Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

: Necmi, Yusuf, Sanlı geliyor : B. Ahmet, Doğan, Naci hasta Fotoğraf: Tülây DIVITÇİOĞLU «ADA TURU Bisikletçiler dünkü Büyükada turunda çekişirlerken D E V \\\i\ 2 U\\ Her iki takım da kampta Kılıç: «sahada konuşacağımıza imanım var» Perşembe günü, Dolmabahçe stadında, oynanacak olan Türkiye liğinin ilk devresinin dev maçı, Beşiktaş Galatasary mü sabakası için, her iki takım da hazırlıklarını tamamlamışlar dır. Gündüz oynanacak olan ma çın hakemi, benüz tespit edilmemiştir. Kılıç, Ergül, Yüce turu tamamlamayı göze alamadılar Biiyükada yarışını Paul Unierkirchner kazanmayı başardı Tiran maçı tehir edildi 1 kasım pazar günü oynanması gereken Tiran Beşiktaş Balkan Kupası maçı, Tiran takımının gelemeyişi sebebiyle 4 kasım çarşamba gününe tehir edilmiştir. Bu durumda Beşiktaş, Tiran maçında, millî oyuncularından istifade edebilecektir. Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU ANKARAYA GİOERKEN A Millî takım adaylarından bir grup Ankaraya gitmeden THY terminalinde toplu halde 1 Kasımdaki Tunus maçı için Rifat Çalışkan 2 nci.. Tunçer BENOKAN Beşiktaşta kadro bugün Teknik neticeler Ankara îstanbul yarışına katı ' 1 Paul Vnterkirchntr 2 saat 30 ! tamamlanacak lan Alman ve Türk pedallerinin işdakika 15 saniye, 2 Rifat Çalış tirakı ile dün B. Adada yapılan, Biiyükada bisiklet yanşı hayli çekişme kan 2.32.45, 3 Jörg HaUer 2.33.45, i li ve zevkli cereyan etti. Pazartesi 4 Peter Hoffmann 2.44.15, 5 Türkiye Kupasının ilk «Dev magünü Büyükadanm küçük parku Bedri Sakarya 2.44.15, C Horst çına» hazırlanan Beşiktaş Futbol Takımı dün yaptığı antrenmanı runda 84 kilometre üzerinden yapı Schmied 2.44.15. mütaakıp akşam Yeniköyde kampa lan müsabakayı, çok güzel bir yanş MARMARA TURU Fotoğraf: Selçuk AYBATAR girmiştir. çıkaran Alman Paul GüntherkirchENTERNASYONAL Antrenör Spayiç'in nezaretinde SPAYİÇ'İ DİNLİYORLAR Perşembe günkü kritik maça hazırlanan ner kazandı. Yarışın bitmesine 3 tur önümüzdeid sene yapüacak 3 saat 16.00 da Şeref Stadmda iki Beşiktaşlılar, rakibleri gibi dün son antrenmanlanm yapmışlardır. kala, Alman şampiyonu ile yarışı sü rükliyen Hasan Kılıç, hasmından ge ncü Marmara turu enternasyonal saat süren bir çahşmaya tâbi tutu Çahşmaya millî takım djşmdaki bütün oyuncular katılmışlardır. ReAli ABALI ri kalınca, birden bire yanşı terket olacaktır. Bu 9 etaplı büyük yarı lan Siyah Beyazlı oyuncular, yo simde siyah beyazlı forvet'in vurucu adamlan antrenör Spayiç'i Ankara, 26 (Cnmhnriyet Bürosu) 1i. Ideâl denilebilecek bir parkurda; şa Bisiklet Federasyonu İran, İs rucu geçen bu çalışmada gayet dinlerlerken görülüyorlar. Tunus ile karşılaşacak milli fut 16 bisikletçinin başladığı, sadece al| hırslı ve neşeli gözükmüşlerdir. bol takımı adayları bugün Anka tı pedalm tamamladığı yarışı, Türk viçre, Alman ve Pakistan bisikletçiAntrenmandan sonra Yeniköyde raya gelerek kampa girmişlerdir. «A» takjmının as elemanları Nusret lerini davet edecektir... Federasyon kampa alınan futbolcular şunlarÂteşli hasta olan Talât ve bu geErgül, Çetin Yüce ve Hasan Kılıç'ın şimdiden bu büyük yarışın organi dır: «Mehmet, B. Yavuz, Fehmi, ce gelmesi beklenen Can hariç, 16 terketmesi hiç de iyi karşılanmadı. ırsi için çalışmay» başlamıştır. İhsan, Yüksel, Muhittin, Kaya, futbolcu, teknik komite üyesi ve Mustafa, Coşkun, Cevat, K. Ahantrenörleri birlikte Belvü Palasa met, Güven, Rahmi.» yerleşmişlerdir. Millî Takım kadrosunda bulunan Teknik komite üyesi Saim Kaur ı Necmi. Yusuf ve Sanlı ise bugün ve antrenör Cihat Arman ile bir[ Ankara'dan uçakla gelerek kamlikte, bugün kampa gir»n futbol1 Ankara, 26 ( a ı . ) Beden Terbipa katılacaklardır. cular şunlardır: Kaleciler: Necmi, Nihat. ysei Genel Müdürü Nuri GücüyeGalatasarayda [ Bekler: Şükrü, Doğan, Ismail. ner, «Beden Terbiyesi Merkez Teşİ Hafjar: Ali İhsan, Şeref, Yılüç şüpheli kilâtında reyjzyona başjadık» de' maz, Ercan. miştir. Hücum hattı: Tarık, Yılmaz, Yu' durum suf, Metin, Sanlı, Aydm, Ogün. Bildirildiğine göre. saha ve tesisBeşiktaş maçının hazırlığına bü' Talât ve Canın, iltihakı ile yük bir hızla devam eden Galata ler dairesi başkanı Tevfik Artun, Spor işlerini tedvire memur Dev kamp kadrosu tamamlanmış olacak j saray dün de antrenör Gündüz Kı Genel Müdürlük Inşaat Dairesine let Bakanı Malik Yolaç dün öğle tır. • lıç'ın nezaretinde bir antrenman nakledilmiş, Inşaat Dairesi Başkan üzeri uçakla Tokyodan yurda dön ! Adaylar. yarın 19 Mayıs iç sahadaha yapmıştır. da Güneşspor ile bir hazırhk mahğına Cemal Tertemiz atanmıştır. müştür. Daha ziyade nefes açıcı hareketHava Alanında kendisiyle konu çı yapacaklar v« bu antrenmandan Aynca, Tesisler Dairesindeki bir ler üzerine toplanan antrenmanşan basın mensuplarına Yolaç «Bu sonra Beşiktaşlı ve Galatasaraylı , dan sonra, Beşiktaş maçı hakkında tekniker ile Îstanbul Bölgesi kont tempo ile artık tutunmamıza im oyunculara yarın akşam izin verikonuşan Gündüz Kılıç, talebele rolörlerinden birinin işine son ve kân yoktur. Bir yenilemeye gitme* \ lecektir. Beşiktaş, Galatasaray ma «... çından sonra izinli bırakılanlar rinden memnun olduğunu belirte rilmiştir. şarttır» demiş, güreşçilerin vazife perşembe akşamı kampa katılmış Fotoğraf: Ali Saydam (Tekirdağ) rek. «Bugün için Fenerbahçe ve lerini yaptıklarını, Japonyadaki Bu tasfiyelerden başka Genel olacaklar ve bu maçtan sonra mil| Beşiktaşın yanında söz söyliyecek İSMAİL AKÇAY1N BAŞARISI Tekirdağda yapılan Türkiye Matesislerin fevkalâde olduğunu bej durumda değiliz. Rahat konuşacak Müdürlükte yeni değişiklikler ola lırten Yolaç, Olimpiyatların turis li takımm kadrosu belli olacaktır. raton şampiyonasmı bu dal'a ilk defa katılan eski 10000 M. cilerden Can Bartu geldi i s m a i l A k olan onlardır. Ancak futbolcuları cağı sızan haberlerden anlaşılmak tik bir propaganda havasını taşıC a v ? o k *>aşarıh bir koşudan sonra kazanmıştır. Resimde AkLazio'nun oyuncularından Can (Devaraı 7 nci sahifede) tadır. dığını söylemiştir. Çay yarıştan önce görülüyor. (Işaretli) (Devanu 7 nci sayfada) Millî Futbol Takımı dün kampa girdi Can "Millî forma için heyecanla ve koşarak geldim,, dedi Talât hastalaadı tedavisine çahşılıyor Tevfik Artun'un görevi değişti Bedeıt Terbiyesinde geniş tasfiyeler tıihayet basladı Malik Yolaç dün Tokyoian yurda döndii GELIN VE GÜVEY Tokyo Olimpiyat Oyunları sonunda foto muhabirlerinin kısmetine bir de gelin ile güvey resmi çekmek düşmüştür. Bulgar ekipinden 24 yaşındaki jimnastikçi Nikolai Prodanov ile 22 yaşındaki 200 M. ci Diana Yorgova Olimpiyat sonunda evlenmişlerdir. Resimde, Japon âdetlerine göre yapılan düğünden sonra görülüyor. SPORTOTO'DA BU HAFTA EN SON NETİCELER Türkiye Tunus Güneşspor Adana D. Spor Petrolspor Ç. İ. Yurdu Türkiye: Polonya: Tunus: Romanya: Güneşspor Beyoğluspor: Ad. D. Spor: Vefa: Petrolspor: Karagümriik: Ç. î. Yurdu: Karşıyaka: Güneşspor: Beyoğluspor: Ç. t. Yurdu: Karşıyaka: Petrolspor: Karagümriik: Ad. D. Spor: Vefa: Karşıyaka: Ç. İ. Yurdu: Sarıyer: Bursaspor: Ülküspor: Ad. D. Spor: Karagümrük: M. Sakarya: Karşıyaka: Ç. İ. Yurdu: Karagümrük: M. Sakarya: Ülküspor: Ad. D. Spor: Sarıyer: Bursaspor: M. Sakarya: Karagümrük: Beylerbeyi: Ç. İ. Yurdu: Vefa: Ad. D. Spor: Bursaspor: Sarıyer: Davutpaşa: Galata: Adalet: Eyüp: B. Gençlik: Yenisehir: Toprakspor: Barbaros: Ankarada oymyacağımız bu maçta Dünya Kupası arifesinde millî talamımızdan iyi futbol bekliyoruz. Galibiyete koUy gideriz. Beraberlik sürpriz olur. Canın iltihakı ile kuvvetlenen Millî Takım gole rahatça gidebilir. Tunus son maçında başarıhydı. Güneşspor kendi seyircisi önünde II. liAdana D.Spor siyasî bünyesinde büyük gin çetin takımı Adana Demirspora, az da krizler geçiriyor. Güneşspor tam kadroyla olsa galibiyet şansı var. Beraberlik çörüoymyacak. yoruz bu maçta. Petrolspor, genç ve dinamik takım, Ankarada İdmanyurduna puan vermez görünüyor. Beraberlik Petrolspor için kötü netice. Güneşspor bu maçta favori görünüyor. Deplâsman maçlarında başarılı neticeler alamıyan Çukurovahlann galip gelmesi zor. Eski kuvvetinden çok şeyler kayBeden A. Demirspor, Petrolspor karşısında şanslı RÖzükmüyor. Petrolsporun seyirci avantajı büyük. Denk kuvvctlcrin mücadelesi halinde geçecek olan bu karşüaşmada Karşıyaka saha ve seyirci avantajlarından faydalanacak. Geçen haftanın muvaffak takımı Karagümrük'ün Ülküspor karşısında az da olsa beraberlik şansı var. İzmir deplâsmanının ikinci maçında Karagümrük'ün şansı az. Karşıyaka 2 puan için oymyacak. Denk kuvvetlerin mücadelesi olacak. Her 3 netice tavsiye olunur. Petrolspor düzelmeye başladı. Çukurovahlarda ise form düşüklüğü göze çarpıyor.' 2. Türkiye ligî o. G. B. M A. Y. P. ıo s 2 3 14 10 12 ı« s 2 3 15 13 12 9 10 8 7 7 7 7 7 10 6 7 7 7 4 4 5 4 .4 4 4 4 1 1 2 1 1 3 3 0 2 1 0 0 0 4 3 1 3 2 Kp. 8 8 11 7 2 18 12 3 19 14 11 9 3 14 7 10 6 1 10 4 2 9 5 3 8 6 3 8 6 8 6 3 5 9 16 6 14 2 3 4 5 7 4 3 S 5 9 3 7 12 5 9 4 7 14 4 10 01 4 f) 1 1%0'IN RÖVANŞI ALIMRKEN Sevimli Pakistan takımı 1960 da E.U.R. da Hindistan'ın 36 yıllık hokey hâkimiyetine son vermişti. Tokyo'da Hindistan aynı skorla (10) rövansmı aldı. Resimde, final maçının golü görülüyor. Güneşspor Ç. İ. Yurdu Petrolspor Adana D. Spor Karşıyaka Sarıyer Ülküspor Karagümrük Karşıyaka Karagümrük Her iki takımm eksiği yok. Güneşspor forveti son maçlarda fırsatçı gözüktü. A. Demirspor Ankara deplâsmanında değişik bir tertiple yer alabilir. Petrolsporlular gol kısırhğım giderdiler. Sarıyer tam kadro gidiyor. Karşıyaka müdafaada kuvvetli forvet ise golcülüğü ile dikkati çekti. Karagümrükte bir iki oyuncunun sakatlığı, kırmızı • siyahhların şansını azaltıyor. Üiküspor'un eksiği yok. Son durumlarına göre Karşıyaka bakımdan ağır basıyor. her Vet» K. Giimrük Bey. Spor Sarıyer AlUndağ Bur. Spor İj. Spor Çukurova Ad. D. Spor K. Yaka B. Beyi G. Spor P. Spor K. Üaşa Sakarya 1 1)1 I) İstanbul Mahalli Lig puvan durumu Galata D. Paşa Adalet Hasköy Taksim Sülevmaniye Eyüp V. Emniyet O. 2 2 2 2 2 3 3 2 G. B. M. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 12 0 1 1 A. Y. P. Kp. 3 0 3 1 1 0 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 3 3 3 7 1 5 * 1 1 3 Ankara Mahallî Lig puvan durumu Yolspor B. Gençlik Y. Mahalle Top. Spor Barbaros Sin. Spor Y. Şehir O. G. B. M. A. ¥ . P. Kp. Kısa Haberler TOKYO Olimpiyat voleybol İlân edilen 44 kişilik kadroda Pele, turnuvasmı kazanan Japon kadm ta Garrincha ve Geraldo da bulunkımrmn oyuncuları, bu şampiyonluk maktadır. WASHlNGTON Amerika Cum sayesinde, evlenme hürriyetine kavuşmuşlardır. Japon takımının ta hurbaşkanı Johnson, Amerikayı mamını teşkil eden <Nichibo» fabri Olimpiyatlarda başarıyla temsil eka takımının kızları, Olimpiyatlar den sporcular şerefine mükellef dan önce evlenemiyecekleri muka bir ziyafet verecektir. velelerinde belirtilmişti. MOSKOVA Türkiye'yi ziyaret MOSKOVA Olimpiyatlarda de i edecek olan Tiflis Dinamo'su takıreceye giremiyen ünlü Rus güreşçi | mında, îstanbul'daki Rusya • Tür•i Ali Aliev güreşi bırakmaya karar kiye (21) maçında oynıyan, sağ açık Metreveli ve sol açık Meski »ermiştir. de yer alacaktır. Dinamo'yu, Rus j RİO DE JANEÎRO 1966 Dünya millî takımının eski antrenörü Kupasına Brezilya, tamamen genç Gavril Kachalin çalıştırmaktadır. ' feştirilmij bir kadro ile katılacaktır. 9 III 11 12 Ülküspor Sarıyer M. Sak. Spor Beylerbeyi Bursaspor Vefa Çetin geçecek olan bu maçta Üiküspor'un tek avantajı golcü forveti. ıy2 lÜ2 2 1 1 0 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 3 2 1 001 1 3 2 01 1 3 2 01 1 3 2 0 1 12 1 31 1 2 0 22 0 3 2 2 4 1 3 4 1 3 5 1 3 Mavisarılıların son maçlarında müdafaaları formsuz gözüktü. Takımda form düşüklüğü açıkça göze çarpıyor. Bursaspor kendi sahasında seyircisinjn teşviki ile maça asılan bir ekip. Vefanın müdafaası tek avantajı. Adaletin tecrfibeli oyuncuları maçın kaderi üzerinde mühim rol oymyacak. Tek dezavantajlan nefes durumlarının yeterli olmaması. Her iki tarafın eksiği yok. Tam kaorolariyle oynıyacaklar. M. Sakarya, Beylerbeyi karşısmda tek avantajı saha ve seyircisi. Her 3 netice de tavsiye olunur. Kendi sahasında iyi futbol oynıyan Bursaspor Vefayı yenecek kudrette. Ancak Vefanın beraberlik şansı var. Tecrübeli Adalet, Davutpaşaya nazaran galibiyete daha yakm. Davutpaşanın alacağı en iyi netice beraberlik olacak. Ankaranın iddialı ekip'i Toprakspor bu maçta galibiyet için oynıyacaktır. Beraberiik Toprakspor için sürpriz olur. Davutpaşa Adalet B. Gençlik Toprakspor 10 2 SPOR TOTO Totoda 13 maçı bilen 19 kişi çıktı Ankara, 26 (Cumhuriyet Bürosu) SporTotoda geçtiğimız haftanın sonuçlarına göre ilk değerlendirmede: 13 bilen 19 kişi 12 bilen 425 kişi 11 bilen 4585 kişi 10 bilen 28337 kişidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog