Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

20 Ekim 1964 CUMHTJRİYET SAHİFE BEŞ TURİZM Karavan Karnplar Dünya Turizminde yeniden büyük hamleler yapılıyor Bir kasaba halkını öldürmeye yefecek kadar arsenik çalındı LECKFORT Bujuk bir kasabayı oldurmeve yetecek kadar (55 kılo) beyaz arsenik, terk edılmış bir av kulubesınden çalınmıştır. Polıs, tehlıke sahası ıçındekı okul, bar ve kuluplerde arastırma japmıştır. Çalınan Kanada beyazı arsenik, çop tenekesı gıbı galvanıze edılmıs bir kutunun ıçınde bulunuyordu. Ustunde kırmızı buyuk yazılarla «Zehır» yazılıydı Topraktakı haşaratı yok etmek içın kullanılmaktaydı, ve aynı beyaz toz ^ekere benzıyordu Devlet hastanesınde bir eczacı, «Sadece buğdayın on ıkıde bırı kadarı bıle zehır saçmaya kafıdır, kı çalınan 55 kılo arsemk binlerce ınsanı derhal oldureblhr» demıştır Bir yere kaldmp atılırsa bıle hayvanlar ve çocuklar içın seneleree zararlı olacağı muhakkaktır AVRUPADA YA0NUR MEVSİMİ BAŞLADI Ç onbahar.. yağmur mevsimi.. Trençkotlannsaltanatgünleri.. 31964 yılının sonbahan yağmur modasına zengin yenilikler getiriyor. Modacılar yağmur altında kadını güzel gösterebilmek için gayet cazip buluşlar ortaya attılar. Yeni yağmur modasmda neler var? Gayet parlak ve canlı renkler Portakal sarıları, japrak veşıllerı, kıraz kırmızılan. Ağır başh renklerden hoşlananlar ıçın, kum bejı, demır grısı ve sıyah trençkotlar da var Sıre yağmurluklar, gunun gozdesı. Bunun yanısıra *ımsah densı taklıdı trençkotlar da gu nun son yenılıklerı arasında Fermuarlar, dugmelerle rekabet halinde Yağmurluklardjn çoğu yukandan aşağı fermuarlarla kapanıyor Cepler gene ftrYağmur modasının §on ve muarlı Ne ışe yaradığı peb de nıligı: Yaprak yeşili sıreden anlaşılamıyan onjınal bır buluş bır bahkçı şapkası. da, kolları dırseklere kadar fermuarla kapalı modeller Yağmur şapkaları, son d" rece değışık ve cazıp Bunlar aıasında duz renk veya ekostden yapılmış genış kenarlı balıkçı sapkaları, çarpıcı renkWde kozmonot baslıkları, ıtfaıyecı sapkalarını andıran modeller, e Karavan kamplardan bir gorunus Türkiyeye Turist celbi... Yazan: Haluk DURUKAL Bizler devamlı hatâlara iktisadi bir netıce olarak mılletçe kalkınırken Avrupa bugun «Altın devnni» yasamaya başlamıştır. Bugunku çok zengın Avrupa artık hudutları sadec: harıtalarda bıraknuş, jenılık, gezmek, gormek içın âdeta çırpınmaktadır. Avrupada artan turizm trafiği Isvıçrede hudutlara gumruk menıuru yerıne vasıtalara yol tıkamamaları içın trafık memuru kovduracak hale gelmıştir. Avrupada en çok seyahat edenler tabıi zenginler. Başta Almanlar, Holândahlar, Belçikalılar, IsvıçreliJerdjr. Ote yandan biz biraz hesapsız bir gayretle guneşımıze, tabiatımıza, dilımize, tarihi escrlerimıze muşteri aramak içın Manşı geçıp Ingiliz gazetelerıne, Atlantığı aşıp Amerikan mecmualanna yuz binler yatınyoruz. Halbuki tatilını geçırmek istiyen turistin zamanının âzamî 20 gun oldugunu hesaplamıyor, muşterilertmizi yakın pazarlardan aramak yoluna gıtmiyoruz. Bu is o kadar ihmal göruyor ki turizm matahınuza muşteri bulmakla gorevlı turızm sanayumizin Ankaralı patronlannı bu hesaba bir turlu iltıfat ettıremiyoruz. Meselâ Munıch gıbi bugünku Avrupanın turizm merkezinde butün dunyanın hattâ Asyanın turizmcıleri reklâm ve rekabet savaşı yaparlarken Turkiye «Istanbula gidinız» diye tek bir ılâm, bir vıtrinı oraya çok gönnustur. Koskoca Munıch Gannın en Ioş koridorlanndan birine asılmış dört tane Turkiye resmıni memleket hasreti çeken işçılerimiz dahi bulup seyredememışlerdir. Bu mantık ölçulen içinde biz biraz; Şişlıde açtığı dondurmacı dukkânına muşteri bulmak içın Adana • Ankara gazetelerine ılân veren ticaret etbabına benzemiyor muyuz? Munich'te, Beyrut'ta ilân yapmayız, sonra Londra'da, New York'ta vitrinler tanzimi için avuç dolusu para harcarız. Meseleyi kanştırıvoruz galiba. Turizm dâvası, Türkiveyi tanıtma dâvası ile hem beraberdir, hem de ayndır. Çunku turizm sadetc ticaret demektır, turizm bir malı satmak, bunun için muşteri bulmak, kandırmak ve sonra da o muşteriyi memnun etmek işidir. Bu bakımdan turizm pazanmıza muşteri bulmak için New York'tan, Londradan once Munich'te, Viyana'da, Salzburg'da Zurıch'te, Amsterdam'da da seyahat acentalannın vitrinlerinde «Tiırkiyeyi gorunuz» kampanyasına gırişeceğiz tabiî Misalımi gene Alinanyadan alacağım; dısipünli olduklanndan Almanlar her milletten ziyade gnıp sevahatlerini seviyorlar. Yol, otel, gezme bilcumle masraflar danıl on, on beş gunluk Turkiye turlan tanzim edılse inanınız ki binlerce muşteri derhal hazırdır. Ama Almanyada bir seyahat acentası sıze Turkiyedeki herhangi bir otel için fıat veremez. trenle Ankaraya Istanbuldan kaça gidilir söyleyemez, Antalyava vapur olup olmadığını bilmez çünku. Bu malzemeyi bizım turizm buromuz varsa oradan da bulamaz, broşuru de yoktur çunkıi. Turizm burolanmız bir kaçı mustesna işte anlarsmız ya! memleketteki devlet daireleri gibi işler. Bu şartIar altında bu acente Türkiyeye bir tur tanzim edebilir ve kendi vatandaşma bu şartlar altında herhangi bir turizm macerası hazırlayabilir mı?. Munich'teki bazı turizm ügililenyle konuşursamz size aynen şunJan soyleyeceklerdir: «Türkiyeye gruplar yollamak istiyoruz, meselâ bize bu turlarda hangı otellerde kaça kalınacağını, sabah kahvaltısında verüecek reçelın vrya peymrin cinsini, oğle yemeklerini yıyecekleri lokantalann ısimlerıni, içeceklerı suyun ve şarabın cmsinı, otobusle yapacaklan yolculuklarda şoförlerin azamî sflratıni, çift şofor kullanmayı garanti eden bir acente ismi vercbilır mısiniz? Bu işlerı tanzim ve kontrol eden ve etmesı ıcap eden Devlet Turizm Teşkilâtı da boyle bir garantiye yardımcı olabilir mı?» Tabiıdır ki yapacağınız en akülıca iş derhal konuyu değiştırmek olacaktır. Türkiyeye çok uzaklardan gelen ve gelecek olanlara hoş geldiler derken, yakın turizm pazarlannda hazır muşterileri gruplar halinde Türkiyeye getırmek için ne duruyoruz?. Turizm ilgılileri Munich'teki seyahat acentalannın endişelerinin yersızliğine inanıyorlar mı? Senelerdenberi Galata Yolcu Salonu önunde bir trafık duzenı kuramıyan turizm ve trafık komisyonlan buna acaba ne derler?. Işte biz dedim ya!. Şişlide açtığı dondurmacı dfikkânı için Ankara ve Adanadan muşteri arayan ticaret erbabı gibi duşunur, sonra dukkânımızdaki kara smeklerı yok etmek ıçm beş paralık tedbir alamayız.'.. Dunya turizminde buyuk reformlar japılmaktadır. Bu re. formların en ozlusu, bu sene îngılterede denenmıştır. Ingılızler, turıstlenn her şe>den evvel denızden faydalanmak ıstedıklerını bıldıkterınden ve denız kenarlarında mevcut otellerın de, ! kısa surelı tunzm mevsımı içın I daıma dolu olması sebebıy. :j le çare aramakta ıdıler. Bu gıbı yerlere, yem otellenn yapıl ' ması yukarıda da belırttığımız gıbı denız mevsımının kısa surelı oluşu dolayısıyle rantsble bulunmayışından Ingıhzıerı meseleyı pratık yond"n halletmek çaresıne zorlamıştır Netıce olarak bu sene 500 karavanlık kamp yerlerı hazırlanmış ve çok favdah netıceter alınmıştır. Otomobıllerle çekılen ve etrafa duvarla ayrılan bır bolgeye yerleştınlen her karavanda 45 tunst mukemmelen yaşayabılmektedır. Bu kampın gırış kapısına kuçuk bır bufe ve bır de bekçı ayrıca karavanlara elektrık ve su tesısaü eklerunce denızuı kenarında kuçuk bır sayfıve şehrı doğuvermıştır llgılıleruı belırttıklerıne gore bu tıp kamp koyle rı ıklımı çeşıtlı olan memleketlerde daha da câzıp oiacaktır Çun ku bu şekılde karavan kampları kurmak içın karavanlar satın ala cak şırketlenn bu kamplardan favdalanma surelen dar mevsım . lere ınhısar etmıyeceğınden amor i tısman kısa vâdelı olacaktır. i Şımdıy kadar Amerık.ıda, Avrupada kendı karavanları ile kamp yapan ozel kulupler mevcuttu Ilk defa olarak karavanlarla tâtıl kovlerı yapmak fıkrıru deneyen Ingılızlerın bu cesaret verıcı muvaffakı> eO kısa zamanda turızmle jakın ılgılı memleketlere jayılacaktır : Artisl Mary Meyer'in kaatili yakalandı Meyer, Jacqueline Kennedy'nin yakın arkadaşlan arasındaydı NEW TORK Dun gece polıs, 25 yaşındakı bir zencıyı artıst Mary Pınchot Meyer'in kaatılı olarak yakalamıştır 44 yaşındakı sarışın artıst Meyer, Jacquelıne Kennedv' nın çok yakın arkadaşı ıdı Kaatıl kendısını nehır kenarında spor bir kıyafetle dolaşırken vurmuştur. Bayan Meyer ile zencıjı mucadele ederken goren bır kamyon şoforu, «Kaatıl cebıne bır şejler tıkıp kaçtı» demıştır Kaatıl Raymond Crump daha sonra nehır yakınındakı korulukta bulunmuştur Polıs, Crump'ın daha yem hırsızlık suçundan ıkı ay vattıitı hapıshaneden çıktığını belırtmıstır Guzel Sanatlar Komısvonu Baskanı Wıllıam Walton, Mary Meyer içın, «Dunyada gorduğum en guzel kadındı» demıştır Sıyab sıreden içı ekose kaplı orıjınal bır vafmur sapkası. Yeni Sanat Galerisiıtde» Köylii çor?.i|arı ser^isi genî« ügi uyandırdı Yapı ve Kredı Banka'inın 20 kurulus vıldonumu muna"îebetıyle duzenledıgı kultur ve sanat programı ıçınde ver alan 7 sergıdfn ılkı Bankanın Galatasaravdakı jenı bınasında halka açılmı! bulunmaktadır Bu sergıde halk el sanatlarının zengın bır dalını teşkıl eden nakışlı kovlu çoraplarından bıni aşkın ornek te«hır edılmektedır Sergı pazardan ba'ka her gun 9 19 arasında tialka aciktır Sergıvi gpyenler a\nı 7nmanda bu venı bınada açılmış olan «Sanat Galerısı» rın modern bıçımı ışıklandınlma• ı ve rahatça gezılebılmesı bakımın = dan havranlıklarını belırtmektedırler şarplar, Cherlok Holmes ın kasketını andırır kuçuk orıjınal kasketler, çenenın altından bağlanan bonfıle ve bereler var Eldıvenler çok defa vun orgu Heımn butun yağmur kıyafetlerı botlarla tamamlanıyor. Şık bır kadını bu sonbahar yağmur altında botsuz olarak duşunmek biraz zor olacak. Sıyah sıreden yapılmış esrarengız gorunuşlu trençkot ceketlerın altına kıraz kırmızısı pantalonlar gıymek pek moda. Bu frapan renk kansımları bılhassa genç kızlar içın son derece cazıp şeyler Yılın en buyuk j^nılığı de yağmur geçırmıyen kurkler. Bunlar, elbettekı son derece pahalı şeyl»r Arada daha muteSıreden ekose bır kasket. vazı buluşlar da var Tıftıkten Genç kızlar için bazırlanan yapılmış su geçırroez kurkler bu model, çenenın altında in Bunlar fantezı trençkotlarda gar ce bır fiyonla bağlanıyor. nıtur olarak kullanılıyor. Ağırbaşlı bır model : Bu beyaz trençkotun gavet klâsık bır görüniısu var. Bel bır kemerle belırtılıyor. özellıgı : Kıyafete orıjınal bır görıi nüş kazandıran son moda de senlı çoraplan. J * Koyu kahve rengı su g e * çırmez derıden bır yağ Kocaman kenarlı ekose sapmnrluk. Modelı gene kası, konçları acı sarı renkte vağmnr geçırmez kıirkbotları. ler susluvor. Ozelliğı : Klâsik bir trençkot : Bu bej rengı kruvaze modelı omuzda patlar süslüyor. Bel bir kemerle sıkılmıs. Sadelıkten hoşlananlar* içın ıdea) bır yağmnrluk. Düpeduz kesılmış. Kollar reglan. Siyab sıreden bir yaf* mnr ceketı. Kıpkırmızı bır pantalon üzerine gıyilıvor. Kftpitoriı. yaÇmarlukIar bu sonbahar da moda Bone, eldivenler ve botlar portakal tumneusu. D A V E T NAYLON lastik ipliği yalnız Goodyear lastiklerinde kullanılır 3T Naylon lutlk ipliği, lastikte sağlamlık.fazla kılomttre, hararete mukavemet, azaml tasarruf sağlar. Istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 19641965 oğretım yjlının başlaması mıınasebetıvle 21 ekım 4 çarşamba gunü saa* " da Gumüşsuyıı binamızddki spor salonunda vanılacak afilıs torerııne IstanbuJda bulunan Ser>!>tnrWo Tf'no*vekıllerının ve mezunlarımızın şeref vermeleri rica oluntır. (Basın 18872/12793) t I I ' B u H a f t a I1, MECMUASI Fevkalâde Sayısı Buyuk rağbet goren "Turkiye Ansiklopedisi"nin tamamlanması uzerıne Hayat mecmuası bu haftadan itıbaren okuyucularına her hafta 16 sahifelik bir 1 1, Köyisleri Bahanltğt \ Topraksu Makina Ikmâl Müdürlüğünden: f t ! GOOD/YEAR JTK9M Nezle ve Grip başlangıcında birçok fenalıkları önlemek bakımından Aşağıda cıns ve mıktarı yazılı makina ve vasıtalar Mılletlerarası Kalkınma Bırlığıne üye memleketlerden ve memleketımızden teklıf almak suretıyle satın almacaktır 1) Makınaların bedellerı, adı geçen Bırlıkle Hukumetımız arasında ımzalanan 31/Mayıs/1963 tanhlı t DA kredı anlaşması hukumlen çerçevesı dahılınde ve Genel Mudürluğumuze tefrık olunan 2100 000, dolârdan karşılanacaktır 2) Satınalma, 2490 sayılı Kanun hukumlerıne dahıl olmadığından, Mudurlüğumuz makina ve vasıtalann bır kısmını alıp almamakta veya kalemlerden bır veya bırkaçını ıptal etmekte serbesttır 3) Teklıf sahıplennın hazırlıyacaklan kapalı zarf tek2:;lennı en geç 26/10/1964 gunu saat 17, ye kadar TOPRAKSU Makina tkmal Mudurlüğunde bulunmak uzere Yıldınm Beyazıt P K 19 Ankara adresıne postalamalan veja (Keçıoren yolu T Z Donatım Kurumu Genel Mu durluğu karşıcı Ankara) vermelen, Postada vakı gecıkmeler kabul edılmez 4) Bu ıse aıt sartnameler, Ankara'da Mudurluğumuzden, tstanbul'da TOPRAKSU III Bolge Mudurluğu (Mesıhpaşa Cad No 38 Lalelı) nden temın edılebıhr CtNSt Miktarı Sıra No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) 1! 12 Paletlı traktor, dozer bıçagı ile bırlıkte Statıon Wagon ( 4 x 4 ) Motor grader Paletlı trencher Paletlı yukleyıcı Lastik tekerleklı yukleyıci Paletlı excavator (1/2 cu j r d ) Lastik tekerlekh excavator (3/4 cu yrd ) Land leveler Kanal açma pulluğu Lâstık tekerleklı traktor ve scrapeı Ofset dısk pulluğu 10 1 4 3 2 2 1 1 3 10 6 4 İSTANBUL ilâvesi takdim edivop Büyük ve kıymetli folklor üstadı Mehmet Halit Bayrınm ömrü boyunca hazırladığı bu eser, İstanbu! şehrini bütün ceoheleriyle tanıtacaktır. Î i İSTANBUL Hayat mecmuasiyle beraber her hafta verilmek suretiyle 10 haftada tamamlanacak bir kitaptır ki, içinde Istanbul semt ve mahallelerinin «on yüz senelik hayatını, değişen ve değişmiyen taraflarını, asırlık gravürler. yarım asır önce çekilmiş resimler, en son renkli fotoğraflar ve tablolarla süslenmiş olarak bulacaksınız. GRiPiN FAYDALIDIR 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir Ayrıca ]•? 14 15 16 17 18 19 20 21 Paletlı traktor ve scraper lü Kamyon (4x2) 10 Arazı arabası (4x4) 16 Damperlı kamyon (4x2) 12 Pıck'up (4x4) 20 Cekıcı ve semı traıler (40 ton kapasıte) 6 Seyyar tamırhane (6x4 • Kamyona montelı) 3 Seyyar yağlama ekıpmam 5 (4x2 • Kamyona montelı) Paletlı traktor ve scraper 15 Japonyadan hususî surette getirtilen resımlerle OLİMPİYAT İLÂVESİ 3u hafta Hayat 5 6 sayfa Faai »427 12807 i Not îdarı sartnamenın 20 ncı maddesı ıptal edılmiştır. (Basın 17098/12791)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog