu ona, o mudafaanın ve haf hattının gayremu topa değdi belli değil. Turan dondu çevirdı topla birlikte ağlara duştu. Turan, saçları takke gıbi çocuk ağlarda. Yılmaz sevmçle koşuyor. Necmi altı pasm köşesinde, Muhıttm tini ovmek doğru olur. uzuntulü elleıi belınde. Maçın tek golu, 2 puvanın resmı bu. Fotoğraf: Tele objektif Selâhattin GIZ Ruzgâr arkasındakı Beşiktaş for. \etının bu ilk kırkbeş dakika boyunca Galatasaray kalesine bır tek sut denemesi yapamaması da bılhassa kayda değer. Ikinci devrede rüzgârın da bıraz hafıflemesıni fırsat bilen Besıktas oyuna çok hızlı girdı. İlk tehlike hemen ilk dakikalarda doğdu. Nacı'den aşan topu Guven kullana. madı. Bozuk vuruşunu Turgay ıkı hamlede bcrtaraf etti. Galatasarav yarı sahası içinde şuursuz bir ba1kı kuran siyah beyazlı takım muessir olabilecek bır hareket göste. remiyordu. 58 ınic dakikada âni bır Galatasaray kontratağmda Metın'ın Tarık'a. ondan da Turan'a gelen topu Besıktas mudafaası ustüste hatalarla defedemedi. Buna Necmı'nın d~ hatalı bir çıkışı eklenınce Ga. latasaray santrforu takımını galıp duruma yükselten sayıyı Besıktas fılelerine yolladı. Asaf AYÇIL Kemal BULUT Mağlup duruma düsen Beşıktac daha buyuk bir hız ve hırsla GaTokyo Olimpiyatlarına katılan bayan sporculara Dev maç, bir devin ayağa kalkması, diğer bir devin çöklatasaray kalesine yüklendi. Fakat mesi ile sona ermişti. Sarı kırmızılı oyuncuların hakb başarısına forvet hattının «al gözüm ver goenteresan bir sual soruldu ve yine çok zum oyunu neticeye gitmekten çok şişe yağmuru ile cevap veren tribünler üzücü idi... uzak kalıyordu. Sağ açıkta Musnetıce alırız. Beşiktaş lıg liderliği lüyüz» cümleciğı ile ozetledı. Spa. tafa'yı ihmal eden Besiktaşlılar Galatasaray odasında enteresan bir cevap alındı nı korumak içın oynadı. Maç katı yıç sanslı olmadıklarmı soyledi. Sarı Knmızılı odada ıkıncı bayTeknık Komıteden idarecı Faruk çok bozuk bır gününde olan Ah. ram kutlanıyordu. Sevınç guz oldu. Hakem iyiydi. Sağnak, Beşiktaşlüarm goruslerıni met kanaliyle soldan akmak istıBeşiktaşlılar . yorlar ve bu da haliyte semere veyaşları... Beşiktaş soyunma odasında roa. oentılmence ozetledi : Belkı de Gunduz'un yanaklann« Galatasaray guzel ovnadı. remiyordu. Dakikalar ilerledıkçe telâslanan da bu kadar çok zafer buselerı do. çın adı uzurıtuydu sankı. Çocukla Çifte bayram yaptılar. Kendılerıni nn yuzleri bembeyazdı. ve bu heyecan içinde büsbütun belasmamıştı. Sarı Kırmızılı odada Sanlı, Yusuf, gözyaşları gdrulme tebrik ederiz. Daha çok mucadele ceriksız bir hal alan Beşiktaş for. çehreler aydınlık, gozler paııl pa sin di>e başını oteki tarafa çevır lerımız olacak, ümitsizlik ıçın he veti karşısında Galatasaray'ın sudı Recep Adanır, maçı, «Uzuntu nuz erken. rıldı. urlu bir defans çalışması yapmaOyunculaıın se\ mç goz\aslarınsı dıkkati çekijordu. Bu arada Sada galıbı\etı gormek zoı değıldı. rı . Kırmızıh forvetin yaptığı akın Bir an tebrık bulutundan kuıtu. lar daha seyrek olmasına rağmen lan Gunduz Kılıç soyle konustu daha buyuk tehlikeler doğuruyor« Besıktas galıbiyetı doğradan Tokjo, 29 du. doğruşa çocuklarımızın azmınır. XVIII. Ohmpıjat oyunlanna ışBesıktas takımı son onbes dakınetıcesıdır. Bu azme, ılerde ek<ukka>a gırerken netıceyi değıştiıetirak eden 892 kadın sporcu aralerımızı gıderme arzusunu da kamıyeceğıni anlamış olacak kı. dursında yapılan büyuk anket entetaısak, daha iyi futbol oynar i f gunlastı. Bunu fırsat bılen Saıı resan netıceler vermıstır. OhmpiKırmızılı takım oyundaki hucum yatların en enteresan yuzme siııstunluğunu ele aldı. ması kimdır? Sualini, kadın sporI. TÜRKİYE LIGİNDE culardan O,o93ü Don Schollander İLK 4 SIRA şeklinde cevaplandırmıstır. TokO. G. B. M. A. Y. P. Kp Beşiktaş 7 5 1 1 16 4 11 3 yo spor festıvahmn kahramanı oII. Tepe 8 2 6 0 9 5 10 « larak kimi seçersinız şekhndeki O. Saray 7 4 3 0 13 5 11 3 suale verılen cevaplar çesıtlı olF. Bahce i 4 » « 15 1 8 0 muştur. cCınsî lâtıf»ın oo41 i ScAnkara 29. Turkiye ferdi o hollander'e, °,o29 u Bıkıla'ya. ol6sı boks şampiyonası yarın (buîngiliz kadın atletı Mary «Bıgnal» gun> başhyacaktır. Bu şampiGenç Takımlar Rand'a, 1o7 sı de Olımpıyatlaıda yona içm butun bölgeler çok Turnuvasında 6 nci defa yarışan, 1948, 1952, 1956 ıyi hazırlanmışlardır. ve 1960 oyunlarımn yelken şanıpırakibimiz Holânda yonu 73 yasmdakı Danimarka'lı Genç takımlar maçları TEK AYAKLI BİR Frankfurt 39, (a.a.) Avrupa Elvström'e oylarını vermıstir. Futbol Federasyonu Genç Takım1968 Mexico Cıty Ohmpıyatları. JİMNASTİKÇİ lar Komisyonunun bugun ÇeKosKonya, 29 (Telefonla) Genç na katılmak istıyor musunuz? Sulovakya'lı Otto Beck'in başkanlığı futbol takımları grup maçlarına bualine bütun kadınlar musbet ce ŞAMPİYON OLDU altında yaptığı toplantıda, 1965 yıgun de devam edılmiştır. vap vermiştır. Mexıco Cıty OlımAdana. 29 Bugun yapılan .Cumlında Almanya'da yapılacak Avruİlk maçta Nığde genç takımı Urpıyatları ve evlilikten hangısinı hurıyet Kupası. aletli jımnastik müpa Genç Takımlar turnuvasının fayı 21 mağlüp ettıkten sonra ikin tercih edersiniz? Sualınin cevap sabakalarında Manısa ekipinden tek kur'aları çekilmiştir. ci maçta Konya karması Kayseriye v ları tam manâsıyla surpriz ol ayaklı Mustafa Bılgıç'ın (halkai da Çekılen kur'alara gore, sekızınsevınç yaratmıştır. 2 0 galıp gelmıştır. Uçüncu maçta inuştur. Çunku kadın sporcular bırinci olması Fotoğrafİbrahım KOSEOĞLU ci eleme grupunda bulunan Tur*an ",o91 i, eviılık taraftarı oldu Ancak müsabakalar fazla ilgı toplı Rize, Denizlıyi 21, Ankara da Ba TLRGAY, SAMJ ve K. AHMET'IN ONLNDEN BIB TOP ALIYOR kiye, Holânda ile karşılaşacaktır. Ukesıri 1 0 mağlup etmişlerdır. yamarmştır. Junu açıklamıştır. Turkiye Llginin ilk büyük heyecan fırtınası dün Dolmabahçe Stadında kuvvetli bir rüzgârla birlikte esti. Rüzgâr çok zaman bu heyecan fırtınasını bastırdığından, «zevkli» bir oyun seyredemedik ne çâre!.. Oyuna, kuvvetle esen ruzgârı karşısına alan Galatasaray başladı. Yaş ortalaması rakip forvetten çok üstün olan Sarı Kırmızılı defans bu devrede rüzgâra karşı başarılı bir müdafaa gosterdi. Maçın ilk «buyuk tehlike» sini Galatasaray kalesi atlattı. 17 nci dakikada Sanlının altıpas çizgisi köşesinden Turgay ı da üzerine çekerek ortaya aktardığı topu Yusuf, boş kalenin ustünden ve yakın bir mesafeden dışarı vurdu. Rüzgâr altındaki Galatasaray ^ ^ ^ ^ zaman zaman ıkı açıkları vasıta I 2 Kcdemden Dünkü Kılıçının hakkını alan takım... Erdoğan ARlPlNAR Maç öncesi tahminler her zaman yanılmaya mahkumdur. Adı da tahmin ya zaten. Fakat dünkü kadar değildi.. Futbolun, çetin maçlarm artık birer sanat olduğunu, maç hazırlığnıın, beyanatların, takım tertibinin önce hazırlanan bir plânla yurütüUnesi gerektiğini Galatasaray Beşiktaş maçı bize bir defa daha ispatladı... Maç öncesi favori Beşiktaştı. Genç elemanları, son neticeleri ile Siyahbeyazlılar ağır basıyorlardı. Galatasaray, herkesin gözünde dağınık yaşlı, yorgun, iki devTe çıkaramayan oyunculardan kurulu ıBarut'u) olmayan bir ekıpti.. Dün sahada gördüğümüz ekipin bu tâıifle hiç bir ilgisi yoktu bence. Kalecisinden sol açığına kadar canlı, süratli topa ve ayağma hâkim, oyunu bilerek oynayan bir takımdı Sankırmızıhlar... Sağ açığını ihmâl eden, sol açığı top kullanamıyan haf hattının santrahaf hâriç her an dağınık olan, beklerine güvenemiyen bir Beşiktaş. Koskoca bir devre rakip kaleye tek şut atan bir forvet seyircıleri hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaşta oyun tanzimcinin olmaması, Galatasarayda ise tecrübe0 li elemanın çokluğu neticeyi direkt tesir etti. Maçın ,'o70 inde hâkim olan Galatasaray, gol adedini Târık biraz daha dikkatli olsa idi çoğaltabilirdi. Tek golde rakip hücum hattını yakalayamıyan bek hattuun yanı sıra çıktığı topa tam müdahale edemiyen Necminın de suçlu olduğunu yazmak gerek. Beşiktaşm bilhassa haf hattında oyun tanzimcisi seçmesi şart. Galatasarayuı ise bu netice ile şampiyonlukta iddialı olduğu açıkça belli oldu. "EKSİKÜKLERİMİZİ GİDERİRSEK DAHA İYİ NETİCELER ELDE EDEBİLECEĞİZ Beşiktaşlı Faruk Sağnak " daha çok mücadelemiz olacak, ümitsizlik henüz çok erken,, dedi Tecrübe, gençliği mağlup etti... Sadri USUĞLU Lig şampiyonluğunda iddialı gördiiğüm Beşiktaş bu muydu? Hoş, galip takım da dünkü oyunuyla şampiyonluk hüviyetinde gözükmüyordu. Beşiktaş, taraftarlarınm coşkun tezahüratı arasında maça iyi başladı, akın ttstüne akın, komer üstüne korner, lâkin son vurucu yine yok .. Sanlının maçın 5 inci dakikasmda soldan inip çok müsait pozisyonda olan Yusufu görmcsi herkesi gol diye ayağa kaldırdığı sırada topun kalenin 10 mctre ustünden gitmesi diyebilirim ki, maçın dönüm noktası oldu. Beşiktaşın bızı on dakika bile sürmedi. Galatasaray hiç beklemediğim bir şekilde maçtan önce favori gördüğüm Beşiktaşı bastırmaya başladı. Fırsatlar birbirini kovaladı, lâkin Tarığın müsait durumlarda aldığı topu ille sağına almak istemesi Galatasarayı beklediği gole kavuşturmuyordu. Siyah beyazlılar kendilerine ancak devrenin sonlanna doğru Relebildilcr. Yine Sanlıdan ileri bir pas alan Yusuf devre başındaki vuruşuna nazire yaparcasına topu yine havalandırdı. Berabere biten bu devrede Galatasarayın daha ağır bastığını söyle>ebiliriz. Ikinci devre yine Beşiktaş saldırışıyla başladı. Akınlar birinci devrenin başlangıcında olduğu gibi yine birbirini kovaladı. Lâkin yine netice yok .. Gençlik galiba tecrübeyi yenecek demek üzere idik ki, bir kontratak, kaptan Necminin büyük hatâsı ve top Beşiktaş filelerinde. Bu gol Beşiktaşı sarsmadı. Hiç olmazsa beraberliği kurtarmak içio bütün hatlariyle Galatasaray kalesine yüklendiler. Hattâ Muhittin ve iki bek Yavuz ile Fehmi bile Galatasaray kalesi önlerinde görünüyorlardı. Lâkin bu şuursuz bir mücadele idi. Nitekim bütün devre boyunca rakibini bastırdığı halde tehlikeli ounaktan çok uzak idiler. Buna karşılık âni karşı hücumlara geçen Galatasaraylılar. daha net gol pozisyonları elde ettiler. 6 numaralı formayı giyen Kayayı, nietini marke etmek için sağ hafa alıp sol ayağı zayıf olan Yükselin hafa konulmasım uygun bulmadım. Gcrçi Kaya vazifesini hakkiyle başardı ise de, Yüksel maç boyunca yerini yadırgadığından esas mevkiindeki başarısuu gösteremedi. Siyah • beyazlı futbolcular dün mevsimin en kötü oyununu çıkardılar. Kaya ve Muhittin en az hatâ yapmış olduklarından bu ikisi için iyi oynadılar diyebiliriz. Millî kaleci Necminin hatâsı affedüir cinsten değildi. Galatasaray ise bundan evvelki maçlariyle kıyaslanmıyacak derecede iyi ve azimli idi. Vazifesini yapmıyan hemen hemen yok gibiydi. Yorulacaklarını sandığım bazı nispeten yaşlı oyuncular maç sonuna kadar Beşiktaşın genç elemanlarından daha dayanıklı çıktılar. • Netice olarak tecrübe gençliği yendi. Kadın sporcular evlenmeği 1968 Meksika Olimpiyadına tercih ettiler Türkiye boks şampiyonası bugün başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog