Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ALII CUMHUBİYET 27 Mart 1962 D.Bahçe stadında gece maçları yarın başlıyor Sedat TAYLAN iHiflnırirını ınıifliısıııiL IG;IE;(C:TÜ D, Şafakada basketbol Hafta içinde şehrimızde başlamış olan Türkiye Basketbol Şampiyonasında Darüşşafaka basketbol takımı, Türkiye Basketbol Şampiyonasını ikinci defa kazanmıştır. 1908 yıhnda okul içinde Sebat takımı adı altında gayriresmi ve 1914 yılında da T.l.C.Î. na resmen tesçil edilen bu eski şefkat yuvasında basketbol 4/6/1951 yıhnda kurulmuş tur. Kurulduğu yıldanberi amatör bir anlayışla kendi imkânları içinde bir varlık olmağa çalışan bu kulüp, müspet çalışmalarmın semeresini almağa başlamıştır. 1957 yılından sonra Granit, Yücelge ve Özgermi üçlü sünün bizzat gayretlerı ile yeni bir veçhe kazanan şube bu idarecilerin ve antrenörün faal vazifelerden ayrılmalarına rağmen kulüp idarecileri nın çok müspet tutumları neticesi daha iyiye götürülerek, 3. tura kalan ilk Türk şampiyon takımı ünvanını kazan • mıştır. 1954 yıhnda birinci kümeye geçen Yeşil • Siyahlılar, 1957/58 58/ 59 60/61 yıllarında İstanbul 4 üncüsü, 1961/62 yıllarında 3 üncüsü ve 1959/60 yıhnda Istanbul, 1960/61 ve 1961/62 yıllarında da Türkiye şampiyonluklarını kazanmışlar dır. 1958/59/60 yıllarında da Özdemir Tuncer Kupanısını 3 yıl üst üste kazanmış, bu arada 1959 yıhnda Avrupa turnesinde Almanya'da iştirak ettiği turnuvada şampiyon, Brüksel'deki turnuvada da 2 nci olmuşlardır. 1962 yılı Türkiye basketbol uampiyonu D Şafaka takunının ilk beji Kongre sonrası.. Pazar gunkü kongre sonunda. Fenerbahçe kulübü muhalıflerden müteşekkil bir idare heyeti ile, aylardanberi mücadele edenler de idare heyeti ile Kadıköy Evlenme Memurluğu salonunda sarmaş dolaş oldular. Şimdi yepyeni bir heyet, son yıljarda sportif ve mali bakımlardan hayli hırpalanmış bir idareyi ele almış bulunuyorBiz, bugünkü idare heyetinin de Fenrebahçeye yeni bir veçhe verebileceğine kani değiliz. Ama, ummadık taş». baş yarar derler, belki de bizim zayıf gördüğümüz bugünkü idare heyeti, verimli bir çalışma yaparak, yalnız bizim görüşümüzü değil, aynı görüşü ve kanaati taşıyar. birçok Fenerbahçelileri de mahçup edebilir. Yalnız şu noktaya işaret edelim ki, büyük iddialarla işbaşına gelen bir idare heyetinin çok çalışması ve çok şeyler yapması lâzımdır. Daha bugün kulağımıza gelmeğe başladı. Bazı idareciler diyorlarmış ki, biz ısrarla idare heyetine geldik. Evet, içlerinde belki kendilerine son günlerde idare heyetine vazife almaları için müracaat edilen birkaç kişi vardır. Fakat, diğerleri aylardanberi idare heyetine seçilebilmek için çırpınan ve seçilememek endişesi içinde titreyen kimselerdir. Dıtiras zamanında faydalıdır. A s ı n olmamak suretiyle katiyen ay:planamaz. Binaenaleyhy ben, bazı arkadaşlarımın bu hislerini tamamen yerinde buluyorum. Fakat, başkalarının ısrarı üzerine idare heyetine girmek zorunda kaldıkları hakkındaki sözlerini de tasvip etmiyorum. Bütün mücadeleleri idare heyetine seçilmekti; seçildiler. Şimdi kendilerini çok esaslı işler bekliyor. Fakat gene kulağımıza gelenlere göre; muhalefette iken yapılmasmın bir zaruret olduğunu ileri sürdükleri bazı icraatı tahakkuk ettirmekte daha ştmdiden tereddüde düşmüşler. Oldu mu ya.. Hani; daha bir ay evvelki hararetli konuşmaları.. Fenerbahçenin birçok mühim icraata ihtiyacı olduğunu bizler kadar onlar da pek iyi biliyorlar. Daha ilk adımda frene basarlarsa, neticede pasif bir idare heyyeti, vasfını tasımaktan öteye gidemezler. Zayıf idare heyetlerinin çok fazla çalışmaları lâzımdır. Bu bakımdan, iş başına gelen yeni idare heyetinin de adamakıllı paçalarını sıvamasını ve bilhassa aktif ve programlı bir faaliyet kisvesine sıkıca bürünmesini bekliyeceğiz. İlk maçları Vefa Y. Direk, F. Bahçe K. Paşa yapacaklar Ankaradan sonra tstanbulda da ilk resmi gece lig maçları, yarın akşam Dolmabahçe Stadında Vefa Yeşildirek ve Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmalariyle başlıyacaktır. Milli lige dahil bulunan Istanbul kulüpleri bu münasebetle yarın gece için bir merasim hazırlamışlardır. Merasim saat 18.30 da, birinci maç 18.45 te, ıkinci maç da 20.30 da başlıyacaktır. Baskeibol maçları sona erdi D. Şafaka Türkiye şampiyonu oldu Geçtiğimiz haftanın en muhim spor olayı Spor ve Sergi Sarayında yapılan Büyükler, Kızlar ve Gençler Türkiye Basketbol Şampiyonası olmuştur. Daha müsabakaların ilk gününde şampiyonluğun iki kuvvetlı takımı Darüşşafaka ve Galatasarayın karşılaşması ve bunun da beraberlikle nihayetlenmesı şampiyonada her maçın önemini artırmıştır. Bu arada şampiyonaya yorucu bir mücadeleden sonra gırmeğe hak kazanan İ. Teknık Üniversite takımı ise bu hava içinde ikinci plânda ilk maçlarını kazanmış ve G.Sa rayla 45 45 berabere kalarak finali oynıyabileceğini kabul ettirmiştir. Deniz Harb Okulunun G.Sarayı hâdiseli bir maçtan sonra tek basket farkla yenmesi, Sarı Kırmızılıların iddialarını kaybettirirken; t.T.Ü. nın Darüşşafaka ile son gün şampiyonluk maçını oynamalarına yardım etmiştir. Pazar gecesi oynanan son maçlarda D.H.O. Ankara Kolejine farklı maylup olarak surpriz yapmıştır. Bu mağlubiyet muhakkak ki. üst üste yaptıjı yıpratıcı maçların neticesi olmuştur. Final maçında salonu dolduran kalabalık hayli heyecanlı anlar yaşamıştır. Baştan sonuna kadar maça hakikaten asılan ve çok iyi mücadele eden t. T. Üniversiteliler son beş dakikada sinir hâkimiyetlerini rakiplerine kaptırdıklarından başarılarını tamamlıyamamışlardır. Karşılıklı basketlerin atıldığı anda Erdoğan Karabelenin son favul atışlarını atması ve t.T.Ü. nden de Önderin son anda topu elinden kaçırması maçın neticesını tâyın etmiş ve Yeşil Siyahlılar yarım basketlik farkla da olsa ikinci defa üst üste Türkiye şampiyonluğunu kazanmıştır. Şampiyonanın tasnifi de şu şekildedir: 1 Darüşşafaka, 2 I.T.Ü., 3 G.Saray. Kızlar Şampiyonasına ise Ankara'dan 2 ve Istanbuldan 1 takım iştirak etmiştir. Jstanbul Üniversitesi takımı yaptığı her iki karşılaşmayı da kazanarak şımdilik resmen olmamasına rağmen, şampiyon olmuştur. Çünkü ilk maçında hakemın kaide hatası yaptığı iddiasına Federasyon karar veremediğinden, FİBA'ya sormuş ve cevap gelene kadar da neticeyi resmen ilân etmemiştir. Dünya orta sıklct boks sampivonu Emil Grisstitb, maçın yapıldıgı salonun müdürü ile konuşuyor Tdefoto ıCUMHURÎYET: A.P.) Birboksör komada New York 26 (a.a.) Amerikalı boksör Emile Griffith, dü nakşam yapılan maçta, frakibi Dünya Şam piyonu Kübalı Benny (Kid) Poret'i 12. raundda knockout ile ye nerek yarı olrta siklet boks şampi yonu ünvanını ele geçirmiştir. Maçtan sonra Benny Poret uzun bür süre kendine gelememiş ve doktorların müdahalesi üzerine baygın halde sedye ile ringden indirilmiştir. Derhal hastahaneye kaldırılan boksörü ameliyat eden Roosvelt Hastahanesi opeîratörlerinden biri cski yarı orta siklet d ü n y a şampi yonunun iyileşmesi ihtirtıalinın az olduğunu söylemiştir. Dün gece 2 saat 45 dakıka süren ameliyatı, dünyaca tanınmış beyın operatöru Lavvrence Shıck yapmış F. Bahçede vazife taksimi yapıldı tır. Yeni seçilen Fenerbahçe idare heyeti dün ilk toplantısını ve vazife taksiminı yapmıştır. Vazife taksimi neticesinde Dr. tsmet Uluğ Reisliğe getirilmiş ve diğer vazifeler şu şekilde taksim Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) edilmiştir. Reis: îsmet Uluğ, SporTotonun 31. hafta brüt ne2. Reis: Müslim Bağcılar. ticeleri alınmıştır. Tasnife göre: Genel Sekreter: Semih Bayülken 13 bilen 2 kişi Genel Kaptan: M. Reşat Nayır. 12 bilen 52 kişi Muhasip: Oğuz Sağlam 11 bilen 665 kişi Veznedar: Enis Sine 10 bilen 4607 kişidir. Üyeler: Ethem Sahınoğlu, Muhıt Kat'i neticeler bugün ahnacaktin Bulgurlu, Fikret Mü'min. tır. Spor Toto'da 13 bilen 2 kişi var Mahallî ligde puvan O. G. B. M. A. Y. P. 17 12 3 2 37 7 27 17 10 2 24 10 25 17 8 2 23 16 23 17 3 20 13 22 3 23 13 20 5 17 12 20 5 7 21 24 15 8 6 16 19 14 7 8 11 26 11 4 10 13 30 10 7 9 8 23 Beşiktaşın yeni aKtrenörti yarın bekleniyor Yeni Beşiktaş antrenörü Spat> yiç'e izin çıkmıştır. Antrenör, yarın şehrimize gelecek ve Beşikta? takımım bu haftaki maçlara hazırlıyacaktır. Siyahbeyazhîar bugün haftalık Takımlar Beyoğluspor Taksim Eyüp Hasköy Beylerbeyi Sarıyer çalışmalann: yapacaklardır. Ta Galata kımın kampa girip girmiyeceği Y. K. Emniyet bugün belli olacaktır. Siyahbeyaz Süleymaniye Davutpaşa h l a r Altınordu ile yapacakları Anadolu maça çok önem vermektedirler. Adalet TAKIMLAR Karagümrük AlUnordu Beşiktaş Göztepe Karagümrük Göztepe Beşiktaş Altınordu Gençlerbirliği Vefa P.T.T. Galatasaray Altay Izmirspor Karşıyaka Demirspor Altay Demirspor Y. K. Emniyet Davutpaşa Eyüp Taksim Hasköy Galata Hacettepe Yolspor En son nelıce 0 0 1 1 00 01 11 02 lanmın 0 1 0 1 1 2 1 1 ] xuzc 60 60 60 70 60 70 80 60 80 50 70 R0 80 2 j ın ı n 2 2 1 0 32 nı fll 2 n 1 Darüşşafaka kaptan i Erdoğan Karabelen DAHA SABAHTAN KENDINI YORGUN HİSSEDİYORSUN' MUALLANIN HAKKI VARMIŞ KOCAN SANA'YI BİR DENESİN BAK, GÖRURSUN FEVKALADE BİR ŞEY GUZEL BİR FİKIR MUALLA, HEM DE HOŞUNA GİDECEK ' EVET, ARTIK SEN DE ZİNDELEŞTINi T Kodak MSMUH ALÎN4CAK : 1 Fakultemız Sılvıkultur Kürsüsunde aç:k bulunan, (D) cetvsline dahil 500 l i r a aylık udretle, Teknısyen kadrosuna, 7244 sayılı kanun esasları dahilinde, Lise ve muadili okul mezunlanndan imtihanla bir m e m u r ahnacaktır. 2 İsteklilerin memurın kanununun 5 inci maddesindeki evsafı haiz ve askerliğini yapmış olmaları, ayrıca teîrsimat tekniğine vâkıf bulunmaları lâzımdır. 3 Imtihan 19.4.1962 gunü saat 10,00 da Fakultemizde yapılacaktır. 4 Kazananlar arasında da ktilo büenler tercıh edüecektir. 5 tmtihana gi>rmek isteyenlerin Dekanlığımıza hitaben yazacakları bir dilekçe ve lüzumlu diğer evrakla en geç 15.4.1962 günü akşamına kadar müracaat etmeleri ilan olunur. \ İ. Ü. Orman Faküitesi Dekanlığından: İşçi Sigorfaları Kurumu Genel Müdürlüğü 435 Yataklı Adana İşçi Hastahanesi Proje Müsabakası Adanada inşa edılecek 435 yatakîı İşçi Haîtahanesi mimari projehyı (mimarlık, şehircilik proje müsabakaları t a l i m a t n a meleri) hükümleri dahihr.de müsabakaya çıkarılmıştır. Bu müsabakaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları B i r i y i üyesi olan Y. Mimar, Y. Mühendis, l.nu'.ir ve Mülı=idisl?r ışiirak edebilirler. MÜSABAKA JÜRt HEYETİ: MüŞAVİR JÜRt t Y E L E R t : Ekrem Özkıhç Ali Izmir Mansur Pekdeğeı Sabih Akyazı Şakir Aykaç Ismail Şevki Erhan ASİL JÜRİ ÜYELERÎ: Asım Mutlu Tulü Baytın Muhlis Türkmen Sedat Gürel r>edı Görkem Bülpnt Onaran Zahit Mutlusoy YEDEK JÜRt t Y E L E R l : Adnaıı Kocaaslan Utarıt İzgi Cevdet Bc>e RAPORTÖR: Avidan Özdemir MÜKAFATLAR: T Bugün Korsanların da ı$tirakiyle geçen ve binlerce kişinin katıldığı deniz ve kara savaşları arasında doğan temiz bir aşkm macerası. (RENKLİ, TÜRKÇE SİNEMASKOP) Venüs Korsanları Kraliçesi GİANNA MARİA CANALE MASSİMO SERATO İlâncüık 2772/3680 ÖZEN FİLM AMATOR SİNEMA TAKIMI Herkesin bütçesine uygun bir kamera ve projektör " Kodachrome" sınema filmi ile en tatlı hatıralannızı RENKLİ olarak tekrar tekrar canlandırabilirsiniz! T0RKİYE C H S T I D B O T Ö R O : (Basın 4065/3672) Perakendeci bayiierimizden isteyiniz. BURLA BlPADERLER.r Muhtelif Cins Hurda Malzeme Satılacaktır. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürliîğündeır. Derneğimiz hizmetlerinde kullanılnıaya elverişli bulunma>an ve hurda vaziyette olan muhtelif cins eşya 3•'4/1962 günü saat 10 da başlamak üzere aşağıdaki tarihlerde Etimesğufta Kızılay depolarında satılacaktır. Fazla bilgi almak ve satılacak malzeme listelerini görmek isteyenler Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğü ve Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğüne, İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Satış günleri: 34, 64, 1014, 134, 174, ve 2041962 İSK Müdürler Kurulu üye=i İSK Genel Müdür muavini Dr. İSK Ankara Hastahanesi Başhekimi Statiker üye Y. Müh. (t.T.Ü.) ÎSK tnşaat Müdürü Y.Mak.MühendİEÎ (t.T.Ü.) Dr. tSK Adana Hastahanesi Başhekimi Y TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIGINDAN 1 2 3 4 Kapalı teklif alma usulüle 29 kalem evrakı matbııa yaptırılacaktır. Muhammen bedel 47.950, T L olup geçici teminat 2398, TL dır. Bu işe ait sartname İstanbul Şişhanedeki Levanm Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin, şartnamede yazılı belgelerle birlikte, teklif mektuplannı 6 nisan 1962 cuma günü saat 15.00 e kadar THY Levazım Müdürlüğüne tevdi etmiş olmalan lâzımdır. Ortaklığrmız arttırma eksiltme kanununa tâbi değildir. (Basm 4097/3666 Y.Mimar (GSA) GSA Müdurti Prof. Y.Mimar (t.T.Ü.) Y.Mimar (G.S.A.) Doçent Y.Mimar (G.S.A ) Y.Mimar (l.T.Ü.) Y.Mimar (G.S.A.U.Penn) Y.Mimar (t.T.Ü.) 5 İlâncılık 2196,3684 Y.Mimar (t.T.Ü.1 Y.Mımar (G.S.A.) Y.Mimar (G.S.A.) I L AN Adapazarı Fabrikamız Lâboratuvarında istıhdam edılecek kim myageılere ihtiyaç vardır. Müracaat: 44 01 59 ASİT SANAYIİ A Ş . :( (f } Y.Mimar (T.H, Stg.) İstanbul Vilâyeti ve Belediyeleri Cocukları Koruma Birliği Başkanhğsndan C t N St 1) 2) Muhammen bedeli Muvakkat bedeli tha!e saati 15.00 rle (Koyun ve sığır 262.512.TL. 14.250,48 TL. eti) (Kuru soğan, pa52.125.TL. 3.909.37 TL. 15.15 de tates, limon yumurta) (18 kalem kışlık 28.654.TL. 2.149.05 TL. 15.30 da , sebze ve meyve) ı (Zeyünyağ, beyaz 78.625.TL. 5181.25 TL. 15.45 de sabun. yesil sabun ve zeytin) Yukarıda cinsi, muhammen bedeli. muvakkat bedeh ile ıhale saati yazılı maddeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme ve ihalesi 6.4.1962 tarihinde Cuma günü yukarıda gösterilen saatlerde Su!tanahınet Ticarethane sokak No. 31 de Çocukları Koruma Birhğı encümerunde yapılacaktır. îhaleye girebilmek için 19 62 yılı Ticaret Odası vesîkası iblazı lâzımdır. Bu işe aıt şartnameler yukarıdakı adreste heı gün görülebilir. îsteklılerin yukarıda yazılı gün ve saatte ıciıiüıMHiıvle ve KHiıunî ö e l f i e l e i y l e y u k a ı m r t i i ' H H reste '.'.nl;.naıı ITI'"Ü1 •*ı,:ıiie ^ H > r buIı.nmnİRr ' ı ^ r j uı,>ı ıır Cumhuriyet 3679 Reklâmcılık 1245/3697 T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesinden: Bankamıza rehinli aşağıda evsafı yazıll emtia ile hisse senetk r i isteklisine satılacaktır. 1220 telefondan ve Şubemizden bilgi alınabilir. Kamgarm y ü n ipi (Beyaz, boyalı muhtelif No.) S t r e y g h a r m » » ( » » » » ) Kumaş yün ipi (Beyaz ve boyalı ) Yerli boyalı yün ipi Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. 100 hisse 50.000. TL. tutaruıda İstanbul Motorlu Vasrtalar Bonmarşesi T.A.Ş. 100 hisse 100.000 TL. (Basın 4084/3673) Millî Eğitim Bakanlığından! "Teknik Eleman Ahnacak,, \ Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü işlerindc Merkez Teşkilâtından (Ankarada) eski eser onarımı çalıştırılmak üzere bir Yüksek Mimar, Yüksek Mühendis veya Mimar Mühendis alınacak vc kendisine 7244 sayılı kanun hükümleri dahilmde intibak derecesine göre «E» cetveli tertibinden rin 1750 liraya kadar ücret verilebilecektir. İsteklilerin MemuKanununun 4. maddesinde belirtilen belgelcri ile birliktc 30.000 TL. Bırınci mükâfat İkinci mükâfat 20.000 TL. İ'çüncü mükâfat 15.000 TL. Bcş adet nıansiyon (beherınel 7.000 TL. itibaren 15 Bu nıükâfatlar mü;abaka netıcesimn ılâmndan gün içinde ödenecekHr. Müsabaka 30 M.ayıs 1962 Çarşamba gunü saat 17 de sona ererck v£. bu müddet hiç bir şekilde uzat:lmıyacaktır. Müsabaka evrakı: Anka.ada İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlıijü tnşaat Işleri Müdü rlüğünden, İstanbul (Beyoğlu) ve tzmirde tşci Sisortaları Ku rumu Şube Müdürlüklerinden 10 TL. bcdel mukabilinde temin ediiir. (Basııı 4016) A. 2192/3670 3) 4) 1 2 a 4 5 AMERIKAN ERKEK DERSHANESI 38 inci hizmet yılı Ücüncü devrc. İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE ve her gün öğlaye kadar devam eden HAZIRLIK OKULU için kayıtlar yapıImEktadır. Sultanp.hmet Alenıdar Cad. T.) Tcl: 22 17 37 Üâncüik 2766/3637 Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. (Basın 3336) A. 1972/3671 Basın 3707/3667
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog