Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURtYET 2 Ağustos 1962 îFenerbahçe'de b i r : t perde arkası : muhalefeti var i Fenerbahçe'de, daıma sesını duyuran muhalefet dışında, gizli bir muhalefet kıpırdama halinde... Öyle tahmin ediyoruz ki, bu gızli kıpırdama, idarecileri zaman zaman hayli uğraştıracaktır. Fenerbahçede muhalefet, aşağı yukarı bir anane halıne gelmiştir. Her idare heyetinin karşısına bir muhalefet çıkar. Yıllardanberi muhalefeti teş kıl edenler bugün iş başındaGalatasaray'ın Dinamo ile yapacağı maçlar dolayı• dırlar. Tabiidir ki, onların iş ^ başında bulunmaları ananeyı siyle son anda fikstürde hazı değişiklikler yapıldığı • aksatmıyacak ve muhalefet bildiriliyor • her zaman olduğu gibi yavaşlayarak, hızlanarak devam eFutbol Federasyonunun milli lig erecektır. Fikusturde iki devre ara : decektir. tiküstürünü yarın açıklaması bek sında on günluk bir dinlenme dev { Ancak bugünkü idare heyelenmektedir. resi vardır. 4 tinin karşısında perde arkaTertiplenen fiküstür gcreğinct îkinci devre ise 11 ocakta başlı • sında çalışan gızli bir kıpırdamaçlar, 25 ağustosta başlıyacak ve yacaktır. Yalnız fiküsturde Galata ^ ma da cephe almış bulunubirinci devre 1 ocak 1963 te sonu saray'ın 9 eylülde Bükreş'te yapa + yor. Buna bir nevı yeraltı cağı maç doiayısiyle, Sarı Kırrru • faaliyetı de diyebiliriz. İzmir maçları, G. Tepe «ıhların 8 eylülde burariaki maçı • Bu gızli kıpırdama, transnın değiştirilmesi icap etmektedır « fer ayı devamınca, zaman zastadında yapılacak Milli lig kulüpleri, bazı ufak te • man kendinı hissettirdi. MaçRevizyondan geçen Alsancak fek aksakhklara rağmen. fıküstüru J lar başladıktan sonra, zamanstadimn milli lig maçlanna yeti umumı olarak müspet karşılamış + la bu gizli kıpırdama, bir ta• kım vesilelerden de faydalanşemiyeceği tahmin edilmektedir. lardır. ~ ma yoluna giderek, hızlanaBu sebeple maçların Göztepe saJ cak ve idarecilere hayli ter hasında yapılacağı belirtilmekt»4 doktürecektir. dir. • Yukarıda işaret ettiğimiz, J daima sesini duyuran açık + muhalefeti, artık bir anane 3 Eylülde Italyanın Milano seh • olarak vasıflandırırken, ilk rinde yapılacak dünya yol muka J defa kendini hissettiren, gizli + kıpırdamayı tasvip etmiyoruz. vemet yanşına katılacak millî bi • Futbolcular ile idareciler siklet ekipimiz namzetleri yarın J arasına yerleşmiye çalışan bu V Bursada kampa girecektir. Kamps tarzdaki bir muhalefetin, ku15 bisikletçi katılmaktadır. Eskı : lüp için çok zararlı olacağına bisikletçi ve millt takıma antrenöı J peşinen işaret etmeyi lüzumlük yapan Federasyon Reisi Talât « lu ve faydalı görüyoruz... Tunçalp bu kampa istidatlı ve % Sedat TAYLAN müstait gençleri de almıştır. Tunç•••••••••• alp, bisikletçileri her gün antren » • • • • • • • • • • mana tâbi tutacaktır. Çahşmalaı 89 Ağustosta Atinada Tuna Bursa Karacabey yolunda ola Kulüplerarası puvanlı caktır. • Rillî lig fikstiiriiniin yarın açıklanması bekleniyor Penarol galibi Santoslular 3000 er lira prim aldılar törenle karşılandı Rio de Janeiro, 1 (Özel) Cumartesi gecesı Montevideoda oy nanan Güney Amerika Şampiyon Kulupler Kupası'nın ilk fınal maçında, Uruguay Şampiyo nu ve İkinci Dünya Kulupler Kupası galibi Penarol'ü sahanc bit oyundan sonra 21 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj sağlıyan Brezilya'nın Santos takımı futbolculan, Sao Paulo'da muhteşem bir mera simle karşılanmıçtır. Kulübün Başkanı Athie Cury, futbolculara 150,000'elr Cruzeiros (30O0er lira) prim verilmesini emretmiştir. Brezilya otoriteleri, San tos'un rövanş maçında kazanacağı hususunda hemfikirdürler. Kız milli takımımız son maçta Fransa karşısında Dünya Şampiyonası için Kanptaki kız Bisiklelçiler yarın kampa giriyorlar ailetter «Rekor ijyorlar ^ geliyorum demez»! nistan ile karşılaşacak kızlar pazar günü hareket ediyor Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) îlk defa büyük ve müstakil bir kafile halinde yurt dışına çıkacak olan atletizm kız milli takımı ciddi bir şekilde 89 ağustosa haztrlanıyorlar. Tesadüf. kendilerini ziyaret ettiğimiz sırada Ankarahltr izinli çıkmışlardı. İkinci kaptanları Canel'e büyük bir sevgi ile itaat eden kızlarımi7. üzerlerine al dıkları vazifenın havasına şimdiden girmişler bile. Kamp, kızlar için ilk zamanlar hayli sıkıcı imis, ama şimdi hepsi kaynaşınea günler iyi geçiyor. Bir kaçı aradan atıhyor: (Kamp çok faydalı oldu, kilo aldık ve forma gırdik) diyorlar. Kamp programı harfiyen tatbik edilıyor ve her yere toplu bir şekilde gidiliyor. gelıniyor. Geçen akşam kendi aralarında Aylin'in doğum gününü kutlamışlar. H,attâ kendi aralarında da bir orkestra kurmuşlar, tabii Canel şef ve solist, Bateri Tulay ve Marakaz Nür sel. Bir Kokini'ler var ki gözleri fıldır fıldır... Atinaya gidecek 13 kişinin ancak beş tanesi yurt dısında müsabaka yapmıs. «Hanginiz rekor kıracak?» sorumuza kaçamaklı cevaplar veriyorlar. Canel ve Ayten'e ısrar ediyoruz, «Rekor, geliyorum demez ki> cevabını alıyoruz. Kafile 4 ağustosta trenle Ankaradan İstanbula ve bir gün îstanbulda kaldıktan sonra 6 ağustos sabahı Atinaya uçakla geçecek. Ali ABALI Türkiye Atış Birinciliği Bursada yapıhyor Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Türkiye atıcıhk birinciliği 22 • 25 ağustos 1962 tarihlerinde Bursada yapılacaktır. Edirne, Istanbul. Kocaeli. Eskişehir, Bursa, Ba lıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, tç. el ve Diyarbakır Dölgelerinden 30 u geçen atıcı arasından aynı zamanda milli olacak elemanlar tes bit edilecektir. atletizm müsabakası bu hafta D. Bahçede Rasımpaşadan: Tülay, Özden. li 28 ekımde Moskova da yaprAnkara Kolejinden: Fülay, Rulacak Dünya Voleybol Şampiyonasına katılacak Kız Milli Voleyboî han. Demirspordan: Mellha, Ayfer. Takımı namzetleri de belli olmusAnkara Gazi Eğitimden: Mertur. Namzetler 6 ağustos pazartesi gunu saat 16 dan itibaren Oral Yı! yem, Emcn. maz ve Atıllâ Sesörenin nezaretinde Yesilkoy açık hava sahasıncia çalışmalara başhyacaklardır. Kadroya şu voleybolcular seçiimişlerdır : G.Saraydan: Alev, Atife, Şeniz. Gülçın, Aynur. Fenerbahçeden: Canel, Melıha, Perihan. Kız voleybol milli takınt kadrosu dün belli oldu İstanbul kürek şampiyonası bu hafta yapıhyor Real Madrid ile Arsenal 13 eylülde v karşılaşacak Londra, 1 (Özel) Dünyanın gelmiş geçmış en meşhur iki kulübü Arsenal ile Real Madrid arasında varılan anlaşmaya göre iki büyük kulübün futbol takımları 13 eylülde Londra da karşılaşacaklardır. Üstüste 5 defa Avrupa Şampiyon Kulüplcr Kupası'nı kazanan Real Madrid, bu maç için 5000 sterIın (150.000 lira) alacaktır. GÜN GEÇTİKÇE İYİLEŞİYOR İngiliz tanınroış otomobü yarıççısı gterling Moss; gün geçtikçe iyileşmektedir. Kendisiyle konuşan gazetecilere Moss; yarışı bırakmıyacağını, iyüeştilrten sonra tekrar direksiyon başına geçeceğini söylemiştir. Resimde; Moss istirahat ânında görülmektedir Âvrupa Binicilik Şampiyonasında İngiıiz Barker başta gidiyor Londra, 1 (Özel) Londra'da yapılmakta olan Avrupa Konkurhipık Şampiyonasında At.'ama müsabakasını İngiliz binicisi Davıd Barker «Mister Softe» ısimli atıyla kazanmıştır. AlLizbon 1 (Ozel) Üst üste man Winkle)r «Romanus» atıyla ikinci, Italyan P. D'inzeo «The iki defa Avrupa Kupası'nı kaRock» atıyla üçüncü, İngiliz P. zanan Pottekiz'in meşhur BenRobeson dördüncü, Italyan R. fica futbol takımı Avrupa'da bü D'inzeo beşinci, Alman Schocke yük bir turneye çıkarak 21 a gustosta Kopenhag'da şehir kar mohie altıncı olmuşlardır. ması, 23 ağustos'ta Malmö'de A. Avusturya millî takı l.K. (Isveç), 28 ağustos'ta Göte Benfica'nitt Avrupa turnesi îstanbul kulüplerarası puanlı atletizm şampiyonası cumartesi ve pazar günleri saat 16.30 dan itibaren Dolmabahçe stadında yapılacaktır. Diğer yandan Atletizm Ajanı Kâmuran Tekil bugün saat 14 te Bölge binasında bir basın toplantısı yapacak, saha, tesisler ve Türk Yunan genç milli teması içın bilgiler verecektir. F. Bahçe 19 eylülde Dinamo ile oynıyacak Fenerbahçe, Balkan îkincileri Turnuvası için Arnavutluğa bir tclgraf çekerek, 515 ekim arasında gelmek istediğini bildirmiştir. Diâer taraftan Fenerbahçe 19 eylülde Bükreş Dinamosu ile Dolmabahçe Stadında Balkan Îkincileri için karşılaşacaktır. II İstanbul kürek birinciUği bu haf ta pazar jünü saat 11.30 dan itibaren Kartalda 8 sınıfta Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadoluhisarı kürek ekiplerınin iştirakiyle yapılacaktır. Şimdiye kadar yapılan yanşlarda kürekçiler bekleneni verememişlerdir. Kulupler tekne?izlik ve elemansızhk sebebiyle yarı?lara pek ender katılmışlardır. Bu çampiyonaya iiç kulüp stkı bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Yarıslarda Galatasaray ile Fenerbah çenin çok çekişeceği. Anadoluhisarın da bir veya iki birincilik alâı cağı tahmin edilmektedir. Ankarada kampta bulunan kız atletler, arkadaşımızla görüşürlerkeıı (Mustafa İstemi) rtuşma ile açmışlardır. Kulüp lokalinde yapılan toplantıda idarecıler ile sporcular tanıştırılmış ve yeni mevsim içinde muvaffakiyetler temenni edilmiştır. Bu toplantıdan sonra dağılan futbolcular. yarın saat 15 te Alibeyköy sahasında ilk antrenmanlarını yapacaklardır. Diğer yandan Beykoz da futbol sezonunu bugün Beykoz çayırındfe açacaktır. A.Gücü ve P.T.T. sezonu açtılar Ankaıagücü ve P.T.T. dün fııtbol sezonunu açmışlardır. İki takım da yeni sezona çok iyi girdiklerini belirtmektedırler. K. Paşa, A. Gücü ve PTT sezonu açtılar Sanyer lige büyük hamle Kasımpaşalılar, futbol sezonunu ile giriyor dün lokallerinde toplanarak bir ko Palermo dan transfer edilen Galatasarayh Metin'in transferi icın taraftarlardan toplanan para 50 bin lirayı bulmuştur. Bu paranın 3 ay içinde 160 bin liraya yükselmesi lâzımdır. Bilet fiy»H»n Galatasaray aralık ayında Holsndaya gitmek istemektedir. Diğer taraftan San Kırmızılılann 8 ağustosta Holânda'nın PSV takımı i!e yapacağı karşılaşmanın bilet fıyatları belli olmuştur. Bu maçın bilet fiyatları şöyledir: Numaraîı 15, kapah 7,5, açık 4, duhuliye 1.25 liradır. ^^^^^^^^ Metin için toplanan para, 50 bini buldu mının yapacağı maçlar Viyana, 1 (Özel) 1960 ve 1961 yıllarında otoriteler tarafından Avrupa'nın en iyi takımı seçilen Avusturya milli futbol ekipi bu yılın sonuna kadar 4 çetin maç oynıyacaktır. Karl Decker'in takımı Avusturya, 16 eylülde Viyana'da Dünya Kupası ikincisi Çekoslovakya, 28 ekimde Budapeşte'de Macaristan, 11 kasımda Viyana'da, Türkiye'nin Avrupa Milletler Kupası'ndaki rakibi Italya ve 25 kasımda Sofya'da Bulgaristan ile karşılaşacaktır. karması, 6 eylül'de Milâno'da Inte* ve 9 eylül'de Köln'de Almanya şampiyonu Köln'le karşılacaktır. Macar Tatabanya Helsinki'de 32 mağlup Helsinki, 1 (Özel) Finlândiya'da bir tumeye çıkan Macarıstan'ın muvaffak takımlarmdan Tatabanya, Helsinki Olimpiyat Stadında şehir karması ile yaptığı ilk maçını 32 kaybetmiştir. Tatabanya, geçenlerde futbolü bırakan meşhur kaleci Gyula Grosics'in eski takımı olup liglerde dördüneülüğü almıştır. Şili'nin sağaçığı Ramirez, Racing e geçti Santiago. 1 (Özel) VII. Dünya Kupası'nda Rusya'yı elemekle büyük bir başarı kaydeden (turnuvanın üçüncüsü) Şili takımının acar sağ açığı Ramirez. 90 bin dolâr (900 bin lira/ karşılığında Arjantm'in Racing Kulübüne transfer olmuştur. Bu meblâğın 320 bin iirasını Ramırez alacak, 580 bin lira ise eski kulübü L'niversidad'ın kasasına girecektir. Ramirez'in babası. Şili Rusya (21) maçını takip ederken kalb ^ektesinden ölmüstü. Mahalli lig takımlarından Sanyer, büyük bir hamle yaparak bu sene bir çok iyi elernan transfer yapmıştır. Ciddi bir şekilde çahv malara başlıyan Boğazın sempatik Lâcivertbeyazlıları, lig maçlarına 15 gün kala 25 kişilik bir kadro ile Pav'.ide sezonu açacaklard\r. Zarağozza Santamaria'yı transfer etti Madrid, 1 (Özel) Ispanya' nın Zarağozza Kulübü, Ispanyol futbolunun yıldızlarından Santamaria'yı transfer etmi?tir. Fakat bu, Real Madrid'de oynamakta olan meşhur Uruguayh Jose Santamaria değil, Santander'in 21 yaşındaki sağlam yapılı orta hafı Carlos Santamaria'dır. Zaragozza, 1961 62 liglerinde başarıh oyunlar çıkararak üçüncü olmuştur. Elmah. 1 (Özel) 650 seneden beri yapılmakta ve Kırkpınar kadar eski olan Elmah Yeşilkaya guresleri bu yıl da 7 9 eylül tarihleri arasında tertiplenecektir. Elmah Yeşilkaya güreşleri 79 eylülde Sıra Tesisin No. adı 1 Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır Işin mahİTeti Keşif bedeli TL. Geçici Malî Demir Beton teminat yeterlik direkli direkli TL. TL. Eafrs (Samsun) 347.285, 17.641, 35.000, ILLER BANKASI İstanbul, 10 uncu Asliye Hukuk Hâkimliğinden: İL ÂN ' Y.G. ve A.G. jebekesi tevsi ve ıslahı 2 Çerkesköy Dizel santralı (Tekirdağ) Y.G. ve A.G. ?ebekesi tevsi ve ıslahı 3 Hekimhan A.G. sebekesi (Malatya) tesisi 4 Kelkit Dizel santralı (Gümüşane) A.G. şebekesi 827.413, 162.225, 36072, 82.000, 8.860, 16.000, 5 Kurtalan (Siirt) 6 Muş (Merkez) Nusaybm (Mardin) S Oltu (Erzurum) (Ağaç direkli) tesisi Y.G. ve A.G. ?ebekesi tevsi ve ısfahı 317.361, 16.744, 31.000,Dizel santrahna Dizel grupu ilâve sı, Y.G. ve A.G. 1.371.020, 52.380, 137.000,?ebekesi Dizel santrah, Y.G. ve A.G. şebekesi tevsi ve ıslahı 653.363, 23.884, 65.000,Dizel grupu tesiii, santral A. G. irtibatlarının yapılması 246.734, (Şebe Y.G. ve A.G sebekesi tesisi 234.947, 327.823, 17.547, 29.000, kesiz) 15.619, 24.000, 419.531, (Agaç direkli) 20.530, 41.000, 9«2 337 , Dâvacı, Ertuğrul Öztunç vekili | ^rafından dâvalı, Kayseri Sümer | Yeni mahallesi 2 ci sokak Kahveci j Alınin evinde mukim iken hâlen j atiresi meçhul Remziye Öztunç a( çvhine açılan terk sebebiyle Boşanma dâvasının yapılan duruşma sı sırasında: Dâvalı. gösterilen adreste bulunmamış v e yapılan zabıta tahkikaında da nerede olduğu bilinemeı miş bulunduğundan, Tebligat ka > nununun 48 ci maddeşine tevfikan I hakkındaki dâva dilekçesi il» teb! iffatın ilânen tebliğin? karar verilmi? olduğundan, Duruşma çünü olan 12'10'962 günü saat 14.30 da j duru;maya selmediğin veya bir | ve'5'1 de göndermediğin takdirde usul hükümleTİnin «atbik olunacağı husus ilsııen ve dâva dilekçesi le teblicat rnnkarrına kaim olmak üzere teblii* olunur. Basın 12844 9750 T. C. Bayındırlık Bakanlıgı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 5, Bölge Müdürlüğünden: 1 (376) adet hurda dış, (1000) adet hurda iç lâstik r e (500) adet hurda lâstik kolonu 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ve kapah zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli '(10.631,) olup teminatı (1.594,94) liradır. 3 Artırması, Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Mevzuubahis lâstiklerin satışı 24/8/1962 Cuma günü saat 11.00 de yapılacağından tâliplerin yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar Kanunun 32. maddesi gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları. 5 Mevzuubahis lâstikler her gün mesai saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğünde görülebileceği gibi şartnamesi bedelsiz olarak temin edilebilir. 6 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 12697/9747; Faal 4S7397S2 Btırsa Ticaret ve Sanayi Odasından: Bursada tesis edeeeğimiz 2000 dönümlük Sanayi Bölgesinin plân kote ve haritası (Şehir ve kasaba haritalarının yaphrılmasına ait teknik şartname) hükümleri dahilinde yaptırılaeaktır. Bu haritalar Imar ve Iskân Bakanlığına tasdik ettirilecektir. Arazi az meyilli ve ağaçsızdır. Bu şartlar dahilinde hektar birim fiyatı ile teslim tarihine ait tekliflerin 15/8/1962 çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Odamızda bulundurulacak sekilde gönderilmesi ilân olunur. (Basm: 12648/974n INŞAAT YAPTIRILACAKTIR İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Muduriugünden: Bakırköy Şube ve lojman binasının inşaası işi kapalı teklif mektubu almak suretiyle ihaleye çıkardmıştır. İşin muhammen bedeli 516.616.05 ve muvakkat teminatı 30.000, liradır. Şartnamesi 200. lira bedelle idare veznesinden temin edılebilir. Tâliplerin ihale tarihinden en geç üç gün evvel müracaatla bu e^safta bir inşaatı müteahhit olarak yaptığını veya mühendis olarak denetlediğini gösterir veterlik vesikası vererek İdareden ehliyet vesikası alması şarttır. İsteklilerin şartnamesi dairesinde hazırlıyacakları kapalı tpklif mektuplarını 17 Ağustos 1962 Cuma eiinü saat 14 e kadar Müdürler Kurulu Sekreterliğine vermeleri. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ . . ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ . ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • ' ^ • ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ~^ Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 1) 2) 2000 adet reklâm direği imâl ettirilecektir. Buna ait şartname ve resimler, Ankarada Petrol Ofisi G e nel Müdürlüğü Malzeme Şubesinden, İstanbulda Bölge Müdürlüğünden, 10 (on) lira mukabilinde temin edilebilir. Tekliflerin en geç 20.81962 günü saat 17 ye kadar kapalı zarf içinde Genel Müdürlüğe verilmis olması lâzundu. Ofis. ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telefon: 175240 307 ANKARA (Basm 12S66A8079/9751) 3) 4) 9 Venıce (Içel) İ L Â N İstanbul Birinci İcra Memurluğundan: 962/2891 İskenderun'da Edip Kılıçaslan'ın İskenderun Erzin Pasajm da açmış olduğu YENİ SİMGER mağazası; unvan ses ve görünüş bakımından daha evvel müseccel olan ve aynı mevzuda dikiş makineleri tamir ve satışı ile meşgul olan The Singer Manufacturing Company markası ile tamamen iltibasa meydan verecek sekilde haksız bir rekabet teşkil ettiğinden, Türk Ticaret Kanununun 58. inci maddesi hükmü muvacehesinde Edip Kılıçaslan'ın YENİ StMGER firması ismini kullanmak suretiyle dâvacıya karşı yapmakta bulunduğu sabit bulunan haksız rekabetin men'ine ve hüküm fıkrasının İstanbul ve İskenderunda münteşir günlük birer gazete ile birer defa ilânına; İskenderun Asliye Hukuk Hâkimliğinin 17/6/961 tarih ve Esas 1957/863 ve karar 1961/562 sayı ile karar verildiği ve bu kararın Yargıtay Ticaret Dairesinın 11/1/1962 tarih ve Esas 1961/3234 ve karar 138 sayılı kararı ile tasdik edildiği ilân olunur. (Basın: 12843/9749) i 1 Yukarda işin mahiyeti, keşif bedeü ve teminatları yazılı elektrik tesisleri birim {iatı esası ve kapab zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Tekliflerde gün başına Muş için 175. T.L. Çerkesköy. Nusaybin için 150. T.L. Kelkit, Kurtalan, Yenice, Bafra için 125, T.L. Hekimhan ve Oltu için 100. T.L. avantaj kabu] edilecektir. < Teklif mektupları, ihale evrakı içindeki örneğe göre ha5 zırlanacaktır. Kapalı teklif zarfları en geç 15, 8 962 çarşamba günü saat 17 ye kadar makbuz mukabilinde Bankaya teslim edilecektir4 Teklifte dizel gruplarının markası ve teknik evsafı belirtilecektir. 5 Zarflar. 16 8/1962 perşembe günü saat 15 de Banka Satın Alma Komisyonu tarafından açılacaktır 6 Postada vâki gecikmeler nazarı itibara ahnmaz. 7 İhale evrakları 35, şer T.L. mukabilinde Banka Muhasebe Müdürlüğünden temin edilecektir. 8 Bu ihaleye ait her türlü vergi ve resimler müteaahhide aittir. 9 Eksiltmeye iştirak edebilmek için : a) Genel Müdürlükten müteahhitlik karnesi alanlar kamelerini, almıyanlar yaptıkları işlere ait vesikaları, b) Mab" yeterliklerini tevsik etmek üzere. yukarda yazılı miktarda varlık veya krediye sahip olduklanna dair teminat mektubu vermeye salâhiyetli bankalardan biri tarafından ve ilk eksiltme ilân tarihinden sonra verilmis bir referans mektuVju, c) O tarihte taahhüdü altrnda bulunan bilumum işlere ait ihale evrakı içindeki örneğe uyfcun taahhüt beyannamesi Ue birlikte 10/8/1962 cuma günü saat 17 ye kadar Bankaya mürMaat edilip (Yeteriik Belgesi) aimması şarttır. Gömme kilit satın a*macaktır Tahminen 7000 adet gömme kapı kibdi satın alınaeaktır. Tekliflerin kapalı ve mühürlü zarfla ve nümunelerle birlikte 3 Ağustos 1962 Cuma günü saat 16 ya kadar Müdürlüğümüze verilmesi rica olunur. T İM L O Türkiye İnşaat ve Malzeme IAA. Şti. (Basın 12759/9746) (Basın 12715/9748) M A K I N A M U H E N D I S I 2535 yaşlannda, askerliğini yapmış, makine mühendisleri aranmaktadu. İsteklilerin kısa hal tercümeleriyle P.K. 235 Şişliye müracaatları. Reklâmcılık 3315/9760 Bu tarihten sonra yapılacak belge talepleri nazarı itibara alınmaz. 10 Talep vukuunda her iş için işin ihale bedelinin % 20 si nispetinde, banka teminat mektubu karşılığında ve bu hususta ayrıca tanzim edilecek örneği ihale evrakı meyanında bulunan mukavele hükümleri dairosinde ve kanunî nispet dahilinde ticari faize tâbi olmak üzere avans verilir. 11 Banka. ihaleyi yapıp yapmamakta ve içi diledığıne vermekte serbesttir. ~• (Basın 12129 A. 75179739) SATILİK âletleri, Simens protez âletleri Fotöy, Ünit muayenehane, Valikonağı caddesi komple No. 147 dahil. Nisantaşı, Kapıcıya müracaat. Cumhuriyet 9758 .«*. YAZI HESAP MAKİNESİ İthalâtçılarına PELESENK A G A CI M GESAB. Tunel Cad. 48 Gaiata Tel: 44 32 M l Satıhk Arsa |> <SaUa Lımam. Emirgân arası i i 604 metre murabbaı f (t Telj^ 48 10 35 ( 9 uncu Kotadan Amerika üzerüıden Remington yazı ve hesap makineleri için proforma fatura verılir. İthal ve satış kolaylık ve garantisi verilir. REMİNGTON Türkiye Mumessil liği Bankalar Hezeran Han 44 96 25 Gaiata İstanbul llâncıhk 56619767 tlâncıhk: 5590/9737 llâncıhk: 5567/9734
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog