Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ŞAMPİYON Y. ZELÂNDA FLYİNG DVTCHMAN EKİP1 Finn'de Haluk lllllllllllülüllllllllllllllllllllllllll Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU SIYAH BEYAZ KASIRGA BEYKOZ ÖNÜNDE Dün Beşiktaş forması altında iki Ahmet vardı. Re«ımde Beykoz kalecısı Nıhat, K. Ahmet ve Ahmedin ataklarım müdafaanın yardırm ile güçlükle durdururken görülüyor... Flying Dutchmanda AkdurakArsal ise 20 nci oldu Kalkış 6. gün II sonunda 25 inci oldu ı Sayısız şut direklen döndü ama yine de Beşiktaş Beykoz'u dün gece 30 yendi İlk devre 0 0 bitti: Maçın gollerini Sanlı, K. Ahmet (penaltıdan) v e Mnstafa attılar Esin karakartallar gözümüz ne zamandır size hasretti. Dolmabahçenin tribünleri takım sahaya çıkarken kalktı kalktı indi. Beşiktaş çoktandır Dolmabahçede yoktu. Bu gece ılık bir hava ve Beykoz gibi bir rakip . İlk devTe büyülenmiş gibi idi takım. Nihadı geçiyor, alü pasa giriyorlar. Fakat şutlar ya yan, ya üst direği buluyordu. Bu düğüm STAD: Dolınabahçe HAKEMLER: Nazif Oturgan (5), Ö. Karadağ (5), T. Alsaç (5). BEŞİKTAŞ: Necmi (5), • YaVTIZ (4), Fehmi (3) Yüksel (4). Muhittin (5), Kaya (5) Mustafa (5), Yusuf (7), Ahmet (2), Sanlı (4), K. Ahmet (4). BEYKOZ: Nihat (6) • Selâhattin (3), Vural (5) Cevdet (5), Garbis (4), Niyazi (6) • Orhan (4). Erol" (3) Bekir (2), Cemal (3), Rıd van (4). zaya attıklan ilk füze direğin üstünde patladı gitti. 00. İkinci devre 50 nci dakika ilk gol doğdu. Kaya daldı ustaca yuvarladı, Sanlı yakaladı. Nihat çıkıyor, altından ve yanmdan, top ağlarda 10... Beşiktaş açıldı. 63 üncü dakikada K. Ahmet kaleye dalarken Selâhattin bastı çelmeyi. Nazif Oturgan kati kararlı, penaltı bu. K. Ahmet yerden kalktı, topu dikti attı, gol: 20. 87 nci dakika Yuvaz koşaıcasma ileri bir top götürdü. Mustafaya aktardı. Mustafa kısa bir sürüşle şutu patlattı. Köşeden içeride üçüncü, maçın son golü bu. Beşiktaş: :î Beykoz: 0 Çavuş, Imparotora verdiği söıü yerine gelirdi madalya durumu | Memleketler Amerika Sovyet Rusya Japonya Macaristan Almanya İtalya Avustralya İngiltere Polonya Bulgaristan Çekoslovakya Yeni Zelânda Finlândiya Türkiye Romanya Danimarka Belçika Holânda Kanada Yugoslavya Habeşistan Bahama Fransa M = H M = = ş ~ s ğ = g |f f| =î ü ş p =i Al. Gü. Br. 1 34 25 27 ^ 19 19 25 ğ 10 1 7 ^ 9 5 4 s 6 16 15 = 6 8 5 = 6 2 8 ğ 4 12 1 ğ 4 5 8 || 3 5 2 g 3 4 3 ^ 3 2 s î 11 | 2 3 1 ğ 3 2 2 = 2 3 | 2 § 1 3 4 ğ 1 1 1 1 1 1 1 s; 1 ş 1 = 5 6 = ABEBE BİKİLA Habeşistanın şöhıetli sampiyonu, împaratora verdiği sözü tutarak şampiyonluğa kosarken. Yüksekte Brumel birinci, Thomas ikinci oldu 4x100 (eıkek ve kadınlat), 4x400 m. erkeklerde dttnya tekoru ! • Peter HOFFER BiMiriyor Cumhuriy'et MARATOH T BİKİLA PROGRAM | Ercan TURCAN çözülmeliydi. Devre arası 00 lık gol levhası tribünlere mahzun mah zun bakıvordu İkinci devre kasırga esti ve gürledi. Kördiiğümii Gordiomda çözen Sanlı oldu. Hani ilk devre topu havalara diken Sanlı. MAÇIN CEREYAM Kara Kuvvetleri Futbol Şampiyonası Bahkesir 21 (Cahit Albayrak bildiriyor) Kara Kuvvetleri Futbol Şampiyonasına bugün şehrimiz Atatürk Stadyomunda başlanmıştır. İlk günkü müsabakalarda Muhafızgücü ile 2. Ordu takımı 11 berabere kalmışlar, ikinci maçta 3. İlk devre baskılı oyunun gole gi Ordu takımı da 1. Ordu takımını den ancak üç mühim hareketi var 41 yenmiştir. dı bizce. İşte 7 nci dakika, bek Salâhattin topu geri vereyim dedi. Ahmet aldı yakaladı. Altı pastan şut, Nihat uzandı ve tuttu. 18 inci dakika şimdi Sanlı, Yusuf iniverdiler Beykoz kalesine, hooop top Mustafada. o da altı pasta, çak Mus tafa, Mustafa vurdu, top direkten geri sekiyor. Şans mı bu yani? Beykoz karşı atakta ama Beşiktaş haf hattı çok iyi, Muhittini tribünler alkışlıyorlar. Ve nihayet devre biterken soldan orta Nihadı ÇETİN MÜCAOELC Mevsim aştı. Sanlı yetişti. Şöyle bir plâse tonu Ankaradan İstanbula çetin bir mi? Hayır abandı, top, Türklerin fe müeadele başlıyor. 18. Olimpiyat Oyunlarınm | | 13 üncü günü olan bugün mü = sabakalarm programı şöyledir: s Basketbol: Final grupu mü s sabakaları. §| Bisiklet: Ferdi yol yarışı. = Binicilik: Dresaj. = Eskrim: Kılıç takım müsatra s kası. g Hokey: Final grupu maçları. ş Judo: Ağır sıklet müsabaka §| ları. s Jimnastik: Ferdi haıeket. ş Kano: Final. f§ Voleybol: Dömifinal müsaba H kaları. ş 18. Olimpiyat Oyunlan, cu |§ martesi günü yapılacak kapanış | | merasimi ile sona erecektir. ş TOKYO 21, Olimpiyatların son giinleri bile güzel. son güuleri bile heyecanlı. İşte bugün. 4X100 M. vc 4X404 M. erkeklerde Amerikan takımı 4X100 M. kadınlarda Polonyalılar Dünya ve Olimpiyat rekorlarmı alt üst ettilor. Maratonda Romanın senatörü Abebe Bikila 65 kişinin girip 58 kişinin bitirmeyi başardığı muhteşem yarış Maraloııda 1M2.11 2/10 ile şampiyon olarak ikinci altın madalyayı kazandı. 1500 M. de Peter Snell ipi ilk göğüsleycn atlet oldu ve... Yüksek atlamada Brumel Thomas'ı zorla geçerek altın madalyayı aldı... Sovyet ekiplcri jimnastikte de gerilediler. nıınfoiüM ABEBE BİKİLA YİNE MUZAFFER Ronıa Olimpiyatlarmın cıplak ayaklı maraton sampiyonu Abebe Bikila, apandisit ameliyatı geçirdiği halde, 42 Km. 195 metrelik maraton yarışını şahane bir şekilde kazanarak, hem 75.000 seyirciyi ken disine hayran bıraktı, hem de Habeş împaratoru Haile Selâsiye'ye verdiği sözü tuttu, vatamna ikinci altın madalyayı hediye etti. Atletizm programının en ağır müsabakasını teşlcîl eden maraton yarışında, yüksek klâsını tam mânasiyle ispat eden Bikila, stadyuma diğer rakiplerinden 4 dakika evvel girdiği vakit. seyirciler avuçlarının içi kızarıneaya kadar alkışlıyor, boğazları kuruyuncaya kadar bağırıyorlardı. İşte Bikila bu atmo,fer içinde yarışı tamamladı. Şeridi göğüsledikten sonra da, hiç dinlenmeden, stadyumda bir şeref turu yaptı. Maraton yarışı: 1 A. Bikila (Habeşistan) 2 saat 12 dakika 11 saniye 2/10 (Olimpiyatların en iyi derecesi), 2 B. Heatley (Brit.) 2 saat 16 dakika 19 saniye 2/10, 3 K. Tsuburaya (Japon.) 2 saat 16 dakika 19 saniye 8/10. 4 B. Kilby (Brit.) 2 saat 17 dakika 2 saniye 4 10. 5 J. Sueto .(Macar.) 2 saat 17 dakika 4 saniye 8/10. 6 B. Edelen (Amer.) 2 saat 18 dakika 12 «aniye 4/10. • 4x100 metre bayrak (final): 1 Amerika (Drayton, Ashworth, Stebbins. B. Hayes) 39.0 (Yeni Dünya ve Olimpiyat rekoru), 2 Polonya 39.3 (Y.O.R.), 3 Fransa 39.4 (Y.O.R.), 4 Jamaica 39,4 (Y.O.R.), 5 Rusya 39.4 (Y.O.R.), 6 Venezüella 39,5 (Olimpiyat rekoru egale), 7 İtalya 39,5 (Olimp. rekoru egale), 8 Britanya 39.6. IttiitnnıtımıııııtııiTiııtniinıiRinnıııııııuıısıııiDtoiııııııninıİ M. Ali Yağcı Kırkpınar'a artık alınmayacak EDİRNE, 21 (Özel) 18 inci Olimpiyat Oyunlan için Türk serbest güreş milli takımının agır sikletine seçileıı Mehmet Ali Yağcı'nın Türkiyede iken kendisini iyi hissettifini, Olimpiyatiarda başarılı çüresler çıkaracağını beyan etnıesine rafmen, Tokyo'ya iner inmfz moralinin bozuk olduğunu söyliyerek turist gibi gezinmesi Uzerine Kırkpınar Bas pehlivanının önUmüzdeki yıldan itibaren Kırkpınar güreşlerine alınmaması, buradaki güreş otoriteleri tarafından kararlaştınlmıştır. Bugün kendisivle konuştuğumuz bir başhakem ve jüri âza sı şöyle demiştir : «Biz bu meydanları, bu toreı* leri, bu güreşleri hep memleket sporu gelişsin, ilerlesin di ye yapıyoruz. Kırkpınar, Türk' ün ata sporu güresin dünyada Türk adını yayması için yapı lır. Bu sahalardan yetişen bir başpehlivanm en mukaddes görev olan millî formadan kaçması utanılacak. ağlanacak bir olaydır. Devletimizin büyükleri ve sporun başındakiler mutlaka bu suçların cezalarun verecekler, hesaplarını soracaklardır. Fakat biz de Edirneliler olarak Kırkpınarın meydan sahipleri olarak Yağh'dan yetişen Çürük Ismail'in (Ogan) altın madalyası ile ne kadar sevindiysek, Mehmet Ali Yağcı'nın hareketi ile o kadar utandık. Bundan böyle Yağcı, Kırkpınara gelemiyecek, güreşlere alınmıyacak kanaatindeHafta sonuna kadar Kırkpı nar heyeti muhtemelen Bele diye Başkanının riyasetinde toplanacak ve bu konuda katı kararı verecektir. Karar, Edirne'de tasviple karşılanmış ve memnuniyet u yandırmıştır. KARAR Fdirneli otoriteler Tokyoda nıo ralim bozufc dıjerek güreşmeyi reddeden \c takımı 15 kişı bırakan M. Ali Yağcıyı bundan böyle Kırk pınar'a al mama kararın dalar. Resimde M. Ali son defa Kırkpı . nar'da Bir, Oev Pedal Mücadehsi Daha Enternasyonal Yarışda Almaniar var da sona erecektir. Almanlarla yapacağımız bu temasa bisikletçilerimız pek iyi bir şekilde hazırlanaSadece Avrupa'da da 4x400 METRE BAYRAKTAKİ Ankara, 21 476 kilometrelik mamışlar. MAD\LYASINI ERLERDEN ALDI Greko romende şampiyon Muhafızgücünden HARİKA REKOR Ankara İstanbul enternasyonal şöhret yapan olan Kâzım Ayvaz'a madalyasım Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi 4x400 metre bayrak (final): 1 bisiklet yarışı bugün Ankaradan Nüsret Ergül bu yarı.şa çok iyi ha Genel Sekreteri ve İ.O.C. Türkiye delegesi Suat Erler vermiştir. Rebaşlıyacak ve 24 ekimde İstanbul zırlanan yegâne bisikletçi olarak simde Erler madalyaları takarken görülüyor. Ayvaz dun Tokyo TV nun Amerika (Cassell, Larrabee. U. \Vil gözüküyor. Rifat ve Hasan şu anliams, Carr) 3.00,7 (Yeni dünya ve da millî takımın kadrosunda bu da İnsüizce güzel bir konuşma yapar..k takdir de toplamıştır. Olimpiyat rekoru), 2 Britanya lunmalarına rağmen yaıışa türlü 3.01,6 (Yeni dünya, Avrupa ve O m. 14, 5 Shavlakadze (Rus.j 2 m.Lisitski (Rusya'. çüncü, Almanya dördüncü, Macasebeplerie iyi hazırlanamadan gellimp. rekoru), 3 Trinidad 3.01.7 14, 6 Nilsson (İsveç) 2 m. 09. Takım tasnif: (Kombine hareket ristan beşinci, Romanya altıncı oldiklerini söylemektedirler. ler): 1 Japonya, 2 Rusya, 3 du. (Yeni dünya ve Olimp. rekoru), Alman takımında 2 millî bisikAlmanya. 4 Jamaica 3.02.3 5 Almanya letçi bulunmaktadır. Takım bugün Kadınîar jimnastik müsabakalan 3.04.3; 6 Polonya 3.05.3: 7 Russürprizle sonuçlandı. Olimpiyat akşama doğru Ankaraya gelecek. ya 3.05.9; 8 Fransa 3.07.4. oyunlarının en güzel kadın sporAlmanların Stutgard takımı çok 1.500 metre (final): 1 P. Snell cusu kabul edilen 21 yaşındaki kuvvetli kadroyla gelmektedir. Ya(Yeni Zel.) 3.38,1; 2 J. Odlozil rışta büyük müeadele olacak. Fa6 gün Sagami Koyunda devam e Çek kızı Caslavska. dünya sampi(Çekos.) 3.39,6; 3 J. Davies (Yeyonu Larisa Lotynina (Rusya) yı kat bisikletçilerimizin ne gibi bir Basketbol turnuvasmm dömifinal ni Zel.) 3.39,6; 4 A. Simpson den yelken yarışları bugün nihaye mağlup ederek altın madalyayı ka derece alacakları meçhul. İlk etap te erdi. 5,5 kadem Dingide: 1 Bill maçlarında Amerika, Porto Rico'(Brit.) 3.39,7; 5 D. Burleson (Azandı. Northam 5981 (Avustralya), 2 İs140 kilometre olup Boluda sona eyu 62 42, Rusya da Brezilyayı nıer.) 3.40,0; 6 W. Baran (Polon.) KLÂSMAN (Kadınlar): 1 Cas 53 47 mağlup ederek finale kaldıveç 5254, 3 A.B.D. 5106 puvan. recek. 3.40,3. iavska (Çekosiovakya), 2 Laty lar. Cuma günü oynanacak final Dragon: 1 Danimarka 5854 puAlmanlar 4x100 metre bayrak (Kadınlar van. 2 Almanya 5826 puvan, 3 nina (Rusya), 3 Astakhova (Rus maçını Amerikalüarın kazanması TOKYO Olimpiyattan yazacak tin'in dediği gibi, olimpiyatiarda ka Bugünkü yarışa katılacak Alman ya), 4 Radochila (Alman), 5 bekleniliyor. Aynı gün üçuncülük Final) : 1 Polonya (Ciepia, A.B.D. 5523 puvan. o kadar (,ok şey var ki. Bari parça zanmaktan ziyade katılmak mühimbisikletçileri şunlardır : Ruziceva (Çekos.), 6 İkeda (Ja maçında Brezilya, Porto Rico karKirszenstein, Gorecka, KlobukowsStarboat: 1 Bahama 5664 puvan. Paul Unterkirchner. Crtuin Ca parça mozaik, nıozaik yazayım de dir. şısında favoridir. ka) 43.6 (Yeni dünya ve Olimp. re 2 A.B.D. 5585 puvan, 3 İsveç ponya). • Olimpiyat tarihinde ilk defa arnosski, Jörge Railer .Horst Sch dim. İşte bir kaç tanesi. Takım halinde Rusya birinci, koru), 2 Amerika 43,9 (Yeni dün Klâsman maçları: Polonya Uruir Üstüste 4 olimpiyatta zafer olarak Olimpiyat Köyünde bfr ni ya ve Olimp. rekoru), 3 Britar. 5507 puvan. Çekoslovakya ikinci, Japonya ü mied. Horner Goos. Peter Hoffguay 82 63, Avustralya Meksika kâh merasîmi yapılacaktır. Kapanış Finn sınıfında yelkencimiz Haluk kürsüsüne çıkan ve memieketinin mann. ya 44,0 (Yeni.dünya ve Olimp. re Kalkıg, son yarışta 18 inci oldu. Ge73 53, Japonya Finlândiya 5445. millî marşını dinlettiren yegâne günü arifesinde Olimpiyat KöyüııFederasyonun davet ettiği bizim de yapılacak merasimle iki Bulgar koru). 4 Rusya 44,4; 5 Alman nel klâsmanda ise 1863 puvanla 25 sporcu, meşhur Danimarkalı yelbisikletçiler ise şunlardır : ya 44.7; 6 Avustralya 45,0. inciliği aldı. Bu dalda: 1 Willi kenci Paul Elvström'dür. İskandi sporcusu evlenecek. Rifat Çahşkan, Nüsret Ergül, Ne na^'ada bir efsanevi kahraman haYtİKSEK ATLAMAYI Kuh\veide <Alm.>, 2 Peter BarBiri kadınlar takımından 21 yazir Sonakın, Hasan Kılıç, Çetin line gelen Elvström, 1948 Londra şıııdaki ıızuıı atlamada altıncı olan ret (ABD), 3 Hennig (Dan> olduBRUMEL KAZANDI Yüce. Mustafa Cengiz. Bedri Sa Olimpiyatlarında «Finn» de şampi Diana Yorgova ile. jimnastik takıNeticesi büyük merakla bekle lar. Flying Dutchmanda Erdoğan Çarşamba gecesi vapılan Epe karya, Osman Alev, İrfan Şahin, yon olmuş, 1952 de Helsinki, 1956 mından 24 yaşındaki Nikolai Pro nen yüksek atlama müsabakası Arsal, Metin Akdurak ekipi son yakarşılaşmasmm finalinde Olimpiyat Hasan Yurtsever. Sadık Keleş, Melbourne ve 1960 da Romada bu danov olan iki sporcu. cuma günü sürprizle sona erdi. Dünya rekort rışı 20 ncilikle bitirdi ve genel kiâs turnuvasmm en başarılı eskrimciMehmet Destan. M. Alî Ünsal. başarısını tekrarlamıştır. Elvström, Olimpiyat Köyünde Bulgar sefaret meni Rus Brumel 2 m. 20 lik atla manda 895 puvanla 20 nciliği kazanleri Macarlar, İtala'yı 8 3 mağdı. 1 Yeni Zelânda 6255, 2 İnBİR AN Vefalı Hasan Çetin Febugün 73 yaşında olmasına rağmen, mensupları, Beynelmilel Olimpiyat yışı ile altın madalyayı kazanırken, lup ederek 9 uncu altın madalyayı gilıere 5556, 3 ABD 5158 puvan. riköylü Atilla Pakyürek'i ittifakla Tokyoda da memleketini temsil ec Reisi. Olimpiyat Köyü Müdürünüıı formunun zirvesinde bulunan Ro'azandılar. yendiği maçta mektedir. de bulunacakları merasimle evlene ma KLÂSMAN: l Macaristan. 2 Olimpiyatlarmın sampiyonu Türkiye Kupasında t?veç ir Olimpiyatların iştirak rekoru, cekler ve bir Japon ticarî firması Shavlakadze madalyasız kaldı. 2 m. alva, ünlü Danimarkalı eskrimci İvan iki sporcuyu zifaf gecesini geçir 18 irtifaını ilk atlayışında aşan Ülküspor, Manisa Osiier'e aittir. Osiier ilk defa 1908 mek üzere Osaka şehrine uçakla Brumel Olimpiyat rekorunu 2 sande Londrada olimpiyatlara katıl gönderecek ve masraflarını çekecek timetre farkla yeniledi. Amerika'lı Sakarya'yı mış, tam 40 yıl sonra yine aynı şe tir. John Thomas ikinci teşebbüsünErkekler jimnastik müsabaka'.ohirde olimpiyatlara veda etmiştir. de 2 m. 18 i atlıyarak rekoru e rında domine ederek, ferdi ve takım kura ile eledi 4UIHJ m c t i f l i k taRım yarı>ı:u Av*• Olimpiyat oyunlan tarihinin Sekiz defa olimpiyatta memleketini halinde şampiyonluğu kazandılar. iupa sampiyonu Alman ekıpı, İtal en genç sampiyonu, «Uçan kurba gale etti. Bilâhare Brumel 2 m. 20 yayı güçlükle mağlup etti. Tandem Manisa 21 (Erdeuer Yen bildiriyor) temsil eden Osiier'in I. ve II. Dün ğa» namiyle maruf, kıymetli Ame irtifaım da aşarak rekoru yine ye Kombine hareketlerde Japon Yukio Endo, Roma Olimpiyatlarmın 4 alİstanbul ferdî boks sampiyonasın Türkiye Kupası serisine dahil Ma ya Savaşı patlak verrneseydi, ula(.iki kişilık) yarışta ise, İtalyanlar rikalı kız tramplen atlayıcı Gest niledi. Thomas bunu başaramadı. tın madalya sahibi Rus Shaklin'i da oldukça başarılı maçlar çıkar nisa Sakarya Ülküspor futbol kar şılması imkânsız bu rekorunu 11 şampiyon oldu. ring'dir. Bu şirin kız, 1936 Berlin Amerika'lı Rambo da bronz ma mağlup ederek, dünyanın 1 numara defaya çıkarması işten bile değümasma rağmen, hakemteıin ters TANDEM: 1 İtalya. 2 Rusşılaşması bugün saat 15 te Manisa di. Ösiier olimpiyatiarda sadece bir olimpiyatlarında vatamna şampiyon dalyayı aldı. lı jimnastikçisi olduğunu ispat etti. İararları ile arzuladığı neticeye ya. 3 Almanya, 4 Holânda. 1 Brumel (Rus) 2 m. 20 (Y. O. 19 Mayıs stadında oynanmış, temdi defa zafer kürsüsüne çıkmış, mem luk kazandırdığı zaman henüz 13 R.), 2 Thomas (Amer.) 2 m. 18 Ferdi tasnif: (Kombine hareket»laşamıyan Feriköy boks takımı 4000 METRE " TAKIM YARIŞI: yaşında idi. «ın idare direktörü Orhan Pek de rağmen 11 sonuçlanmıştır. Çeki leketine bir ikincilik hediye etmiş(Y. O. R.), 3 Rambo (Amer.) 2 ler): 1 Endo (Japonya), 24) Tsu BRUMEL Altm madalya ama 1 Almanya 4.35.67. 2 İtalya PETER HOFFER tir ama, Baron Pierre de Couber4.35.74, 2 Holânda, 4 Avustral(Devamı 7 nci sahiîede) len kurayı Ülküspor kazanmıştır. m. 16, 4 Pettersson (İsveç) 2 rumi (Japonya), Shaklia (Rusya), güç aluurmış.... Tunçer BENOKAN BİLDİRİYOR İstanbul Ankara Bisiklel yarışı TOKYO MEKTUBU I Olimpiyatda kazaıtan şampiyoıt Feriköylüler Boks Hakemlerini suçluyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog