Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

AHtFE ALTI 22 Ekhn 1964 CÜMHURÎYET EVET...TEKRAR EDİYORUZ. BU BİR REKORDUR! 1964 YILININ SON ÇEKİÜŞİNDE• İÜŞİ MiLYON 1965 YILININ İLK ÇEKİÜŞİNDE: 13 500 000 ÜST ÜSTE İKİ ÇEKİLİŞTE: ÖNÜMÜZDEKİ 6 MİLYONLUK İLK ÇEKİÜŞE KATILABİLMENİZ İÇİN SON ZİRAAT BANKASI KENDİ REKORUNU YİNE KENDİ KIRIYOR... ZİRAAT BANKAS PARA YATIRMA TARİHİ 2O KASIM . 1964 1964 yılının son çekilişinde 6 milyon vererek erişilmez bır rekor kıran Ziraat Bankası, kendi rekorunu yine kendi kırmaktadır. 1965 yılının ilk çekilişinde tam 7,5 milyon . . . Evet tam 7,5 milyon,..., Üst üste iki çekilişte 13,5 milyon. Tekrar ediyoruz, bu bir rekordur. 6 milyonluk ilk çekilişte : 4O Apartman dairesi, 5 adet 1 O O O lira, 1 adet 50.000 lira 20 adet 25.OOO lira, 5O O . O O adet 5.OOO lira aynca 33.2O8 talihliye zengin para ikramiyeleri veriyor. 7,5 milyonluk ikinci çekilişte : 6O Apartman dairesi, 6 adet 100,000 lira, 1 adet 50,000 lira, 15 adet 25.OOO lira, 5O O adet 5.OOO lira, aynca 37.2OO kişiye zengin para ikramiyeleri 13.5OO.OOO liralık bu rekor çekilişlerde cem'an 100 Apartman dairesi, 1 adet 100.000 lira, 20 adet 50.000 lira, 35 adet 25.000 1 lira, 10 adet 5.000 lira, aynca 70,408 talihliye zengin para ikraediniz. miyeler». ... Tasarruflarınızı, Ziraat Bankasına yatırmakta acele n İ (Basın 9952/1349)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog