Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURÎYET 13 Ağustos 1962 l Fenerbahçe \ K. Gümrük'ü 141 yendi • • • • • • • • • « < • • • • • • • • •• 13 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik 7 mağlubiyet Fenerbahçe dun Karagümrük'u 41 yendi. S a n Lâcivertiiler bu gollü galibiyetlerine rağmen, vasat bir oyundan yukarı çıkamadılar. K.Gümrük de göz doldurucı. değıldi. Daha fazla karşıiıkh hücumlar:, Bayanlarda ise Anadoluhisar takım halinde birinci geçen devrenin 34. dakikasında, Fenerbahce'nin dünkü antrenman maçından bir engtantane Şeref Selim paslaşması neticesi Kurek sporunda daıma ferdi; i (Ertufrul Semih) 8.37 (Tulay DÎVtTÇtOĞLU) Şerefin dalışı ile bir gol kazanan yani tekne bmncılıkieri gozonun, Tek çifte: 1 F.Bahçe (Kemal Fener devreyı 1 0 bitirdı. de bulundurulur ve şampıyonluk Yüce) 7.51; 2 G.Saray (Hikmet İkinci devre başlar başlamaz 47 lar teknelere verılır ama bız sene Yüksel) 8.11; 3 Kocaeli. dakikada K. Alınin pasını guzel lerce takımlara şampıyonluk tam2 tek dümencili: 1 A.Hisar bir vuruşla tamamhyan Cengiz bedığırmz için dun Kartalda yapılan (Erdai. Sevındik, Erdınç) rakipsiz; raberlik golunü yaptı. Türkiye Kürek Şampiyonasında 3 4 tek dümencili: 1 A.Hisar Fakat 11 lik durum fazla sürmebirincilık ve 1 ikincilik alan Fe (Erdal. Tarık, Hüseyin, Hasan, Adı. 51. dakikada Defanstan dönen nerbahçeye ^ampıyon oldu dıyece tilâ) 8.10; 2 Kocaeli (Behzat, GuSelimin şütünü kaptan 'K. Ibrahim, £riz, tyi yarışlar çıkaran Anadolu nay, Ferruh, Hikmet, Naci) 8.32 ikinci Fener golünü çıkardı. hisar ise Fenerbahçe ile eşit neiı2 çifte: 1 G.Saray (Hikmet, 7 dakika sonra da Selim'm ortaRio d» Janeiro ( ö r e l ) $ilıcelere sahip olmasına rağmen 8 tek Dinçer) 7.56; 2 F.Bahçe (Kemal. 5inı kapan K. fbrahim tamamladı. Turk Yunan genç atletizm karSırık: 1 Nikolaıdis (Y) 4.35 yarışım kaybettiğı için ıkmci sa Nimet) 8.04; 3 Kocaeli. deki Brezılya . Çekoılovakya fakat top dıreğp çarparak dondu. şılasması dun Dolmabahçede yapı (Y.Y.R.); 2 Balassis (Y) 3.80; yılmaktadır bizce. Zıra 8 tek takım 4 tek dumencisız: 1 F.Bahçe tbrahim bir daha topu aldı ve 3 lan müsabakalarla Yunanistan le(00) grup maçında eiddl bir Di Ste/ano'nun değil; futbolun bırakttğı Di Stefano, takım 3 Tamer Aydemir (T) 3.60 yanşıdır. (Şamil, Gurol, Kejat, Taylan) 7.34; golü yaptı. hine son bulmuştur. şekilde sakatlanan mejhur arkadajı Gento ile bir hasbihal sırasında 3 Adım: 1 Sallabasis (Y) 14.13; Galatasaray'm dururnu 2 Kocaeli (Saim. Öcal. Faik. AbGünün en guzel yarışması 4x400 2 Vasilyadıs (Y) 13.77; 3 Ok82. dakikada da solaçık AbdurPele nin «akathğı nükı«tmi?tır. Senelerce devam eden birçok hâ durrahman) 9.12. rahman. 25 metreden âni bir şütle bayrakta son adam kosan Gürkan tay Erman (T) 13.45 diselerden sonra bu sene de idare8 tek: 1 F.Bahçe (Kâzım, Nı kaleci Selâhattini gafıl avlıyarak Çevik'in 30 metre geriden Bu yüzden Santo* • Penarol aldığı Diks: 1 Babanios (Y) 44.33; cüerin iki kürekçiyi sahte lisansla met, Gürol, Şamil, Taylan, Nejat, (33) rö\«nş maçında yer alamıFenerbahçe'ye 4. golü kazandırdı. bayrakla Yunan şampiyonunu ge2 Kubis (T) 41.58; 3 Nurhan yarışlara sokmaları bu iki kürek Cemil, Mehmet, Mehraet) 6.37; Fenerbahçe: Hazım Osman, çerek birinci gelmesi olmuştur. yan meşhur yıldız Santo«'taki çinin cezalandırılmasına ve kulü 2 A.Hisar (Muzaffer, Kanat, KoKaradağ (T) 36.39 Teknik netieeler Özcan • Tuncay (Yüksel), Naci, Şeevinde yatmaktadır. Devrimizin bün de bir şampiyonluktan olma rel, özgen, Güngör, Hasan, Recep, Cirit: 1 Modohis (Y) 83.22; 200 Metre: 1 Voyatzıs (Y) 22; ref (Avni) Hilmi (Mikro). Lefter. sına sebebıyet verdi. Atila, Hüseyin) 6.54; 3 Kocaeli. 1 numarah futbolcuıunu muaYüksel (K. Ibrahim), Şelim, Ab 2 Gurkan Çevık (T) 22.3; 3 2 Izzet Edabali (T) 53.98; 3 Müsabakalar Bayanlarda Hasan Çora (T) 53.54 Tsıgounıs (Y) 22.8 yene eden Arjantinli bir mütedürrahman. Müsabakalar pek çekişmeli geç2 çifte: 1 A.Hisan (İnci, SerPuvan durumu : 800 Metre: 1 Esat Tarım (T) Karagümrük: Sümer (Selâhathassıs «menisküs» teşhisini koy medi. Yalmz 2 çifte yarışı çekişme pil) 5.52; 2 G.Saray (Imre, Tü1 Yunanistan 113 puvan 2 Ö. Lütfi Gültekin (T) tin) Gökçen, Nihat Tuncay, Kad 1.57; muştur. Asıl ismi Edson Aranli oldu. F.Bahçeden Nimet yarısa lin). Lizbon Benfica takımmın değildir. Geçenierde 38 yaşına 2 Türkiye 88 puvan ri, Doğan (Orhan) Kemal, Ali, 1.57.3; 3 Yfandis (Y) 2.02.0 hasta hasta girmesine rağmen finigöz bebeği Eusebio, «Abola» Tek çifte: 1 A.Hisan (İnci) Özkan, Cengiz, Muharrem (Nurbasan bu futbol ustasınm hâlâ ünal l'YGUÇ tos do Noscimento olan fakat 3000 Metre: 1 Mehmet Ay (T) şt kadar dayandı. Fakat yarışı ala 5.06; 2 G.Saray (îmre) 5.37. gazetesine verdiâi bir beyadirenmeşine bir mâna veremi8.54; 2 Roussis (Y) 9.04.0; 3 Pele adıyla tanınan jöhretli can). madılar. 8 tek yarışı en güzel yanatta şöy!» demiştir: yorum. Zira futbol, Di Slsfann' 4 tek: 1 G.Saray (rakipsiz) Bundan önce yapılan maçta Fe Cavıt Dinçer (T) 9.05.6 yıldızın ameliyat olup olmıyarıştı. Anadoluhisar baştan sona ka (Tülin, Ayse, Seyyide, Ülgen, Gülnun şöhret ve servetini horçlu «Alfredo Di Stefano bugün 4x400 Bayrak: 1 Türk takımı nerbahçe «B», Adalete 10 mağlup dar yarışı önde götürdü. Ve sonter). fA£I henüz bilinmemektedir. olduâu futbol ıv!u b'rakmı.ştır.» için artık büyük bir futbolcu 3.23.6; 2 Yunan takımı 3.23.8 oldu. Ekrem KARPAT 50 metrede antrenmansızhk ve neTtınrer BENOKAN 400 Engelli: 1 Kalafadis (Y) fessizlik kendini gösterdi ve A. 57.1; 2 Vasilakis (Y) 58.5; 3 Millî ligin son durumu dolayıHisar finİBte yansı F.Bahçeye vesiyle Beyoğluspor kulübu ıdare Enis Harma (T) 58.6 rerek ikinci oldu. Doğrusu A.Hısaheyeti de, yayınladığı bir deklâras n n bu yanşı vereceği tahmin edilyonda. ezcümle söyle demektedir. miyordu. «9 Ağustos 1962 tarihli gazeteF.Bahçe dümencisi Kâzım yarı.ş lerde münteşir Başbakanhk karar »onunda bayıldı. Kızlarda A.Hisar namesi muvacehesinde, evvelce yarışlan alarak şampiyon oldu. Bursada oynanmış bulunan bara? Teknik netieeler maçlarının, bütün neticeleriyle bir 2 tek dumencisız: 1 A.Hisar likte keenlemyekün addedilmekte ! Dün Şeref stadında devam edi han), Reşat (Ceyhun). (F«ruk Attılâ) 7.13.1; 2 G.Saray [ pu kendi kalesine gönderince Bedir. | len dörtlü turnuvanın ilk maçında Beşiktaş • Beyo^lnspor | şiktaş galibiyet için hızlandı. 74. ' Istanbul Yüzme İhtisas KulübüBu durum muvacehesinde Istan ; Tak?im . Yeşildirek'i 30 yendi. Günün ikinci maçını B.Spor'a ! dakikada Rahmi galibiyeti ve 89. 1 nün tertiplediği Boğazı geçme mü bul mahallî lig şampiyonu olarak Rakibinden daha canh ve derli karsı 42 kazanan Beşiktaş dörtlü i dakikada da Süreyya dördüncü gosabakası dün Kandilli • t. Y. Ihti milli lige terfie hak kazandığımız : tı.plu oynıyan Taksim üç golünü turnuva şampiyonu oldu. lü atınca Siyah Beyazlılar sahasas kulübü arasında yapılmıştır. halde. bazı lakımlar lehine. kulü de biri penaltıdan olmak üzıre Oyunun ilk golünü 21. dakikada dan 42 galip ayrıldılar. Büyükler. Kücüklcr vo kızlar ara bümüzden farklı olarak ıstısnai Vahe'nin ayağından kazandı. Maruli attıktan sonra 41. dakikaBeşiktaş: Özcan Erkan, Sabaında olmak iızore üç branşta ya bir durumun yaratılmak ıstenmesi \ Taksim: Mıhran Garbıs Vada Gün'ör 18 üzerinden savurduğu hattin Mustafa (Yüksel), SüreyDragon üzerinden yapılan Piri ı'.lan müsHbaka oldııkca zevkli ve ni hakh bir endışe ve üzüntü ile he Cpnt. Artin, Leter (Yafa) şutla Özcan'ı ikinci defa mağlup ya, Kaya Coşkun (Nedim), Ah» Reis yarışlan neticelenmif ve şu fkişmeli cereyan etmiştir. Sırf bu şeneye mahsus ol Kevork, Karavan. Vahe, Varujan etti. Devrenin bitmesine 15 saniye mct, Güven (Şenol). Birol, Rahmi. sonuçlar alınmıştır : Büyükler yarışında Ergin Sander ması gaydiyle Milli ligin 22 ta(Corı,). Minas (Hayık). \ kala Şenolun şutu Beşiktasa ilk Beyoğluspor: Markuço Deveci, 1 Taci Zekâi Taylan (l.Y.K.) i' dakika 12 saniy» ile birinci gel kıma çıkarılmasını veya takımımıYeşildırek: T«lat (Ersoy) Ergin. golü kazandırınca devre 21 Be Panayot Günay, Jorj, Alpay Ma2 Ibrahim Erkan Aydın (K. miş. küçüklerde Metin Mumcular, zın da iştirakiyle mahalli lige dö Orhan (Metin' Yılmaz, Yalçın, yoğluspor lehine kapandı. tkincı ruli (Teoman). Nusret (Beyhan), Y.K.) kızlarda is<? Suna Ariın birinci nülmesı busünkü durum karfism j Tursay Ertan (Refat), Te^er (Er devrenin 60. dakikasında bir kaKazancıoğlu, Güngör, Kemal. 3 Münir Kâmuran Ali (G.S.) | Tek dümencili varısında 1. olan A.Hisar ekipi miisabakadan sonra I '"lmuş!ardır. da en iyı h a i çarcsiriır. I tani, Yılmaz (Bulentj. Doğan (Or rambolda Jorj ters bir vuruşla toAsaf ATÇIL Fenerbahçe Türkiye kürek şampiyonu Sarı Lâcivertlilerin <B» kadrosu ise Adalet'e 1 0 mağlup oldu Avrupa Kupasında Türkiye 29 millet arasında 20 nci durumda PARİS Bnfânc ksdar y»pılan 7 Avrupa Şampiron Knliipler Knpaıı'nda Türkiye, 99 mil let arasında 20. dnrumdadır. Tnrkiye'yi temail eden Galatasarav, Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadıkları 13 maçtan 4 ttnü kazanmıs, 2 «inde berabere kalmıs ve 7 sinde maglâp olmnşlardır. Attıklan 14 gole karşı Iık 25 gol yemislerdir. Klâsman da ilk 5 sırayı tspaaya (1Î8 pu van), Fransa, ttalya, Batı Almanva (46) v e tnjiltere (40) iş gal etmektedir. Atletizm yarışlarını Yunan takımı kazandı Pele'nin sakaHığı nüksetti Benfica'nın siyah incisi Eusebio diyor ld ((Futbol, Di Stefano'yu artık bırakmıştır) B.Spor, Millî Ligin 22 ye yükselmesini istiyor Bogazı geçme müsabakasını Ergin Sander kazandı Beşiktaş Beyoğluspor'u 4 • 2 Taksim Yeşildirek'i 30 yendi Pirî Reis» yelken yarışlan IIIIMIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIirillllllllllllllllllllllllllllllllllMII III llllllllllllimillllHlllllllltllllMIIIII Yoı^tnı|oktan|[rnOtevellit BAŞVE VÜCUT AĞRILARINA KARŞI 3 Bütün dünyada petrol şirketlerinincnçok AKARYAKIT.TULUMBALARI > AMERIKA'dan İTHAL EDİLEREK SATIŞA ARZEDİLMİŞTİB Wayne ^ Hakıki Vita' + Temız v« SıtıhidiM 4 Gaysi n r a t i k t i r ! I Şimdi İstanbulda satılmaktadır. vı29 Ilâncılık 5674/10220 İmar v e îskân Bakanlığı Mesken Gene! Müdiiriüğiinden: YevTniyeli Personel Yönetmelıgi hükümlerine gore; Merkezde ve İnşaat Kontrol âmirliklerinde çalışmak üzere: Yüksek Mimar Mimar Yüksek İnşaat Mühendısi inşaat Mühendisi alınacaktır. inşaat âmirliklerinde çalısacak olanlara; aynca; şantiye ve mahrumiyet zamları verilecektir. İsteklilerin Mesken Gene! Müdürlüğii Personel Şefliğıne müracaatları rica olunur. (Basın 13378/10247) 'OHCC Bur dolabı, Havuz. dondarma, Dıpfriz, oda Termostatlan FUEL OİL POMPALARI CO2 Fyrite Analizfirları. Gaı. ve Mazot sobalan içİD togiliz malı Çift emniyetli lcarbfintörier derhal teslim edilir. Taksim Şehit Muhlar Caddesi No. 3/B tatanbal Tel: 48 26 08 TICARET ANONİM ŞTI. OTOKAR Hepimiz güzel olamayız fakdt Üancıhk 575210223 FAYDALIDIR! • OPON, baş. diş. adale, sinir, lumbago, romatizma a^nlannı Horha) teskin eder. • OPON, bayanlann muayypn zamanlardaki sancılarında başarı ile kullanıhr. • OPON, günde 6 tablete kadar ahnabilir. diş mâcunu alırken ahdlı olmak elimizde KLİMA TESİSATV.TİCARET Teni Tarlaba«ı Cad. (Air Fnnee) yamnda Takîim Tel: 48 66 17 Dincılık 5855/10229 Urin D>5 MACUNU fşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Salınalma Müdürlüğünden: 1 Sigortalanınızın üıtiyacı bulunan gözlükler senelik mukaveleye bağlanmak ttaeıe kapalı zarf usulü ile satın ahnacaktn*. 2 Alım, 2281962 Çarşamba günü saat 15,00 te Müdürlüğürnüiün bulunduğu Beyoğlu Balıkpazarı Mallı han kat 4 teki 1 No.lı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Mübayaaya iştirâk etmek istiyen firmalar şartnamesi esaslanna göre, hazırlıyacakları kapalı zarfları 2281962 Çarşamba günü saat 14,00 e kadar makbuz mukabilinde k o misyona vermiş olacaklar veya aynı eün ve saatte komisyonda bulunmak üzere postâ ile göndereceklerdir. 4 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu 15e ait idari v e fennt şartnameler mesai saatleri dahi ( linde bedelsiz olarak komisyondan temin edilebilir. ( 6 Kurum mubayaayı yapıp yapmamakta veya dilediğinden 1 yapmakta serbesttir. 1 •%^%^^%^»^%^^^^^^%^*a><^%^«>^.^»w^.^m^'%^'»^.^ ' (Basın 13533/10233) Faal 5074/10215 3 a Faal 5078, 10216 AMBRA BUZDOLAPLARI liancılık 5624/10226 FOTOÛRAF KÂÛIDI Teknik, amatör ve profesyonel işler içia HER BAKIMDAN : Bursa Vakıflar Mıniaka Müdürlüğünden: 180686 lira 35 ktınış keşif bedelli Bursa Bedesten binası 1962 vılı onarımma ait ihalesi 22/8'1962 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminatı (10284,32) lira olup eksiltme. İdaremiz binasmda toplanacak komisyon huzunmda yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için (180000) liralık Vakıflar Genel Müdürlüğünden verilmiş eski eser yeterliği belgesi veya Bayındırlık Bakanlığından almmış CD) çrubu müteahhitlik karnesi ile eksiltme mevzuunun özellik ve önemini belirtcn şartlara uygun biı işi muvaffakıyetle ikmal ettiğini veya denetlediğini ispathyan vesikaları ile birHkte (resmî tatil «ünleri hariç) ihaleden 3 £Ün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü Âbide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına müracaatla bu eksiltmeye girebilmeye mahsus olan belgelerini alarak teklif mekhıplarına baflamaları mecburî olup, ayrıca Ticaret Odası vesikası, ve teminat makbuzunu 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun bir şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplaıiy1P iha!e saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vertneleri şarttır. Buna ait şartname, Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesinde ve Mürlürlüğümüzde görülebilir. Postada vâki gecikmenin kabul olunmıyacağı ilân olunur. (Basın 12958 B. 616/10232) AIRATORAIRJET KOLTUK UNIT RÖNTGEN TAKSiTLE SAKI CANLISOY Müessesesinde Karaköy tzmirlioğlu han Telefon: 49 49 85 Ilâncılık 5S25/10228 DİŞ TABİBLERİNE • Muvafık Güoenilir • Eluerişli Mümessili : W. ve A. Adler Biraderler Koll. Ort. Tahtakale Prevuayans Han 32 İSTANBUL V E 8 PHOTO UNO UCHTPAUSPAPIERWERK BERLIN V E B PHOTOPAPIERWERK DRESDEN V E B PHOTOPAPIERWERK WERNIGERODE ALMAN DEMOKKATlK CUMHUFİYE7İ tRIICA • SJrçok huauslystlarl e<an portati' bir yazı maklnaaidlr. 8UtUn dUnyada lyl tanınmuının sab«bl SAClAM şeKiids imftı adiimif va ZARtF MODAYA UYÇON bir sakll olma*ıdır. ERIKA yo1culuXta. «vtl» va bUroda kuiianıimaya alvarlşli Idaal bir yazı maklnasldlr. Türkly* Uımjml MüiwaıH : OKLAR kholât >• TlcorM Ltd Şti. Vorveda Cod Na. 132/1M İKenbul • Gol«o T.l : 44 10 85 D«mokr« Alıran CumNuty«( Basuı 1508110242 Basın 10582 10243
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog