Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

JV nazıran Fenerbahçe G. Birliğine 41 galip Günün diğer maçında ise H. Tepe K. Paşa'yı 32 yendi Günün ilk maçında Hacettepe müdafaası. kötii oynıyan Kasımpasayı son beş dakikada yendi: (32). Karşılıklı akınlarla geçen oyunda Hacettepe tehlikeliydi. Kasımpaşa kalecisinin de hataları büyüktü. Oyannn 15. dakikasında Yaşar, Kasımpaşayı galip getiren golü attıktan sonra Hacettepe çok uğraştı ve 31. dakikada bek Yılmazın ayaijından beraberliğe kavnstn. Devre 11 bitti. 62. dakikada Suphinin, kalecinin üzerinden aşırdığı topu Yılmaz boş kaleye gönderdi. Kasırnpaşa 72. dakikada bir karambolde Fikrinin ayağından bana cevap verdi. Hacettepe 85. dakikada Sophinin golüne nıâni olamadı HAKEMLER: Hakkı Gfirüz O. Korkmaz, F. Töker Fotograf: AHIPIÎv HACETTEPE : Atar Yılmaz, Metin Muzaffer, Aydın, Needet • 4x100 M. BAYRAK FÎNALt Çetin bir müsabakadan sonra 4x100 M. Bayrak yarışında Fene Yılmaz, Suphi, Teoman, Sami, Selâhattin. çe son adam Fsrruh Uygur vasıtasiyle kazanırken. KASIMPAŞA: Azmi Çetin, Gazanfer Tnrgni, Celil, Resat Niyasn, Fikri, Çetin, Ahmet, Yaşar FENERBAHÇE G.BtRLÎGÎ Yeni tertibi ile Fenerbahçe forveti çok rahat gol pozisyonuna giriyordu. Bütün hatları ile yerden ve güzel bir oyun tutturan Sarı Lâcivertliler rakip müdafaayı zaman zaman felce uğrattılar. Âni kontrataklarla hücuma geçen Gençlerbirliği forvetini Sarı Lâcivertli müdafaa durdurmakta güçlük çekmiyordu. Bu arada Fenerbahçe kalecisi Alinin de güzel kurtarışları dikkati çekiyordu. Goller 2. dakikada Tuncayın pasını yaYıllann şampiyonu Fenerbahçe takım tasnifi kalıyan yeni transfer Ferhat, Ihsan ikinci, Kurtuluş üçüncü olabildiler dan sıyrıldıktan sonra üzerine geErdoğan ARIPI1S len kaleci Selçuku da çalımlıyaBir İstanbul şampiyonası daha bitti... Bu öyle bir spor ki bir mü< rak topu boş kaleye attı. bir çekişme insanı pembe düvyalara götürüveriyor. Rckorlar kırüdı, Yerden güzel anlaşmah oyunu dereceler yapıldı sanıveriyor insan... Sonra kendini saraylarda gören : uyanısı gibi: kel bir Dolmabahçe stadı; puvan toplamak için kaJit devam ettiren Fenerbahçe, 14. daönüne alınmadan müsabakalara sokulan bir siirü atlet... Canlan pa kikada ikinci golünü Selimin ayansan bir kaç kıymet ve kargalarla güvercinlerin. çoğunluk teşkil tribünlcr... şırtma bir vuruşu ile kazandı. Bütün spor branşlarında ilk baraj atletizmdir. İşte ben Türkiye s] 33. dakikada Ergun'un yerden pa daki bu ilk kademcnin durumundanbahsediyorum. sını yakalıyan Mustafa, sürati ile Bir şampiyonu tebrik Galatasaray takımı takım kaptanla cri (B.J.K.) 10.01, 2 Mehm Gençlerbirliği defansından sıyrırı ornek atlet Cahît Önel başta oldu T,.S1 10.192. 3 Ibrahim larak sağ köşeye çektiği şutla ğu halde pistlerdeki puvanları toplı IBJ.K.) 10.31.6. Selçuku bir kere daha «nağlup etyarak yıllar sonra İlk dcfa İstanbul Üç adım atiama büyükler: 1 ti. şampiyonluğunu kazandı. Tebrlklsr... Kurt (F.B.) 13.73. 2 Ateş San kırmızılıların bu şamplyonluğa (FB.) 12.47. 3 Y. Erten (B.S.; İkinci devrede de güzel oynıyan venilerinl eklemelerini temennl ederCeklç atma büyükler: 1 H. Fenerbahçe 68. dakikada Mustafaken; kaliteye puvandan daha 'azla vidis (Kurt.) 48.17. 2 Dlmitrl nın ayağından bir gol kazandıysa onem verilmesi gcrcktiğinl bir riefa oelu (Kvrt.)42.S4, 3 V. Dafn da 74. dakikadaki Özkanın golüne daha hatırlatalım. İkinci olan Fenpr üi" (F.B.) ^0.07. nıani olamadı ve maç 41 sona erdi. bahçenin bu sampiyonaya giren atlet Sırık hüyükler: 1 V. Mlllcr ŞAMPİYON TAK1M tstanbul Atleîizm şampiyonluğunu kaza. sayısı anc&k (10 (kadardı. ŞamplyonaHakemler: Geiner (Avusturya) 3.20. 2 nan GalaUsaray takımı Kaptan C'ahit Önelle. da yegâne iyi derece uzun atlamada 3 Tshsin M. Cnncolls (Kurt.l C. Yıldız N. Dorken. Büyükdngan (F.B.) yapıldı. (Yalçın ünsal 7.08, Turgay 10.000 Metre: 1 Mehmet Ay Fenerbahçe: Ali Osman, BasriKurt 6.67). 35.35, 2 .Needet Saçık (B.S.) : Tuntay, Özer, Hüseyin . Mustafa, Kurtuluş, müsabakalara katllma an 3 S»rif (BS.) 36.39.4 Ergun, Ferhat, Avni, Selim. anesini devam ettirdi. Bazı atletlerln 400 Eng. büyukler: 1 P Gençlerbirliği: Selçuk Burhan, müsabakaları yarıda terlc etmelerl tas Kandcydl (F.B.) 57.1, 2 M vip edilecek bir husus değildi. Beşlk Gcsaş (C.S.) ].01.4. 3 Osman Osman Oral, Ihsan, Ayhan Abtaş ve Beyoğlusporlular İse centllmen (G.S.) 1.03.3. duliah, Orhan, Tevfik, Özkan, Yük. ce yarlştılar. sel. 4x100 hayrak hüyükler: I 1 Gençler müsabakalarında Galatasara bahçe 45 7. 2 Galatasaray 45.' Haftalardan beri Snipe: 1 Erdoğan Arsal (İ.Y.K.) 2 yın cidden başanlı olduğunu bellrtePl'VAV DTJRUMU < Kalamı? koyunda Aydın Koral (K. Y. K.J 3 Ball (K. rek tebrik ederken; bu dala diğer ku1 Galatasaray 93 puvan. 2 lüplerin hiç önem vermediklerinl de nerbahçe 70 puvan. 3 Kurtu devam eden ve ilüi j Y. K.). İle takip edilen (İs ı Pirat: 1 Deniz Durmay (İ.Y.K), üzülerek bclirtelim... puvan. 4 Beşlktaç 24 puvan tanbul kupası) yel : 2 Vural Suveren (F. Bahçe). 3 Me Atlettzme tekrar dönecegiz... Beyoğluspor 1^ ouvan. TEKNtK NETİCELER ken yanşları dün ; te Ayan (İ.Y.K.). GFNC MUSABAKALARI sona ermistlr. •inci Flnn: Ziya Ergun (İ.Y.K.) raklpsiz bi Dlsk atma büyükler: 1 Cahlt Rınk gençler: 1 A. GOlek Güzel bir hava r Tanık (G.S.) 40.09, 2 Osman Karol 2.60. da ve iyi bir rüz(G.S.) 3.3.23, 3 Mehmet Hüseylnoğlu nono S»pl? gençler: 1 Ertan (F.B.) 3141. (G.S.) 10.57.2. y y ş Ankarada Yıldızlarda 800 metre büyükler: 1 Cahlt Ö200 metre gençler: 1 Metln larda Istanbul Telnel (G.S.) 2.00.7, 2 Tuncel Özen ıçık (G.S.) 24.5. cüerlKuiübu y e l k e n j 3 Türkiye rekoru kırıldı (K.R.T.) 2.01.4, 3 Enver Bulca (G. 800 metrc gençler: 1 rikn? llk tünsny fG.S.) 2.09.9. Işgal ederek sraarı bu se^nkara 9, (Cnmburiyet Teleks) S.) 2.04.4. 200 metre büyükler: 1 Ferruh 400 Eng. gençler: 1 Olâl G zon bu spora, iyi Ankara atletızm şampiyonasına (F.B.) hazırlandıklanm müstakil stlçtizm sahasında de Uvgur 23.7, 3 23.3. 2 Hasan Tuay (G.S.) l.09.7'10. gençler: 1 Te (G.S.) Simyoııidis (Kurt.) Uzun atiama gostermlşlerdlr. vam edildi. Dün ve bugün yapılan Tarhan (G.S.) 5.55. Dunkü y»rışlarda yarışmalar sonunda Yıldızlar'da şu 23.8. Çeklç atma gençler: 1 T. PlemoDisk atma eençler: 1 5»W alınan neticeler çöy üç yeni Türkiye rekoru elde edlidi: ledlr: 400 Metre: 1 Needet Akşay pulos (.Kurt.) 23.61, 2 A. Sarihidls yükmavi (G.S.) 26.39. (Kurt.) 21.42. 4x10 bayrak gençler: 1 G Dragon: 1 ok (AAK) 55.1 (YTR). 10 Knı. yürüyüş: 1 Erbil özlen sarey 51 6. 2 Beyoğluspor 55. 4x200: 1 Amatör atletizm 1.41.4 Sensoy (B.J.K.) 57.02.4 10, 2 Oktay tay Irej (İ.Y*.), PCVAM DURÜMTJ 2 Kngln Baydar (YTR). (F.B.) 1.04.21.4'10. 3 Tuna Saka 1 Galatasaray 117 puvan, (İ.T.K.) 3 Tacl Çekiç atma: 1 Muhlis Erdofian <G;s:) l.«. 13.8/10. Beyoğluspor 15 puv'îmv *5 Ku: Erce (İ.Y.K.). ialamışta Dragonîar yarışırken (AAK) 36.63 (YTR). 3000 Stpl büyükler: 1 Altan Türk. 11 puvan. 4 Beşlktas 10 Ercan TURCAN terbest güreş takımımız bu gece 50 de Amerika ile karşılaşıyor u gece ve yarın gece saat 20 de r ve Sergl Saraymda mllli elemanmızla karşüaşacak olsn Amerika )est ve grekoromen güreş takırakuvvetll bir manzara »rzetmekr. Bir buçuk ay kamp yaparak ya şamplyonasına hazırlanan Aika grekoromen takımı, dinamlk tabiliyetll elemanlsrdan kurulu oiyi bir netlce alması müntemelAmerlka grekoromen takımımn Türkiye Kupasında rosu şu çelcUdedlr: 52 kllo: Pich. LÜO: Momlno. 63 kllo: Douglas, 70 dömifinal macı: : Northrup (dünya dördüncüsü), :llo: Fitzgerald. 87 kilo: Boman, llo: Perguson, ağır slklet: Rashkey. ıkımın sempatlk esmer antrenörü ılntk Torlo; Türk güreşçilerlnln retlerlnl takdir ettlginl. Amerika !nmm en formda elemanlannm hrup, Fltzgerald ve Ferguson olmu, Tokohama'da dünya dördünı olan Northrup İle şamplyon ünı Kâzım Ayvaz arasındakl müsaımn çok çetin geçeceglnl lfade etİSTANBUL'DA lr. (Dolmabahçe Stadı) ı gece ve yarın gecekl müsabakaTÜRKİYE KUPASI «rbest ve grekoromen atlllnde cea edecektlr. Amerika güreşçilerl. Saat: 20. G.Saray D.Spor ıbuldan sonra Ankaraya glderek, (Ankaradaki maçta 40 G.Saray 5 14 bazlran tarlblerlnde 19 Mayıs ınd» lkl karşılaama yapacaklardır. galip) TAKIMIMIZ ANKARA'DA msilt mahiyette yapılacak bu (19 Mayıs Stadı) kl karçılaşmada takımımız muh•len çu tertipte kurulacaktır: FEDERASYON KUPASI kiloda Cemalettln Oruç, 57 kiloA. Gücü Beyoğluspor Jnver Beşergil, 63 kiloda Şevket ıbulut, 70 kiloda Servet Suna, iloda Hacı Soyer. 87 kiloda GürLü. 97 kiloda Esen Yenel. Ağır İzmirde G. Tepe A. Ordu Jıyasettin Yılmaz. BIGÜNKÜ TAKIıM Bu gece güreşecek olan Temsili güreş tak )mı antrenör Halil Kaya ile birlikte Galatasaray atletizmd istanbul şampiyonu old MAÇLAR Gf. Scrray D. Spor oynuyorlar Spor Toto Neticeleri Kasımpaşa Gençlerbirliği 0 Fenerbahçe Hacettepe 1 Kasımpaşa Hacettepe 2 Fenerbahçe Gençlerbirliği 1 P.T.T. Beyoğluspor 1 Ankaragücü Feriköy 1 P.T.T. Feriköy 1 Demirspor Bcykoz 0 Karşıyaka Altay 0 İzmirspoı Be.şiktaş 2 Göztepe Altınordu 0 Altay İzmirspor 1 Not: Ankaragücü Beyoğluspor maçı, bugün Ankarada oynanacak tır. Yelkende İslaııbııl Kııpasmı İ.V.ü. alclı berabere, Altay galip karada P.T.T. 21, 3ücü 10 galip ıkara 9, (Telefonla) Bufrada ınan Federasyon Kupası maçıda PTT Beyogluspor'u 2 1, aragücü de Feriköy'ü 1 . 0 mağ etmişlerdir. Izmir 9, (Telefonla) Bugün şehrimizde yapılan Federasyon kupası maçında Göztepe Altınordu 22 berabere kaldılar. Golleri H üncü dakikada Nıhat 58 ve 67 nci dakikalarda Altan ve 85 inci da. kikada Halil attı. Günün ikinci milli lig maçında ise Altay 47 nci dakikada Ayferin golü ile Î7mir<;por'u 1 0 yendi. Vopurdoki bavullu amca. II vEVİK AttNİN SERÜVENLERİ p kalkmasına daha 10 dakika vardı Cevık Ah güverteye çıktı. «Yoşlı bir omco ılerlemıye çalışiYor Bavulu do ağır Kolaylıkla bir yer buldu. Bırkaç dakika <cmde vapur dolmustu bile .. „,»,. Çavık Alı hemen koştu ve anlafilan.* Teşekkür ederim yavrum. Sen olmasaydın, ben bu bavulu kaldırçmaıçlım, ' Aftrın sana Çevik Ali . Amca bavulvnuıu bana verin, yerlestıreyım S/z de bsnim yerıme otutun! Ağır bavul. Cevık Ali'nın elınde bir kuş gıbı fileyi bulmujtu Sayın İnşaat Sahipleri Müteahhitler ve Marangozlar Uzun ıjmjndan b*rt 2 4 0 x 5 0 x 1 1 eb'«dmdiki dar k*p\ kiütler*miz de piyuaya arzedİlmi^tîr. KilİHerimiz Avrupa •fnnlmdet* Ö»* fün fakat Avrupa fiatlarıAlan ^ok daha ucutdur. Yaytarı hakiki yay çeltğinden, gob«k Çevik Ali SANA ya bayılır Esasen ona bu kuvvct vc cner/iyi veren SANAdır Çevik Ali'lerde. kahvaltılarda SANA hiç cksik olmaz. Küçük büyük herkcs SANA'yı scverek ve iştahla yer. S A N A kalorı bakımından, et ve şeker kadar zengindir. Ostclik SANA içındeki A ve D vitaminleri ile bilhassa gelişme çagındakiler ıçin çok lüzumlu bir gıdadır Cana.ağıza tat, vüeuda sıhtıat! (îlâncılık: 2657/9002) vc anahtar demirdendir. Türkiyenîn en büyük gommc kapı kilidi fabribası Î.T.O. daima hizmetinizdedir. Cicoz yoıu No.14>1fr Topçuiir İstanbul Alüminyum, Bakır, Pirinç, Kurşun, Çinko v.s. ile Mamulleri Alınacak Ireğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü İst. Satınalma Bürosundan : Buna ait şartname, her gün Satınalma servisimızden alınabilir. ekliflerin en geç 14.6.1963 akşamına kadar Istiklâl Cad. Piremeı Sok. 1. Baro han kat 2 dekı teklif kutusuna atılması lâzımdır. Jüromuz, siparişi kısmen veya tamamen dilediğine verip vernemekte serbesttir. (Basın 94429017) İ L AN Memleketimizin ihtiyacı olan standard eb'atlı Röntçen Filmi Safın Alınacakfır Teklifler en geç 17.7.1963 günü saat 18.00 e kadar verilebilir. Şartnameler Ankarada Genel Müdürlükten İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden 25, lira mukabilmde temin edilebilir. TÜRKİYE KIZDLAY DER.VEĞI Cumhııriyet 9023 Sümerbank Genel Müdürlüğünden: Teknik Eleman Alınacaktır Tarsus'da kurulmakta olan Mensucat Boyaları Fabrikasında çalıştırılmak iizere askerliğini yapmış, 7 adet Kimya Yüksek Mühendisi veya Kimya Mühendisi 1 adet Yüksek Makina Mühendisi veya Makina Mühendisi 6 adet Kimya Teknisyeni (Kimya Sanat Okulu Mezunu ve 35 yaşını geçmemiş) 1 adet Makina Teknisyeni (Tekniker Okulu mezunu ve 35 yaşını geçmemiş) 15 adet Sanat Okulu veya Orta Okul mezunu (35 yaşını geçmemiş olması ve Kimya Sanayii ve Dokuma boyacılığı işlerinde tecrübeli bulunması şarttrr.) alınarak fabrika teknolojisini öğrenmek üzere Sümerbank hesabına 6 12 ay müddetle Polonyaya gönderilecektir. Tâlipler arasında işletme tecrübesi olanlar ile Almanca veya Ingilizce bilenler tercih edilecektir. Ücret duruma göre maaş veya yevmiye şeklinde olacaktır. İlgililerin 20 haziran 1963 tarihine kadar Sümerbank Genel Müdürlüğüne müracaatla iş isteme kâğıdını doldurmaları ilân olunur. (Ankara dışmdskiler Sümerbank'ın her hangi bir teşkilâtından temin cdeceklcri iş isteme kâğıdını doldurarak posta üe gönderebilirler. ( Reklâmcıhk: 2S0ü/ü Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölğe Müdürluğünden Türkiye Ziraî Donalım Kurumu İslanbul BöLç Müdürlüğünden: YARIMCA Gübre Fabrikasından 3000 ton Süper Fosfat ıuhtelif mahallere naklettirilerektir. Buna ait şartname Gaiata Rıhtım Caddesi No: 7 de Gümrük ollama Ser^Fİnden temin edilir. Teklif verme müddeti 18.6.1963 salı günü saat 14.00 de arlmv^r. 2490 sayılı kanuna tâbi olmayan Kurum ihaleyi yapıp aDmamakta veva isi dilediöine vermekte serbesttir. TÜRKİYE DEVRİM DİYANET SİTESİ YAPTIRMA DERNEĞİNDEN: 1. Sitemizin 3. cü bölüm inşaatı birim fiatları müteahhit tarafından teklif edilmek üzere ihale edilecektir. 2 Müteahhitler giriş belgesi almak üzere 25.6.1963 e kadar Derueğe müracaatla durum beyannamesi vereceklerdir. 3. Giriş belgesi alanlara 250. lira mukabilinde ihale dosyası verilecektir. 4 Uernek, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 5 Dernek merkczi Kocatepe, Mıthatpaşa caddesi No. 81 Tel: 12 57 95 Ankaradır. Haydarpaşada inşa edilmiş bulunan Şube binasmda yaptı rılacak camekân, banko, vestiyer doğrama işleri kapalı zaı usulü ile eksiltmeye konmustur. Keşif bedeü 13172,42 lira olu geçici teminatı 1000. TL. dıı. Eksiltme 18/6/1963 günü saat 15.00 de Galata Bahtiyar Han da toplanacak emanet inşaat komisyonunda yapüacaktır. Ka palı zarfların bir saat evvel Bölge Muhaberat Şefliğine veril mesi şarttır. Sözleşme tasarısı ve buna mütelerri evrak ve şart nameler Bölge İnşaat Servisi Şefliğinde görülebilir. İsteklilerin 17/6/1963 akşamına kadar Pdlgemize verecek leri dilekçelerine bu işin rins ve öneminde bir i.« yaptıklarıi) belirtir tasdikli vesikaları ile 75 kuruşluk pul ve bir adet fo toğraf ekliyerek ihaleye iştirak be'gesi almaları şarttır. Postalarda vâki gecikmoier ve telgrafia müracaatlar kabu edilmez Ofis Ü490 sayılı könuna tabi clmadığından ihaleyi ya pıp yapmamakta veya diledicine vanmakta «ı+ı»«niı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog