Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTI CDMHURİTET 22 Ekim 1964 KONSERLER: Konservatuar konserleri mevsime parlak başladı • I. Konser: Şehir Orkestrası Şef: Cemal Reşid Rey. Solist: Suna Kan. Programda: Beethoven «Leonore No. 3» Üvertürü, Mozart «Sol majör Keman Konçertosu», Schıımann «Senfoni No. 1, Op. 38 Si bemol majör.» Beethoven'in üçüncü Leonore Uvertürü'nü Konservatuar Şehir Senfonl Orkestramız defalar ve defalarca çalmıştır. Olümsüz Beethoven'in müziksevenlerin her zaman bıkmadan dinledikleri bu Uvertüriinü özellikle Cemal Reşid Rey yönetimindeki or kestra, nlısVanlıir jçinde başanyla sundu. Gerçi, özellikle «nefesli çalgüann» yetersizliği kulaktan kaçmıyorsa da.. Değerli virtüozumuz Suna Kan'ın solist olarak katüdığı, konserin ikinci eseri, Mozart'ın Sol majör keman konçertosu «musique purekatıksız müzik» literatürünun «klâsik» bir örneğidir. Ancak bu konçertonun dinleyenlerin gönlünde daima tatlı bir etki uyandırmasının bir sebebi de «roman tik» eğilim taşımasıdır. Bu konçerto'da «tutti» ve «solo» ların güzelliği, flüt ve birinci kemanlardaki değişik tonalite'ler, solo kemanın anatema ve motifleri, Mozart'ın bu eserini «şaheser»ler arasına sokmaktadır. Uluslararası bir seviyeye ulaşmış olan viyolonist Suna Kan «arche» sinin temizüği, cümlelerdeki isabeti ve «tempo» lardaki uygunluğuyla başarüı bir «performans» içindeydi. B E Y OĞ LU ATLAS: (44 08 35) FABBİKANIN GÜLÜ (M. Nur) EMF.K: (44 84 39) YAŞAMAK İŞTİYORUM (S. Hayward). GÜREL. (Beşlktaş) (47 03 94) 1 FABRİKANIN GÜLÜ (E. Bora), 2 ESİR KUS İNCI: (48 45 95) ANASININ KUZUSU (T. Şorııy). KERVAN: (48 04 23) KİMSE FATMA GİBİ ÖPEMEZ KONAK: (48 26 06) SAHRADA 6 KİŞİ (C. Barker). LÜKS: (44 03 80) ANASININ KUZUSU (T. Şoray). LEVENT: (63 55 39) ÇILGIN İHTİRAS (S. Signoret). L\LE: (44 35 95) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Günsiray) RÜYA: (44 84 39) MASUM YÜZLÜ GANGSTER SARAY: (44 16 56) KİBAR HIRSIZ: (Ş. Polloca) R.F. SİTE: (47 77 62) YAŞAMAK İŞTİYORUM (S. Hayward). ŞAN: (48 67 92) KİMSE FAT. MA GİBİ ÖPEMEZ (F. Glrık) TAN: (Pangaltı) (48 07 48) GLADYATÖRLERİN İSYANI ÜNAL: (Kasımpaşa (44 93 06) 1 Hz. LÛTUN GAZABI (S. Granger), 2 KAHRAMAN YAVUZ: (Kasımpaşa) (49 3B 1 TAŞRALI KIZ (A. Işık) 2 ÖPÜŞMEK YASAK (F. Glrlk) YENİ AR: (44 28 51) LEVMİ KOVŞİN ÖLÜM SAÇIYOB (E. Constantine) YENİ ATLAS: (48 65 02) HİZMETÇt DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Gunşlray) TENİ HELBK: (Tel: 44 42 89) ASX ve TESADUF (R Orl ) TENİ TAKSİM: (Tel: 44 3191) FABRİKANIN GÜLÜ (M. Nur) YILU1Z: (Beşlfctaş) (47 63 42) ÖPÜŞMEK YASAK (F. Gırik) ZAFER: (K. Paşa) (44 93 06) 1 DÜVARLARIN ÖTESİ (B. Doruk), 2 BİRE ON VARDI (F Girik) Sehni ANDAK • II. Konser: Şehir Orkestrası Şef: Cemal Reşid Rey. Solist: Verda Erman (piyanist). Programda: .Mendelssohn «Fingal Mağarası» Üvertürü. Liszt «Piyano konçertosu Mi bemol majör», Bülent Tarcan, Manuel de Falla «Sihirbaz Aşk» bale süiti. Mendelssohn'un «Fingal Mağarası» üvertürü âdeta Şehir Orkestrasının «maskotu» gibi bir şey! Bir mevsim boyunca bazan bir kaç kere bile çalmıyor. Ne var ki, orkestraımza oturmuş olan bu üvertür, çoğunlukla iyi çalındığı için, her defa zevkle dinleniyor sayıür. Liszt'in mi bemol majör piyano Konçertosunda ise genç virtuoz piyanist Verda Erman'ı dinlemek büyük kazanç. Zaten yabancı diyarlarda başanlar kazanan genç solistlerimizi yurdumuzda gereği kadar dinlemek fırsatını bir mevsim boyunca bile az buluyoruz. Bu büyük eksikliği, geçen mevsimdenberi îstanbul Beledıye Konservatuarı gıdermeye çabşıyor. Nitekim geçen mevsim İdıl Bıret, Aylâ Erduran, Verda Erman ve Gülseren Sadak gibi kalburüstü müzisyenlerimizi dinlemek imkânını gerçek müzikseverlerimiz bulmuş oldular. Bu yıl da, bu yolda Konservatuar iyi bir başlangıç yaptı. Pariste müzik öğrenimini ge İSIANBDL ALEMDAR: (22 36 83) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Gunsıray). 4YSU: (Karagumrük) KtMSE FATMA GİBİ ÖPEMEZ (F. Gırık). BULVAR: (21 35 78) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. GuEşıray). İSTANBUL: (K Mustafapaşa) (21 23 67) KİMSE FATMA GİBİ ÖPEMEZ (F. Gırik) KULÜP: (Ş Basi) (22 71 83) KİMSE FATMA GİBİ ÖPEMEZ (F Gırık) LALB: (ZeyttnDumU) (Tel: 71 56 78) HİZMETÇİ DEDİĞİN BOYLE OLUR (O. Gün L: Verda Ermaıı Bu konserin son eseri Schumann'ın «Op. 38 Si bemol major 1. ci Senfonisi» İlkbahar adını taşır. Şehir Orkestrası, Cemal Reşid Rey'in gayretiyle bu eserin öz anlamını belirtmeye çalıştı. Geçen mevsim kaybettiğimiz çok deferli müzik tenkitçisi, dos tumuz Pıkri Çiçekoğlu'nun Radyo yayınında yapüan konser açıklamasında arulması kadirbilir bir hareketti. Suna Kan hştiren ve 1963 yılı Marguerite Long yarışmasmda «Paris Şehri» odülünü kazanmış olan Verda Erman, Liszt'in konçertosunu gereken güçte ve dinamik tempoda çaldı. «Brillant» bir tekniği var. İstek üzerine çaldığı Chopin'in «Nocturne» ünde bile fazla romantizme kaçmadan, cümleleri açık ve seçik belirtmek anlayışım taşıyor. Bu bazan doğru, bazan yanlış olabilir. Yerine gore ve vırtuozun «interpratıon» biçimine göre değişebilir. Verda Erman'ı dınleyiciler içten ve çokunlukla alkışladılar. Bülent Tarcan'ın «Orkestra Süiti»: Özleyiş, oyun, efe, çengı, ozan ve Karademz bolümleriyle, çağdaş ve modern Türk kompozitörlerinin halka dayanan çabalarının mükemmel bir örneğı. Ne kadar övsek az. Orkestra da, şefin anlayışiyle, «orkestrasyona» başarılı biçimde adapte oldu. M. de Falla'nın bilinen «Sihirbaz Aşk» bale süiti fazla bir şey getirmedi, sadece konseri iyi bir ıyı Dir «final» le kapadı. MARMARA: (Tel 22 38 60) KIBAB HIRSIZ tC. Pollock) MELEK (Eyup) 1 HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Günşiray). 2 BEYAZ GÜVERCİN (G Arsov) RENK (Fatlb) (Tel: 21 15 25) SAHRADA 6 KIŞI (C. Backer). SALİMBEY (Kucükçekmece) (73 78 39) GÜNAH ÇOCUĞU (R. Mıtchum) ŞIK: (22 35 42) ANASININ KUZUSU (T Şoravı. rUNCA: (Gaausmanpaşa) 1 • 1 OLÜM PAZAR1 (T Gur. su), 2 HIZLI O3MAN YENİ: (B Koy) (71 68 26) 1 FABRİKANIN GÜLÜ (M. Nur), 2 KİMSE FATMA GİBİ ÖPEMEZ (F. Gırık). YENİ: (Ş Başı) (22 58 92) ANASININ KUZUSU (T. Şoray). YENİ METE (EytiD) (21 55 14) 1 ÖFKELİ GENÇ (î. Kaan) 2 DOSTLUKLAR YAŞADIKÇA (O Gunşlray) KADlRÖt ÇELİETAŞ: (Kartal Maltepe) (53 43 70) KEŞANLI ALİ (H. Koçylğıt) IŞIK (ÜsKüdar) (36 24 93) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖY. LE OLUR (O. Gunşlray) İHYA: (Küçükyali) (55 10 72) KANUN KARŞISINDA (A. Işık) OPERA: (36 08 2D ANASINTN KUZUSU (T. Sorav). ÖZEN: (Kadıitoy . Yetdeflrnıent) (36 99 94) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR REKS: (36 01 12) (Suarede) YAZ TATİLİ (C. Richard). StNEMA 63: (Kuçukyalı) DEV IER GELİYOR SÜREYTA: (Tel: 30 08 82) JESSİKA ŞAHANE DUL (M. Chevalier) SUNAR: (36 03 64) KİBAR HIRSIZ (C. Pollack). l'ZUNKAYA: (Kartal) (53 41 43) HİZMETÇİ DEDİĞİN BÖYLE OLUR (O. Gunşlray) Şiraj). LÜZUMLU Hastaneler TELEFON ve ADRESLER ErenKuy • 55 20 45. Hallç • Denız • 22 99 39. Bauciuğlu • 44 29 48. BeyueUada 51 84 02. tstanbul • 2) 42 28. İstlnye Oenlz • 63 60 20 EaöıRöy • 36 08 72. Kartal 53 42 05. Klnallada 55 39 29 Ram! • 21 2? 11. ÜsKÜaaı . 36 09 45. Tesllköy . 73 84 30. Asi. t u î a M ı m 49 30 30. Kan Banfcssl 21 58 64, Hrfydarpaşa NUmune Hastanesj 36 27 00. Zeynep Kamll 36 30 50 İsçı Slgurtaıan . (Samatya) 21 62 50. Polis imdat Emnlyet Santralı 22 43 82 81, Beledlye Zabltaa: 22 42 79. Tren Vapur • Uçak D Oemlryollan • Haydajpaça 36 04 75 SlrKed 2a 30 73. OenlzyoMan 49 la 90 • (Tatıı çünıeıı • 44 oa 07) Şenlı a a t l a n • 44 42 33, T B > n ?ol lan • Bllet Satı^ı 44 4? 90, Danıgma 44 oa 96. Hava Aiaıu . 73 83 40 73 84 40. İtfaiye tttaıye UUdurlügü: (Patlb) »1 42 25 BaKırKöy 71 64 68, Beyuglu . 4* 46 «4. Burgazada • 51 82 03. BüyUEaaa Sİ 60 81. ÇUbOtlU • 68 00 01 . 60, | ARENA: (44 61 18) KARGALAR OKULU: Komedl. Salı hanç. MİSTER NATO (Komedi) Pazar 15.30 ve 21,15, Pazartesl, Salı 18 ve 21,15 AZAK: (22 62 46) KOOAMIN NİSANLISI. BULVAR: (21 48 92) KART HOROZ: (Komedl) Pazartesl harlç. DORMEN: (44 97 36) BULVAR: Müzikal Komedl. Her gun 21 de. GENAR: AŞK ZİNCİRİ: Komedi. Her gece 21.15 te. İSTANBUL: (44 22 36) ZEHİR HAFİYE: Komedl. Her gün 21.15. GÜLRİZ SÜRURİ ENGİN CEZZAR: (İstanbul Tiyatrosunda KEŞANLI ALİ DESTANI. Her gün 18 00 de KARACA: (44 66 66) PRENSES HAZRETLERİ: Komedl Pazartesl harlç her gece KENT OYUNCULAR1: (44 97 36) «ÜÇ KURUŞLtJK OPERA> Pazartesl 18 ve 21.15, Carşamba hariç dlger günlcr 18 de KÜÇÜK SAHNE: (UİTİ Oraz) I4P 56 52) GOZLERIMI KAFARttJ . VAZtFKMt YAPAR1M (Komedl) PazarCes) harlç her çun ORALOĞLU: (49 49 35) ALTONA MAHPUSLARI: Pazartesl harlç her gün 21.15, ŞEHİR TİYATROLARI: FATİH: (22 01 71) SULTAN GELIN VE ORMANDA: Pazartesl h,ırlç her gün 21, Pazar 15.30 da. KAD1KÖY: (36 08 63) DOLAP BEYGIRİ: Komedl Perşembe barlç her gün 21 TEPEBAŞl: (44 21 57) ISPİNOZLAR: Her grün 21, ÜSKÜDAR: TOPUZLD her gün 21 de. Pazar 15 30 YENİ KOMEDİ: (44 04 09) BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN: (Komedl). Her gün 21 de Tiyatrolar: ROLE VE ÖLCÜ ÂLETLERI TEKNİSYENİ YETİŞTİRİLECEKTİR t \ Tekniker ve Enstitii Mezunu Aranıyor Beş aylık bir eğitimi müteakip Etibank Elektrik Müessesesinin, İstanbul Adapazarı Ankara Bomova Zonguldak Kayseri teşkilâ tında çalıştırılmak üzere yeteri kadar teknik eleman alınacaktır. Aranılan özellikler aşağıda belirtilmiş olup tamamlayıcı bilgı ve müracaat formu Istanbul (Umraniye) Adapazarı Zonguldak (Işıkve ren) Bomova Transformatör İstasyonlarmdan ve Müessese Mefkezinden (Necaübey Caddesi No. 5 Ankara) almabilir. Tekniker Okulu veya Sanat Eiıstitüsü Elek trik Şubesi mezunu olmak, 27 yaşından gün aimamış oknak, • Askerliğini bitirmiş olmak, Yapılacak giriş testini kazanmış oknak. ETİBANK Elektrik İşletmeleri Müessssesi M ÜDÜRLÜGÜ 4 0 sene evvel İsfanbul'dan geçmişti o günleri hatırlıyor musunuz ? Kasım 1964, KLM/Hollanda Kraliyet Hava yollannm ilk defa Istanbula uğrayarak, Avrupayı Şarka bağlayan bir hava hattını açtığının 40. cı yıldönümüdür. Bugün KLM'in uzun tecrübesinden istifade edebilirsiniz. Zira KLM halâ İstanbul ve Ankara'ya uçmaktadır nedenberi, güvenilen bir servis temin etŞöyle ki, KLM'İD DC8 jetleri ve Electra de 144.000 mille geııe baştayız. mekle meşgulüz. Bir çok tecrübeli yolcu 11 leri her Pazartesi, Carşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri İstanbuldan ve KLM'de hiç d e ğ i ş m e y e n bir şey ise KLM'in en güvenüen bava yolu clduğunda hemfikirdirler. her Carşamba ve Cumartesi günleri Angüven vasfının en mühim karadan Avrupaya sefer yapaıJar. KLM'in olduğu inancıdır. Istanbul'a inen ilk uçağı Amsterdam/lsBütün hava yollanndan daha evvel, 45 setanbul arasını 33 günde katPtmiştir. Bugün KLM'in tecrübesinden istifade ediniz bu mesafeyi takriben 5 saatte uçhbilirsiniz. İstanbuldan Anısterdam'a gidiş dönüş fiatı turist nıevkiinde: TL. 2670 KLM 1924 te milletlerarası TL. 1335 Veıgi: bir hava şirketi idi Londra, Hamburg, Bıemeıı, Brüksel ve Paris'e taıifeli uçuşları vardı. KLM hava nakliyatında halâ önderdır, bir farkla ki bugün butün dünyada 104 şehire seferler yapmaktadır. 1924'te uçuş şebekemiz dünyanın en uzunlarından biri idi. Şimdi (Basın 19857/12878) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıuından Vilâyeti îstanbul » » » » » » » » » » » » » » » » Kazası Şıle Çataİca Bakırkoy Yalova « Çataİca Yalova Şıle Bakırkoy Çataİca Kartal Üsküdar Şıle Yalova • Sarıyer Yalova Sarıyer Nahiye Köyü Erenler K. Dere Boğazkoy Elmalık Sultaniye İstranca Çengıler Hasanlı Hacımaşlı Ihsaniye Yakacık Cinsi Madde nın R. N o 32/214 32/230 32/396 32 '412 32/428 32/429 32/433 32/434 32/439 32/444 32/447 32/448 32/450 32/455 32 '458 32/460 32/441 Sahibi Kayamettin Bereket ' Sabri Akın îbrahim Hakkı Gerek Kâzım Kâp Nihat San Hayri Tamer Kâzım Kâp Osman Kaptan Kalyoncu İbrahim Hakkı Gerek İbrahim İzgi Vartan Maskal Maskalyan Nâzım Olcay Evliya Arunkal İhsan Faik Altınalev M.TJV Enstitüsü Nâzım Olcay İbrahim Hakkı Gerek Karacaköy Mahmutbey Merkez Karacaköy Merkez Teke Merkez ıt » Kurşun Demır Altın Kurşun Gümüş Manganez Kurşun Baryum Gümüş Kuvars kristallerl Aliminyum Omerli Merkez Çınarcık Merkez Çmarcık Merkez Alemdağ Kurşun Kızılca Manganez Y. Kocadere Demır Uskumru Pirıt Y. Kocadere Demır Y. Mahalle Kalav Yukanda yazılı bulunan ruhsatname sahalan 5/1/1965 tarihinden itibaren Maden Kanununun 14., maddesinde tâdat edilen haklar mahfuz kalmak şartiyle aramalara serbest hale getirilmiştir. Alâkalılar ruhsatname sınırlarını Vılâyet trtibat Memurluğundan öğrenebıhrler. Bu sahalar içın yapılacak venı müracaat ların, saha şenısliğinın 2000 hektarı aşmaması, sınır noktalan Maden Kanunu ve Kroki Talimatnamesi hükumlerıne uygun olarak seçılmesı lâzımdır. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 19980 12872) Ses sanatkârımız SAFİYEAYLA MEVSİMÎN İLK BÜYÜK KONSERİ StÇKİN SAZ HEYETİ ve ZENGİN PROGRAM 6 kasım cuma saat 18.30 SARAY Sinemasında K Biletlerı gısede satılıvor llâncıhk 306112b97 M. S. B. Ankara ( İ ) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk.lı ğından Aşağıda cınsı, miktarı, muhammen bedel ve geçicı temınatları yazılı (üç) kalem bu2 dolabı, su soğutucu (soğuk hava deposu) maddesının kapalı zarfia eksıltmelerı hızalanndakı gun ve saatlerde yapılacaktır EvsaJ ve şartnamesl mesaı saatlerınde Komısyonda, tstanbul ve tzmır Levazım Âmırlıklerınde görülebılır İsteklılerın kanuni şekılde hazırhyacakları teklıf mektuplarını ıhale saatınden bır saat evvelıne kadar makbuz karşılığı Komısyon BaşkanlığiDa vermelerı Postada gecıken mektuplar kabul edilmez. M. bedelı G. temmatı Ihale Cınsı Miktarı Lıra Krs. Lira Krs. Günii Saatı Karaman Tipı Bu2 dolabı 25 adet 180llllO(JO 10.250 Ü 3Kasım964 11 3U U Portatıf soğuk hava deposu 6adet 24» (riıü 110 13 700.00 3Kasım964 16.00 Su soğutucu HHJadel 235 ÜIHJ.OO 13IKIUÜ0 SKasırnm 16J0 (1824 Basın 19294/128801 KLBVI M. S. B. 4. No. Lu. Sat. Al. Kom. Bsk. dan ANKARA Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'ııı Türkıyede 3 ot'ısı \aıdır. İstanbul : Taksim Meydanı, Tel: 44 46 89 Ankara : Büyük Ant. Atatürk Bıılvan 133 C Zafer Meydanı, Tel: 12.84 18 Innır : Kâzıın Dirik Cad. No. 17 Tel: 32064/65 DENIZ KUVVETLERI SEîtR VE HÎDROGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLlGlNDAN BtLDlRİLMlSTlR KOMUTANLIĞI DENİZCİLERE 132 SAYlLl TEBLİĞ 26 Ekım 1964 llâ 12 Kasım 1964 tarıhlennde 10 U0 ıle 15.00 saatleri arasında aşağıda sınırlan belırtılen saha ıçınde seyretme, demırleme, avlanma, dalma can ve mal emnıyetı bakımından tehlikelıdır. MARMARA OENİZİ tZMİT KÖRFEZİ l i o c i nokta : E. 4924 No lu DİLBURUN FENERİ'nden 015* ve b gomına mesafede Eniemı 40 derece 45 dakıka 00 sanıye Kuzey, Boylamı 29 derece 31 dakıka 00 sanıye Doğu olan nokta. 2nci nokta: Enlemı 40 derece 43 dakıka 45 sanıye Kuzey Boylamı 29 derece 29 dakıka 48 sanıye Doğu 3 üncü nok'a : Enlemı 40 derece 42 dakıka 54 sanıye Kuzey Boylamı 29 derece 31 dakıka 54 sanıye Doğu i üncü nokta : Enlemı 40 derece 44 dakıka 00 sanıye Kuzey Boylamı 29 derece 32 dakika 57 sanıye Doğu. DENİZCİLERE TEBLlG OLUNUR (Basm 19332/12879) Dr. Ziyaettin Maktav Kulak Burun Boğaz Hastalıkiarı ve Ağız Çcne Şirürjisi Mütehassısı Taksim Receppaşa C. 5/1 48 30 98 Kapalı zarf usulü ıle Turk Silâhlı Kuvvetlerı ıhtıyacı ıçın 8 kalem PRUDUİ ılâç ahnacaktır. Tahmın bedell 51.940.00 Lıra olup Geçıcı temınatı 3.850,00 Lıradır thalesı 7/11/1964 Cumartesi gunü saat 11 30 da komısyonda yapılacaktır Şartnameler her gün komısyonda ve tstanbul Levazım Âmırlığınde görülebilır. llâçların tamamı bir mütaahhıde ıhaie edılebileceğl gıbı, ayn ayrı kalemler halınde ayn ayn mütaahhıtle v re de ıhale edılebılecektır Talıplerın 2490 sayılı Kanun hükümlerı dahılınde hazırhyacakları teklıf zarflarını ıhale saatınden bır saat evvelıne kadar makbuz mukabilinde Komısyon Baskanhğına vermelen lâzımdır Postadakı gecıkmeler kabul edılmez M.S.B. Ankara ( 2 ) No. lo Sat. Al. Kom. Baskanhğmdan: Aşağıda cinsi, miktarı, nuhammen bede! ve geçici teminatları yazılı (bir) kalem (Formika sandalye) maddesınin kapalı zarfla eksitmeleri hizalarmdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesaî saatlerınde Komısyonda ve İstanbul Levazım Âmirliğinde görülebilır. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ıhale saatinden bir saat evvöline kadar makbuz karşılığı Komısyon Başkanlığına vermeleri Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Miktarı 1000 a d e t Cinsi Formika sandalye M. bedeli Lira Krş. 60.000. G. teminatı I h a l e Lira Krs. günü saati 4250.00 9 fcasım 1964 pazartesl saat 11.00 (1861 Basın 19674/12882)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog