Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

* * ;* ÇIKTILAR BÖYLE YAKIHLAU ı Cum/ıu'iyer ı 18 inci Olimpiyatın en büyük miisabakası idL 100. M. ken ; < di başına Olimpiyatı temsil ederdi. Çıkışta Roma'nın tanınmıg < adamlan da vardı. İşte yeşjl saten sortlu Kübah Figuerola. ; 5 İşte siyah Kanadalı Harry Jerome ve dağ Ribi bir r e n d : Bob Haynes Dnman dağa göçe varmadan. İşte rahat u m n siyah fuleler arriveye ulastılar. Sıra şöyle: Haynes, Figuerola, Jeroma % TOKYODA 8 imCl GUN 52 de Bozkurt sayı ile, 57 de Beşergil tnşla, 70 de flyvaz ittifakla, 78 de Bayrak ittifakla, 87 de Selekman ittifakla, 97 de Tılmaz toşla galip SADIK PEKÜNLÜ Serisinde 2. finalde ise 11 inciligi kazandı niKYB ıasa KOTU BAŞLADIK, IYI GIDIYORUZ Atletizmde 3 dimya, 18 Olimpiyat, yttzmede 6 Olimpiyat rekoru kınldı 1500 DE MUHARREM DALKILIÇ 800 METREDE YARIŞI TERKETTf, 110 ENGELLİ KOŞUDA Ç. ŞAHİNER ELENDİ TOKYO Bugünktt atletizm u ü s a b a k a l a n n d a da atletler 3 d ü n ya ve 11 Olimpiyat rekoru kırdılar v e 1 d e Olimpiyat rekoru egale ettiler. Netieeler gu gekUdedir: 3.000 METRE ENGELLt (Final): denemede çıtayı d ü ş ü r d ü . 58 yıllık 1 G. Roelants (Belçika) 8.303 (Y. b i r kaide, maziye karısıyor, sırıkı, O. R.), 2 M. Herriott (Britan.) b i r Avrupalı kazanıyordu. 75,000 8.32,4 (Y. Brit rekoru), 3 1. Be çift göz, atlama mahalline çevril lajev (Rus.) 8.33,8, 4 M. Oliveira mis, koc» stadyumda çıt çıkmıyor (Port.) 8.36,2, 5 G. Young (Amer.) d u . Amerikalı Hansen, kaderini 8.382, 6 Guy Texereau (Fran.) son defa deniyordu. Az sonra stad 8.38,6. da b i r alkış tufanı koptu. Çıtayı 8.29,6 il« Dünya rekorunu elinde aşmıştı Hansen. Bundan sonra mo fculunduran Belçikah dedektif Gas r a h düzel«n Hansenin altın madalton Roelants, beklenildiği gibi, b ü yayı kazanması, hiç de guç olmatun rakiplerini yenerek sampiyon dı. Müsabakadan sonra iki atlet oldu. d e a ğ h y o r d u . F a k a t ş u farkla ki, GÜLLE ATMA (Final): 1 D. gözyaşları, birinde sevinci, diğerinLong (Amer.) 20 m. 33 (Y. O. R.), d e ise, üzüntüyü ifade ediyordu. 2 R. Motson (Amer.) 20 m. 20 (Y. SIRIKLA ATLAMA ( F i n a l : 1 O. R.), 3 V. Varju (Macar.) 19 m. F . Hansen (Amerika) 5 m. 10 (Y. 39, 4 P. O'Brien (Amer.) 19 m. 20, O.R.), 2 Reinhardt (Almanya) b Z. Nagy (Mac.) 18 m. 88, 6 N. 5 m. 05 (Y.O.R.), 3 K. Lehnertz Karaçov (Rus.) 18 m. 86. (Alm.) 5 m. (Y.O.R.), 4 Preuss400 METRE (Kadınlar Final): ger (Alm.) 5 m. (Olim. rek. egale), 1 Betty Cuthbert (Avustralya) 5 G. Büznetsof (Rus) 4 m . 95, 52,0 (Yeni Dünya ve Olimpiyat r e 6 R. Tomasek ( Ç e k ) 4 m. 90. konı), 2 Ann Packer (Britan.) 52,2 M O I A R R E M DALKILIÇ Fotoğraf: Özel Servis TOKYO (Yeni Dünya ve Olimpiyat rekoru), YARIŞI TERK ETTİ 400 engelli yarışında favori gosterilen Amerikalı Cawlen finalde j J J . Amoore (Avustralya) 53.4, 1 5 0 0 m e t r e s e ç r n e ı e r i n d e 2 nci se49.6 ile birinci olnrken ayııi zamanda Amerikaya altın madalya ; 52 kiloda Burhan Bozkurt dünkü beraberlikten sonra dün de İranj hyı sayı Ue yendi. Resimde Bozkurt berabere kaldığı müsabakada hediye etti... ÎT t ^ ^ ^ V ^ f " * 5 V> ÜT r l d e y arı ? an Muharrem Dalkıhç \4 <Amer.) 20,3 (Y. O. R.), 2 P. Dray. F r a n s ı r Bernard (3.43,4), Kenyalı ton (Amer.) 20,5 (Eski Olimpiyat re K e i n o (3.45,8), îngiliz Simpson (3. koru egale), 3 E. Roberts (Trini 4 2 . 8 > S*}\P geldiler. dad) 20,6, 4 H. Jerome (Kanada) ÇETİN ŞAHİNER ELENDÎ 20,7, 5 L. Berruti (îtal.) 20.8, 6 Bes seri üzerinden cereyan eden M. Foik (Polon.) 20,8. 110 metre engelli seçmelerinde 3 PENTATLON (Kadınlar): 1 t. üncü seride yanşan Çetin Şahiner Press (Rusya) 5246 puan (Yeni Dün. 8 atlet arasında 15,1 ile 6 ncı geleve Olim. rekoru), 2 M. Rond «Big rek elendi. Her serinin ilk üç atnal» (Brit.) 5035 puan (Yeni Brit. leti ile, bunlar dışında en iyi dererekonı), 3 G. Bystrova (Rus.) C eyi yapan bir atlet (16 kişi) yarı 4956 puan, 4 M. Peters (Brit.) finale kaldılar. 4797 puan, 5 D. Stameyçiç (Yugos.) ytİZME 4790 puan, 6 Hoffmann (Alm.) ^ ^ ^ (Kadmıar . Seçme) tnı puan. Amenkau Duenkel se 1 7 y a ş m d a k l Uzun atlamaların sansasyonel şam nsjnde 4.48,6 ile bir Olimpiyat repiyonu, «Uçan Anne» Mary «BignaU k o r u t e s i s e t t i Bilâhare dünya reRand, vatanına çok kıymetli bir i k o r t m e n i Ramenofsky 4.47,7 ile kincilik hediye etti. Rus îrina Press r e k o r u yeniledi. Sampiyonluğu, fevkalâde bir rekorMETRE SERBEST BAY4 x 2 0 0 la süslerken, dünyanın en komple R A K ( S e ç m e l e r ) A İ I m n takımı •tleü olduğunu ıspat etti. 8 0 9 7 ü e olimpiyat rekorunu kırdı. ÇEKİÇ ATMA (Seçmeler): 1956 Bilâhare Amerika takımı 8.09.0 yaMelburne Olimpiyat şampiyonu ve parak bu rekoru yeniledi. Dünya rekortmeni Amerika'h H. 400 METRE KARIŞIK (Kadınlar Connelly 67 m. 40 ile Olimpiyat re . final): 1 De Varona (Amer.) korunu kırdı. Bilâhare, Avrupa şam 5.18.7 (Y.O.R.), 2 Finneran (Apiyonu Macar Zsivotski, çekici 67 merika) 5.241, m 99 a fırlatarak, bu rekoru yeniı m m e t r ^ d e b ü y i i k s ü r ^ r i l ledı. 63 m e t a barajım Khm Mylın, ^metpe m A w s t r a l y a h Bakannov Rusya) Smolınskı, Rm, W i n d ] e l l m f i to tannuik yeni Cıeply (P°lonla): S T l b " ' ^ c ' b * r olimpiyat rekoru tesis etti. DünBurke (Amerika) Eckschm.dt S«Amerikalı Saari anr e k o r r r n e n i votski (Macaristan), Thun (Avustur cak 7 nci olabildi. ya), Matousek (Çek.), Beyer (AIman.), Sugawara (Japon.) aştılar. 6.5 saat süren sırıkla atiama finali tarihe geçecektir. Bu çetin müsabakada, Amerikalı Dave Tork'a ait Olimpiyat rekoru (4 m. 70), seçmeler dahil, 7 deJa kırıldı ve 5 defa egale edildi. Dünya re ATLETİZM: 110 metre mâkortmeni Amerikalı Fred Hansen riiah (dömifinal ve final), 400 ile eski Avrupa rçkortmeni Al metre dömifinal, 5000 metre man Reinhardt arasındaki ölüm di (final), 50 kilometre yürülitn mücadelesi, bütün stadyumu yüş, uzun atiama (seçmeler heyecana boğdu. 5 m. 05 irtifaını ve final), çekiç atma (fmal), Alman Reinhard ilk atlayışında 80 metre mâniah kadınlar geçti. Amerikalı Hansen, ilk iki (seçmeler), 200 metre kadınlar (seçmeler ve dömifinal), 800 metre kadınlar (seçmeler). BASKETBOL. BOKS: Elimınasvon. BİSÎKLET: ESKRİM: Ferdî epe. FUTBOL: Kardöfmal. GÜREŞ: GrekoRomen. HALTER: Ağır siklet. HOKEY: JİMNASTK: YÜZMEt Tramplen atlaraa (final), 200 metre kelebek (final), 4X200 metre serbest (final), 400 metre serbest kadınlar (final), 4X100 metre dört stilde kadınlar (final). SUTOPU: ATICILIK: BİNÎCÎLÎK: . VOLEYBOL: Ağırda Hamit Kaplan Macar'a yenildi, elendi ve 6 kişikaidık Peter HOFFER Bil<iiriyor TOKYO, 17 Olimpiyatın 7 inci KÜnü Türk takımı için iyi geçti, denilebilir. İlk gün ümitsizliğe' düşüren grekoromencüer ikinci gün müsabakalara yeni başlamıscasBia iyi ffirdiler ve 7 müsabakada 6 galibiyet aldılar. 52 kiloda Burhan ittifakla, 57 kiloda Ünver Beşergil tuşla, 70 kiloda Kâzım Ayvaz ittifakla, 78 kiloda Yavuz Selekman ittifakla, 87 kiloda Mithat Bayrak ittifakla, 97 kiloda Gıyasettin Yümaz ittifakla galip geldiler. Hamit Kaplan, Macar rakibi üzerine düşünce sakatlandı, hükmen mağlup olarak elendi. Shıbuya Public Hallde yapılan halter müsabakalannda yarıağırda Türk haltercisi Sadık Pekünlü kendi serisinde fevkalâde bir m ü sabaka çıkararak 435 kilo ile Türkiye rekorunu kırdı. 13 yabancı şampiyonu geçerek Olimpiyat 11 incisi oldu ve takdir topladı. ' » i l S S r i S i : 1 H. Carr ™ * Polonyalı Baran (3.45,3), Sutopu final maçları fırtma gibi başladı. İtalyada seyirciye yenilen Macaristan, altm madalyaya adayhğını koydu. Macaristan: 3 Italy a : 1. Finalistin diğeri Yugoslavya oldu. Yugoslavya: 2 Rusya 0. Basketbol turnuvasında dün şu neticeler alındı: Japonya: 72, İtalya :68, (3232), Rusya: 74 Polonya: •5 (3825), Yugoslavya: 99 Kore: 66 «4733), Macaristan 69, Meksika 61, fortoriko 88, Kanada 69 (4531). 6 • Brezilya 8653. Grekoromen stilde ikinci tur mütsveçlt, Bulgar, Alman, Yunanlı sabakalarına bu sabah devam edil elendiler. di. 70 kiloda Kâzım Ayvaz, Rus Da52 kiloda Burhan Bozkurt tran vit Gvantselodre'yi ittifakla yendL h Ahmet Koshoiye ittifakla galip Ayvaz ilk yanda çift dalarak rakigeldi. Bozkurt gureşe iyi girdi. Ük bini köprüya getirdi. 2 puvan aldı. yanda puvan aldı. îranlı kaçak gü İkinci devre daha ziyade pasif gUreştigi için bir ibtar aldı. Neticede reşti. Puvanlan idare ederek güreBurhan Bozkurt ikinci güreşirii ka si ittifakla kazandı. lanmaya muvaffak oldu. Diğer güreşlerda Bulgar, AmeriDiğer güreşlerde Belçika, Kore kalıyı; Fin, tranı; Romen, Koreli11yi, Yunan, Macarı; Japon, Rusu; yi; Japon, Yunanı; Isveç, MeksikaAlman, Fini; Italya B.A.C. yi; Bul lıyı; Danimarkalı, Vfganlıyı; Alman, gar, Danimarkayı; Romen, Meksi Avusturyalıyı; Yugoslav, B.A. Cumlcayı; yendiler. huriyetirü yendiler. İranlı, Macar, Finli, BA.C, Daîranlı, Koreli, Meksikalı, Avusnimarkalı, Mekslkalı elendiler... turyalı, BA.C. elendiler. 57 kiloda Ünver Beşergil, Koreli 78 küoda Mithat Bayrak, FinlanYhun Çang'ı tuşla mağlup etti. Be diyalı Laakso'yu ittifakla mağlup şergil ilk güreşteki mağlubiyetin etti. hıncmı Koreliden aldı. Rakibini kle Diğer güreşlerde tran, Koreliyi; ile altma alıp bastırdı. Fakat ilk Bulgar, Filipinliyi; tsveç, Almanı; yarıda tuş yapamadı. tkinci yanda Japon, Macan; Norveç, Arjantinll salto ile Çang'ı 7.45 dakikada tuşa yi; Amerika, Avusturyalıyı; Polonya, Belçikalıyı yendiler. Rus Ue getirdi. Diğer güreşlerde Amerikalı, Af Romanya berabere kaldılar. Koreganlıya; Japon, Almana; Macar, li, Füipinli, Arjantlnli elendiler. 87 kiloda Yavuz Selekman, îsviçİtalyana; Romen, Polonyalıya; Çek, îraruıya; Rus, Hintliye, BJL.C, Mek reli Kobelt'i ittifakla mağlup etti. sikalıya galip geldiler. Selekman gonk İle beraber rakibiKoreli, Afganlı, tranlı elendiler. ne tehlikeli olmaya başladı. Salto 63 kiloda: Fransa, Avustralyalıya; attı. Daha sonra tek kle ile köpB A Cumhuriyeti, Isveçe; Yugoslav rüye getirdi. 7 puvan aldı ve güreBulgara; Finlandiya, Almana; Rus, şi de kazandı. Diğer güreşlerde JaDanimarkalıya; Polonya, Belçikah pon, Lüksemburgu; Avustralyaiı, ya; Japon Avustralyalıya, Macar, Filipinliyi; Almanja, Romeni; Bulgar, Finliyi; Rus, Polonyalıyı; MaYunanlıya galip geldiler. İran, Romen berabere kaldılar. car, Koreliyi; Yugoslav Arjantinliyi yendiler vek, tsveç ile berabere Galatasaray iyi futbol oynadı. kaldı Fakat çok şanssızdı. 4 şutu direkLüksemburglu, Polonyalı, Koreli, Hakemler: Nejat Şener (6) ten döndü. Bu şanssızhğı yenemedi Füipinli, Arjantinli elendiler. ( l t . Geygel (7) Z. Gürkan ği için puvan kaybına uğradı. 97 kiloda Gıyasettin 'Yılmaz Ja(6). İlk dakikalarda her 2 takım da pon Nakaurayı 2.55 dakikada tuşla Galatasaray: Turgay (5) çekingen davrandıklarından birbir mağlup etti. Candemir (4), Dogan (8) lerine tehlikeli olamadılar. Bun Diğer güreşlerde Rus, Macara; Naci (7), Ergun (5), B. Ahmet dan sonra açılan' Galatasaray, geRomanya, İtalyana; Finlandiya, A ride fazla oyuncu bulundurduğu ^ (8), Yılmaz (7), Tank (5), Me vusturyaya; Bulgar, Koreliye; îsgörülen Siyah Beyazlı takım ö 4 tin (6), Turan <6), K. Exol viçre, tspanyola; Alman, Amerikanünde daha etkili akınlar yapma f (5). lıya galip geldiler. ya başladı. Nitekim 76. dakikada Altay: Varol (7) Numan Yugoslav, Polonyalı Ue berabere soldan ortalanan topa yetişen Tu(5), tskender (5) Necdet keldı. ranın attığı vole tehlike yarattı. (5), Kâzım (7), A. Rıza (6) ( ı Japon, Koreli, tspanyol, Amerika 20. dakikada ise ileri bir pas alan Hikmet (6), Enver (6), Nazmi , 1 elendiler. Metin, ancak kolundan çekilmek (4), Feridun (6), Ayfer (5). Öğleden sonraki ikinci seansta suretiyle durduruldu. Bu pozisyon Goller: 47. dakikada Turan, ağırda Macar Kozmaya karşı günedense endirek serbest vuruşla reşen Hamit Kaplan, ilk yanda bir 87. Dk. Feridun. cezalandırıldı. oyun tatbik edemedi. îkinci yarıda Altaylıların kontraatak halinde ise orta hakemi, pasif güıeşen Kap geliştirdikleri akınlarda yaptıklaSaim KAUR lana bir ihtar verdi. Daha sonra rı deplasmanlar, zaman zaman G. Kaplandan 40 kilo ağır olan Ma Saray müdafaasını güç duruma lan B. Ahmedin uzattıgı isabetli car güreşçi, minder dışında güreşsoktu. paslarla daha tehlikeli olmaya ba? çitnizin üzerine düştü, Kaplanm Tekrar açılan Galatasaray tehli ladı.... kaburgası zedelendi ve hakem keli hal'e geldi. Turan karşı karşınormal beş dakikalık tedavi müd67. dakikada ileri bir pas »lan ya kaldığı Varola topu kaptırdığın Metin, kaleciyi üzerine çektikten detinin sonunu beklemeden MaTankın Altay kalesi önünde neticesiz kalan bir atağı dan, muhakkak bir golü kaçırdı... sonra, attığı şut, direkten döndü. carı hükmen galip ilân etti, Hamit ikinci devrede hızh başlıyan G. Üstün oynamaya devam eden Galaİzmir Spor Şekersporu Kaplan, bu suretle elenmiş oldu. Saray, 2. dakikada Ahmedin Me tasaray, 75. dakikada Metinin yiHALTER tine, oradan da Turana uzanan pas ne direkten dönen bir sutu il« golİzmirde 20 yendi Bugün Shibuya salonunda yapıla tek golünü kazandı. Bundan den oldu... yarı ağır halter müsabakası İzmir, 17 İzmirspor, Şekerspo lan sonra daha rahat oynıyan GalataNihayet, 87. dakikada Altayın bir çok çekişmeli geçti. İlk seride Rus ru 20 mağlup etti. saray, bilhassa orta sahada boş kaSTAD: Dolmabataçe kontraatağı sayesinde ileri biı yas Ankara 18 A. Gücü güzel bir Hakemler: Rifat Atakanı t . Vladimir Golovanof, Îngiliz Luis alan Feridun. Turgayın isabetsiz çı oyundan sonra P.T.T. yi 21 yendi. Martin'i yenip hem altın madalyaKolankaya F. Pazarcı. HAKEMLER: V. Necdet Akışını değerlendirerek yerden bir Oyun, baştan sona kadar zevkli Izmirspor: Faruk Sezen, Bü yı aldı ve hem de üç harekette n ğ (6) • C. Yıldız (5), H. vuruşla beraberlik golünü attı. geçti. lent Doğan, Özgür, İrfan Genap, 487.5 kilo ile dünya rekorunu kırdı. Malogla (3). Bundan sonra hücuma g»çen G a Ankaragücü: Aydın (6) Arıf (6), Turgay, Ergun, Mehmet, Remzi. 2. îngiliz Louis Martin 475 Kg., Ankara, 17 Masa tenisi Türki latasaray, Turanın çektiği şutun îsmail (7), Bülent (6), Şehmuz (6) İSTANBULSPOR: Metin (5) Şekerspor: Yusuf Süleyman, Ay 3. Palinski (Polonya) 467,5 Kg. ye birincilikleri yann akşam (bu yine direkten dönmesiyle son ga Selçuk (4), Yüksel (5), Abdullah Bahattin (6), Yalçın (4) dın Aydm, Zafer, Salâhattin • Yal kaldırdılar. gün) yapılacak müsabakalar ile libiyet şansını kaçırdı ve maç da (6), Nuri (6), Ertan (4), îlhan (41. Yılmaz (5), Ercan (5), Haçın, Muzaffer, Mehmet, thsan, Muİkinci seride Türk haltercisi Sasona erecektir. 1 1 berabere bitti. PTT: Atillâ (4), Mustafa (6) Nisan (4) Mnstafa (5), Kaharrem. dık Pekünlü 140, 125, 170 kilo kalÇekişmeli geçen müsabakalann hat (6), Yılmaz (5), Yetik (5), Ersaboğln (4), Ahmet (5), BilGoller: 2 • 19 Ergun. dırarak üç ayn rekor ve toplamda sonunda yarı finale ve finale şu ogun (4), Yüksel (4), Feridun (4), ge (4), Halnk (5). Hacettepe • Altınordu 435 Kg. ile Türkiye rekoru kırdı. yuncular kalmışlardır: Ahmet (4), Yaşar (5), K. Yüksel ikinci maçta Hacettepe ev sahibi Pekünlü geride pek çok halterciyi Yarı finale tek erkeklerde: Ata GÖZTEPE: Seyfi (5) Kâmil Eskişehir, 17 (Îsmail Sadık bildl (6). bıraktı. Selçuk (Ank.), Koço Yuvanidis rivor) İki maç yapmak üzere Altınordu'yu 20 mağlup etti. (5), Ekrem (4) Sedat (5), (tst.), Danyal Çiper (Ank.), Erden şehrimize gelen Fenerbahçe bugün Hakemler: Ahmet Bagatır (4) Sabahattin (4), Cengiz (5) Günay (tst.). A. Yelkenbiçer (5), M. Talas (6). Ertan (4), Nihat (5), Fevzi ilk karşılaşmasını saat 15 te Şeker Finale ise, tek kadınlarda: Aylâ Stadında Akademi Gençlik ile yapHacettepe: Baskm (7) • Turan (6), Gürsel (7), Ceyhan (4). Ozkant (tst.), Rahile Yadırgar mı? ve maçı 40 kazanmıştır. (7), Aydın (5) • Suphi (6), K. Tu(İst.), Karmada: Sevinç Yemişçi ran (6), Omırsal (7) Teoman (6), Goller 15 inci dakikada Aydın, ASAP AYÇIL Nihat Zengin (Ank.), Ayla" Özkant, Metin (6), Çetin (7), Suphi (8), 20 nci dakikada Ziya, 44 üncü daErden Günay (tst.), çift erkeklerde: Istanbulspor Göztepe • Denk kuvvetlerin mücadelesinde Nuri (8). Istanbul boks şampiyonası bu geSuat Hazar İlhan Engür (K. Eli) kikada Hüseyin ve 66 ncı dakikaGalatasaray Altay 0 netice de aynı oldu: 00. Göztepe Altınordu: Sefer (4) Neyir (2), ce Spor Sarayında başlıyacaktır. ve Erdem Günay, Koço Yuvanidis, da da Şükrü tarafından atılmıştır. Ankaragüefi • PTT l liler ilk anlarda rakiplerini bir Yılmaz (3) Muhterem (2), Ismet 8 takımın katılacağı bu müsabakaçift bayanlarda: Aylâ özkant Ay Fenerbahçe şu tertiple oynamısAltınordn Ha«ettep* : hayli xorlamışlardı ama, Gürselin (5), Melih (5) Cenap (6). Muzaf lar yarırf gece sona erecektir. Müsan Ediskun. Kadm ve erkek takım tır: Hâzım Şükrü, îsmail Yıldıl ı m l n p a r • Şekerspor 1 T» Nihatın sutlarını direklerin kur fer (4), Adil (2), Erkan (5), Erol. sabakalann çok çekişmeli ve zevkrım, Osman, Birol Ogün, Ergun, larda îstanbui boigesl B«Ücevi tayiıı Gollar: 62. Nuri, 75. Nuri li geçeoe%i tahmin edilmektedir. Ziya, Aydıa, îzmirin iddialı takımı yenilmedi: 1 1 G. Saray puvan verdi A. Gücü, 2 1 mağlup etti Istanbul Spor ile G. Tepe berabere Masa Tenisi Şampiyonası F. Bahça 40 galip SPOR TOTO Istanbul boks şampiyonası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog