Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

ALTT CUMü U 11 Oetk 1M2 İstanbul boks sampiyonası sona erdi Pazartesi ve sslı geceleri ygpılan İstanbul Boks çampiyonası çok az bir seyirci önünde yapıl' mıs ve müsabakalar zevksız geçmiştir. îki akşam yapılan müsaba i kalar neticesinde şu boksörler şam | piyon olmuşlardır. 51 kilo: ülkü Alpan (Dz. Gücü) 54 kilo: Halit Ergönül (Boks Ih.) 57 kilo: îsmail Şimşek (Vefa) 60 kilo: Hasan Çöken (Vefa) 63.5 kilo: Yeter Sevimli (F. B.) 67 kilo: llhami Evrensel (F. B.) 71 kilo: M. Renksaç (Dz. Gücü) 75 kilo: A. Topçu (Fatih Kulb.) 80 küo: B. Güzey (Dz. Gücü) Ağır: Tayyar Kalça (Elektrik) Avnıpafîiîi her branşta ii 3 atleti seçildi tere), P. Bolotnikov (Rusya), 30,000 Steeple'de: Z. Krzyszko wiak (Polonya', N. Sokolov (Rusya), H. Buhi (Almanya). 110 Engellide: A. Mikhailov (Rusya), N. Svara (îtalya), V. Chistyakov (Rusya). 400 Engellide: S. Morale ( 1 taiya). H. Janz (Almanya), G. Chevichalov (Rusya). Yüksek atlamada: V. Brumel (Rusya), S. Pettersson <lsveç), V. Bolshov (Rusya). Sırıkla atlamada: M. Preııss ger (Almanya), J. Krasovkiı (Rusya), J. Petrenko (Ru3ya). Uzun atlamada: J. TerOvanesyan (Rusya), D. Bondarenko (Rusya), A. Vaupskas (Rusya). Üç adım atlamada: V. Kreyer (Rusya), R. Marlcherczyk (Po D. Safaka bugün gidiyor Radinçki yarın geliyor n."dni«;ki basketbol takuııı Ümitler Takunmın dun Suleymaniye ile yaptığı maçtan bir enstantane nezaretinde Darüşçafaka basketbol takımı Av koç Osman Kermen rupa Şampiyon Kulüpler Turnuva her gun Amerikan çalışma sisteBI için rakibi Israel şampiyonu Ha miyle çalışan takım dun de sabah sonra öğleden poel takımı ile karşılaşmak üzere kros idmanından bu akşam uçakla TelAviv'e hare sonra açık havada "basketbol taktik ket edecektir. Bir aydanberi baş leri üzerınde nazari ve tatbiki çahşmalar yapmıştır. Takım bu sabah son çalışmasını yapacaktır. Israel'e gidecek kafile şöyledir : îdareciler: Rauf Alasya, îzzettin Ankara 10, (Telefonla) TürSomer, R. Işman. Oyuncular: E. 60. dakikada Nedimin attığı gole Süleymaniyeliler kiye Boks çampiyonası 1314 ocak Karabelen, N. Uyguç, D. Açıkbas, itiraz edince Şeref Görkay oyunu tatil etti N. Hoşgör, H. Keskinpala, M. Ak tarihlerinde Maltepe Okulu spor senkal, î. tmre, A. Batman, H. Ül galonunda yapılacaktır. Bu şampiyonaya Ankara, istanküyakm, H. Erbil, C. Pekol. 21 martta Londra'da Ingilız genç ; tanbul karmasının Suleymaniye Radniçki yann geliyor bul, Izmir, Bursa, Adana. Izmit ve milli takımı ile karşılaşacak olan i u e yaptığı maçı, 60.riakikadaNeAvrupa Şampiyon Kulüpler Tur Sivas bölgeleri katılacaklardır. 23 yaşından küçük «Ümitler Takı dimin attığı gole Suleymaniye ta nuvasının her iki karşılaşmasını mı»n l n iskeletini teşkil edecek Is k , m , j t i r a I e dip kargaşahk Çikaşehrimizde yapacak olan Yugoslav rınca Şeref Görkey maçı tâtil etRadniçki kız takımı yann saat 18 miştir. de trenle şehrimize gelecektir. RadHazırhk ve tamamen idman haniçki ile karsılajacak olan Türkiye vasını ta^ıyan bir müjabaka olma şampiyonu t.Ü.S.K. lı kız basketOldnm olaâiy» haüedemesıra ragmen Vıasta kaleci Asım ol bolcular antrenörleri Erdoğan Kadlfimlz bir derdimiı var : msk üzere Suleymaniye takımımn rabelen nezaretinde dün de çahsDış temas derdi. Bnnu bir her rterekete itiraz etmesi sebebiy malarına devam etmişlerdir. Bu tfirltt halltdemedik. «Aman le «Ümitler Takımı»nın ilk devremaçı idare edecek olan Yunan ve Ahmedin kalbi kırılmasın.. de attığı üç golden sadece 44. daIsrael hakemleri de yarın şehrimizAman, Mehmet gficenmesin» kikada Güvenin sayısı muteber ad de olacaklardır. diye kim dışanda maç yapdedilmi^ ve devre 1 0 İstanbul tamak, müsabaka yapmak iskımının lehine kapanmıştır. Ikinterse izin verdik. ci yarıda 56. dakikada Selim bir Bn gidenlerin yanınd» ne gol attıktan sonra durum 2 0 olbir mttsshit, ne bir kontromus VP bu Rolü müteakip Nedim 16r vardı. topu kafa ile kaleye sokunca raGidenler kaçak e*y» götürkip kaleci ile aralarmda bir müna dfller. Gümrüklerde yskalsnAnkara 10 (Telefonla) Bugün ka?a olmuş ve hâdise büyüme isdılar. Türkiye rezil oldu. Ankaragücü stadında oynanan tidadı gösterince Şeref Görkey ma Gidenler skor levhalanna Ankara Izmir Ümitleri arasındaçı tâtıl etmiştir. nğmıyan goller yediler. TOrki futbol maçı 22 berabere sona t.<it?r,bTiI takımı: Ali (Necdet) kiyenin prestiji sarsıldı. ermiştir. Müfit, özcan Tuncay, Süreyya, Gidenler sahalan harb mey Vural Hasan, Mahmut (Selim), danına çerirdiler. Türk ıpoGüven. Talât, Selim (Nedim) m yere geçti ve... gidenler aklın almıyacagı ahlâksızlıkSuleymaniye: Â?ım Atilla, MuUra tevessül ettiler. Gazeterat Faruk, Turgut, Dogan . Burler «Türkler » diye yazhan, Kenan, Erdoğan, Eray, HaAnkara 10, (Telefonlai Güres dı. san. Sülyemaniye kalecisinin bir kurtanşı Federasyonu Baskanı Münir ÇaTeklif cdiyonız: tstanbul takımı pazartesi gönü Iıçalın Nuri Gücüyeneri Irandaki 1 Dısanya gidecek tatzmire rldivor h&diseler sebebiyle itham etmesi kımlar her bakıradan tatminÖnümüzdeki çarşamba günü Izüzerine Gücüyener. Federasyon kâr olmahdır. mirde Izmir karması ile karşılaşa Reisinin güreşler hakkında hazır2 Ekiple birlikte. nmtlarak olan İstanbul takımı, pazarte ladığı raporu okumamış olduğuka bir teşkilât müşahidl git?i günü vapurla Izmire hareket nu belirterek hakkındaki ithammelidir. edecektir. ları reddetmiştir. 3 Ekipler Tnriım Bakanlığı tarafından kontrol edilmeli; gerekli malzeme kendilerine verilmeli, gerekli bilgi ile teçhiz edilmelidirler. Ekipler mnntazam kıyafetli olmalıdır. Vcleybol Federasyonunun tertip4 Dışişleri Bakaalığı Teslediği hakem ve antrenör kursları S kllfttı, dışarıya giden ekiple devam etmektedir. Şehrimizde açı% çok yakından rnesenl olup, \ !an kurslara 1 4 kişi katılmıstır. ö dnrnmn bir raporla bildirmeAntrenör Murafa, beden terbiyesi g lidlr. ögretmenlerine ve hakemlere kursîarda bilgiler vermektedir. g • Yttzyıllar boyn Avmpada Ankara 19, (Telefonla) Bir te..bit edilecektır. Aynı zamanda kılıcının yanında efendiliii K. Ayasofya, 30 galip müddetten beri kampta bulunan asker futbolcuların kendi takımla ile de tanınan «Türk» ü hâlâ Amatör kümeler lig maçlarına ve ordulararası futbol şampiyona rmda oynaması da Ordu takımı kötülemeğe çalısanlara fırmuntazaman devam edilmekte sı maçlarına hazırlanan Ordu fut için bir avantaj s&t ve malzeme vermiyelim. sayılmaktadır. olup pazar günü Eyüp sahasında bol takımımız yarın (bugün) haBn bir vatan vazifesidir. maçlanndan en mühimini Çünkü uzun müddet maç yapmıoynanan Küçük Ayasofya Tarab zırhk S Erdoğan ARIPINAR yayı güzel bi royundan sonra 30 Muhafız Gücü ile yapacaktır. Bu y»n futbolcular maç eksikliklerimaçta takımın esas kadrosu da ni de böylelikle kapatacaklardır. mağlüp etmiştir. TAZISIZ Türkiye boks sampiyonası 1314 ocakta Ümitler Suleymaniye maçı yarıda kaldı Sporda dış temas ve bir teklif MORALE (400 m. engelli) Atletizmın 19 bransında Avrupanın en iyi uç atletini «\Vorld Sports» Ingıhz spor der gisi şu şekilde sıralarnıktsıdır: 100 metrede: L. Ber / ı (Italyan), J. Delecour (Fr.uısa), D. Jones (Ingiltere). 200 metrede: L. Berruti (Ital ya), J. Delecour (Fransa), D. Jones (îngıltere). 400 metrede: A. Matcalfe (lngıitere), R. Brightwell (îngiltere). M. Kinder (Almanya). 800 metrede: D. Waern (Isveç), P. Schmidt (Almanya), R. Delan (S. îrlanda). 1500 metrede: D. Waern (Isveç), S. Valentin (Almanya), w. Baran (Polonya). 5000 metrede: K. Zimny (Polonya), B. Tulloh (Ingiltere), P. Bolotnikov (Rusya). 10,000 metrede: M. Hyman (Îngıltere), B. Heatley (Ingil BERRUTİ (100200 metre) lonya), J. Schmidt (Polonya). Gülle atmada: A. Rowe (Ingiltere), A. Sosgornik (Polonya), S. Meconi (Îtalya). Disk atmada: E. Piatkowski (Polonya), J. Szecsenyi (Macaristan), K. Bukhantsev (Rusya). Çekiç atmada: V. Redenkov (Rusya), H. Thun (Avusturya), Y. Rakarinov (Rusya). Cirit atmada: M. Macquet (Fransa), V. Kuznvetsov (Ru«ya), J. Sidlo (Polonya). Dekatlonda: Y. Kotyenko (Rusya), V. Kuznyetsov (Rusya), E. Kamerbeek (Hollanda). Ankara Izmir Ümit Takımları Gücüyarar Çalısal'a cevap verdi RUDEN'KOV (Çekiç alma) Voleybol antrenör kursu devam ediyor Ordu futbol takımı bugün Muhafizgücü ile oynuyor IIIIIIIIIIIIMll <r % AKULERİN KRALI Uzun Ömür. Hakiki kapasite. Bol ışık. Ucuz Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır İlîer Bankasından Mahiyeti bedeli (TL) teminat (TL) Tesisin adı Sürmene yeterlik (TL) AZOT SANAYİI T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: Aleıtaşı İsfihracı ve Kırdırılması 1 Ulukışla Ocaklarunızdan 1 Mayıs 1962 der 31 Ağustos 1962 ye kadar 30000 40.000 ton alçıtası ocaktan istihraç edilecek ve 030 m/m ye kırdırılması işi müteahhide verilecektir. 2 Bu işe ait şartnamelerin., Ankara'da Ziya Gökalp caddesi 4. Işkurhanda Genel Müdürlük Ticaret Müdürlüğünden ve İstanburda Kürekçiler caddesi Evranos han No. 4/7 de istanbul Bürosu Müdürlüğünden TL. 100, bedel mukabilinde alınabilir. 3 Teklifler en seç 15.2.1962 tarihine ve saat dar Şirketimizde bulunacak şekilde postalanacak «erilecektir. Ne mazeretle olursa olsun bu süreden teklifler ve postada vâki gecikmeler nazan itibare 4 Şirketimiz, ihaieyi kısmen veya tamamen mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 18.00 e kaveya elden sonra gelen alınmaz. yapıp yap YAtiMURLUSC ŞEMSIYE Ş8RT İmâlcilerine 100 Naylon ipliğiyle dokunmuş tamamen Alman malzem* v» formülü ile 1 1MPER TEX su geçirmeyen ve ıslanmayan kumaşlarmı imâle başladı. Mevsim için sipariş kabul yeni tesisleriyle edilmektedir. KANAT Plâstik Sanayii Şisü Meydanı 199 Tel: 48 45 53 ASGARI I 'SENE GARANTİÜ nâncılık: 1270/443 Bugün Suareden İtibaren L  L E S İ N E M A S I N D A FEZA CANAVARLARI (Ori]inal) «I Marıied a menster From outer space» TOM TR1ON GLORIA TALBOTT Tel: 44 55 95 tâncılık: 1234/413 1961 MODELLERİ ranca 1352 yılı^a tarp.smen yeni roo dşîlerle glrmiB olsn müesseseraiz 1961 yılına = it kadın iskarDİnlerir.i tek fiyat olmak Ozere 30. T.L. dan Eâtmakta oldugu.. u Ü ) : 3 ıııüçterilerimin dikkatine arzeder. «GRİP. NEZLE »DİŞ'âĞRrSI • YAMKLAR GÜNES YANIĞI aRIEÖCEK SOKMASI ADALEROMATİZMASI • VARALAR. KESİK PİŞfK. KAŞINTI EK2CMA.ERGENÜK ı i5ON.UK D£RI ÇATLAKLARINDA VE TRA'ŞTAN SONRA • KULLANILIR Üâncılık: 1131/417 Y.G. Hava Hattı ve A.G. Şebekesi tevsi ve ıslahı 730.227,20 32.959,09 73.000, Of » > » 312.325,75 16.243,03 30.000, lyidere Y.G. Hava Hattı ve A.G. Şebekesi 746.456,10 33.608,24 75,000,Arakh > » s 402.892,20 19.865,69 40.000, 1) Yukarıda ismi, mahiyeti, keşif bedeli ve geçici teminatları yazıh elektrik tesisleri, dördü de aynı mütaahhide ihale edilmek üzere birım fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2) Eksiltmeye istirak etmek istiyenler 4 tesise birden aynı tenziîâtla ve aynı süre ile teklif vereceklerdir. Bir veya birkaçı na verilecek teklifler kabul olunmaz. Tekliflerin tetkikında gün başma 500, TL. avantaj tanınacaktır. 3) Teklif mektupları, teklif şartnamesinde yazıh örneğe göre hazırlanacaktır. Kapalı teklif zarfları en geç 24 Ocak 1962 Çarşamba günü saat 17 ye kadar makbuz mukabilinde Bankaya teslim edilecektir. 4) ZarfJat 25 Ocak 1962 Perşembe günü saat 15 te Banka Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır. 5) Postada vaki gecikmeler nazari itibara alınmaz. 6) İhale evrakı 150, lira mukabilinde Banka Muhasebe Müdürlüğünden temin edilebilir. 7) Bu ihaleye ait her türlü vergı ve rcsimler mütaahhide aittir. 8) Eksiltmeye iştirak edebilmek için : a Genel Müdürlükten mütaahhitlik karnesi »lanlar karnelerini, almıyanlar yaptıkları işlere ait vesikaları, b Mali yeterliklerini tevsik etmek üzere, yukarıda yazıh miktarda varlık veya krediye sahip olduklarına dair teminat mektubu vermeye salâhiyetli Bankalardan biri tarafından ve ilk eksiltme ilân tarihinden ?onra verilmiş bir referans mektubu, e O tarihte taahhüdü altında bulunan bilumum îşlere ait ihale evrakı içindeki örneğe uygun taahhüt beyannamesi ile birlikte 15 Ocak 1962 tarihine kadar Bankaya müracaat edilip YETERLİK BELGESİ shnması şarttır. Bu tarihten sonra yapılacak belge talepleri nazarı itibara alınmaz. Ü) Teminat mektubu karşıhğında ve faizi yürütülmek şartiyle mukavele tutannın ",'olO'na kadar iç avansı verilecektir. 10) Banka ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. (Basın: 18507 12904/423) Reklâmcılık 102/425 J Seydiköy Belediye Başkanhğından: 1 Gaziemir Caddesi tretuvarlanmn ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Işin keşif bedeli 29620.20 lira olup muvakkat teminatı 2220.00 liradır. 3 Eksiltme 29/1/1962 pazartesi günü saat 15 te Belediyede yapılacaktır. * Taliplilerin 1962 yılına ait Ticaret Odası vesikası, teminata ait banka mektubu veya makbuzu ile Belediyeden alacakları yeterlik belgesini havi olarak hazırhyacakJarı teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığma tevdi etmeleri lâzımdır. 5 Ise ait keşif ve sartnameler Dairede görülebilir. (Basın: 23439 24/424) (Basın 257/421) Sayın Müşteriler imizin Nazari Dikkatine Kavserili A. ve H. APIKOGLU Kartyen H A L E F İ yoktur. Kardeşlerin PAMUK TELEFI, ÜSTÜPÜ VE PARÇA BEZ SATIŞI 1 Müessesemızde mevcut pamuk telefi, üstüpü ve parça bezler 24/1/962 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de pazarlık suretiyle satısa çıkarılacaktır. 2 Malları ve şartnameyi görmek ve teminat yatırmak üzere en geç pazarlık günü saat 12 ye kadar Müessesetniz Ticaret servisine müracaat edilir. 3 Pazarlığı mütaakıp fiat artırılması kabul edilmiyecektir. 4 Müessesemiz kat'î satışı yapıp' yapmamakta serbesttir. Sucuk gatm alırksn Bakkal \e Mezedkrden A. ve H, APIKOGLU Yaztsına dikkat ediniz. imalAthane: Alibcyköy Teleion: 22 78 72 Telprraf: Namlısucuk tıtanbul Taklit ve benzerlerinden MİrmnmT Kardeçler SÜMERBANK Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi (Basın 328/432) Üâncılık 1218/420 IVIEMLEKETİMİZDE İLK DEFA: Y A Z K I S (Mukaveleli) TL PlSstik Enjeksiyon Teknisyeni ARANIYOR tngilizce bilmesi ve askerliğinı bitirmiş olması şarttır. Tâlip olanların (Plâstik) rümuzu ile (P.K. 868 Galata) adresine hal tercümelerini ve istediği ücreti bildirmeleri mercudur. llâncıhk 1215/419 Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den: Fabrikalarımız ihtiyacı için 6.000.000 (altı milyon) metre feker torbalık; 89000 (seksendokuzbin) metre çamur prese ve 55.000 (ellibeşbin) metre filtre torba bezi ile 20.000 (yirmibin) kılogram kurşun mühür mübayaa edilecektir. Alâkalı firmalarm, Ankara'da Umum Müdürlük Tıcaret Servisi ile İstanbul Büromuzdan sartname alarak 22.11962 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar tekliflerini kapalı ve mühürlü zarfla Umum Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine tevdi ve kaydettirmeleri ilân olunur. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 262 A. 184/422) îlâncıhk: 1204 413 KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASINDA 7. ci KOTA •: 84.10.23 ten tah;is aramyor. Telefon: U 64 44 Cumhuriyet 427 "KAYIP ^ebekemi kaybettlnı. HUkumsüzdur. Tüiây Topalak Cumhuriyet 4 3 C Bufün Suareden İtibaren Değişmez Fiyatla İnşaatlarınıza Enayiler Kralı Yıldızlar Peşinde (Orj.) «Follow A Star» NORMAN WİSDOM JUNE Tel: 36 06 82 LAWERICK ^ t i tlâncıhk: 1235/414 Ç EM £ N T 0 teslimatı NEVZAT ÖZER MÜESSESESİ Unkapanı İs Bank. arkası Telefon: 27 22 19 22 82 38 İlâncıhk: 1266//448 ZAYİ Bozkurt Merkez ilkokuîunçîan aldığım dfplomayı zayl ettlm. Hükümsüzdür. Ahmet Yorulmaz Cumhurlyet 420
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog