Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

GREKO ROMENLER BİTTİ 7 ve japon Fujitanın v« AYVAl ALTIN MADALYA ALDI PETER HOFFER ,YAZIYOR FİNALE TEK GÜREŞÇİ İLE GİRDİK 5 inci turda Rumen Bularca ile karşılaşan ve berabere kalan NE UMDULAR, NE BULDÜLAR Ş Z 5 Şj 5 E 2 Tokyo. Olimpiyat oyunları d e v a m e d e r k e n idarecilerin üzerinde düşündükleri tek h u s u s ; ekiplerinin kaç madalya alacağı. B u d u r u m u g ö z ö n ü n d e tutarak 11 m ü l e t i n olimpiyatlardaki ida recüeri ile k o n u ş t u m . İşte aşağıda o n l a r m düşünceleri: Japnnyal, llacamtan 2, Rusya, isveç, Bulgaristan 1 madalya aldılar Gayri resmî tasnife göre takımımız 10 uncu oldu Peter HOFFER BiUiriyor TOKYO Olîmplyadın en başarılı adamı Japon gazeteleri Serbest güreşte Türkiyeye tek altın madalyayı kazandıran Ismail Ogan'ı Olimpiyatta en ba^arılı güreşçi ilân etmişlerdir. Şampiyonumuzun Olimpiyat sergisinde neşredilen resmi. Ogan İran'lı Sanatkâran'ı havaya kaldırıp vururken. Flying Dutchmanda 1,8. klâsmanda 19 uncu, Finnde 22 nci klâsmanda ise 25. durumdayız | E E E £ E H :£' E = r TÜRKİYE: Türkiye Olimpiyat kafilesi başkanı Suat Bolayır, alınacak madalya adedi hakkında şu şekilde konuşuyor: « Olimpiyatlarda muvaffa kıyet (laima iyi bir forma ve kur'a şansına bağlıdır. Biz bilhassa güreşlerde form da olmamıza rağmen şansımı zın yaver gitmemesi halinde dahi 3 • 4 altın madalya ka t zanacağunızı uımıyorduk. • = * 11 ekinı pazar günü başlıyan güreş musabakaları bugün Grekoromen stildeki beşinci tur ve final karsılaşmaları ile sona erdi. Serbestte bir birincilik, üç ikincilik, bir üçüncülük ve iki dördüncülük kazanmamıza mukabil Grekoromende sadece bir şampiyonluk kazanabildik. Müzahir Sille niıi ilk gün elenmesinden sonra, Hamit Kaplanın ikinci günü, Burhan Bozkurt. Ünver Beşergil. Mithat Bayrak ve Yavuz Selekman'ın da dün elenmesiyle bu sabahki beşinci tur karşılaşmalanna ancak iki güreşçi ile katıldık. 97 kiloda Gıyasettin Yılmaz Bulgar Aleksandrov'a ittifakla mağlup olarak elenince de finalde Türkiyeyi tek başına temsil eden Kazım Ayvaz, feua puvan farkı ile altın madalyayı kazandı. altın madalyanın sahibi oldu. DURUMUMUZ NEDİR? Türk takımının Grekoromende gayri resmî puvan durumu hakikaten çok kötüdür. Buradaki idareciler serbest takımın gayri resmi puvan durumunu bir örtü olarak kulIanmışlardı. Olimpiyatlarda ancak yenilgileri örten bu tasnifte Türkiye ancak 10 uncudur. Tasnif şu şekildedir: 1 Rusya (1 alün, 3 gümüş, 1 bronz) 29 puvan 2 Bulgaristan (1 altın, 2 gümüş) 19 puvan, 3 Romanya <1 gümüş, 2 bronz) 18 puvan, 4 Japenya (2 altın) 17,5 puvan, 5 Macaristan (2 altın) 16 puvan 6 Almanya (3 bronz) 14.5 puvan 7 Yugoslavya (1 altın, 1 bronz) 12 puvan 8 İsveç (1 gümüş, 1 bronz) 11 puvan 9 Çekoslovakya (1 gümüş) 8 puvan 10 Türkiye (1 altm) 6 puvan 11 Amerika 5 puvan 12 B.A.C. 3,5 puvan 13 Polonya 3 puvan 14 Belçika 2 puvan 15 İtalya 1,5 puvan . ^ 1617) Finlândiya 1 puvan "*** 1617) İsviçre 1 puvan 18 Iran 0,5 puvan. Klâsman şu şekildedir : 52 kilo : 1 Tsutomu Hanahara (Jap.), 2 Angel Kerezov (Bulg.), 3 Dumitru Pirvulescu (Romanya), 47 John Richard Wilson (Ame(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) 1 E E E E E = E E Ş E E E Ej E E S AMERİKA: Elbette, Tokyoya bütün altın madalyaları toplamaya geldik. Belki bunu şaka olarak kabul edebilirsiniz ama hiç olmazsa 40 altın madalya bizimdir. Bunları söyliyen, Olimpiyat Komitesi Başkanı A.G. Lentz, sözlerine devam ediyor ve «Yalnız 12 13 altın madalya yüzmede kazanacağız» diyordu. Şaştım doğrusu bu kadar kendinden emin konuşan idareciyi takdir etmemek elde değil. Tahmin ederim ki oyunlar sonunda Amerikalınm söylediği rakamlar belki de geride kalacak. Her şey madalya için Amerikalılar «Tokyoya 1 bütün madalyaları § almaya geldik» dediler 1 liyeyim ki, çok iyi yarışırız bir teremeyiz.> altın kazanırız. Normal müsabaPOLONYA: ka yaparız 5 altın alınz. KimbiKoç T. Vlotovsky rok az lir belli olmaz.» konuşan bir adamdı. * Ka Bu sözleri, İngiliz Olnnpiyad rı.şık olarak 15, altın olarak kafilesi başkanı Joe Coin söylü ise sadece iki veya 3 altın yordu. Bana sadece susmak düş kazanabiliriz. Fazlasını veya tü. Çünkü çok hakhydı. eksiğini zaman gösterecek». KÂZEHIN GÜBEŞİ 70 kiloda Kâzım Ayvazın 5. turda Japon Fujita ile karşılaşması gereki yordu. Fakat bir değişiklik yapıldı ve Ayvaz, Romen Bularca ile güreş ti. Kazım Ayvaz, rakibine oyun tat bik edemedi. Bu arada güreşçiler pa sif güreştikleri için 2 şer ihtar aldılar. Neticede güreş berabere bitti. Bu güreşten sonra Japon, Yugoslav ile karşüaştı. Bu güreş de berabere bitti. Japonun 6, Yugoslavın 7 fena puvanı oldu. Bunun üzerine Kâzım Ayvazın 5 fena puvanı olduğu için | S E Şj E 5 E; ZZ EE RUSYA: Vladimir Sokol. Sovyetlerin güreş idarecisi, kollarıııı yana doğru açarak mağnır bir eda ile: « Her halde 45 • 46. (Altın madalyadan bah sediyordu) « Tabü işler yolunda giderse 50 nin üzerine d e çıkabiliriz» d i y e i l â v e et Diskaüfiyeye böyle cevap verdi Olimpiyat tüy siklet boks müsabakalarında Macar hakemi Gyorgy Sermer taratından diskalifiye edilen İspanyol boksorü Valentin Loren karara böyle cevap verdi ve antrenörü ile birlikte bir yıl boykot yedi. İTALYA: E; Şğ E Ei Ei S ti. Biraz düşündü ve « Henı biliyor musunuz?» dedi «Helsinkide 22, Melbourn'da 37. Romada 43 altın madalya almıştık. Artık buradakini siz tahmin edin.» Her Italyan gıbi Bruııo Fabjan da çok konuşuyor du. Birden «5 altın, 10 gii • müş ve 12 bronz madalya alacağız.» dedi ve bilhassa bisikletçilerle atıcılardan eok ümitli olduklarını be lirtti. AVUSTRALYA: Menecer Leonard B. Kurnovv ilkönce fikrini açıklamak istemedi ve sonra da âdeta zoraki bir şekilde « altım bu'.uruz.» dedi! MACARİSTAN: Eğri Ghura « Romada 6 altın madalya kazanmıştık. Bu defa ondan aşağı değil, en az 78 altın madalya alarak memlekete döneceğiz.» HİNDİSTAN: S. S. Majithia «herhalde dedi. ' Kazanacağımız tek brans hokeydir. Başka bir varlık gös | E E; E E E: s: FRANSA: Kaîile Başkanı Louis Laurent Ç°k kötümserdi: « Romada tek altın madalya dahi alamamıştık. Bu defa en büyük emelimiz bu. Şayet diğerlerini dahil edersek her halde 10 madalya toplarız.» SPORTOTO'daBUHAFTA Feriköy: 0 Fenerbahçe: 5 İzmirspor: 0 Hacettepe: 0 Fenerbahçe: 5 Feriköy: 0 Altmordu: 1 Şekerspor: 0 Feriköy: 0 Fenerbahçe: 5 Altmordu: 1 Şekerspor: 0 Fenerbahçe: 5 Feriköy: 0 izmirspor: 0 Hacettepe: 0 PTT: 1 Ankaragiıcü: 2 Altay: 1 İstanbulspor: 2 Gençlevbirliği: 1 Demirspor: 2 Göztepe: 2 Galatasaray: 3 PTT: 1 Ankaragücü: 2 Göztepe: 2 Galatasaray: 3 Gençlerbirliği: 1 Demirspor: 2 Altay: 1 tstanbulspor: 2 Sarıyer: 2 Altındağ: 4 Manisa S. Spor: 3 Bursaspor: 3 Karagümrük: 1 Petrolspor: 0 Bursaspor: 3 Manisa S. Spor: 3 Sarıyer: 2 Altındağ: 4 Bursaspor: 3 Karagümrük: 1 Petrolspor: 0 Manisa S. Spor: 3 Süleymaniye: 0 Davutpaşa: 1 Eyüp: 3 Davutpaşa: 9 ıııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıiı | Ei 5 Ei Ei g ~ E Ei C E S ALMANYA: Biliyorsunuz Almanlar Tok yoya Doğu ve Batı oimak üzere iki ekiple geldiler. Batı Almanyanın ekip başkanı Gerhard Stoceck: « Tek bir altın madalya alınırsa memnun oluruz» derken Doğu ekipinin başkanı Karl Schuster, daha ümitli olduğunu be lirtti ve: « Birleşik Alman takımı 15 altın madalya kazanır» dedi. Altın Madal/a ; Durumu ' uı • • 411 VI Feriköy İzmirspor Fenerbahçe Âltınordu Feriköv Altmordu 10 1 E E E E E E ZZ İNGİLTERE: « Olimpiyatlarda mühim olan şey nedir? Bunu bilmek lâzım. Ben sporculara en iyi şekil de mücadele edin. Altın madalya ikinci plânda kalır, demiştim. Şimdi de aynı şeyi size tek rarhyabilirim. 01 Alt. Güm Bro. Yek. Amerika 31 21 19 71 Rusya 16 13 19 48 Macar 7 5 3 15 Fotoğraf: Tokyo (Özel Servis; Japon 6 0 5 11 TEBKIK EDİLDİ Olimpiyatta * İtalya 5 6 2 13 amatör bir dal olan Halterde büyük (' Avustralya 2 5 8 15 başarı göstererek 13 şampiyonu geçip f Almanya 3 13 11 27 grupunda ikinci, klâsmanda OHmpi f İngiltere 3 9 0 12 yat 11 incisi olan Sâdık Pekünlüye t Polonya 3 4 5 12 halterciler tebrik ve takdir nıesajı f Bulgaristan 3 4 1 8 yollamışlardır. Resimde Pekünlü, f Türkiye 2 3 1 6 Türkiye rekoru olan kalduışını ya t parken görülüyor. < • (' I1 I1 1 0 (' ( < > (1 (1 4 4X100 m.'nin yenilmez takımı Yüzmede 4X100 nı. de henı Dünya ve hem de Olimpiyat rekoru kıran (3 dak. 33. 2sn.) Amerikan serbest takımı Clark, Austin, İlnıan, Schollander. E mek istiyorsanız şu kadarını söy İUe adet öğren FlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 4 Fenerbahçe İzmirspor P. T. T. Kupa maçının tarihleri için teklifier yapıldı ATLETİZM 3 Olimpik rekor kırıldı 1 dünya rekoru da egaie edildi TOKYO 19, Olimpiyatların 9 uncu yarış gününde Amerika yine liderliği muhafaza etti ve Sovyet atletleri ilk üo sıralara bile giremediler. Bunun yanı sıra 200 M. kadınlarda yeni Olimpiyat rekoru, Disk atraa kadınlarda yeni Olimpiyat rekoru, 80 metre engell.i kaduılar müsabakasında yeni Olimpiyat re koru kırıldı ve Dünya rekoru egale edildi. 800 M. kadınlar seçmesinde de yeni bir Olimpiyat rekoru tesis edildi. 80 metre engelli kadınlar müsabakasında dünya rekoru 3 atlet talafından egale edildi. Bu mesafede Olimpiyat rekoru bundan önce 10.6 ile Rus İrina Presse (1960 yılında) aitti. 1 Karin Balzer (Almanya) 10,5 (Y.O.R. Dünya rekoruna eş) 2 Teresa Ciçpla (Polonya) 10,5, 3 Pamela Kilborn (Avustralya) 10.5. Bundan önce, dünya rekorunu egale etmiş, diğer atletler, İrina ' (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Altav Gençlerbirliği Göztepe LEGİA: 4,25 Kasım G.SARAY: 11,18 Kasım II Avrupa Kupa Galiplen Turnuva sının ikinci tur maçını Galatasaray ile oymyacak olan Polonya'nın Legia Futbol Takımı maç tarihlerini tesbit etmiş ve Galatasaraya bildir miştir. Legia 4 ve 25 kasımda Galatasaray ile karşılaşmak istemektedir. Galatasaray ise 11 18 kasımda oynıyacaklarını bildirecektir. G.Sarayda büyük hazırlık ti 9 III ı P. T. T. Göztepe Masa tenisi Türkiye şampiyonası Ankara^ 19 7 Bölgenin katıldığı Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sona ermiştir. Teknik sonuçlar şöyledir : Tek kadm: 1. Rahile Yadigâr (tst.) Tek erkek: 1. Erden Günay (İst.) Çift kadın: 1. A. Özkant A. Ediskun (tst.) Karma: 1. A. Özkanat E. Günay (İst.) Çift erkek: 1. E. Günay K. Yuvanidis (tst.) Kadın takım: 1. tstanbul (t. Özeral R. Yadigâr) Erkek takım: 1. tstanbul, 2. Ankara. Gençlerbirliği Altay Sarıyer Mani. Spor Karagümrük Bursaspor Sarıyer Bursaspor Karagümrük Mani. Spor Eyüp Süleymaniye In 13 01 1 10 0 Galatasaray bugünden itibaren . Beşiktaş maçının hazırlığına girişmiştir. Sarı Kırmızıh oyuncular antrenör menejer Gündüz Kılıç tarafmdan 29 ekimde Beşiktaş ile yapacakları maça sıkı bir şekilde hazırlanacaklardır. Galatasaray 22 ekimde Aband veya Yalova'da kampa girecektir. Teknik yönetici Gündüz Kılıç takımı Beşiktaş maçma çok iyi haTotoda 13 bilen yok zırlıyacaklarını söylemış ve «Bu maç ile birlikte Legia maçınm da SporTotonun 10. haftasındaki brüt içine girmiş olacağız» demiştir. Kı sonuçlar şöyledir: lıç, takımın Legia maçma kadar 13 maçı bilen çıkmamıştu. 12 makampta kalacağını ve değişik bir çı 13, 11 maçı 139 ve 10 maçı 1419 kiçalışma metodu tatbik edeceklerini si doğru bilmiştir. Kesin sonuçlar belirtmiştir. • almacaktır.) i o » XX 1 i: Çocukların annesi altın madalya >O9 Ingilterede uçan anne olarak bilinen Mary Rand uzun atlamada 6.76. m. ile Dünya rekoru kırarak altm madalyayı kazanınca eşi Mr. Sydney Rand «Oh... çocuklara anneniz altm madalya aldı. diyeceğiz» diyerek kucaklamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog