Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Ne dünya rekortmeni j ""™• Boston, ne de onun I numaralı rakibi Ovanesyan 1 Uzun oilomayı Brilanyolı isimsiz bir atlet kazandı Amerikalılar 5000 metreyi de Ruslara kaptırmadılar Tokyo Atletizm programının beşinci günü sürprizlerle dolu idi. Şiddetli yağmur, birçok favorilerin hesaplarını karıştırarak, yarışların kaderini değiştirdiği gibi, rekor mabsulü ve derecelere de ziyadesiyle tesir etti. 3 Olimpiyat rekorunun kınldığı, 3 Olimpiyat rekorunun da egale edildiği bugünkü müsabakaların en büyük sürprizi, Uzun atlama Dünya rekortmeni Amerika'lı Ralph Boston'un şampiyonluğu kıl payı ile kaçırması oldu. Yağmur yüzünden hakiki değerini gösteremiyen Boston, dördüncü atlayışta Britanya'lı Davis'e geçilince, mâneviyatını tamamen kaybetti ve ikinci olabildi. 5000 metreyi Amerika'lı Schul*un kazanması, Avrupa ve Avustralya'lı uzun mukavemet koşucuları için ağır bir darbe oldu. 5000 METRE (Final): 1 B. Schul K ) <Amer (Alm (Amer.) 13.49,8, 4 M. Jazy (Fran.) 13.49,8, 5 K. Keino (Kenya) 13.50,4, 6 W. Baillie (Yeni Zelan.) 13.51,0. Favorilerden Avustralya'lı R. Clark 13.58,8 ile ancak dokuzuncu olabildi. Çok ağır bir pistte cereyan eden yarışta, son turda beşinci durumda bulunan Amerika'lı Bob Schul, müthiş bir finişe geçerek, sırayla Dellinger, Jazy ve Ron Clark'ı geride bıraktı ve alkışlar arasında şeridi göğüsledi. Bronz madalyanm sahibi ancak foto finişten sonra belli oldu. UZUN ATLAMA (Final): 1 L. Davies (Brit.) 8 m. 07, 2 R. Boston (Amer.) 8 m. 03, 3 İ. TerOvanesyan (Rus.) 8 m., 4 W. West (Nijerya) 7 m. 60, 5 J. Cochard (Fran.) 7 m. 44, 6 L. Arieta (İspanya) 7 m. 34. Uzun atlama müsabakasında, sür priz zincirine yeni bir halka daha eklendi. Üçüncü atlayıştan sonra Ter Ovanesyan ve Gal'li Davies'in önünde bulunan Dünya rekortmeni ve geçen Olimpiyatların şampiyonu Amerika'lı Ralph Boston, 8 m. 02 ile Britanya rekorunu elinde bulunduran Lynn Davies'e 4 santim geçilerek, gümüş madalya ile iktifa etmek zorunda kaldı. Havanın yağışh olması, Britanya'lı i E çin avantaj, Boston'a ise handikap2 tı ÇEKtÇ ATMA (Final): 1 R. = •I Klim (Rus.) 69 m. 74 (Y. O. R.), 69 69, 3 U. Beyer (Alm.) 68 m. 09 Burhan Bozkurt, Mithat Bayrak3üncü turda, Unver Beşergil, Yavuz Selekman da 4. îurda elendiler TEK UMIDIMJ1KAIIM AYVA1 Beşergilin güreşine itiraz eden Atik takımı çekmek istedi Peter HOFFER Bildiriyor TOKYO GrekoRomenlerin üçüncü giinünde Kâzım Ayvaz ile Gıvasettin Yılmaz hariç, bütün güreşçilerimiz elendiler. İlk gün Müzahir Sille'den sonra, dün Hamit Kapİan. bugün de Burhan Bozkurt, Ünver Beşergil ve Mithat Bayrak, Yavuz Selekman elendiler. ? SSİ £"£ , 5 2 | 35 1BERBEREGİTTİ İ VE SAÇINI I DİBİNDEN I KESTİRDİ Olimpiyat kıiyü, 18 Eski mnya cirit atma şampiyonu E* ira Ozolina dün yapılan Ba'Bnlar cirit atma finalinde beinci olunca hemen bir berbere itmiş ve sarlarını dibinden kaıtmıştır. 25 yaşındaki Leningrad'lı O•lina altı atışta dört fanl yaparak ancak beşinci olabilmiştir. kaybetmesine çok kızan Ozolina'nın sandalyeye otediğini söylemiştir. Elvira Ozolina Olimpiyat köyünde ve dışarıda başuıda Gıyasettin Yılmaz, dördüncü tur Bularca. Madalyalar, bn 3 güreşçi bitmesine 15 saniye kala, Yugoslav da yenildiği halde elenmedi. Ta arasında paylaşılabilir. yan hakeminin israrı ve Yunanlı ha kımda yalnız K. Ayvazdan iimit • Grekoromen üçüncü tur güreş kemin de buna katılmasiyle Ünvere var. Hâlen namağlup güreşlere de lerine bu sabah devam edildi. bir ihtar verildi. Bunun üzerine ant vam ediyor. Onun da en büyük ra 52 kiloda Burhan Bozkurt, Bel renör Celâl Atik, güreş bitmeden pro OVANESYAN kipleri, Yugoslav Horvat, Romen çikalı Maurice M«vise sayı hesa testo mahiyetinde Ünveri güreşten ek elendi. Bozkurt, çekti. Romen Fİ.L.A. üyesi Corb iyle y e n i ^IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII||||||lllllllll!tlIllltllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||IIIIU . lereku rakibine salto atarak neau'nun yan hakemleri dolaşıp Ünf rakibinin kafa vere ihtar verilmesini istediği tesbit ~ koluna mâni olaraadı. 2 puan kay edildiğinden bu olay protesto edilE 5j betti. Güreşi de mağlup bitirdi. di. Celâl Atik, bütün Türk takımmı Ozolina Tokyoda S Diğer güreşlerde Japon Yunanlı güreşten çekmek istedi. Buna izin ~" yı, Italyan Rusu yendiler. Rus » verilmedi. E lendi.. E S inci olunca... 63 kilonun diğer güreşlerinde A57 Kiloda Ünver Beşergil Ue Ro m , , r i k a h Avustraıyalıya. İıanlı men Ion Gernea arasındaki güreş F r a n s ı z a B.A.C. Romene galip gel berabere devam ederken, güreşin d ; r e r *us kad.n atleti • H K S ^ ^ ^ I ^ ^ & J Ü ^ >^ •'* ™ 70 kiloda Kâzım Ayvaz tur atladı. Ayvaz. 4 üncü turda Buigar Ivanofu ittifakla yendi. Diğer gü reşlerd» Yunan İsviçreli ile berabere kaldı. Alman Afganlıyı yendi. 78 kiloda Mithat Bayrak Alman Futbol kardöfinallerinde şu ne Rudolf Vespere yenilerek elendi.. Fransız, Iranhyı yendi. ticeler alındı. Çekoslovakya 4 Japonya 0 87 kiloda Yavuz Selekman Bul Macaristan 2 Romanya 0 gar Bimbalov ile berabere kaldı.. B.A.C. 5 Gana 1 Selekman, Bulgarın pasif güreşi Almanya 1 Yugoslavya 0 karşısında bir oyun yapamadı. Mü sabakanın sonuna doğru orta ha kem Bimbalova pasif güreştiğin den bir ihtar vermek istedi. Yu nanlı, Çekoslovakyalı hakemler bu Ağır siklet halter müsabakasm n a uymadılar. Güreş berabere ilân da favori gosterilen Rus Vlasov, 570 Kg. kaldırmasına rağmen, va97 kiloda Gıyas^ttin Yılmaz Rotandaşı Zhabotinsky karşısında men Nicolae Martinescu ile karşımağlubiyetten kurtulamadı. laştı ve sayı hesabı ile yenildi. Teknik neticeler: Dördüncü turda Yavuz Selek1 Zhabotinsky (Rus) 572,5 Kg. man Çekoslovakyalı Jiri Korma2 Vlasov (Rus) 570 Kg. nik'e sayı h»sabı ile mağlup ola3 Schemensky (Ara.) 537,5 Kg. rak elendi. Kus Ozolina müsabaka sırasında (Y. O. R.), 4 Nikulin (Rus.) 67 m. 69, 5 Y. Bakarinov (Rus.) 66 rri. 72, 6 H. Connolly (Amer.) 65 m. 65. Melbourne Olimpiyatlannın şam piyonu ve Dünya rekortmeni Amerika'lı H. Connolly'nin «Ebedi Şehir» deki dramı tekrarlandı. 1 numaralı favori Connolly ancak 6 ncı olabildi. Yıhn en iyi derecesine sahip vatandası Hall ise, ilk altıya bile giremedi. Alman Beyer'in üçün cülüğü, hayretle karşılandı. 110 METRE ENGELLİ (Final) : 1 H. Jones (Amer.) 13.6, 2 B. Iandgren (Amer.) 13,7, 3 A. Mihailov (Rus.) 13,7, 4 E. Ottoz (İ;*V tal.) 13,8, 5 G. Randhawa (Hindis.) 14,0, 6 N. Duriez (Fran.) 14,0. Startla' birlikte öne fırlayan Amerika'lı H. Jones bu durumunu muhafaza etti. Amerika'lı Lindgren ve Rus Mihailov, yarışın favorisi olan Jones'u çok zorladılarsa da, ancak gümüş ve bronz madalyayı Y AZI SIZ alabildiler. Jones, Roma'da üçüncü olmuştu . 50 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ (Final): 1 Abdon Pamich (İtalya) 4 saat 11 dakika 12 saniye 4/10, 2 V. Nihill (Brit.) 4 saat 11 dakika 31 saniye 2/10, 3 İ. Pettersson (İsveç) 4 saat 15 dakika 26 saniye 8/10, 5 R. Gordner (Avustral.) 4 saat 17 dakika 06,8, 6 C. Höhne (Alm.) 4 saat 17 dakika 41 saniye BASKETBOL Basketbol maçlarında şu sonuçlar ' alındı A Grupunda Rusya, İtalyayı 7667. Meksika, Japonyayı 6462, Porto Rico, Macaristanı 7459 yendiler. B Grupunda ise Brezilya, A\ustur yayı 6957, Yugoslavya, Finlândiyeyi 7445, Polonya, Kanadayı 7469 ve Uruguay, Peru'yu 6959 yendiler. TABANCA İLE SERBEST ATIŞ Bugün yapılan tabanca i!e atış müsabakasını 600 puan üzerinden 560 puan tophyan Finli Vaino Markkanen kazanmıştır. Bu branşta, Amerikah Franklin ikinci, Japon Yosika\va ise üçün cü olmuşlardır. ÇİMEN HOKEYİ Pakistan Yeni Zelânda 2 0 , Hindistan Kanada 3 0, Kenya finalinden sonra madalya alaıılar seref kürsüsünde. Solda Britanya 1 0, Holanda Malezya ,V. . . .„ J • , 4 2 0 Almanya Belçika 0 0, Ja g""iU5 madalya alaıı Fıguerola (Kuba), ortada altın madalya alan B o b ponya Rodezya 2 1 . Hayes (Aınerika). Sağda Jerome (Kanada) Harika yüzücü Schollander 4. altın madalyayı kazandı r ı l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l f l l l l t l l l l l l l l l l t l t l l l l l l l l l l l l l .•= maları şöyle neticelendi: î7 jŞ Bugün yapılan volçybol karşılaş Japonya 3 A.B.D. 1. Setler: 15.12, 15.0, 13.15, 15,11 Romanya 3 Kore 2. (15.9, 14.16, 8.15 15.9, 15.9) Bulgaristan 3 Holânda 2. (15.11 8.15. 15,8. 14.16 15.8) Brezilya 3 Macaristan 2. (15.4, 13.15, 11.15, 16.14, 15.11). CSorayı puvon kaybından Kodri kurtardi HAKEMLER: Sabahattin Lâdikli (0) • S. Ozselçuk (5) • M. Somer (3). GALATASARAY: Bülent (7) Candemir (5), B. Ahmet (5) Naci (7), Dofan (5), Kadri (10) Yılmaz (5), Erol (4), Turan (4), Tarık (6). CÖZTEPE: Nevzat (5) Mehmet (4). Ekrem (5) Sedat (6), Sabahattin (5), Cengiz (6) Ertan (5), Nrhat (6), Feyzi <6), Giirsel C ) . Ceyhan (1). GOLLER: 20. dakikada Kadri. 44. dakikada Kadri, 46. dakikada K. Erol. 70. dakikada Nihat. 83. dakikada Fevzi. Yılmaz, Göztepe defansı Oe mücadele ederken Fotograf: İbrahim KÖSEOĞLU TOKYO 18 ıncı Tokyo Olimpiyat Oyunlarına dahil yüzme müsabakaiarı sona ercrken, Amerikah erkek ve kadın yüzücüler bu spor dalında kolay kolay yenilmez oU duklarını ıspat ettiler. Günün ilk yarışması olan bayanlar 400 metre serbest stil finalinde Amerikah genç yüzücü Ginny Duenkel yeni bir Olimpiyat rekoru lesis ederek birinci oldu. 1 Virginia Ruth Duenkel (A. B.D.) 4'43"3 (yeni Olimpiyat rekoru), 2 Marilyn Ramenoofsky (A. B.D.) 4446 (Y.O.R.), 3 Terri Lee Stickles (A.B.D.) 4'47"2 (Y.O. R.). 4 Da\vn Fraser (Avustralya) :"47"6 (Y.O.R.). Günün ikinci yanşı olan erkekler 200 metre kelebekde. Avustraiya'h Kevin Berry yeni bir dünya rekoru tesis etti. İki Amerika'lı, Carl Robie ve Fred Schmidt de gümüş ve bronz madalyayı paylastılar. 4B0 M. KARIŞIK 1 A. B. D. 4"33"9 (Yeni Dünya ve Olimpiyat rekoru), 2 Holânda 4'37"0 (Yeni Olimpiyat ve Avnıpa rekoru), 3 S. S. C. B. 4'39"3. Yüzme programının son müsabakası 4X200 metre serbest bayrak £i nali idi. Dört «Uçan Bahk»tan kuru lu Amerika takımı, Dünya ve Olimpiyat rekorunu kırarak, yüzme tari hir.de ilk defa 8 dakika d u v a n m a ş tı. Olimpiyatların en başarılı sporcusu olan. Alman asıllı Amerikalı \üzücü Don Schollander, son 200 metreyi 1.56,0 de yüzerek, hem şaha ne rekorun tesisinde başlıca âmil oldu, hem de dördüncü altın madal vasını kazandı. Alman takımı da Amerikayı yalnız bırakmıyarak, 8 dakikamn altına indi. SarıKırmızılı ekîp Göztepe önünde 2. yanda terledi: 32 Asaf AYÇIL güzel kurtarışlan karşısında gol yapma imkânı bulamıyordu... Galatasaray bozuk bir günunde idi. Takımın tertibi değişmişti. Fot vette Turan ile Metin uyuyordu sanki. Takımın durgun oyunu kurt oyuncu Kadriyi kamçıladı. Futbol kolektif bir oyundu ama bazan bit oyuncu oyunun kaderini de gayei rahat değiştirebiliyordu. İşte emefe tar Kadri 20. dakikada orta yuvar 70 kiloda Kâzım Ayvaz Rus rakibi Gcantersdze'yi yendikten laktan topu kaptığı gibi rakip sa sonra galip ilân edilirken... haya yıldınm nızı ile daldı. Birkaç defa pas verir gibi yaptı, bütür Göztepe oyuncularım 18 içine sı kıştırdıktan sonra çok şahâne vı beklenmedik bir şutla G. Sarayı: ilk golünü Göztepe ağlarına takı verdi. . HAKEMLER: Hüseyin Malf oğlu f3), N. Türkantoz <5), Göztepe golü yedikten sonra a f N. Dorken (5>. çıldı Fakat bir türlü neticeye gi ' İSTANBULSPOR: Metin(6) demedı. Galatasaray devrenin bit ' Bahattin (6), Yalçın (7) mesıne l dakika kala ikinci golü f Yılmaz (6), Ercan f6). Hanü atıverdi. Tarıkm korner atışın ' san (5) Ahmet (6), Mustadikkatle izliyen Kadrinin 18 içir fa (5), Halük (7), Nâzım (6). den çok güzel bir kafa vuruşu Gö Soner (6). tepe ağlarını havalandırıyordu. J ALTAY: Varol <5) Nuİkincı devreye Galatasaray raha f man (5), Tuncay (7t Gürbaşladı ve daha 2. dakika dolmE J can (5), Necdet (5). A. Rıza dan K. Erolun şutu ile üçüncü gc J (4) Oğnz (4), Nazmi (6), lünü kazanıverdi .. " Feridun ı5), Ayfer (5). HikGöztepe. Galatasarayın rahatla met (6). masından faydalanarak yenide GOLLER: 32 .dakikada Hahücuma geçtı. 7(1 dakikada Niha * lük (İ. Spor), 39. dakikada rakip müdafaanın gafletinden is \ Nazmi (Altay), 46. dakikada tifade ederek ilk golü attı. 83. d; ' Nâzım (İ. Spor). kikada Ertanın kornerıni Fevz çok güzel bir şutla, Galatasara; 5800 metre seçnıelerinde Muharrenı Dalkılıç nıeşhur İstanbulspor kendi sahasında çü ağlarına gonderdi. Oyun da 32 Fransız Jazy'i takip ediyor. zel oyunlarmdan birisini daha tekrarladı. 27. dakikada Ahmedin nizamî bir golünü H. Maloğlu ofsavt diye vermedi. 32. dakikada Ahmedin pasından Haluk ilk golü attı. 39. dakikada Nazmi durumu l 1 Ankara 18, (Ali Abalı bildiriyoı yaptı. İkinci devreye ıiızlı başlıyan Sa Buradaki tek maçta G. Birliı nsiyahh takım henü2 1 dakika beoeriksiz oyunu ile taraftarlarıı dolmadan Nâzımın şandeli ile ikin üzdü. 17 dakikada Abdürrezzakı ci golünü kazandı. ortasmı Birol kaçırdı, top taki ! eden Fikri yakından şutu tamar ta ladı. 10 ncı dakikada Tuncer ve 8 E S İstanbulspor Göztepe 0 S dakikada Abdullah birer gol an S G. Saray Altay 0 = lar ve D. Spor sahayı 21 galip te ş İstanbulspor Altay ı S ketti. E Galatasaray Goztepe i = HAKEMLER: Zülbahar Sağna s Ankaraaücü • PTT. ı H (4) İzzet Özbaydur (5), Gün; H D Spor G. Birliği 1 2 Akbay (S) = Altınordu • Hacettepe 2= DKMİRSPOK: Yıldu 5 • Hayrç = İzmirspor • Şekerspor 1 = tın 6. Yalçın 5 • Hüsnü 4, Ibrahi S Altınordu Şekerspor l S 7. Celâl 4 Abdürrezzak 3. Bir E İzm. Spor H. Tepe o = 5, Fikrı 5. Teoman 5, Atillâ 4. = Y. Direk K. Paşa 0= GENÇLERBİRLIGI: Selçuk 4 •5 A pemirspor Vefa 2 = Alı 5. Tevfık fi • Oral 4, thsan Holândalı kadın atlet yüksek atlamada «ansını deniyor.| Ç. İd. Yurdu B. Beyi 1 • Faik 7 Ahrtullah 6. Oktay 4, F = nillllltlllllllllllllllHilllİlllllUHIiri ruk i, Orhan 4, Zeynel 3. Göztepe. Galatasaraya yenilnıesi r.e rağmen, güzel bir futb.o] gös • terdi. tkinci devrenin soniarında Galatasaray 1 puvanı yine rakibine hediye edecekti. Hakem anla şılmaz kararlar verdı. Göztepe oyuna ıyi başlamıştı. Hattâ ilk devrede rakibmden ı;olv öaha üstündü. Devamb akmlar yapıyor. 18 içine rahatça şiriyor !akat Nacinin akıllı oyunu Bülendin İst. Spor Altay'ın kırdı: 21 rr Melbourııdaki kanlı ııiiiıııı rcvanşını Ruslara vermiyeıı llacarlar Sutopunda şampiynn Tokyo Olimpiyat Su topu tur; nuvasımn müsabakaiarı bugün Macaristan'ın zaferi ile sonuçlandı. Rusyayı mükemmel bir oyunla 52 yenen Macarlar, hem beşinci defa Olimpiyat şampiyonluğunu kazandılar, hem de 8 yıl önce Melburne'daki «kanlı maç» m rövanşım eziEskişehir 18, (lsraail Sadık bilci bir galibiyetle aldılar. 1960 Roma Olimpiyat şampiyonu İtalya'ya 21 diriyor) Fenerbahçe futbol takı Ülküspor ile Manisa galip gelen Yugoslavya ikinci oldu, mı bugün son maçını Şeker staRusya da bronz madalya ile ikti dmda lig şampiyonu Havagücü ile Sakarya kozlannı fa etmek zorunda kaldı. yaptı ve 30 kazandı. Maçın gol 3. maçta paylaşacak Son günkü müsabakalann so lerini 7. dakikada Hüseyin, 65. daIzmir 18, (Telefonla) Ülkünuçları şöyledir: Macaristan • Ruskupası eleme maçla ya 52, Yugoslavya İtalya 21, Bel kikada Ziya, 67. dakikada Ergun kiye rını oynamışlar ve 11 berabere çika Romanya 53, Almanya • Ho attılar. Fenerbahçe sahaya şu tertipte kalmışlardır. Taraflar. tepıciitte de lânda 54. Nihai klâsman: 1 Macaristan, cıktı. Hazım Attilâ, İsmail yenişemediklerinden nıaçın hafta 2 Yugoslavya, 3 Rusya, 4 İtal Yıldırım, Osman, Birol Ogün, içinde tekrarlanmasına karar ve rilmiştir. Ergun, Hüseyin, Ziya, Aydın. ya, 5 Romanya, 6 Almanya. A.OrduŞ.Spormaçında 2 oyuncu atıldı ve 1 otsayt gol oldu | fzmir, 18 (Çetin Gürel bildiriyor) J Oyunun tek golünü Muhterem f 17. dakikada bâriz ofsayttan attı. Altınordu: Sefer (5), Neyır (3), „ Yılmaz (3), İsmet (5), Sedat (4), Melih (3), Selim (3). Coşkun (4), \. Muhterem (3) Erkan (3), Cafer (.4).. Şekerspor: Yusuf (5), Süleyman i (7), Aydın, (4), B. Aydın (4), Za f fer (5), Selâhattin (4), Muzaffer (4), Cahıt (4), Mehmet (4), İhsan * (3). Yalçın (4). Goller: 17. dakikada Muhterem * (Altınordu). îkinci maçta, Hacettepe çok iyi oynadı. Oyun, karşılıkh akınlar arasmda golsüz devam etti ve bitti. îzmirspor: Faruk (6), Sezen (5), Bülend (5), Doğan (7), Özgür (5), İrfan (5), Cenap (6) Turgay (4), Ergün (6), Mehmet (3), Remzi (4). Hacettepe: Baskin (6), Turan (5) Aydın (6), Suphi (6), Turan (5), ;. Onursal (6), Teoman (5). Metin U (.5), Çetin (4), Suphi (4), Nuri ( 5 ^ J p * D. Spor G. Birliğ engelini aştı: 21 F. BAHÇE ESKISEHIRDE 3 O YENDİ H. GÜCÜNÜ ÜÜÜ TOTO NETİCEIER! ,,,,,, | îl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog