Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçe bu gece Valencia ile oynuyor Cısa Dünya •iaberleri =• ROMA. 28 (Özel) Milâno'Şr.un meşhur «Vigorelli» veledromunda yapılmakta olan Dün y a Bisıklet Pıst ŞampiyonasmScla 4 km. lik kadınlar yarışı (fiEEnal) Ingiliz Burton kazanmış, Sjoelçikalı Reynders ikinci, Rus SPouronen de üçuncü olmuştur. £Profesyonel erkekler sür'at <aŞŞnşını İtalyan Sergıo Bongetto k vatandaşı Musone ialmıştır. Amatörler ^.ur'at yanşında Danimarkalı ŞJensen galip gelmiş, Belçikalı SVan Loo ikincıliği almıştır. =} KAZABLANKA Burada ŞŞReal Madrıd, Reıms, Milân ve EEFss muhtelitınin iştırakiyle yaŞjpılan «Kıral V. Muhammed» jSdortlü futbol kupasını, İnter'i S20 ve Fas muhtelitıni 50 mağS'up eden Kopa'nın takımı •ŞReıms (Fransa) kazanmıştır. SReims bu galibiyetle, ortaya Skonulan yarım milyon lirahk ŞŞmukâfatı da almıştır. Real MadŞrıd'e 10 galıp gelen Inter ikinSci, Real'i 43 yenen Fas muhte^liti üçüncü, Di Stefano ve Pus•Şkaslı Beyaz Şimşekler de dörSduncü olmuşlardır. = STOKHOLM 28 (Özel) Ku[Şîey Avrupada büyük bir turneBye çıkan 196061 ve 196182 yıllarının Avrupa Şampiyon kuSlupler Kupası galibi Portekizin Smeşhur Benfıea takımı, GöteŞjborg'un «Ullevi» stadında G6tçborg kannası ile yaptığı ikinŞcı raaçında 2 2 berabere kalSrmştır. 5 STOKHOLM, 28 (özel) USzıın yıllar Amerikalıların SEdomino ettiği yüksek atŞŞlamada hegemonya artık taEmamiyle Avrupahlara geçŞmistr. Rus Valeri Brumel'in, ğjdünya rekorunu John Thomas'Şjdan almasından ve bu rekoru SŞgelıştirerek 2.26 ya çıkarraasınScian sonra, Vikingler'in torunu •Şjİsveçli Stigg Petterson da 2.20 •Şduvarını aşmağa muvaffak olŞmuçtur. Dün Stokholm'da yapıUn müsabakalarda, Pettersson ŞŞ.21 atlıyarak formda olduğunu Sbir kere daha ispat etmiştir. Galatasarayın rakibi Dinamo kriz geçiriyor Bükreı (Ozel) Evvelkı haita, Romanyada «ölü mevsim» • • zonu «ona ermis, ve 16 takım yeni bir hula, 1962 63 puvan yanşına başlamıştır. Ancak, ilk iki haftada gösterilen futbol kalitesi v» elde edilen neticeler hiç de tatmin edici değildir. Taşra takımlarının başarısı altın da geçen maçlarda, bühassa şampiyon Dinamo'nun silik kalma5i dikkati çekmiştir. Hâlen miili kadroya 5 eleman veren ve bütün futbolcuları beynelmilel olan Dinamo, zayıf rakipleri Jaşi ile 22 ve Farul'la 00 berabere kaldığı karşılaşmalarda çıkardığı oyunlar, bir sampi yon takıma yakışacak seviyede îeğildi. 196162 liglerinin ikinci devresinde Dinamo'nun şahlanışını ve şampiyonayı büyük bir stilde muzaffer olarak bitirdi ğini hatırlıyan kulübün ateşli taraftarları, kaybedilen 2 pu vandan ziyade 9 eylülde Bük reş'te Galatasaray ile yapılacak şampiyon kulüpler kupası ma çından endişelenmektedirler. Hakikaten Dinamo, geçen seneki formunun yansına bile ulaşamamıştır. On beş gün önce Levski ile yaptığı Balkan ku pası maçında ilk devreyi 2 0 ıleride biürdiği halde, ikinci yarıda. hem de kendi seyircileri önünde peşpeşe 4 gol yiyerek çözülmesi ve sahayı 42 mağlup terketmesi bu iddiamızı ispata kâfidir. Kulübün idarecileri, mevsim başında alınan zayıf sonuçların ölü mevsimin tabiî bir neticesi olduğunu, takımın iyiye doğru gittiğini söylemekte ve «kriz» kelimesini kabul etmemektedir ler. Kanaatimizce Dinamo'da muvakkat da olsa, bir kriz mevcuttur». Dinamo. İkinci Avrupa Şampiyon kulüpler kupasının ilk turunda gol averajiyle elediği Galatasaraya «tehlikeli rakip» hüviyetiyle bakmakta ve SarıKırmızıh takımdan çekinmektedir. .Takımın antrenörü Dimitru Nicolae'ye göre her iki takım e?it DINAMO, KRIZ GEÇIRITOR 21 de başlıyacak olan rnacta Valencia iddialı ŞÜKRÜ EBSOY Salzbıırg'a iransfer olanŞükıü ile Turhan dün Yiyanaya gittiler Fenerbahçe kulübü tarafından kendısıne bonservis verilen kaleci Şükni Ersoy ile yine eski Fenerbahçeli futbolculardan Turhan Bayraktar Salzburg kulübü ile an lastıklarından dün taat 13.00 de uçakla Viyanaya hareket etmislerdir. Eski Fenerbahçe antrenörü Ignace Molnar tarafından kendilerine yapılan teklifi kabul eden bu iki futbolcu bundan böyle futbol hayatlarını Salzburg kulübünde devam ettireceklerdir. Hava alanında kaleci Şükrü Ersoy: « Elbetteki memleketimde kalmak isterdim. Fakat çok sevdiğim kulübüm Fenerbahçeden hiç bir kolaylık görmedim. Sarı lâeivertli renklerden bu şekilde aynlmak istemezdim. Istikbalim bakımından dışarıya gitmek mecburiyetinde kalıyorum.» demiştir. *>. SARA\ ÇAL1ŞTI 31 ağustosta Galatasaray ile karşılaşacak olan Palermo takımının bugün uçakla gelmesi muhtemeldir. Misafir takım hususî uçakla' geleceği için idareciler «Bir EÜn daha gecikebiF. Bahçe ve Valencia, lirler demektedirler. Galatasaray dün öğleden sonra Şeref stadında dün antrenman yaptılar mutad çalışmasını yapmıştır. Bu antrcnmana bütün futbolcular katılmışlardır. Resimde Galatasarayın dünkü antrenmanı görülmektetlk karşılaşmasında Beşiktaş ile dir. 22 berabere kalan îspanya liği dördüncüsü Valencia takımı ikinci maçını bu gece 21 de, Dolmabahçe stadında Fenerbahçe ile yapacaktır. Siyah Beyazhlar karşısında pek varlık gösteremiyen Valencia takımı idarecileri Fenerbahçe karşısında çok daha iyi bir oyun çıkaracaklarını ifade etmişlerdir. Mısafır takım dün Şeref ttadında antrenman yaptıktan sonra şehri gezmiştir. Diğer taraftan Fenerbahçe takımı dün öğleden sonra kendi stadında çalışmiftır. Ecnebi takımlara karşı daima en iyi neticeyi almış takım olarak gösterilen Sarı Lâcivertlilerin bu gece iyi bir oyun çıkarmaları bekIstanbul valisi Niyazi Akı dün rın istimlâkinin çok güç olduğunu lenmektedir. Devlet Vekili Necmi Ökten ile ifade ederek Saraçhanebaşında kaTakımlar bu maça muhtemelen spor tesisleri mevzuunda görüş palı salon yapılacağını, fakat busu kadroları ile çıkacaklardır. müştür. Spor tesisleri ile ilgili bu rada çok anıtın bulunması sebeValencia: Zamora Pigner, Mes görüşmede, Vali Niyazi Akı «Spor biyle Anıtlar Derneğinden mÜFaatre Sostre, Quincocos, Chicao tesislerinden azami şekilde istifa de istendiğıni belirtmiş ve açık ve Nunez, Ribelle?, Waldo, Grillot, de edilecek» demiştir. «Elde bulu kapalı yüzme havuzları için ItalColl. nan 20 milyon liranın bu tesislere ya ile temasa geçildiğini, BelediFenerbahçe: Hazım Osman, saıfedilmesi için gayret gösterile yeye ait olan Dağcıhk kulübü kort Özcan Özer, Naci, Şeref Hil cektir» şeklinde konuşan Akı te larının Beden Terbıyesıne devrimi. Lefter, Ibrahim, Selim, Yüksel sis yapmak için arsa arandığını fa nin istendigini, Dolmabahçe stadıkat arsa bulunduğu halde bunla nın ek tribün inşaatında bir su (Abdurrahman). borusunun sahsa ait bir arsadan geçirilmesi sebebiyle müşkül durumda kalındığını, bu işin biraz süreceğini soylemiştir. >a»an PtRÎNÇÇİOGLU reteri Paştramı, Galatasaray ile yapılacak karşılaşmanın öneımıni ve bu maçın topladığı büyük alâkayı gözönüne getirerek, Federasyondan 100,000 kişilik «23 Ağustos» stadını istemiştir. Futbol Federasyonu müsbet cevap vermezse 9 eylüldeki maç Di şansa sahiptir. Dimitru, • yıl ön namonun «Republica Cumhuce olduğu gibi bu defa da ave riyet» stadında oynanacaktır.Bu rajın ikinci tur yolcusunu tâ stadın kapasitesi 35.000 kişidir. Pazartesi günü kampa girecek yin edeceğini söylerken çocuk larına sonsuz güveni olduğunu olan Dinamo takımı, Galatasa da belirtmeği unutmamıstır. Di ray karşısına şu en kuvvetli ternamo'nun iyimserlcri basında tibi ile çıkması beklenmektedir: kıvrak mill! sağ »çık Pircalab Dutgu Popa (K.), îvan A bulunmaktadır. Romanya Tür lexandru (lonescu), Nunweiller kiye (50) maçmd» 3 golü ha III, Nunweiller IV Pircalab, zırlıyan Pircalab, «Bizim fiziki Varga, Ene II, Alexandar Vasikondisyonumuzun üstünlüğü Ga le, Eftimie (Angnel). latasarayın enerjisine galebe çaFormda elemanlar, Nunwejl lacaktır» demektedir. ler kardeşler ile Pircalab, VarDinamo kulübünün fienel sek ga ve Eftimie'dir. Antrenör Nicolea takımlara eşit şans tanıyor DevletBakanı ile Vali dün görüştüler Vali Niyazi Akı «Saraçhanede kapalı salon yapılacak dedi Yüzmede Yeni Dünya ftekorları yapılan yüzme müsabakalarında, Avusrralyalı Murray Rose 200 metrede 2.00,4 İe dünya rekorunu egale etmiştir. Formunun zirvesinde bulunan Rose, hâlen 200, 400, 800 ve 1.500 metrede dünya rekorlarını elinde bulundurmaktadır. 200 m. kelebekte 15 yaşmdaki Amerikalı kız yüzücü pinneran 2.30,9 la dünya rekorunu kırmıştır. Leipzig'te cereyan eden müsabakalarda, D. Almanyalı ku yüzücü İngrid Schmidt 220 yarda sırtüstünde 236,0 la dünya rekorunu yenilemiştir. Yukarıdaki resimde Amerikalı Finneran ğörülmektedir. Tenis turnuvası notları SUTOPU MAÇI Dün Kııruçeşme adasında memleketimizin. uvvetli sutopçularından müteşekkil iki takım arasında yapılan arma sutopu maçı 99 berabere bitmiştir. Maç çok çekişmeü va üzel olmuştur. Bu karşılaşmada Adana Demirspor takımı oyuncuları d takımda da yer almışlardır. Resimde karma takımlarmdan birisi Drülmektedir. T.E.D. kulübünün 17 seneden beri büyük rizikoya girerek yapmakta olduğu tstanbul Bey nelmilel Tenis Turnuvası geçen yıllara nazaran bu sene muhakkak ki çok daha kaliteli oldu ve büyük bir alâka ile takip edildi. Hiç bir spor branşında kolay kolay dünyanın en iyi adamlannı göremezken teniste hele, bu sene, Roy Emerson ve Neal Fraser gibi iki oüyük şöhreti bir hafta boyunca görmek fırsatını bulabilmek seyircilerimiz için büyük bahtiyarlıktı. Beynelmilel turnuvayı her sene takip edenler ve bu güzel organizasyona hayran kalanlar sadece bu ünlü raketler arasma şimdiye kadar neden bir Türk teniscisinin giremediğinc hem şaşarlar, hem de üzülürler. Kısaca ifade etmek gerekirse bu. mevcut şartlar devam ettiği takdirde ki edecektir beyhude bir temennidir. Bilindiği üzere tenis, belli bir zümrenin vaptığı bir spordur. Üstelik her istiyen malî durumu müsait olmadıkça bu na muvaffak olarnaz. Sahasızlık gibi büyük derdimiz bu sporda da mevcut olduğundan tenis yapmak sadece T.E.D. ku lübünün bir kaç sortuna inhisar eder. Bu kortta oynamak için kulübe âza olmak, âza ol mak için de bir hayli para feda etmek icabeder. Bütün bun lara ilâveten «Slazenger» mar ka üç tenis topunun 24 lira olduğunu da belirtirsek teniste değil muvaffak olmanın, bu sporu yapmanın dahi ne kadar zor bir ış nüugu Volayca meydana çıkar. Yüzme ve tenis sporlannda iinder meml^lıet olduyunıi herkese kabul ettiren Avustraiyada 34 yaşlarında bir çocuk denize bırakılıp yüzme ogrenmesi temin edildiği gibi, 10 aileye hir tenis kortunun isabet bu memlekette raset her £un oyuncağıdır. Daha küçükten bu ise sarılmış, her îürlü imkâna sahip o'mui cıid: r;r çalışma pro'îramı taKip etrniş bu me.u!».ce;te çıkacak bır rekortmfne v»ya bir f>ampıyırı«ı hiç rnsnnmjk lszıml'r. Bteım gı'n mali portresi hoş olmıy.ıı nıemleketierı'? lu £i Ankara 28, (Cumhuriyet Teleks) Atletızm Federasyonu Bas kanlığına vekâlet eden Emekli General Neşet Oğuzutku bugün Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i ziyaret etmiştir. İfade edildiğine göre Oğuzutku bu ziyareti sırasında Atletizme ait Gür sel'e izahat vermiş ve Balkan Oyunlarını himayesine almasını istemiştir. Bu istek sporcuların hamisi Gursel tarafından kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı Gürsel Balkan oyunlannı himayesine aldı Yelken Federasyonu Reisi Orhan Saka îst. Yelken Kulübü Başkanına cevap verdi Saym Bay Hakkı Ayrı; 26.8.1962 tarihli Cumhuriyet gazetesinin spor sahifesindeki yazınızı okudum. Tekne ve yelkenler hakkında yanlış tefsirlerinizle, organizasyon hususundaki maksath isnatlarınıza üzüldüm. Yunanlı dostlarımızla bizim aramızda yelken ve teknelerimizde bır kalıte farkı yoktur. Ayni ölçü sistemine tâbTolan bu teknelerde Finn sınıfı teknesi, Faırey Marin firması yapısı olup, bizim tekne daha yenidir. Finn yelkenlerimizin her ikısi de Elvstrom olup, Yunanhlarınki de aynı firmanındır. Aramızdaki fark yalnız F. D. sınıfındadır. Bu sınıfta biz yalnız dış temaslarda yarıştık, Yunanlılar fazla tekne ithal etmeleri sebebiyle, iç mü sabakalarmda da F. D. yarışları yapmışlardır. Biz de bu yıl iç F. D. yarışlarına başlıyoruz. Ancak F. D. sınıfmda yarışan ekipimiz ol dukça tecrübeli olup 13 15 temmuz 1962 tarihlerinde yapılan yarışlarda iyi derece alması üzerine seçilmiştir. Nitekim Istanbul seçme müsabakalarmı da aynı ekip kazanmıştır. Binaenaleyh, Yunanlı dostlarımızla yapılan yarışlarda tekne, yelken farkı yoktur, bizim Finn'imiz daha yeni denebilir, F. D. ler de müsavat vardır. Marsland yanşlannda F. D. miıin sür'a ti Isveçlilerce de malumdur. Federasyonumuz bu mükemmel malzemeleri yarısacak favori ekiplerine ve^miş ve fakat Yunanlı yelkenciler rotaların tatbikind» ve sürücülükte daha maharetli olduklarını göstermişler ve müsabakalan kazanmışlardır. Yelken yarışlannda her şey serdümencid»dir. Yarışın mukadderatı serdümenciye bağ lıdır. Federasyonumuz mükemmel bir organizasyonla bu yarışlan idare etmis ve yarışçılarına sizin yazdığınız gibi bez yelken değil, üstün kaliteli d'acron yelkenleri vermiştir. Daha henüz bir yıl çalışma devr* sini ikmal eden Federasyonumuz, bu müddet içinde talimatnamesi olmıyan Federasyonumuza bir talimatname yapmış, Avrupadan iki Flying Dutchman, bir Snip ve bir Finn yelkenleriyle komple tekneler ithal ettirmiş, ayrıca dört F. D. teknesini ithalatcı finnalar vasıtasiyle bugünlerde memleketimize gelmelerini sağlamıj, içerde tekne ve yelkenlerin adedini çoğaltmış, yarışları bölgelere taksim etmiş, tesis işlerini tamamen müspet şekle irca etmiş, ölçü aertifika sistemini kurmuş ve sertifikaları tercüme ettirerek bastırmıstır. Bu spor subesind* »lemanlann yerismesinde yelken sporu ile ilgili kulüplerimizin ve bilhassa yelken ihtisas kulüplerinin metodik bir şeklde çalışması icabetmekte olduğu bu küçük yarışla ânlaşılmıstır. Bu sebeple bir teknik idare merkezi olan Federaeyondan her çeyi beklemek doğru değildir. Kulüplerimizin yüksek bütçelerinin büyuk bir kısmını aosyal taraftan liyade sportif kısma yatırmaları ve teknik çabsmalara önem verdikleri zaman bizde de kaliteli yelkencilerin yetişmesi hiç te güç olmıyacaktır. Maksath yolları takip etmek Türk Yelken sporuna aala fay da getirmez. Kusurlanmızın nerede olduğunu bitaraf gözle tetkik edip, elbirliği ile çalışmamız lâzımdır. ORHAN SAKA (Yelken Federasyonu Başkanı) Ankara 28, (Cumhuriyet Teleks) Mılli atlet S. S. Ankarada bir otelde hırsızhk yaparken yakalanmıştır. Ada Palas otehnde oda arkadaşı Kemal Altınerın 300. lirasını çalan atiet şikâyet üzerine yakalanmış ve çaldığı para üzerinde daha rok ;am)n i^ter. bulunmuştur. Parayı iade eden atDaha ata sporumuz olan gület mahkemede hakime bir hafta resteki mevkiimizi muhafaza edemezken sporcuya hıç bir ; sonra Türkiye Birinciligıne girecekolayhk gösteremediğimiz bu 5 ! ği için yalvarmış ve cezası tecil egibi amatör branşlardan fazla ^ j dümiştir. sızlık olur. Biz şimdilik ba gibitur'ıuv;larda başkalarını seyretnıekle yetinmeliyiz. Ekrem KARPAT Gençler ve müptedüer kurek birinciliği pazar günü saat 11.30 dan itıöaren Kartalda yapılacaktır. Şim diye kadar yapılan bu yarışlara sadece Fenerbahçe katılmış ve bütün birıncilikleri toplamıştır. Bir atlet, Ankarada hırsızhk yaparken yakalandı bir şey istememiz büyük hak » G e n ç l e r kÜrek bİrîllCİlİğİ Satranç Olimpiyadına katılacağız 15 Eylül . 1 Ekim tarihleri arasında Bulgaristanın Varna şehrınde yapılacak olan 15. Satranç Olimpiyatlarına Milli Satranç ekipimiz de iştirak edecektir. GOODinrEAR ESKİ TRAKTÖR LÂSTİKLERİNİZİ YENİLEYİNÎZ Türkiye'de GOODYEAR'e münhastr VACU • LUG usulü diş takma size binlerce lirahk ekonomi sağlar \P. yeni bir lâstık kazandınr TOPSER KİREMİT (Rekiâmcıhk: 3279 10971) ATAŞ, ANADOLU TASFİYEHANESİ A. Ş.'nin *. Türkiyenin en yeni •• en büyük Mersin Petrol Tasfiyehanesinde çalıştrrılmak üzere askerlik hizmetini ifa etmiş ve Arnerikada eğitim görmüç f f Bulunmuş Saat Bostancıda bır kadın saati bulunmuştur. Sahibinin 44 33 82 No. ya telefon etmesi. Cumhurivet 10983 istihdam edilecektir. Taliplerin P.K. 37; Mersin adresine müracaatları rica olunur. İlâncılık: 6147/10983 Son derece zarif hatlan ve tatlı mahun renkli kutusu ile evinize bir güzellık daha kstueak olan bu fevkalâde hassas ve kudretli PYE radyosu, eşsiı PYE kalıtesınin verü bır ispatıdır. En iyisı varken, başımza üzücü ve masrafb tamır dertleri açabilecek "ucuz" mala kapılıp aldanmayınız. Başlıoa radyo satıcılarından PYE radyosunu lerarla isteviniz. Görunuz... alınızl PYE markasına güvenebilirtinlz Operatör Doktor İstanbul 8. inci İcra Memurluğundan: VACULUG GARANTİLİDİR DİŞ TAKMA işçilik ve malzeme h a t a l a n n a karşı TOPSER 8 ı, BLOKTUGLA 962 4301. Bır borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen ve mahailen 3000 lira kıymet takdir edilen 22 13 08 No. lu telefonun intifa hakkı açık artırma suretiyle satdecaktır. Birinci açık arturna 6 9 962 perşembe günü saat 11.3012 arası İstanbul Adliye Sarayı 8. inci İcra Memurluğunda yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin % 75 şini loulmadığı takdirde birinci artırrnada en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak şartı ile 7/9''96Z cuma günü a>Tii mabal ve saat 1616.30 arasında ikinci satışı yapılarak en çok artrrana iliale edilecektir. Satış yalınız telefonun kuîlanma hakkına müııhasır ohm makine ve sairenin şurnülü yoktur. Alıcının iş bu telefonu isted;ği mahalle naklen tesismin mümkün olup olmadığını tahkik ederek ona göre ihaleye iştiraki, Taliplilerin satış günü 8 inci İcra Memurluğuna müracaatleri ile Ti 7,5 teminat akçesi yatırmaları luzumu ilân olunur. (Basm 1462510993) GOOD/YEAR GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. MECİDİYEKÖYİSTANBUL TPI: Fabnka:4T21 ~~> Mudürıyet: 48 53 004853 5147 145747 77 30 İlâncılık 5947/10990 r { f (Rekiâmcıhk: 3279 10972) KİRALİK DAİRE 6 oda, bütuıı knnfor. Şışli, Perihan Sok. 116/12 i Müracaat : } Kapıcıya vey» Tel: 47 74 80 \ Cumhuriyet U002 Baymd'rhk Bakanisğı Karayolları Genel 1 Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: Ankara Polatlı yolu eski Süvari kışlaları karşısı kutu mentez ışı kapalı zarf eksiltme sı suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Keşıf bedelı 259.520.70 lira o lup geçici teminatı 14.130.83 liradır. Eksiltme 13/9/962 perşembe günü saat 15.30 da bölgede yapılacaktır Kapah zarflann ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanhğına verılmesi şarttıtf. Kartname Vamm Şeflifinde görülebilir. tsteklilerin 10/9/962 akşamma kadar bölgemize verecekleri dilekçelerine aşağıdakı vesaiki ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şaırttır. C. Grupu Müte ahhitlik karnesi, mâli yeterlik belecsı, Plârı ve Teçhizat ile teahhüt beyannameleri. 1 lirahk pul, 1 fotoğraf. Postada vâkı gecikmeler ve telgrafla mütacaatlar kabul edilmez. 2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. (Basın 14332 A 9014 10986) KAYIP Trabzon Nüfuı Memurluğundan aldığım Hüvlyet Cüzdanı. nu kaybettira. Hükümsüzdür. înci Özusta Cumhurlyct 10962 lÜvÛKDERE TEL BURO. TOPSER 4IÜ BLOK YIĞMA TUĞLA Millî Saraylar Hlifdüriyğyndsn: 1 Dolmabahçe Sarayının rıhtımı üzerindeki sütunlara konulmak üzere büyük kıtada fenerler imâl ve montajı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konıılmuştur. 2 Muhamen bedel (66.750) liradır. 3 Fennî ve hususî şartname Dolmabahçe Mılli Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltme 5 Eylül 1962 çarşamba gün saat (15) de Millî Saraylar Müdürlüğünde yap:lacaktır. 5 Geçici teminat (4537) liradır. 6 Eksiltme masratlan (2430) sayılı kanunun (32) nci maddesine göre hazırlanmış olacak ve birinci zartın içine bu işin benzeri en az (50.Ö0O) liralık teknik bir işi müteahhit olarak meydana getirmiş olfh'klsrını bildiren resmî dairelerden alınmış bir belgeyi ayrıca Ticaret Odasının 962 senesine ait belgesini ve geçici teminat rr.akbuzu konulacaktır. ! 7 Teklif mektupları kapalı zarf içinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Milli Saraylar Müdürlüğünde toplanacak olan komisyona teslim edilmiş olacaktır. (Rekiâmcıhk: 3279 10973) KAYIP Çorlu Nüfu» Memurluğundan aldıtım Hüvlyetiml kaybet. tim. Hükümsüzdür. Saml özdemir Cumhurtjet 10981 KAYIP Çorlu Nüfus Memurluğundan »ldığım Hüviyet Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Çelebl Cumhuriyet 10980 DİŞ MACUNU TÜRKİYEDE... Faal TOPSER HRI« « BKH TUGU51 BURLA BtRADERLERS* (A«İLL«ucıiık: 3279 10974)1 eott/ue» (Basın 13353, 10984J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog