Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Haluk Kalkış dün 21. oldu, klâsmanda ise 25. durumda. Flying Dutchmanda 20. olduk, klâsmanda ise 19 uncu durumda GÜREŞ FEDERflSYONU BAŞEANI SUfiT BOLAYIR BEYANAT VERDİ PERŞEMBENIN GELIŞI ÇARŞAMBADAN BELLIYDİ SADRİ USUUGLUda CVMHURİYÜVts Cumhuriyet SPOR ailesi Turk futbolunu yakından tanıyan, adı bir sembol haline gelmiş yurtta muazzam taraftar kitleleri bulunan mumtaz bir kulubumuzun Spor adamlarındaıı biıisini daha kazanmıştır. Futbol bilgisi munakaşa goturmez bu spor adamı. SADRİ USUUĞLU'dur. Usuuğlu aşağıda okuyacağınız on sozuyle okuyucularımıza bugunden ıtıbaren, makale, fıkra, ınaç yazısı ve tenkıdı ıle seslenecek Cumhurıyet'ın her yazaıı gıbı en çetın konularda doğru olanı katıyetle belırtecektır okurlarına diyorum ki: =3 Tokyodan bize çıkan hisse Erdoğan ARIPINAR Tokyo Olımpıyatlan emsâllerini. organizasyon, rekor, surpr u olarak kat kat geıerek 4 gun sonra nibayete erecek Tokyo için bizı ilgilendiren gunler bitmiş sayüır. 4 dalda katddığımız bu dev Olimpiyat Turk sporuna artık bir yon vermek zamanının geçnıekte ulduğuntı bize gostermesi bakunmdan enteresandır. 18 inci Olımpijatta guıe>te basarılı olduğumuzu soyleyenlere akıllı go?uyle bakılamaz. Takını teşkili, on hazırlık ve seçimlerin hatalarını bu sutunlarda gunlerce yazmış, seslennuş bağırmıştık. Ne yazık ki bılgisiz \e selâbiyetsiz ust jonelicüer, her soze kendilerine goıe bir ce\ap bulup bildiklerini okudular. Olimpivata fazla sporcu gunderiyoruz. Sakat ayağı alçılı gureşçinin ne işi \ar? dedık. < Gureşecekler» denildi. «Celâl Atik iyi bir gureşci idi Fakat antrenor yonetici olamıyor, onun kurduğu takunın basaıısı zor olur» dedık. Zorlaya zorlaya ancak Ismet Atlıyı kadrodan cıkartabildik. Grekoromen takımının antrenorsuz yollandığından deıt jandık, netice vermedi. İşte sonuç: Tokjo hezimeti . İŞE YENİDEN BAŞLIYACAGIZ Müsabakası biten güreşçiler bugün Fuji Yamaya çıkacaklar Peter HOFFER Bildiriyor 1956 11 19^8 195Z 195b 1Q6O 1964 Curahurıyetin sayın okurları p nı hurmetle selâmlarım. Kendı g mi, sızlere fazla tanıtmağa lu ğ zum yok gıbı gelıyor bana. Zi = ra, çoğunuzun, bu sahada saç g ra, çoğunuzun, bu sahada ç ları ağaran Sadrıyı az çok tanı dığınızı tabmın ediyoram. Yalnız bu sutunlarda huzurunuza, Besıktaşlı Sadrı değıl de, bil dıklerını, gordukierinı objektıf olarak aksettırmeğe çalısacak, taraf sız bir vazar olarak çıkmakta oldu ğumu belırtmek ısterım. Ancak, butun iyi niyet ve gayretlerıme rağmen ara sıra tarafsızlık barajın dan biraz kayarsam, bunu, 42 senelık Besıktas sevgıme bagıslamanızı ıstuAam ederim. ^ S. U. TO 9 8 ? 6 TOKYO 20, Guıeş musabakalarmın bıtmesi, atletızmde musabaka dısı kalmamız ve Halterde musabakamızm sona ermesı uzerme hâlen Tok5 yo'da, Turkıye yalnız Yelken dalmda yarısmaktadır. 4 \ / Sdgamı koyunda yapılan musabakalarda Turk yelkencılen gerektığınden doha ıyı jarışıyorlar, fakat teknık starter Hocıo'nun dedığı gıbı. «Eğer 3 çok musabaka yapsalar, eğer suları bıraz daha iyi bılseler ılk 10 a mutlaka gırer bu Ayyıldızlı tekneler, hele Fmn'deki adam sankı denızde doğ2 nıu • 1 Yelken yarışlau yarın sona erecek, bugun 5 incı yarısta Haluk Kalkış 21 ıncı oldu ve genel klâsmanda 168 puvanla 25 ıncı durumda, Flymg DutchALTIN, GÜMÜŞ, BRONZ Turk gures takımlarının Olımpıyatmanda Erdoğan Arsal ve Metın Akdurak 20 ncı geldı. Genel klâsmanda larda aldıkları grekoromen ve serbest dallarda aldıkları (Altın, Gu874 puvanla 19 uncu durumda mus ve Bronz) madalyaları gosterır gralık. l\ / / i / X / \ I/ A A X / Dünya 8 Olimpiyat rekoru kırıldı \l l\ / I\ / Y Büııya rekortmeni Brumel aııeak letlayışında barajı aşabildi Amerikan Millî marşının plağı çalına çalına aşmdı Tokyo 20 Atletızm de bugun 1 dunya rekoru, 8 Olimpiyat rekoru kırıldı ve 1 de Olimpiyat rekoıu Musabakaiau bıten atlet ve güreşçiler Tokyo'yu geegale edıldı zryor ve alış verış yapıyorlar. Yarın Fujı Yama dağında Erkeklerarası 4x100 bayrak takımı seçmeleri b u tertıplenecek bır gezıye katılacaklar sabah yağmur altında ve agır bır pıstte yapdmasma lağmen, surat kıralları klâslarmı konuşturdular. Uç serı uzerınden cereyan eden seçmelerde I. serıde Artık bakanların, anrenorlu|u bıraknıası. kaliteli; bu işten Guıeş Federasyonu Baskanı, hezımetten sonra AnaItalya 39,7, IL serıde Amerıka 39.8, III serıde de anlayan her «şeyden once dısiplini olan bir Federasyon Başkadolu Ajansı muhabırıne şu beyanatı verdr Fransa 39,8 ıle galıp geldı Her serıde ilk beş dere«Gıekoromen musabakaları nıaalesef bızım ıçın banma, genç külturlu ve dalında otorite antrenorlere ihtiyaç varceye gıren 15 takım ve dığer takunlar arasında en şaıısız oldu. Gureşçılenmız hâlâ eskı 15 dakıkalık mudır. Gureş, artık kaba spor olmaktan çıkmış, külturlu kişilerin ıvı dereceye sahıp bır ekıp, yan finale kaldı Bılâsabakalar gıbı ai»ır bır tempoda maç çıkardılar. Buna j işledikleri bir ilim olmuştur. Şamphonları alkışbyalım gitsinhare yapılan yarı fınal yarışlarında Arnerıka takımı karşıhk Ruslar, Romenler, Macarlar, Japonlar, Bulgarler. Idareciler, antrenorler \e sporu ilim kabul eden is adam39,5 lık mukemmel bır derece sağlıvarak, Amerıka lar, Isveç'lıler, Yugoslavlar ve Çekler yenı gurese taları gorev alsınlar. Yoltunuz bu >ol olmazsa gelecek Olimpivatta / (1956) Melbourne) ve Almanya (1960 Roma) ya aıt mamen uymuşlar. Çok suratlı ve teknık musabakalar madalyanın (adını bile) du\ama\ız. çıkardılar. Çocuklar ellermden gelenı yaptı, ancak bu Olimpiyat rekorunu egale etti kâfı gelmedı. Gureşçılenmız devamlı çalıştırılmaz, her Yaıı fmal musabakalarmın netıcelerı I. SERI: *** an gureşe hazır bulundurulmazsa, kamplardan kesın bır 1 Amerıka 39,5 (Olimpiyat rekorunu egale), 2 fayda beklemek bence tamamen yersız olur. Serbestte Diğer sporlara gebnce: Ualtercimizin başarısı (idareci yolFransa 39,6. 3 Jamaıca 39,6, 4 Bntanya 40,1. II. olduğu gıbı Grekoromen'de de bır altm madalya almalaınayanlarııı) bizi kınayanların yuzleriııi bir kat daba karartSerı 1 Italya 39,6, 2 Polonya 39,6, 3 Venemıza rağmen, bunu gumuş ve bronz madalyalar tâkıp (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) etmedı. Ancak onuncu olabüdık. Serbestte şampıyon zuella 39,6, 4 Rusya 39,7 i olmamıza rağmen takunın yaşlılığı Yann (Bugun) yapılacak fınal yanşında Draydıkkatı çektı. Her ıkı branşta da ta ALTIN MADALÎA GRAFlGt Turk gures takımlarının serbest ve grekoromen dallarının Olımpı ton, Ashworth, Scebbıns ve B Hayes'den kurulu mamıyle jem baştan, bol malzeme ettıklerı altın madalyaları gosterır graf.k Amerıka takınu favorıdır. 4x400 metre bayrak takıbol eleman, modern metodla organı* mı seçmelennde I. Serıde Amerıka 3,05,3, I I Serıde ze olmazsak, yenı gureş tarzına u>Trinidad 3,05,0, m . Serıde de Britanya 3,04,7 ile bımak bızım ıçın guç olacaktır. Işe unci geldıler. yenıden başlamanuz şarttır.> DEKATLONDA BÜYÜK SÜRPBİZ 8,087 puanla (yenı sısteme gore) dunya rekorunu elınde bulunduran Formoza'h Kwang Chuan Yang, butun tahmınlerın aksıne, şampıyon olarnadı, hatta madalyasız bıle kaldı. Roma Olımpiyatlannda Rafer Johnson'un ardından ikıncılıği alan Yang, TokBugun oynanan jarı fınal maçyo'da ılk günku musabakalarında kaybettığı puanlalaıında turnuvanın favonsı olan Macarıstan, B A. Cumhurıvetını rı telâfı edemedı ve ancak 5 ıncı olabıldı. 62, Çekoslovakya da, 1960 OlımpıDekatlon klâsroam: 1 Holdorf j a t sampıyonu Yugoslavyayı ele(Almanya) 7 887 puan, 2 Aun Alman atletinin >en Almanyavı 21 mağlup ederek (Rusya) 7 842 puan, 3 Wold* fınale kaldılar. Fınal macı, cuma (Almanya) 7.809 puan, 4 P Herfilim makinesini gunu yapılacaktır man (Amer ) 7 787 puan, 5 Yang (Formoza) 7 650 puan, 6 H. Becalan hırsız onun \er (Alman) 7 647 puan. 4X100 metre bayrak (kadınlar Tokyoda gıimuş seçme) Polonya takımı 44,6, Amerıka da 44,8 ıle serılerınde galıp madalya aldığını geldı. Klasman maçlannda Italja, dun ANN PACKER'İN SAHA.NE bğrenince caldıklava ıkıncısı Yugo&lavyayı 7 5 6 3 DÜNÎA REKORU »•••••••••••••••• mağlup ederek buyuk bir surpıız ••••••••••••••••> 400 metrede Brıtanyava Dır gurını iade etti yaptı. Dığer maçlarda Kanada PeTokyo Olimpiyat Oyunlan Turk gureşi nam ve hesabına X mus madalya hedıye eden sevımlı ruya 8281, Macarıstan Koreje 99Ingıhz kız atletı Ann Packer, 200 bir başarısızlık silsılesi olmuştur. Ferdî derece esası üzerine J 83 galıp geldıler. Avrupa Kupa Galıpleıı turnuvasında Polonvanın metre fınal yarısını şahane bır kumlan Olimpiyat Oyunlarma hançi açıdan bakarsak bakalun, • Legıa futbol takımı ıle karşüaşacak Galatasaraylılar sekılde kazanarak, Dunya ve Olım Tokyo*daki bu başarısızlık ayanbeyan görülür. • pıvat rekorunu kırdı. bu maçla ılgılı çahşmalara başlıyacaklardır. Legıa ALTIN MADALYA: 1936 dan iyi, 1952 1952 Helsmkı Olımpıyatlaunm anormal + maçından zıyade Turkıje bgınde 29 ekımde oynaya800 metre (kadınlar fınal): 1 ıle es, 1956, 1948 ve 1960 dan gerıyız bugun. durumu gozonunde tutulursa, bugun 1936 • Ann Packer (Bntanya) 2 01,1 (venı cakları B J K . maçma daha buyuk ehemmıyet veren GENEL TOPLAM: Tokyoda altm, gumuş dakı durumumuza gerısın geri >aklaştığıdunya ve Olimpiyat rekoru), 2 Galatasaraylılar bu maç ıçın Yalova veva Abantta ve bronz olarak aldığımız madalya toplamı mız ortava çıkar M Dupıeur (Fransa) 2 01,9 (>enı kampa gıreceklerdır. Olımpıjatların atıcılık mu«aba • (6) dır. Bu durumda da ancak 1936 Berlın Kendımıze gore bir takım hesaplarla ba T Olımpıjat rekoru), 3 Ann Cham Dun kendısı ıle konuştuğumuz Gunduz Kılıç bu kaları, bugun vapıl<ın kuçuk çaplı (2) ıle 1952 Helsınkı (3 madalya) yı geçe şarısızhğı basarıya çevırmeye bakmayalım. • berlaın (Yenı Zelânda) 2 02 8 (jenı maclar hakkrndatufek jarısması ıle sona erdı Uç bılmısız, 1948 Londra (11), 1960 Roma '9) ve Olimpiyat rekoru), 4 S Nagy 1956 Melburn (7 madalya)un gensmdedır Seref kursusüne kaç kışı çıkarabildık, onıı^ « Takımımız henuz forma gırmedı Eksıgunız avrı pozısjondan vapılan atış mu(Macanstan) 2 03,5 (venı Olimpiyat duşunelım durum Yavuz Selekman çok Ivıye gıdış çok az. Legia maçuıdan once Beşık sabakasını Amerıkalı L V/ıgger rekoru), 5 A Gleıchfelt (Alelendığı musabakada manya) 2 03 9 (yenı Olimpiyat re> • •• • • • » • • • • • • • • • • • » • • • •• • • • • • • • • ta^ bem duşunduruyor» demıştır. 1164 puanla kazandı ••••••••••••< koru) 6 L Erık (Rusya) 2 05 1 + Tokyo'da snıkla atlamada, eskı BRUMEL, BARAJ1 ASARKEN Dunya relfjrtmenı John Pennel ve Avrupa rekortmeni Preussger dahıl, TERLIDİ bırçok unlu atletı gerıde bırakarak Yuksek atlama seçmeleri bugun memleketıne sampıyonluk kadar deıkı grup halınde yapıldı ve 20 atgerh bir ıkıncılık kazandır«uı Batı let 2 m 06 lık barajı asmağa muAlmanva'h atlet Wol£gang Remvaffak oldu. Musabakaların surprı hardt, Japonya va hareket ederken Siyahbeyazh takım Tiflis Dinamosu ile 13 zı, 2 m 28 ıle dunja rekorunu eDusseldorf hava alanında hırsızlaKasımda karşüaşacak Tiran 1 Kasımda D. Bahçede hnde bulunduran Brumel'ın, bara rın kurbaru olmuş, ıçınde fıhm kajı ancak uçuncu denemesınde aşBeşiktaş Kulubu idare heyeti âzâlarından Hasan Ertur dun saat 11.00 merası ve fotoğraf makınesının de de Ga/eteciler Sendikasuıda bir basııı toplantısı tertiplıyerek kulubun son ması ıdı bulunduğu çantasını çaldırmıştır. Bı istanbul ferdı boks bırıncuıkleı ı GULLE ATMA (Kadınlar • fınal) bir ay icinde gosterdiği faaliyetleri açıklamıştır. lâhare çanta bulunmuşsa da ıçınden Ertur. kulubun son bir ay icindeki faalivetleriniıı Stad, Balkan Ku 1 T. Press (Rusya) 18 m 14 (Y. fılım kamerası ıle fotoğraf makınesı musabakaları Spor Sergı Sarayın pası ve Millî Lig gibı uc mesele uzerinde toplandığını belirterek her uç O. R.), 2 C. Garısh (Almanya), (Aıkası Sa 7. Su 6 da) da vapılan fınal musabakalanndan sonra sona ermıştır istanbul şam 17 m 61 ( Y O R ) , 3 G Zybına istanbul boks şampiyonasında en fazla bı konu uzerinde de şunlan konuşmuştur: pıvorasında rakıplenne karsı bu(Rus), 17 m. 45 ( Y O R ) , 4 I. (Fulya tarlasmdakı yenı stadımıgaZetelın lllk ılan takllna vuk bir ustunluk sağlıyan Fenerzın projesı kabul edılmıştır. 40 000 k i Balkan Kupası hazırlıkları ıle ılgi Young (Yenı Zelanda) 17 m. 26, 5 bahçelı boksorler 6 sıklette bırm mız bir kupa koymuştur. Resımde, arkadaşımız Ercan Turcan 6 bırıncılık alan F Bahçe takımı kapta sı alabılecek olan bu stadda bır ve lı olarak sunlan soylemışür. M. Helmbold (Alman), 16 m 91, cılık kazanırlarken erısılmesı guç nına gazetemız adma kupa\ı verırken goruluyoı 'Balkan Kupası maçlarında A gru 6 I Press (Rus) 16 m 71 lodrom da bulunacaktır. Beledı>e bir rekor da elde etmıslerdır ıle japacağımız goruşmelerden son puna dustuk. Bu grupta Rapıd, Tıran 51 kılo ıa stadın ınşasına derhal baslanacak ve Çerne More gıbı kuvvetlı takuntır Millî lıgde basarılı netıceler al lar bulunmaktadır. B grupunda ise 1 Engın Yadıgar (Sışlıl Spartak Radmçkı, Romen ve Yunan maktayız. Hıkmet Demırtıayrak (F kov) Hasan Erturden soma soz alan ıkmcılen bulunuyor. Tıran ıle ılk 54 kılo teknık komıte âzâsı Suleyman Saba, maçı 1 kasımda oynayacağız. Ajrıca t F Bahçe) 1 Ismet Atıcı Tıflıs Dinamosu ıle 3 maç ıçın bır Ferdı kılıç musabakasını Macar (Fatıh) 2 Sumer Ugur anlasmaja vardık 3 kasımda bızım Tıbor Pezzo kazandı Klasman 57 kılo Bu gece D. Bahçe ıle maç oynayacak olan Dmamo, 18 soyledır 1 T Pezzo (Macar), 2 Bahçe) 1 Ahmet Orunacak t F kasımda mıllı namzetler, 22 kasımda C Arabo (Fransa) 3 U Mavlık Bahçe) 2 Ercument Akın da Ankaıada Gençlerbirliğı ıle ıkıhanov (Rus). stadında lig 60 kılo maç daha oynayacaktır) 1 Huseyın Çolakoglu (F Bahçe) SporToto oynayanlara vardım etmek gayesıyle (Cumbarıyet) (Fatılı) 2 Celâl Akkaya kendıne mabsus ba tabmıııe her batta yer vermektedır. Turmaçı var! 63 kılo kı\ede yavınlanan 8 gundelık buvuk çazetenın tahmınlerının 1 Hasan Unal (F Bahçe» bu ortalamasının >anına; ozel olarak (Cumhurıyet'ın) tahmı2 Hasan Yalmaner tFatıh) nıııı eklemeğı nygun bulduk. Okuyucularımıza bu davranısla 67 kılo lıızmet edeceğımızı umuyoruz. 1 Sahın Gençoğlu ıF Bahçe) 1 Tah Cunıhu. Koy) 2 Kemal Ozdemır tahmiai 71 kılo (Vefa) 1 Hasan Çehnok 65 01 Ferikoy Izmirspor 1 2 Atıla Pakvurek (F Koy) 100 1 Fenerbabçe Altınordu b 75 kılo 55 10 Ferıkoy Altınordu 5 (Aga) 1 Huseyın Tuna 100 1 Fenerbahçe Izmirspor 6 1 Tuıkıye lıgı futbol maçlaıınd 2 Ahmet Berkman (F Koy) 60 2 P.T.T. Altay 1 bu akşam saat 20 00 de yapılacak Be81 kılo 50 Genclerbirlıği Goztepe 2 sıktaş Beykoz maçı ıle devam edı (F Bahçe) 1 Namık Sevhan 50 P.T.T. Goztepe 1 lecektır. Bu maçın favorısı Besıkta; (F Koy) 60 2 Alâettın Dundar Gençlerbirliğı Altav 3 \i maçı bılen çıkmamıştır. 12 nıaolmakla beraber maçm çetm geçeAğır sıklet 100 1 Sanyer Manisa S. Spor 6 çı bılen 13 kışırun beherme 35 bın ceğı tahmın edılmektedır Beşıktasın (Fatıh) 45 10 1 Ahmet Topçu Karagumruk Bursaspor 3 265 lıra 50 kuruş, 11 maçı bılen 142 sakat bulunan Yuksel, Sureyya, Suat 1 6« PUAN TASMFI 4 ALTIN MADALYA SAHİBİ Sanyer Bursaspor 5 gıbı as elemanlarının yokluğuna rağ 01 27 puvan kışının beherıne 3 bın 251 lıra, 10 ma K. Gura. Manisa S. Spor 4 Tokyoda en başarıh sporcu olarak 1 Fenerbahçe çı bılen 1445 kışının beherıne 317 lımen çetın bır rakıp olan Beykoz0 2 Fatıh 4 puvan Fyup Suleymanıve 1 gosterllen Amerıkalı juzucu Schol ra ıkramıje odenecektır dan 2 puvanı aiması guç olmayacak Besikta§lı idarecılerden Sulevmaıı Saba (solda) 3 Ferıkoy 8 puvan land*r, kazandığı 4 altm madalya Ur. Hasan Ertur dunku toplantıda \ ŞışU S puvan Re b.rlıkte. Japonyayı geziyorlar 1936 1948 1956 1960 Bolayır'ın beyanatı 8 7 6 5 4 3 2 1 J d 1 A /\ N / A / \\ f \ \ \ \ Gureşte durumumuz nedir? 1936daniyi1948,1956 ve 1960 dan geriyiz ÖNGE BEŞİKTAŞ MAÇI İstanbul Boks şampiyonasında F. Bahçe 6 birincilik aldı 1965 de Rusyaya gidecek bumhurıyet Rupasını r. uançe Ainı , , SPOR TOTO BEŞİKTAŞ İLE BEYKOZ OYNUYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog