Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Bir garaniinin değeri..* garantiyi verenin değerine buğhdır ARÇELİK BUZDOLAPLARI İLE ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNALARI, ARÇELİK FABRİKASININ GARANTİSİ İLE SATILIR • •• : FRİTZ MÜLLER ESSL1NCEN 4 METRELIK SAÇ MAKASI Arçelik Çamaşır MakinalarıniD gövdeleri ile Arçelik Buzdolaplarının kapıları ve gövdeleri, memleketimizde yalmz Arçelik Fabrikasında bulunan, ünlü Amerikan otomatik hassas CINCINNATI makaslarında seri olarak kesilir. 630 TONLUK HIDROLIK PRES 300 TONLUK BÜKÜM PRESl Yalmz Arçelik Fabrikasında bulunan çift tesirli dev hidrohk presler sayesinde Arçelik Çamaşır Makinalarının kazanları ve Arçelik Buzdolaplanmn kapıları yüksek basınç altında yekpare olarak şekillendirılır. Arçelik Buzdolaplarının ve Çamaşır Makinalarının, yalmz üstün kaliteli ve yüksek de^erli buzdolabı ^,ovdelerınde bulunan ozel kenar bükümleri, 4 metreük bıiküm p.esinc!? hassas ımalât toleranslarına göre yapıhr. VAKUMLU PLÂSTİK PRESİ Dunyanın hernen butun tanınmış nıarkaları gıbı Arçelik Buzdolaplarının govde ve kapı ıçleri ozel plâstiktendır. Bütün plâstik kısımlar yalmz Arçelik Fabrikasında bulunan bu modern. vakumlu plâstik preslerinde şekülendırilir Butun bu imalut safhalanndan geçen çeşitli parçalar, modern teknigin gerektirdıği hareketli montaj bantlannda, uzman teknisyenler tarahndan, pnümaük aletlerle, sürekli kontrol altında seri olarak monte edilmektedır. TEST KONTROL PANOSU Ba^tan sona teknik kontrol altında imal edılen Arçelik Buzdolaplan ve Çamaşır Makınalan modern test lâboratuvarlarında ve test odalarında en ağır çalışma şartlarına gure buyük bir tıtizlikle teste tabi tutulur. ...VE BÖYLECE ARÇELİKIBUZDOLAPLARI İLE ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNALARI, ARÇELİK FABRİKASININ GARANTİSİ ALTINDA PİYASAYA ARZOLUNUR Memleket çapında komple bakınt ve servis kolaylığı Arçelik Buzdolabı, Arçelik Çamaşır Makinası, Arçelik Gaz Sobası ve Arçelik Termosifonu sahiplerine bir kola\Iık olmak üzere, Yurdumuzun çeşitli bolgelerinde hususi "ARÇELİK SERVİS İSTASYONLAR1" kurulmuştur. Bu Servis Istasjonlarında, Arçelik mamullerınin her türlü bakım \e ser\is ıhtıjaçlan, kalifıje uzmanlar tarafın. dan, Fabrikanın esaslarına gore, en çabuk j oldan j erınde karşılanmaktadır. Arçelik Çamaşır Makinası 1 YILLIK ARÇELİK GARANTİSİ He satılır. Arçelik Buzdolabı 5 YILLIK ARÇELİK GARANTİSİ ile satılır. Arçelik Fabrikası, modern bir işletmede bulunması gereken seçkin bir kadroyla, daima .en iyiyi imal etmek ve daha ucuza satabilmek gayreti ue ideali ile işletilmektedir. ARÇELİK A. Ş. Sütlüce, Karaağaç Cad., 24, Tel.: 49 44 0 0 Genel Satıcılan BEKO TİCARET A.Ş. lstıklâl CatL, 343^Beıoğlu, TeL; 49 35 00 BURLA BİRADERLER ve Şsı. Uezaren Cad., 61:63, Galata, Tel.: 44 47 20 ( FAAi, 5289 10815 )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog