Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye yüzme birinciliği 6 rekor ile sonuçlandı Adanalı yüzücüler şampiyonada üstünlüklerini gösterdiler Turkıye vuzme ve atlama şamp\onası kırılan 6 Turkıje rekoru ue sona ermıştır. Musabakalarda Adanalı yuzuculer çok çahştıkla rını, bu şampiyonada gostermışler dır. Yarışlar çok zevklı geçmıştır Musabakalar sırasında donuş ban tının su altında olması ve tahtaların da vosun bağlaması rnusabık Bugun 17. sı japılacak olan Enternasyonal tenis turnu\asının geçen sene yapılan 16. smdan bır gorunus lar, muşkul vazıjette bırakmışve >uzuculer her donuşte 1 sanı Dunkü ytizme musabakalarından bir \ar151n depan ye kaybettıklermı behrtmışlerdır Dünya tenis galerisine giren Adanadan Unsal, Mustafa Fahrı Behçet, Ayhan tstanbuldan En2 dev r a k e t i seyredeceğiz gın, Canan Uğur ve Ersın guzel musabakalar çıkarmışlar •e sevırv cıler tarafından takdır edılmışler dır. Adana takımı bugun «utopu şam pnonası ıçın Bursa\ a gıdecektır 100 M sırtustu erkek buyukler 1) Behçet Kurtıç 1.13 2) Bora özkok 1.17.3 ENGİN Ü N A L Musabakada Turkiye rekoru j J (Senelerin birincisı) 100 M. sırtustu bayan buyukler kıran ÜNSAL FİKOtCİ Eındhoven, 19 'Telefonla) Şeh1) Munevver Etıler 134 6 Bugun Tenis, Eskrım ve ıvı amator çıftını teşkıl eden 400 M karısık bavan gençler. rımız stadında Turkıve şampıvonu 2) Yeşım Ikızer 1 54 bu ıkı mukemmel tenısçı, son Dagcıl k Kulubu kortlarında Galatasarav ıle Holanda hgınden 1) Yıldız K « ı a a l p < 00 4 ) 100 M sırtustu erkek gençler: 34 jılda organıze edılen buba«lıvacak olan 17 İstanbul P S V arasında uçuncu defd o\na4x200 M b a w a k erkek b u y u k l e r 1) Hasan Kurtıç 121 vuk çaptakı bevnelmilel tuıEnternasvonal Tenis Turnuvanan musabakayı P S V 4J kazan1) ^rlana takımı 9 36 3 ( Y T R ) r 2) Tuncay Şen\uz 1 23.2 I sı nın 2 bu\uk favorısı, Av us nuvalarda parlak basarılar kamıştır Bundan oncekı ıkı maçta da (Mustafa, Erdal, Fahrı, Unsal) 100 M. Sırtustu bavan gençler tralvah Neale Fraser ıle Rov zanmıs ve vıhn nıhavetınde oberabere kalan ıkı takımaan P S V 4\2OO M b a \ r a k bayan b u j u k l e r j 1) Gunsel Koşkun 1 50 5 1) l«tanbul takımı Emer«on dur Zamanımızın en toııtelerın vaptıkları dunv a lıler ılk devreyı 21 galıp bıtırmış15 51 1 kla=manlarında daıma zırvede kadar v ukselmıştır 2) Nursen Ökmen 1 55 7 j 4x200 M. ba\ rak e r k e k gençler: lerdır Emerson ver almı«lardır Sedgman, Mc 400 M serbest erkek buyukler Ovunun gollerını 2 dakıkada Tudomıfınalde, o jıljn sampıvo1) Adana takımı 10293 ( Y T R ) Gregor, Hoad, Roie, Rosewall, 1) Unsal Fıkırcı 4.548 ( Y T R ) ran, 12 dakıkada ofsayttan P S V nu Alex Olmedc'ya yenılmesı(Tunca\ Omer îrfan Avhan) Cooper, Anderson gıbı unlu 2) Fahrı Gez 5 09 9 sagıçı, 32 dakıkada P S V sol açıne rağmen, guzel oyunıyle 25 A\rıca musabaka harıcınde reraketlerın profesyonellığe geç400 M serbest bavan buvukler kor denemeM olarak 100 M k l â ü k ğı atmışlardır. bın kışıyı hayran etmıştır. me^ıvle bıraktıkları boşluğu 1) Canan Ateş 6 30 5 kurbağalamada \ uzen Uğur ÇıhnT Ikmcı devrede 71 dakıkada raNEALE FRASER N Fra«er ve Emerson, Rodney kıp solıç gol adedını 3 e çucannca 2) Nurten Bora 7 35 3 gıroğlu 122 4 ıle gençlerde Neale Fraser, 3 ekım 1933 yı>enı Laver ie mukemmel doldura77 dakıkada A>han, penaltıdan 400 M serbest erkek gençler lında Avı^stralya'nm Melbourrak, Avustralva'nın tenıstekı Turkıve rekorunu kırmıştır ıkıncı G Saray golunu temın etmn, 1) Ayhan Karatas 5 118 ( Y T R ) ne şehnnde dunyaya gelmıstır hegemonyasını devam ettırmışfakat oyunun sonunda P S V. solıçı 2) Tuncay Şenvuz 5 37 6 Çok sevdığı tcnıs sporuna 11 lerdır. gollerı dortlemış ve G Saray sahaBeykoz, Hasköyü 32 400 M serbest bavan gençler > aşında aılesının de ısrarı ıle yı 42 mağlup terketmıştır. ROT EMERSON 1) Yıldız Kavaalp 7 25 2 başlamıstır. Ilk oncelen junıor yendi Galatasarav bu maçı su kadro ıle Halen dunv a amator teniiinın turnuvalarında ıyıce yoğrula200 M kelebek kurbağalama erovnamıştır : 2 numaralı raketı olan Rov E rak pışen Fraser, daha 15 ıne Bev koz rlun hazn.ık maçını makek buyukler: Turgay Candemır, B. Ahmet hallî takımlardan Haskov Ue vapmerson, 3 kasım 1936 da Avusbasmadan (hocalannın teşvı1) Engın Ünal 2 41 tı Netıcesı 32 SarıSıvahlıların leH u ı r h k maçlanna devam etmek tan ıstıfade eden lbrahım, gol ade (K Ahmet) • Suat, Ergun, Uğur tralvanın Kınouav şehrınde kıjle) bu>ukler turnuvala'ma 17 l«tanbul Enternasvonal Te2) Erdal Acet 2 58 8 hıne bıten bu maçın en enteresan (Kadn) Tarık, Turan (Erdoğan), t« olan Fanerbahçe Futbol Takımı dını ıkıve çıkarmıştır 20 dogmustur Daha 8 vaşında katılarak tenıstekı gorgusunu Devre bu şekılde 20 Fenerbah200 M kelebek kurbağalama ba tarafı atılan 5 golunde Bevkozlu nis Turnuvası bugun saat 13 ten Talât, Metın (Ayhan), tbrahım dun Altay ıle yenı mevsımın an Black Butt Kulubunde tenis artırmıştır. çenın lehıne kapanmıştır. eıddl karşılaşmasını yapmıstır. Kulubu (Uğur). yan buvukler ) lar tarafından \apılmasıydı Golle ıtıbaren T E Dağcılık alfabesını oğrenen Emerson, Ikıncı de\re Rakıbıne nazaran daha ıvı futbol Dunyanın en ıyi solak tenıskortlarında başlıvacaktır. Meşhur 1) Sevgı Duru 3 532] rı sıravla 8 dak Uı\azı, 1112 dakıvuksek kabılıvetı sayesınde kıoymyan Sarı Lâcıverthler zaman çılerınden bıri olan Fraser, Oyunun ıkıncı varısında her ıkı 200 M kelebek kurbağalama er kalarda Saım kendı kalesıne, 29 raketlerın ıştırakıvle japılacak mu «a zamanda sıvrılerek kendınzaman 111 hareketler vaparak al takım da muhakkak gol olabılecek 1956 da Avustralya mılli takıdakıkada t ı o ! ve devre 22 kapan saoakalar zevk, hev ecan ve oyun kek gençler. den bahsettırmıştır 12 yaşında kış toplamışlardır Buna mukabıl fırsatlardan favdalanamadılar mına gırmış, 1959, 1961 ve 1962 tenısseverlerı dıktan sonra ıkıncı devre galıbıvet baıcımından butun ıken Gunev Avustralya Junıor 1) Ergın Sarıer 314.9 (Y.T R ) golunu 78 dakıkada Nıyazı atmış memnun edecektır. Musabakalann Altay da Fenerbahçedcn gerı kalde Wımbledon t u m u r a s ı m n Maçın bu şekılde sona ereceğı turnuvasını kazanmış, ıkı j ı l mamıs ve basabaş bır oyun çıkar beklenırken 89 dakıkada Altav sol 2) Husevın Cavcı 3 16 5 tır çıftler şampıyonluğunu (Bmerprogramı şu şekıldedır sonra, 1950 de Queensland'da mıştır son la) kazanmıştır. 200 M kelebek kurbağalama baıçı sert bır şutla Altav ın şeref goBejkoz Sıtkı (Nıhat) Saım USantra kort Saat 13 de. K. Daj vapılan Avustralva Gençler \an gençler Oyuna ıvı başlıyan Fenerbahçe, lunu atmıs \ e maç da FenerbahçeN. Fraser vc R I t n e n o n , maıl • Z n a (Erhan), Yordan, Ka V. Tetıkbaş, M Gençsov . E Ber Sampıvonasında fınale kalmı«1) Yıldız Kavaalp 5 26 3 mıl Turgut (Cevdet), Nıvazı Şır kı genç yaşmda klâslannı konuşYelken Federasvonurun faahyet 13 dakıkada ılk golu kazanmıştır nın 21 galıbıv etıv le sona ermıştır tır 1954 ve 1956 Wımbledon Kule atlama turarak kortları buyulemış ve 7at Eto' Abdullah Hakem Faruk Taln. lerınden olan bevnelmilel velken Yılmazın gerı pa^ını vakalıyan SeSaat 15 30 da K Favvaz A AK turnuvasının ıkıncı ve uçuncu 69 64 1) Muammer Şolpan Gore, Renshavn, Tılden, CoFenerbahçe: Hazım Os tema«ı bugun Kalamış kovund» lım, \ a r o l u geçtıkten sonra vaptığı sel, Dr. J Fraser M Turebvan turunda elenen Emerson, meş64 94 İstanbul Üniversitesi chet, Perry, Gonzalac, Hoad, man (Atılla), özcan Huse 2) Mahır Canbakan vapılacaktır. Yelken Federasyonu ortavı îbrahım yakın mesafeden Salıa 1 Saat 14 de W Jacques hur Leuıs Hoad ı yenerek Nevv Kramer, Rosewalt, Laver'lenn \ın, Naci (Osman), Şeref • 400 M karışık erkek buyukle Basketbol takımı bu varışa 8 devlet dâvet etmış, fa kaleve sokmuştur: 10 A Fı«tıdıs H Telvan Ş Doğanel Port turnuva<ında galıp geldık bulundukları dunya tenis gale5 47 S 1) Engın Ünal 28 dakıkada bır pozısjonda N'acı Hılmı, Lefter, Ibrabim, Sekat sadece Yunanıstan gelmıştır ten «onra, on plana geçmıştır Saat lfi da S Gurel L. Langrısıne gırmeye muvaffak ol6 08 1 Ibugün Almanyaya gidiyor 2) Boa özkok lım, Abdurrahman. Holanda ıse onumuzdekı sene ge ıle Naıl çarpışmışlar ve her ıkı Kıvmetlı tenı«çı 1959 Wımblelev S Uluturk A Çıp muşlardır. 400 M karışık bavan b u v u k l e r Istanhul Unıversıte^ı kız \e erAltay: Varol Tılmaı, Nuleceğını bıldırmıştır. Bu durumı futboicu da kafaları jarıldığı ıçın domıfınale Saha 2 saat 14 te N Barı î don turnuvasmda 1) Nurten Bora 10 27 4 | kek bavketbol takımları bugun <:aSezai PAKER man Bekır, Kizıra, Ertan • gore bevnelmilel temas Yunanıs oyundan çıkmışlardır 400 M karışık erkek gençler at 11 de otobu"sle muhtelıf karşılas Dokıdı« W Bungert A Anbar Grinen, Nazmi, Naıl (AIi), ADevrenm bıtmesıne 4 dakıka ka tan ıle mılli yelkencılenmız araP Lall F. Toledo. 1) Ergın Sarıer 6 387, malar vapmak uzere Almanvaja ta, Cofknn. la Huseyının surup goturduğu topsında yapılacaktır. ıııııııııııııııııınnııımııııııınıııııııııııımıımnnn»»"»»"'" 1 1 1 1 1 """ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 ınınıın IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII Üçüncü revanşta G.Saray Holanda da P.S.V. ve 42 venildi N. Fraser ve R.Emerson F. Bahçe dün Altay'ı rahat mağlup etti:21 istanbul tenis turnuvası başlıyor Türk Yunan yelken teması bugün yapılıyor v. İSTANBULDAN Devlet Ormon İşletmesi Tosya Müdürlüğüntien SAAT ON İKİYİ BEŞ GEÇE 1 îsl«tm«oııan Avs«r deposundan 1 eı parti 61 M3. 1. S. N. B. Ç. T. M3. u 286 lıra, 2 cı partıden 22 cı partıye kadar 2031 M3 2. S. N. B. Ç. ve G. tom ruk 225 lıradan, 23 no. lu partıden 28 cı partıye kadar 586 M3. Duşuk evsaf N B. Ç. Tom M3 u 165 lıra, 29 cu partı 15 M3. 1. S. K. B Ç. T. M3. u 240 lıra, 30 no. lu partıden 34 cu partıye kadar 289 M3. 2. S. K. B. Ç T. M3. u 175 lırt, 35 cı partı 39 M3. duşuk evsaf K. B. Ç. Tom. M3 u. 140 lıradan, 36 cı partı 13 M3. 1. S. N. B. Gok. T. JM3 u. 285 lıra, 3738 eı partı 180 M3 2. S. N. B. Gok. Tom. M3 u. 225 hra. 2 P a p a z o n u d » p o s u n d a n 39 c u p a r t ı d e n 50 ei p a r t ı y e kadar 1274 M3. 2. S . N . B Ç. T M3. u 225 lıra, 51 n o . l u partı 8 M3. 2 S. K B. Ç. t . \13 u . 175 h r a 52 cı p a r t ı d e n 55 cı p a r t ı v e k a d a r 416 M3 2 S. K. B . Ç. T . M3. u 225 l ı r a d a n 56 cı p a r t ı 72 M 3 . 2. S. D u ş u k evsaf N . B Ç T. M3. u . 170 lıra, 57 cı p a r t i 64 M3. 2 S. X B Ç. T . M3 u . 225 h r a , 5859 cu p a r t ı 163 M3. 2. S. Ç a m m a d e n d ı r e k M3. u 200 l ı r a 60 61 cı p a r t ı 135 M3. 2 S. G o k m a d e n d ı r e k 180 l ı r a d a n . SALATALIK GÜZELLİK SÜTÜNÜ 3 Ortahca deposundan 62 cı partıden 72 cı partıye kadar 934 M3. dujuk ersaf Ç. T. M3. u. 150 lıradan. LONDRAYA (TEK TEVAKKUFLU) VİTA'yı çok seviyor. VtTA'nın tad» o kodar neııs klr VİTA ile pişen.bir.yemekten.dolıa lezzetli bir şey otabiTîr mîl VİTA. koiorisl bol v e kuvvei sağiıyan bir gtdodtr. VlTA hofîftir, mideyi yonrraz, çünkö fevkalâde s â f ' v » osid't«si oJon neboiî yağlorlo imâl edilir.. ITA sayesınde ^çocuklannız yemekleri kolay hazmeder | ve kendilerini kovvetli hissederier. CMdınizin tavciye ed«r< Makıyajdan yorulmuç|cıldınıze rahatlık venr Cılde teravet ve sennlıVverit, JDUdı.gençleştinr. Talıplıler şartname, evsaf ve temınat mıktarlarını muhtevı eb'at hstelerini îsletmem »zde, Çaldağ, Ahlatdağ, Dedemdağ, Kosdağ bölgelerı ıle Ka=tamonu Orman Başmudurluğu ve bağlı Işletmelenyle Ankara, î^tanbul, tzmır, Çorum, Çankın, Kargı, Tlgaz îşletmelerınde gorulebıhr Ihale 28/8/1962 Sah gunu saat 14 de toplanacatk komısyon huzurunda yapılacaktır. Talıphlerın «ı 7 5 temınatlannı satış gunu saat 12 ye kadar Işletme veznesıne vatırmaları şarttır. Tahphlenn belırli gun «aatte komıs>ona muracaatları ilân olunur. 4 K u s ç u l a r d e p o « u n d a n 73 74 n o . l u p a r t ı 158 M3 2. S. N. B Ç a m t o m r u k M3. u 225 l ı r a d a n s a t ı l a c a k t ı r (Basın 13390/10567) İzntir Levazım Âmirliği Satınalma Komisyonu Başkanlığından: DOKTOR Ajrıca H E R G Ü N (gene saat 12.05'te) ATİNA • ROMA • PARİS ZURİH •FRANKFURT Butun bu serusleı, Comet 4 B jet uçaklanyla \e Olvmpıc Aır\.a\s ıle ortakla^a vapılır. Hamza Z. Ayberk î Dtbülye MfitebsMUi V 5i?lı. Hasad tokak No 10 T e l : 4? 8S 41 ( Ctanlmrıyet 10683 ) üeyahat Acentenize veya BEA'ye muracaat ediniz SATILİK KAT 1 lzmirde polıgon tesıslerin in ve Gunev Dz. Saha K lığ Karargâh tesıslerının ınşaat ve onarımı ışlerı kapalı zarf usulu ıle yaptırılacaktır. Keşıf bedeh 260125 49 lıra olup, geçıcı temınatı 14156 liradır. 2 Eksiltme 7 eylul 1962 euma gunu saat 11.00 de îzmır Lv A hğı Satınalma Komısyonunda vapılacaktır Şartnam»ler istanbul, Ankara Lv A hklerınde ve Komısyonumuzda, Guney Dz. Saha K lığmda gorulebıhr. 3 Bu ıse gıreceklenn şartnamesınde yazılı yeterhk belgelerını en geç ıhale gununden uç gun once (tatıl gunleri hanç) Îzmır Guney Dz. Saha K lığına muracaatle almalan sarttır Teklıf mektuplarının ıhale saatmden bır saat evvele kadar Komısvonu muza verılmesı. (1265 Basın 1378310568 BEA AVRUPANIN ÖNDER HAVAYOLU Faal 5198/10554 yemeğin lezıetı midenin dostudur. YıldMdt D«nız M a n u r a i ı , kon forlu, kalonferh, 100 000 lir«ya i ' ~ ' 44 09 49. Porta Katueu â Tel ( Cumhuriy«t 10605 ) İLLER BANKASINDAN: Doktor aranıyor Etıbank Keçıborlu Kukürt İşletmesi Muessesesi içın bir dahılıye mutehassısı veya tecrubelı bır pratısven hekıme ıhtıvaç vardır ügıblere 7244 sayılı kanunun 5 mcı maddesıne ıstınaden muktesep barem aylıklarmın uç ust derecesınde ucret, barem a>lıklarının yuzde 20 sı nısbetmde zam, alacakları ucretın yuzde 10 maden yerı tazmınatı; yılda ıkı maaş tutarında ıkramıye, ıkametleri ıçın mefruş bır lojman venleccktır Tâlıplerın 30 Ağustos 962 tarıhıne kadar EUbank Keçıborlu Kukurt işletmesi Muessesesi Mudurluğu adresme, yazı ıle muracaatları ılân olunur. (Basın 13824/10572) Arpaçay Malmüdürlüğünden: Ankara Koleji Müdiirlüğünden: Test ımtıhanı ıle yeruden oğrcncı ahnacaktır İmtıhan gunu orta hazırlık sınıfları ıçın 4/9/1962, ılk bmncı sıruf ıçın 7/ 9/1962 dır. Isteklılenn şartlan oğrenmek üzere kısım mudurluklerıne muracaatları ılân olunur. (Basm 13638 A 8604/10570 Kaza hukumet konağının 35604 lıra 62 kuruş keşıf bedellı onarımı ıle elektrık tesısatı yapımı kapalı zarf usulu ıle eksıltmeve konulm,uş, olup ıhalesı 7 9 962 Cuma gunu saat 15 te Mabye daıresınde teşekkul edecek komısyonca ıhale olunacaktır Muvakkat temınatı (267035) lıradır Talıplenn mezkur gun ve saatten bır saat evvelıne kadar muvakkat temmatları ıle teklıf mektuplarını havî kapalı zarfı komısvon baskanına vermelerı ve bu gıbı ışlerı vaptıklarma daır kırk bın lıralık ıs bıtırme belgesını vukarıda >azılı belgelerle bırlıkte ıbraz etmelerı ıcab etmekte olup postada v âkı gecıkmeler kabul edılmez ( Basın 14076/10577) 11 adet arari kaptıkaçtı ve 8 adet arazı bmek arabası dahılî pıyasadan veya butun ıthâl muamelelerı Bankamızca yapılmak uzere hancî pıyasadan satın almacaktır. Bu ışe aıt şartnameler, Bankamız tıcaret servısınden ve istanbul 1. Bolge Mudurluğumuzden 1 5 TL. bedelle terrun edılebılır. Tekhfler malzeme bedebne uvgun geçıcı temmatla bırlıkte en geç 8 10 1962 gunu saat 12 00 de Banıtada bulundurulacak ve 9 10 1962 gunu saat 15 00 te Satınalma Komısyonunda açüacaktır. Postada \akı gecıkmeler kabul olunmaz. Bankamız ıhaleyı \apip yapmamakta ve ışı dıledıgıne vermekte serbesttır. (Basm 14019 A. 8820 10575)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog