Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Beşiktaş berabere G. Birliği başarılı bir oyun gösterdi Şenol'un bir atağı ALTI CUMHURÎYET 7 Ocak 1962 istanbulspor Vefa'yı itk devrede yendi:10 G. Saray kongresinden bir görünüş P.T.T: 1 Kasımpaşa: 1 Feriköy: 2 K. Yaka: 0 Maçlann, 19 Mayıs stadına alınması için Devlet Vekilinden emir gelince Bölge Müdürü istifâ etti Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) Saatte bir karar değiştirilirken maçiarın başlama vakti 19 Mayısa isabet edince maçlar 19 Mayıs Stadında oynandı. Üç miBafir kulüp idarecilerinin müştereken Devlet Vekiline müracaatı »onunda sahanın bozulması nazarı itibare ahnmadan masa başından emir verilince Bölge Müdürü en doğru hareketi yaptı, Eölge Müdürlüğünden istifa etti. 19 Mayı» Stadında oynanan maçlann ilki P.T.T. ile Kasımpaşa araBinda yapıldı. Vasatın altında ve uyutucu bir oyunun sonunda takım lar, attıklan birer golle berabere kaldılar. Millî ligte ilk defa hakem llk verilen orta hakemine, zayıf iki yan hakem verilince telâfisi imkânsız birçok hatalar oldu. îlk golü Kasımpaşalılar attüar. 22. dakikada Ahmetten bariz ofsayt durumda pas alan Çetin, Surhatın üzerinden aşırtma bir vuruşla KaEimpaşayı galip duruma geçirdi : 10. 29 uncu dakikada P.T.T. li Yîlmaz boş kale yerine avutu görünce, takımını beraberlikten mahrum etti. Beşiktaşın aun berabere kaldığı Gençlerbirliği, iyi futbol oynamamıştı ama süratli ataklan, sert fufbolu ve oyun bozuculuğu ile takdir toplamıştı. Siyahbeyazlılar bu defa karşılarında iyi mücadele eden bir takım görünce şaşırmıslar ve neticeye gitmekte çok zorluk çekmişlerdi. Mevsimin aşağı yukarı en süratli geçen bu maçında meşin yuvarlak sık sık iki kaleyi de ziyaret etmiş, fakat büyük bir tehlike yaratmamıştı Bu sebeple ne Beşiktaş, ne de Gençlerbirüfii hiç bir talihsizüğe uğramamıştı Gençlerbirliği oyuna çok süratli başlamıç ve Siyahbeyazlılar da bu tempoya ayak uydurmuştu. Fa kat bu tempo uzun müddet devam ettiğinden maçın sonlarına doğru iki taraf da bir hayli yorulmus ve bu yüzden gol şansları bir hayli azalmıştı. Beşiktaş forveti uzun müddet netice alamayınca Şenolu da ortaya alarak çift santrforla oyuna devam etmişti ama bu tedbir de bir işe yaramamış ve aynı şekilde cereyan eden karşılaşma siitunlara tek bir tehlike dahi kaydettirenn.eden son bulmuştu 00. Hakem: Feyyaz Tuğrul. Beşiktaş Cavit . Muhittin. Ekrem Tunçay Süreyya, Yüksel Arif, Birol. Güven. Ahmet. Şenol. Gençlerbirliği Doğan Burhan, Tevfik Oral .thsan, Osman Giir kan, Yılmaz, Abdullah, Özkan, Ok tay. Ekrem KARPAT Azalar Tahkikat Komısyonunun raporunu dinlem edıler Sansiyahlılann goliinü 23 üncü dakikada Kasapoğlu attı Dolmabahçe «tadında dün yapılan ilk milll lig maçında Istanbulspor, birinci devrede oynadığı ve «ttığı tek golle 1 0 galip geldi. Havanın soğuk olmasına rağmen kuru bir zemin üzerinde oynanan maçta birinci devre Istanbulspor hakikaten rakibine nazaran daha üstün bir kaliteli futbol oynadı. Sansiyahlılar, Yeşilbeyazhlann dağınık ve suursuz oyunu ve bilhassa müdafaası karsısında canlı, mücadeleci ve azimli oynadılar ve fakat rakip ceza sahası ıçerisınde bu devamlı baskılarının semeresini ancak 23. dakikada alabildiler. Kasapoğlunun tanzim ettiği bir akında bu oyuncu topu Tuncay'a verdi ve kendisi de on sekir içine deplâse olarak tekrar aldı&ı pa«la topu ikinci bir hamle ile Vefa ağ~ larına takıverdi. tkinci devre başlannda çahskan futbolunu devam ettiren San»1yahhların bu oyunu yavaş yavas hızını kaybetti. Oyunun başmdanberi müdafaaya önem veren YeşiU bpyazlılar rakiplerinin bu durgurv luğundan istifade ile tehlikeli olmaya başladılar. Oyunun son dakikalannda İ5t»nbulspor. Kasapojlunun fl pastan tereddüt etmesi ile kaçırdıSı çok mühim fırsattan başka bir sey olmadı ve maç da 1 0 İstanbulspor lehine scm buldu. Hakem Sedat özselçuk. Istanbulspor Yılmaz • Aleko. Yal çın . Kenan. Güne'ir, Bilge Kemal, Kasapoğlu, Tunçay, Güngör, Yüksel. Vefa: Turgut Yavuz. Asım • Ka ya. Nejat. Aydın Haydar. Çetin, Vahdet, K. Yavuz, B. tbrahim. Ünal UTGUC Galatasaray fevkalâde kongreye gidiyor tarihi önümüzdeki günlerde olacaktır. belli Rakiplerine nazaran daha çok hücum tesebbüsünde bulunan Sifakat Yılmaz'ı hakem oyundan çıkardı yahbeyazlılar daima sert. ve maç da 1 1 son buldu. nizami müdahaleler ile karşılaştık Hakem: Orhan Yorulmaz. larından rahat futbol oynıyamamış P.T.T. : Surhat îlhan, Nihat lardı. Beşiktaş takımmın yaptıgı j Mustafa, Tamer, Ismail" Çetin, Ab her akın rakibe en ufak fırsat verdullah, Tanman, Yılmaz. Yüksel. roiyen Gençlerbirliği oaf hattı taKasımpaşa: Hazım Yılmaz, AyUmumi lıasılat: 2.155.718 Hra. han • Ahmet, Ergin, Ali Ihsan • rafından önleniyordu. Kesilen bu Yüzde 40 Genel Md. hissesi: Coşkun, Ali, Tezer, Çetin, Yılmaz. toplar derhal ileriye veriliyor ve 720.813 iira. Feriköy: 2 Karsıyak»: 0 bu defa süratli Gençlerbirliği forYüzde 60 ikramiy e tutarı: 973.097 Bir haftadanberi Ankarada kam vetini durdurmak Siyahbeyazlı paçekilen Feriköylüler, bunun mü defans için adamakı'.lı zorlaşıyor lira. BchPT ciereceye: 243.274 lira. kâfatını, kuvvetli rakiplerini net du. En iyi şekli ile sahaya çıkan bir şekilde mağlup ederek aldılar. Feriköylüler ikinci golden sonra yavaşlamamış olsalardı, gururlu Karzıyakanın sonu hezimet olurdu. i Oyuna Feriköyluler atak bir şe1 kilde başladüar. Bunun de semeresini 13. dakikada aldılar: K. Rıdvan santra yuvarlağından alıp gotürdüğü topu kendisine mânı olunmasına rağmen, ceza sahasma kadar girip sert bir şutla Erdinç'in kıpırdamasına meydan vermeden solundan karşıyaka ağlarına taktı: 10. Devre bu şekilde 1 0 Feriköy' ün lehine kapandı. Dün saat 14 te Galatasaray Kulübü salonunda yapılan mali kongre sâkin bir şekilde geçmiştir. Topiantıya 300 e yakın âza katılmıştır. Azalar. Tahkikat Komısyonunun umumi heyette raporları okumadan basına idare heyeti aleyhine yazılar verdiklerini ve bunları iyi karsılamadıklarını belirtmişlerdir. Çok uzun süren toplantıda idare heyeti raporu ve Tahkikat Komisyonu raporu okun mustur. Ahmet Güre Tahkikat Komisyonu raporunu okurken âza lardan ekserisi cgazetelerde okuduk» diye alt kata inmişler ve U Ankara 6 (Cumhuriyet • Telek?) raporu sadece 8. İ kişi dinlemiç Gecen haftalara nazaran 20 nci tir. İdare heyeti normal sayıdan az haftada Totoda hasılat biraz düş olduğu için fevkalâde kongreye gidilmek ihtimali vardır. Kongre müştür. Bu haftanm hasılatı ve daçıtılacak ikramiye miktan şöyledir: Spor Toto'da dagıtılacak ikramiye miktarı İst. Üniversilesi takımı çalışıyor İstanbulspor Vefa rnaçından bir tnstantane Avrupa Şampiyor. Kulüpler Tur nuvası için Yugoslav Radniçkı takımı ile karşılaşacak oia n îstanbul Üniver5İtesi Kız Basketbol takımı çahşmalarını hızlandırmıştır. Emııiyet Sarıyerden de 2 puan aldı; î 0 Şelmmız mahalli lıg maçlarına dün Şeref stadında devam edildi. Süle>raaniye Hasköy Günün ilk karşılaşmasmı teşkil eden Süleymaniye Hasköy n>3çı, orta lıakemi gelmediğinden tehir edildi. Bu müsabaka bugun saat 11 de yapılacaktır. Eyüp: 0 Anadolu: 0 90 dakıka zevksiz ve heyecansız rereyan eden Eyüp Anadolu maçı 00 sona erdi. Hakem: Tevfik Parlar. Eyüp: Süleyman AydoSan. Tunçay Vedat. Cemil, Refik Krkan, Hüsnü, Teorr.an, Haldun. Galip. Anadolu: Fıkret Tunçay, Hikmet Turan, Metın. Dılaver Mu ••^•*.*.*^ 60. dakikada Ismet ve Adil paslaşarak Karşıyaka kalesi önüne indiler ve Ismetin sol şutu yine kaletkinci devreye P.T.T. liler hızlı cinin solundan Karşıyaka ağlarına girdiler ve 55. dakikada Abdulla gömüldü: 20. Maç da bu şekıldchın pasiyle Tanman'ın, Hazımın ü 20 Feriköyün galibiyetiyle bitti. zerioden aşırttığı topun KasımpaKarşıyaka: Erdinç Ahmet, Ensa ağlariyle kucakla?ması sonunda ver Arif, Sabahattın. Özcan Buberaberliği temin ettiler : 11. lut, Mustafa, Vural, Zekı. Ogün. 60. dakikada tekmeleşen Ahmetle Ali ABALI K. Ahmet'ın G. Birliği kalesine bir hiicumu sa. Atıllâ. Ayhan, Hamdi, Necdet. T. K. Emniyet: 1 Sanyer: 0 Günün son karşılaşması Y. K. Emniyet Sarıyer takımları arasında yapıldı. Eksik Sarıyer karsısında iyi bir oyun çıkaran Y. K. Emniyet. ikinci devrenin 5. dakikasında kazanciığı penaltı atışı ile maçı aldı. Penaltıyt Alâeddin çekti. 61 ve 73. dakikalarda Y. K. Emniyet muhakkak yapılacak iki gollük fırsatı sayıya çeviremedi. Hakem : Necdet Türkkantoz. Y. K Emniyet: Erdoğan Bedri, Alâeddin Melih. Arakel, Ergun Fahri. Fethı, Erol. Metin, Şeref. Sarıyer: Tar.er Recep, Erdin Mehmet. Ayhan, Niyazi Ender, Cengiz, Süreya, Gü.büz, Erdinç. A. ATÇIL Bugünkü program tSTANBUL'DA: (Dolmabahçe stadında) Vefa G. Birliği F.'Bahçe K. Gümrük ANKARADA: 119 Mayıs stadında) K. Paşa Karşıyaka A. Gücü Feriköy JSÎANBUL Mükrllffin adı ve soyadı Mahalleti Ömer Snkajı Hoşkadem Abdullah kızı 18 Fatma » 28 Fera5et » . 2'S Zerafet » 1 '8 Ramize » 18 Hatice » 18 Tapuda Maliki açık BELftfİYESİNDEN Aria 17.Î3 Parsel 30 Kapı Nn. Eski Teni 18/3 Rpsm n veva harcın nevi Degerlenme thbarname tarih ve No. 124 1/25 1/26 1 27 1 23 1 29 $/ 3'1951 4, 27 4 :a 4 30 4 31 2 8 2 9 2 13 2/14 2/15 2/16 2/35 2/37 2/2R 2/29 2/40 2/41 1/ 3, 1961 Ankar çıkmazı Yüssüz Kızıl lma 1730 1731 1731 17.V. 1844 1344 1844 1844 1844 1344 l?60 1982 10 11 5 6 13 13 16 17 18 19 6 6 Yuvanızda daima aradığınız... M. Galip Ali öğ Zehra Ali kızı Nurettin Mujtafa Oî, Tapu kütÜEünde açık ] '2 12 1 12 Arpa ördekkasap Molla Şeref Vatan Cad. Tapuda a;:k Vatan Cad. Nalıncı Emine Emine Nefire Safiye Mediha N'urive Saniye Işık Kural Kural tlkin 36/320 12/320 38 10, 10/1 Supermo ussan t Dünyanın en Kesif Şampuanıdır! Veni bir formül sayesinde "DOP Supermoussant " daha bol köpfik saçlarınızı güzellik sağlar ve bir sür'atle temizler. "DOP Snve parlaklık temin eder. DOP Yeni jıermoussant " saçlannıza emsalsiz DOP Supermoussant bir L'OREAL de Paris müstahzandır Tiirkiye Mümessili: RAYLA>* SA>'AYİ veTlC.LW.Sti. (Tel.: 22 94 14) j Diyarbakır Belediye Reisliğinden: Seydiköy Belediye Başkanlıgından: Aşağıdaki vasıfları haiz iki vardiye şefi alınacağından isteklilerin evraklariyle belediyemize müracaat etmeleri ilân olunur. En az üç sene Dizel santrahnda makinistlik yapmış olmak, Skoda Dizelleri üzerinde ihtisas sahibi bulunmak (900 ve 520 HP üzerinde ihtisasları olanlar tercih ediîir), nezareti altında makinalara revizyon yaptırabilecek şekilde makina bilgisine sahip olmak ve Alçak ve Yüksek gerilim manevralarım yapacak derecede elektrikî bilgiye sahip bulunmak. tstekliler arasında tercih edilenlere ve bilgi derecesine çöre 50 liraya kadar yevmiye verilebilecektir. (Basın: 214/282) 1 Gaziemir Caddesi tretuvarlarının ikmal inşaatı kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Işin keşif bedeli 29620^0 lira olup muvakkat teminatı 2220.00 Jiradır. 3 Eksiltme 29/1/1962 pazarteai günü saat 15 te Belediyede yapılacaktır. 4 Taliplilerin 1962 yılına ait Ticaret Odası vesikası, teminata ait banka mektubu veya makbuzu ile Beledıyeden alacakları yeterlik belgesini havi olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkanhğına tevdi etmeleri lâzımdır. 5 îşe ait keşif ve şartnameler Dairede görülebilir. (Basın: 23439 24/278) 5/320 Ayse Senıha 2/42 M. Fikret Nefen » 2/43 Mahmut Nedim » 2/44 t. Rezzan Teker .» 2/45 Hstice E=entürk 4/320 2 '46 Hayriye Demircan 6/320 2/48 M. Kızı Sure Knvenç » Halıcılar Köşkü 1982 8 34 14 Haheılar Köskü 1982 34 3/1 Hatice Macide Güler Saray Hamam 1982 16 4 3/15 Makbule Alpar Koca Muçtapaşa Koca Mustapaşa 10 1190 287 287 6/ 4/1961 9/3 Hanife Fahriye •/ 8 f4 Arabacı Beyazıt Ramazan Efendi 17 1191 12 12 9/13 Pakize 9/14 Nedime 9/15 Nafiz 10/48 Fahriye * Nimet » » » » » > » • > 9/17 Ali Oğ. Mehmet 1/4 • Bezirgân odalan 1191 74 55 55 » 13/ 4/1961 9/36 Hüseyin F e r h a t 9/16 9/16 » » » » » > » > 9/37 Mikail Oğ. Mehmet 1^4 » » 1191 71 5557 «1.83 » » 9/30 Aptuilah Oğ. R u ş e n »» » » » • » » » 9/31 Kadriye ö z a l p > » » » • » » > 10/37 Aptuilah kızı Ayşe 1/2 » » 1191 70 60 65 » 9/ 4/1961 9£27 Ahmet Oğ. Hasan 1/2 » » » » » » » • 9/28 M. Akıf RüMemoğ. 1/2 Seyit ö m e r Silivrikapı Cad. 1794 73 119 145 » 6/10/961 10/35 Samatya Beleriiye Tahakkuk Şubesi 958 mükelleflerinden olup namîarına salınan y u k a n d a n e vileri gösterllen gelirler için t a n zim olunan ihbarnamelerin. bilinen adreslerınin yanlış olması veya değişmiş bulunması hasebiyle posta ile tebiiğ mümkün olmadığı gibi memur eliyle yapılan t a h k i k a t t a da yeni adreslerinin tespiti kabil olmadığı cihetle keyfiyet 7201 sayıh Tebliğat K a n u n u n u n 2831 ve 51 inci maddeleri mucibince tebiiğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın 212/277) Faal 236/257 MAKARNASI ANKARA Makarna Un ve İrmik iabrikaları Nuh Ticaret ve Sanayi Anonim Ş i r k e t î L İyidere Çay Fabrikamızın haricî elektrik aydınlatma tesifstı işi açık eksiltme usulü il» ihaleye konuimuştur. Keşif bedeli j : I 9 3 7 lira 38 kuruş olup muvakkat teminatı 1645 lira 30 kuruştur. İhale 20 ocak 1962 cumartesi ffünü saat 10 da Rizedeki Merkez Fabrikamız binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Eu işe ait şartname vesair evrak Merkez Müdürlüğümüz ile İstanbul Tekel Genel Miidürlüeü İnşaat Şubesi ve Ankara Tekel Basmüdürlüğündp eörülehilir. İsteklilcrin 2490 ayılı kanunun müteahhitlerden aradığı pvfa' ile bu gıbi 20000 lirahk bir iş yaptıklarına dair belgelerini ihaleden 3 gi'ın e\\e\ bir cl ''kçe il» Merkez Müdürlüğümüze vprerek ihaleye istirak vesikalan almslan lâzjmdır. R1ZE TEKEL ÇAY FflBRİKAURI \ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAYNAKÇILARIN ISRARLA ARADIKLARI Isianbul Tel. 27 36 58 Ankara Tel: 1123 95 İstanbul tflâs Memurluğundan: 9fil 29 MUflls tbrahim Büjüktuncaya ait olup açık artırma suretiyle iflâs idaresince «atılmaeına karar verilen Slrkecl. HOöavendigâr caddesi, 57 numarada mevcut muhtelif iç ve dış oto lâstikleri ve firen balatası ve koprasör ve dişli fibop vpsair ntomobil levazımatı ile yazıhane eşyaları lfi.1.962 salı RünU saat 12 ile 12.30 arasında peşin para ile birinci açık artırması yapılacaktır. O gün takdir odilen kıymetlerin " ini bulmadıeı takdirtip 1S1.OR2 perçembe günü aynı mahal ve saatte LİSVEÇ TOZU İLE İMAL EDİLEN YAK1NDA PİYASAYA ARZEDlLECEKTİR ELEKTRODLARI Sümerbank Yiinlü Sanayii Müessesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: (Ekmek Satın Almacak) •Fabrikamızın bir senelik ihtiyacı olan ekmek 12/Ocak/1962 cuma günü saat 14.00 te yapılacak açık pazarlık suretiyle satın ahnacaktır. Taliplerin şartlarımızı öğrenmek üzere Ticaret Servisimize müracaat etmeleri ve 3000. TL. lık teminatları ile birlikte pazarlık günü saat 14.00 te fabrikamızda bulunmaları rica olunur. ınur. Fabrikamız ihaleyı yapıp yapmamakta ?erbe«Hir. (Basın: 224/281) Salılık Kat Beşiktaş Çırağan Cad. Set | üstü 73/4 No. da birinci katta 2 odalı müstalcil daire sa X hibı eliyle boş teslim satılıktır. Cumhurivet 261 Ikinci açık a>t!rrna?ı icra kıhnaca» tfından talip olanlann satış mahallin» de hazır bulunmaları ilân nlunur. (Basın 198 280) NÜZHET GÖKNAR J Galata Kürekçiler Musluk sok No 4 Nob Sipariş kaydına başlanmıştır. Tel: 44 16 70 tâncılık 1066/271 A * (Basın 17/258'1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog