Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ALTI 22 Oeak 1961 Milanı ve Can'm golleriyle | Fiorentina, lnter'i jeze eze yendi: 4 lj Florassa 21 (Husnsi) 1950 senesinde aldığı 31 lik bir galibiyet. ten sonra 13 yıldır Floransa'da galibiyet alamıyan lnter dün ttalyada oynanan «Tıhn Maçında» ra. kibi Fiorentina'ya blr kere daha boyun eğmistir 41. Comnnale stadında çoktan bera. berliğe razı olan Herrera'nın taktiig daha ziyade defaıulfti. Bnna mukabil Hideşrknti takıma bir bütfin halinde hücumn benimsetmişti. Menekşeler maçın başından gonnna kadar hücum etmişlcr ve tnter defansını nefeı alamaz hale getirroişlerdi. Fiorentina hızlı başladığı oynnda ilk golünü 22. dakikada atmıgtı. Hamrin'in sağdan «ektifi korneri Mllâni hafa ile af. lara göndermisti. Devrenln böyle biteeegi beklenirken 44. dakikada .Tİne MJIâni Del Anfelo'nnn pası lla S netreden Iklnci golfl çıkar. miftı. Santra yapılır yapılmaz top« kspan ve bngün hayatının oyn. oynıyan Can, sajjiç mevkiine kaymış v e tnütblş bir darbe Ue şöhretli kaleci Bnffon'n bir kere daha mağlup etmistir. Devre bu «ckilde kapandıktan sonra 56. dakikada sağdan âdeta süzülerek lnen Can'm pasım Milâni kaleye sokarak galibiyeti perçinlemiştir. 71. dakikada Suarez bir ceza vurnşundan takıraına şeref gayısını kazandırraış ve dev maç da bn şe kilde Fiorentina'nı n 41 lik zaferi ile son bulmuştur. Biitün seyir ciler tarafından Can, Milani ve Hamrin sahanın yıldızı olarak gös terilmiştir. Hakem: Adani Fioreniina: Sart Robetti, Cas taletti Malavazzi, Confiantini, Marchessi Hamrin, Can, Milani, Del Angelo, Petris. tnter: Boffon pichi, Massiero Bolchi, Gnarneri, Balleri Merhenti, Bettini, Hitchens, Soarez, Corso. Difer taraftan Palermo çok hâkim oynamasına rajmen raklbi Catania'yı yenememls ve golsüz berabere kalmiftır. Son dnrnma göre, Milan, Fiorentina ve tnter aynı puvana gahip olmnslardır. Fiorentina'nın şampiyonlngu garanti edebilmesl için tnter'in ve Fiorentinanın Milani yenmesi çerekmektedir. Ankara, 21 (CumhuriyetTeî«ksj STAD: 19 Mayıs Sporu sadece spor için yapmasıSEYİRCÎ: 16303 kişi nı bilen ve bu turnuvaya katılmaHASILAT: 57*82,50 lira dılar denilmesin diye toplama bir HAKEMLER: Pierre TrouIIIIIMIIIIIMİİİİIIIIIIIIIIIIIIIIII takımla gelen Amerikalılar karşıvaras (Ynnan) Panl N'ikisında Ordu Takımımız yarım düzifarakis (Tunan), Zülbahar ne gol atarak galip geldi. Gününde Safnak (Türk) ve iyi hazırlanmış bir takım için düzinelerce fark yapılması işten billllllllllllll llllllllllllll TÜRK ORDU TAKIMI: öıie değildi. Ama futbolü bilmiyen can (Baskın) • Altan (KapOyundan sonra kendileri ile kobir rakip karşısında laubali oynıtan), Şehmuz Necdet. Sa | nuştuğumuz üç antrenör »unlan yan ve hattâ zaman zaman sıkışan bahattin, Nnrî Yılmaz, i söylediler: İstanbulspor Göztepe maçından bir görünüs Türk takımı idi. Bereket ki, o kaMustafa. Naim (Erol), Ay • Amerikan antrenörü Mr. Bert dar kötü oynıyanlann yamsıra aldın, Candan. Flatley: «Türk takımının nnıiı kışlanacak hareketlerde bulunan AMERİKA ORDU TAKIMI: bizim takımın «ınıfından oldukve göğsünde taşıdığı ayyıldızın hak Cander • Grtss (Kaptan), Ça farkh. Biz henüz bu aporun öğkını vermek için çabalıyan oyunBarbeck Szabo, Harde, t rencileriyiz. Takımımız, şimdiy cularımız da mevcuttu. Misafir ASzente • Matyas, Hogan, * kadar yaptığı hazırhk maçlarmmerikalüar yarım düzine gol yemeSchimid (Mc. Keever), Wigda daha ziyade ordu birliklerine lerine rağmen centilmenlikten hiçrand, Litherland. karşı oynamıştır. Böylece bir rabır zaman aynlmadılar ve gol yeGOLLER : Naim (Dk. 12). kip karşısında ilk defa oynuyodikçe coştular ve gol yediler. .Necdet (Dk. 25), Tılraaz Maçın cereyanı ve goller ruz. Tabii ki 6 golden memnun ola (Dk. 40), Erol (Dk. 52), EMutad merasim ve m i 1 1 i mam. Fas takımının durumunu Bir gün önce Göztepeyi mağlup Sarı Yeşilliler faydalanamadılar. rol (Dk. 66), Erol (Dk. 70). marşlann çalınmasından sonra obilmiyorum. Maç bugü n bitmis ve eden Yeşildirek takımı dün de P. 15., 24. ve 41. dakikalarda Turgay yuna Aaıerikan Ordu Takımı başçarşambaya yeni bir maç başhya T.T. yi yenerek haftayı 4. puvanla 3 defa rakip ceza sahasına gırip ladı. Haf hattımızda Amerikalılacaktır. Şimdiden hiç bir şey söy kapadı. Böylece puvan cetvelinde çektiği şutları avuta yollayınca ALI ABALI rın akını kesildi ve ilk şutu da 2. lenemez. Meşhur kaidedir. Raki durumlarını düzelten Sarı Yeşil devre golsüz 00 kapandı. dakikada Candan attı ama bu üstbin müsaadesi oranında oynanır. liler, dün P.T.T. karşısında bilhas58. dakikada Yeşildirekliler Reten avuta çıktı. 12. dakikada Ay birbirierine girdiler ama sol açık Beğendiğim oyuncular Türk takı sa ikinci devrede çıkardıkları gü cebin güzel bir pasım aynı güzeldınm ortasına Yılmaz ve Naim Litherland bundan istifade edeme mından Yılmaz ve özcan, bizden zel oyunla haklı olarak takdir top likle şuta çeviren Nurettinin gokafaya çıktılar. Naimin kafa vuru di. 37. dakikada nefis hareketler Gress ve Wigand idi.» ladılar ve bunda biraz da Cihat lüyle galibiyeti sağladılar. Hemen şunda top filelerle kucaklaştı: 10. seyrediyoruz. Yılmazın pas verir Arman'ın payı vardı. 5 dakika sonra Reşat'ın soldan P. 19. dakikada ilerde pasta Naimin gibi yapıp taş atar gibi köşeye gönTürk antrenörü Bnb. Sabahattin Oyuna her iki taraf ağır bir tem T.T. kalesine çektiği şut, rakip müavuttan geri çevirdiği topa Candan derdiği topu kaleci Cander'in uça Erman: «Ankarada Kazablanka'ya po ile başladı. Maç ortalarda oyna dafaanın müdahalesiyle geri geldisolunu kondurdu ve top ağlarda, rak iki harekette tutması maçın alnırken Yeşildirek hesabına kayda ği sırada Yeşildirek müdafaası da ama hakem avutu tesbit ettiğinden kışlanan dakikalanndan biriydi. 40. iş bırakmak istemiyoruz. Rakibi değer 3 pozisyon oldu. Bunlardan ileri gelmişti, ki bu ar?da sağ haf İ miz daima müdafaa oyunu oynadı. haklı olarak golü ıptal etti. 25. da dakikada Candanm yere paralel Erdoğanın önüne düşen topu bu kikada Amerika kalesi önünde ha soldan ortasında Yılmaz kalecinin Biz eğer geride âni ataklar yaoyuncu kuvvetli bir şutla takımın sıl olan karambolda top ayağa do atlamasma rağmen kafa ile topu nın 2. golü olarak P.T.T. ağlarına pabilseydik sonuç daha da artalaştı ve gerilerden kopup gelen ağlara gönderdi: 30. 1 gönderdi. 20 mağlup vaziyete dü • Teşildirek • Göztepe bilird; Beğendiğim oyuncular onNecdetin mükemmel şutu gol: Türtstanbnlspor PTT 1 sen P.T.T., Yılmazı ileri almıştı. Ikinci devrede Amerikahlar mü lardan kalecileri ve forvetlerinin kiye: 2 Amerıka: 0). 30. dakikada ieşildirek . PTT 1 • Nitekim bu futbolcu 69. dakikada Sabahattin ile Özcan gen pasta cadeleyi elden bırakmadılar. Takı sol kanadıydı. Bizden de Yılmaz Basketbol lig maçlarına dün ge takımının şeref sayısını vole ile çıtstanbulspor Göztepe 0 mımız ise mütemadiyen kiimeîenen ce Spor Sarayında devam edilmiş karmasına rağmen tek gol P.T.T. X. Emniyet Süleymaniye 2 e Necdeti sayabilirim.» oyuncular arasından top geçirmek tir. yi mağlubiyetten kurtaramadı. Anadoln . Sanyer 2 için çalıştığından beklenen neticeFas antrenörü Mr. Clusseau: «AGecenin ilk karşılaşmasında FeBeylerbeyi HaskSy 2 Hakem: Hüsnü Kavasoğlu ye ulaşamadı. 52. dakikada ortadan merikalılar henüz bu sporu öğre nerbahçe Beykozu rahat bir oyunYeşildirek: Şevki Metin, UğurGalata Eyüp • kazandığı bir favul gol olarak Ala 8543 mağlup etmiştir. Erdoğan, Yıldırım, Fahrettin TurTaksim . Adalet 1 merika ağlan ile kucaklaştı. 66. da niyorlar. Dayanıklı değiller, bol Gecenin ve haftanın en önemli gay, Nurettin, Recep, Doğan, Reböyle B. Spor Davntpasa 1 kikada Yılmazın sağdan ortasına çalım yiyorlar. Türklerin musabakasında ise Darüşşafaka ile şat. Ülküspor Kültnrspor 1 Erol kafa ile beşinci golü ve 70. da hafif bir takım karşısında kuvvet Modaspor karşılaşmışlardır. Oyunu kikada Candanın sert şutunda ge lerini ölçemem. Turnuvanın gonu baştan sona kadar üstün oynayan Kanhca . Mecidiyeköj 1 i P.T.T.: Yalçın Doğan, Nihat ri gelen topa attığı şutla yine Erol Samsnn ıpor • Çsrşam, G. 1 : Darüşşafakalılar neticede rakiple Yılmaz, llhan, Ismail Çetin, Abaltıncı golü attı ve perdeyi kapat cunu ise Tanrı bilir.» rini 7160 yenmeye muvaffak ol dullah, Tamer, Tanman, Ferit. tı: 60. Asaf ATÇIL Ozgen ACAR muslardır. Ordu takımı Amerika'yı farklı mağlup etti: 60 Naçtan sonra ne dediler? I, Spor: 0 Göztepe: 0 ; Yeşildirek PTTden de puvan kopardı 21 Düctü tgtanbulspor . Gcztepe maçında futbol il« ilgili hiçbir hareket göremedik ve üzüldük. Oyunda ne kalite, ne sürat, ne d» güzel bir hareket vardı. İki takım da ortalarda oyunu davam ettirdi. Yakaladıklan birkaç poıisyondan da istifade edemedıler. îstanbulsporun karşısında Göztepeden başka bir takım olsaydı, Sarı Siyahlılar yenilmeye mahkumdu. Çünkü îstanbulspor dün bekleneni veremedi. Izmirliler maç boyunca çok sertliğe kaçtılar. A. Rızanın Istanbulspordan Yalçın ila Yükseli sakatlaması da buna bir misaldir. Oyunun 80 dakikası devamlı ortalarda oynandı. lik devr« daha hareketli geçti. 12. dakikada Kasaboğlunun pasım Yüksel şutladı. Top direkten döndü. 32. dakikada ise Göztepe yakaladığı çok mühim bir pozisyonu Nevzat va»ıtasiyle kullanamadı. Devre biterken, Îstanbulsporun Göztepe kalesi içinde yarattığı bir tehlike de, kaleci Ali ile Sümer tarafjndan atlatıldı. Oyunun ikinci devresinde mühim hiçbir pozisyon olmadı. Maç da golsüz berabere bitti. İstanbulspor: Yılmaz Aleko, Yalçın Kenan, Güngör, Bilge • Kemal, Kasapoğlu, Tuncay, Nazım. Yüksel. Göztepe: Ali Sümer, ÇağlayanSedat, Seracettin, Izzet A. Rıza, Nevzat, Hakkı, Gürsel, Abdurrahim. Hakem: Ahmet Bagatır. T. BENOKAN Basketbolde Darüşşafaka Modayı 71 60 yendı SporToto Can Fiorentina'ıun 3. gölünü star ken r (Telefoto Cumhurıvet A.P.) Izmir. 21 (Teleionla) Karşıyaka Kulübünün tertiplediği dörtlü turnuvanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1 1 berabere kalmışlardır. İlk tlevrede Siyah Beyazlılar daha iyi oynamışlar fakat sadece tek bir gol atmışlardır. İkinci yarıda Sarı • Lâcivertliler maça hâkim olmuşlar ve bu arada beraberlik gollerini kazanmışlardır. Kalite itibariyle ^vasatın altında cereyan eden karşılaşmaya Beşiktaş izmirdeki turnuvada Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemediler: 1 1 başlamıştır. Daha 1. dakikada Özer'in ıskasından istifade eden Şenol sıkı bır şutla takımına ilk golü kazandırmıştır. Bundan sonra Siyah Beyazlılar birçok pozisyona girmişlerse de istifade edememişlerdir. Devre bu şekilde 1 0 Beşiktaş lehine kapanmıştır. İkinci devreye iyi başlıyan Fenerbahçe 54. dakikada Hilmi'nin şutu ile beraberhği temin etmiştir. Bundan Sonra fazla bir ?ey olmamış ve karşılaşma da bu şekilde 11 sona ermiştir. Hakem: Muzaffer Sarvan Beşiktaş: Necmi önder, Ekrem Yuksel, Süreyya, Kaya Arif, Erdoğan, Şenol, Birol, Ahmet. Fenerbahçe: Şükrü Atillâ, özcan Necati, özer (Aydoğan), Basri Mustafa, Lefter, Yüksel, Selim, Hilmi. Bundan evvel oynanan maçta Karşıyaka, Altay'ı 41 mağlup etmiştir. Nejat TADA Bir Yeşildirek akını IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIlllllllllli İ M Bilumum Dikiş ve Nakış Makinaları M * \ " SATlClLARlNIN DİKKATİNfE " \ ; E T Ei T r BENZINLİ LEHIM GIHAZLARI, i } f malı emniyetli ve üstün vasıflıdır. !> 1 ( \ DCU7ÎUI İ UAVVA'lar Pompalı, çelik veya pırınç DkllfclKLI H f l l I f l 131} hazneli, yakıt kanalları büküntüsüz, ısıtma bonısu değiştirilebilir. rüzgâr siperlikli ve çekıç şeklinde havyah, memesi raenivelâyla temizlenir. N IT A Ş Madeni Inşaat İşleri T.A.Ş. den: Her türlü çelik konstriksiyon ıae T« kııancıhk ilâveten bu kere: \ ORİJİNAL TAÇLI DE LUXE Z ET İ \ A ZENİTH, OMEGA aile ve Alman malı VEHİTAS saya makinaları ile bilumum Alman ve Japon malı terzi ve dikiş makinalarınuz ithal fiyatına satışa arzedilmiştir. Satı? yeri: ÜSTÜN Ticaret Kenan Üstün Sukanhamam, Dağolu Han kat 3 No. 3738 İSTANBUL. Telefon: 27 20 72 Teleraf: ZETİNANET İstanbul İ j BENZİNLİ KAYNAK LÂMBALARI Sıcak Daldırma Çinko Galvaniz »telyemizin pek yakınd» faallyet» feçceegini ve fimdideH tiparif kabulünc başUndığını muhterem müşt«rilerin» arztder. Fompalı, çeşitli boylarda, çelik veya plrinç hazneli, pirinç başlıklı ve memesi menivelâyla temizlenir. ÇEŞİTLİ İŞ GÖREN CEP KAYNAK LÂMBASI, Mücellâ pirinç hazneli, çekiç şeklinde bakır havyah, her işlemeye âmâde, ideal kaynak cihazı. zamân Galvaniz Kapasitesi: Azamî boy 7 metre Azamî kasit \X\ metrekare Civata, »omun, rondelâ gibi lcOçük parçaltr için t y n blr teslîlmiz mevcuttur. Müraca»t: Isyeri Mektup adresl Telgraf Telefon Güvtreinyolu Ankar» G u i MİTAŞ P.K. 9 Ankara • Gazi MİTAŞ ANKARA 132915 ANKARA (Buın 406 A. 240/979) Bugün Matinelerden itibarcn YENİ AB'da Japonya'nın JAMES DEAN'ı YUJİRO ISHTHARA Fevkalâde bir tarzda yarattığı I1, A W M W EXPORT Aussenhandelsunternehmen für Werkzeugmaschinen, Metallvaren, Werkzeuge Berlin W 8, Mohrenstrasse 61 Alman Halk Cumhuriyeti Mütemmim malumat için: Bay Gross Galata, Perçemli sokak Lâcivert Han No: 5 İstanbul (Telf: 44 26 57) Reklâmcılık 255/987 Kömür nakliyatı yaptırılacak t 1962 senesi zarfmda İstanbuida Defterdar, Bakırköy ve Beykoz, Marmarada Gemlik, Hereke ve Bursa Merinos Fabrikalarına tahsis olunacak (Miktarı 25,000 ton olarak tahmin olunan) maden kömürlerinin, Zonguldak Kömür Havzasından mürettep fabrikalanna nakil işi eksiltmeye konulmuşrur. Müteahhidin kömürleri vapur veya motor tefriki yapıl maksızın dilediği vasıta ile taşıyabileceği bu nakliyat isine ait sartname ve mukavele taslağ) Müessesemizin Gümrük ve Nakliyat Şubesi Müdürlüğünden iicretsiz alınabilir. Muvakkat teminat akçesi 15.000,; katî teminat akçesi ise 50.000. lira olan bu ise ait tekliflerin nihaî kabul tarihi 31/1/ 1962 Çarşamba günü saat 1400 e kadardır. SÜMEBBANK ALLM VE SATIM MÜESSESESİ ÎMÜDÜRLÜĞÜNDEN (Bahçekapı Sümerhan) (Basın 611/971) mmw EKPORT (Basın 710/977) TOKYO GECELERİ Fransızca sözlü Renkli Sinemaskop Tokyo hayatını canlandıran bir jaheser Bugün matnıelerden itibaren YENİ AR'aa tâncüık: 1477/960 TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Kartal Cevizli Sigara Fabrikasma isale edilecek su tesisatı işleri kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltmesi 9/Şubat/1962 Cumagünü saat 11 de Tepebaşındaki Tekel Genel Müdürlügu Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muhammen keşif bedeli 793256,44 lira olup muvakkat teminatı 35.480,26 liradır. 4 Takım halindeki şartnamesi (eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hususi şartnamesi, keşif özeti, bırim fiyat listesi, krokiler) Komisyonundan, Ankara ve Izmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebileceği gibi 40 lira mukabilinde satın da alınabilir. 5 Eksiltmeye girecekler Tekel Genel Müdürlüğü Inşaat Şubesinden iştirak belgesi alması lâzımdır. Bu belgeyi alabilmek için tatil günleri hariç eksiltme gününden üç gün önceye kadar : a) 23/3/1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanlığından almmıs en az 800.000, liralık (C) grupu mütaahhitlik karnesini, b) Malî yeterlik belgesini (bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 64.000 liralık Banka referansı), c) Plân ve teçhizat beyannamesi, d) Halen taahhüdü altında bulunan bütün işleri bildirir taahhüt beyannamesi, e) Teknik personel beyannamesi, Bir dilekçeye bağlanarak Tekel Genel Müdürlüğü Inşaat Şubesine verilmesi şarttır. b Usulüne göre hazırlanmış teklif zarflarının ıhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyonumuza verilmesi şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeier nazara alınmaz. Teminatlar, muameleleri Tepebaşındaki Komisyonumuzda yapıldıktan sonra makbuz zarfa konmuş olacaktır. llân olunur. (Basın 803/969) i Topraksu Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı için 22 »det Mühendi» Ç»dm llt 60 adet Mahruti Çadır kapah zarf usulü ile satın alınacaktır. 1 Satın ahnacak 22 adet Mühendis çadmnın beheri 800.00 liradan 17.600.00 ve 60 adet Mahruti çadırın beheri 600 liradan muhammen bedeli 36.000.00 liradır. Geçici teminatı «4020.00» liradır. 2 Îhale Kapah zarf usulü ile 2/2/1962 cuma günü ıa»t 14.00 de Kavakhdere Boylu Sokak 93 numaradaki Müdüriyet binasında yapılacaktır. 3 Bu işe ait sartname her gün me«ai ıtatlsrl d«hilind« dairede görülebilir. 4 Ihaleye girebilmek için ihale gününden üç gün evvel dairesinden ihaleye giriş belgesi almak şarttır. 5 Zarflar ihtle günü, ihale »aatinden bir ıaat mrr»l komityona verilmiş olacaktır. (Basın: 707 A. 408/978) SÜMERBANK Nazilli Basma Sanayii Miiessesesi ı: Müessesemiz ambannda mevcut ssağıda eins T« miktarlsn yazıh döküntülerle hurdalar 7.2.1962 günü saat 9.00 da Müessesemizde pazarlık suretiyle şartnamedeki esaslar dahilinde satılacaktır. Bu satışa ait şartname ve listeler Istanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinde, îzmirde Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi ile Müessesemizde görülebilir.. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. C t N S 1 BnlnnöntB yer Mikun Pamuk telefi Üstüpü Iplikler 35 temir ve hatalı H.Be» Parça bezler Muhtelif hurdalar Nazilli Nazilli Nazilli Nazilli Nazilli Nazilli 21300 Kg. 1350 Kg. 1670 Kg. 4S640 Metre ' 7316 Kg. 28 Kalem CBasın:794/96S) TEKJİF İSTEME İLANI 70000 kilo Pirina yağı ile 9000 Kilo Kitre satın alınacaktır Bu ıhtıyaçlara ait dosya ve sartname, Müessesemiz Alım Uzmanhğında görülebilir. Kapah teklifin üzerine ait olduğu Dos. No ile fabrika ismi yazılarak teklif verme son gününe kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubesindeki Alım Teklif Kutusuna atılması lâzımdır. Müessesemiz, malı alıp almamakta veya dilediğinden dilediği miktarda almakta serbesttır. Dos.No. 62011 62002 Fabrikası Merinos (Izmir (Nazilli Miktar 70000 Kilo 6000 Kilo 3000 Kilo Cinsi Son teklif verme günü Prina yağı Kitre Kitre 2/2/962 19/2/962 BU AKŞAMDAN İTİBAREN SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın 866/975) Beyoğlu'mm merkezi bir yerinde, Amerikan Sefarethanesi arkasında, Tozkoparan caddesinde yeni imar durumu ahnmış denize nâzır. 35 metre cepheli 2220 metrelik arsa. üstünde yaDilacak inşaatın 1015 sene sonra arsa sahibine kalmak şartiyle kiralıktır. Müracaat: ARSA rümuzu ile İstanbul Posta Kutusu 176 İstanbul. üâncılık: 1447/959 BEYOGLUNDA KIRAUK ARSA KÜÇÜK EME K'te Johnathan Swiftin Güliverin s e vahatleri eserinden en son Super D.NTiamation tekniği ile fibne alınan GÜLİVERİN 3 DÜNYASI (Three Worlds Of Gulliver) RENKLİ İNGİLİZCE KERWİN MATHEWS JO MORBOW (Basıa 911 980)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog