Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUOTH UK1X E T 28 Aralık 1960 G. Saray ve Beşiktaş takımları çahştılar Erciyes Kayak Kampı Başan İle Devam Ediyor Dağcıhk ve Kış Sporları Federasyonu Türkiye'de kayakta tek tip stil: Yeni Avıısturya stili ösretiyor Ocak başuıda Uludağ'da (Paralı Kayak Öğretmen) okulu acılacak Erdoğan ARIPINAR yazıyor Dağcıhk ve Kıs Sporları Federasyonu 196061 vılı faaliyetine bu yıl Ercıyesde açtığı Kayak Öğ retmeni ve hakemi yetiştirme kursu ile başladı. 10 aralıkda Ankaradan hareket ederek Ercıyeee varan Dağcıhk ve Kış Sporları Federasyonu Baş kanı Asım Kurt'un teknik idaresınde başlıyan oğretim kursuna Erzurum Erzincan çevresinden sı vil, Eğridir Dağ Okulunda ve Erzurumaı bulunan askeri birhkler BEŞİKTAŞ TAKIMI DÜNKÜ A.\TEENMANDA (Tolan ARLIHAN) dekl kayak öğretmenı subaylar dâvet edildiler. Ercijesden gelen haberlere nazaran; havalar çok kurak gittığin den zırvpde kar diğer yıllara nispçten daha azdır. Fakat kurs çalışmaları sabah Saıt Salâhattin Cihanoğlundan lerıne mensup yelkenciler tarafın912 öğleden sonra 1417 saatleri boşalan Yelke n Federasyonu Reis dan seçılecek bir reis gittikçe gearasında yapılabilmektedir. liğine kimin getirileceği henüz bi lişen bu sporun vegâne temsilcisi Yeni Avnstnrya stili ilinmemektedir. Şı/ndılık bu Fede olacak şahıstır. Yelkencilerin Kampın hususiyetı kayakda i rasvonu Rıza Salıh Saray idare e çinden seçilecek Federasyon Reisi lerlemi? olan öğreticıleri (Yeni decektir. Istanbul, Kocaeli ve Iz yelken sporuna hizmette kusur etAvusturya Stili) üzerinde calış mır bu branşın vegâne temsilcile miyeceğı gıbı memleketimizde ya tırmaktır. Böylece yurdumuzda rıdır pılan bu spor hakkında sadece Orduda ve ordu dışında tek stilYelken sporunun merkezi Istan nazarî bılgısı olan ve Türkiyeyı de kayak öğrenimi yapılacak ve beynelmilel kongrede temsil eden Turk kayakçılan arasında stil ba buldur. Bütün yelkenciler burada bir yabancı delegeye de fırsat vertoplanmışlardır. Hem de tecrubekımından bir ahenk vücuda getimemelidır. rilecektir Kampa dâvet edilen leri ve bilgileri yükeek vplicenciler. Bu sebeple bu sporun başma kayakçılar yurdun en kabiliyetli sporcuları olmalarından dolayı artık bu işten, bu spordan anlakamptan randıman ahnmaktadır. mıyan şahısların getirilmemesi lâ zımdır. Sızan haberlere gore Fel'lndağda paralı kayak okulu derasyon Reısi seçimie başa geleDağcıhk ve Kış Sporları Fede cekmiş. En doğru hareket budur. rasyonu bu kamptan sonra genç Izmır, îstanbul ve Kocaeli bolgemillî kayakçılarımızı çalıştırmak üzere 20 günlük (120) ocak tarih leri arasında bir kayak yetiştirSpor Seıvısımız bu hafta yapı me kampı açacaktır. lacak maçları aşağıdakı şekılde Ayrıca ocak ayından itibaren ı tahmın etmıştir. 60 mevsim sonuna kadar devam etBeykozFerıkoy 0 100 mek üzere Uludağa geleceklere F. BahçeKasımpaşa 1 ders vermek için Federasyonun 60 0 Ankara 25 (Telefonla) 17 haf K. Gum.Kasımpaşa seçtiği 5 öğretmenin idare edece ta Spor Toto maçlarında 13 maçı G SaravBeşıktaş 60 02 ği paralı kayak okulu da acılacak doğru olarak bılen 100 1 çıkmamıştır. GalataAnadolu tır. Bu oğretmenlerin başında Buna gore diğer ikramiyeler şu YeşıldırekDavutpaşa 100 1 Türk kayakçılarının yakından ta şekildedir: oO 6 SarıyerBeyoğluspor 01 myıp sevdiği Tahsin Modoğlu bu2 60 12 maçı bilen 16 kişi 20.083 lıra, EgesporGuneşspor lunacaktır. 60 11 maçı bilen 184 kişi 1746 lira BarbarosSıncanspor 1 2 Goztepelzmırspor 2 60 Bu çahşmalardan sonra da Ba 30 kuruş, tı, Doğu, Guneydağı Turkıye ka1 60 10 maçı bılen 1665 kisi 192 lira AltınorduVefa yak şampiyonaları orsanıze edıle 95 kuruş alacaklardır 100 IzmırsporVefa 1 cektir. 2 60 Ikramiyeler brut usenndendır. AltınorduGoztepe Kar dünyasmdan haber var Beşiktaş'tan Necmi, Sabahattin, Tuncay, G Saray'dan da sakat futbolcular çahşmalara katılmadılar Bu hafta mılli lıgın en muhim karşılaşmasını Galatasaray ile yapacak olan Beşiktaş futbol takımı, dun saat 15 te Şeref stadmda çalısmıştır. Antrenmana katılan ovuncular ılk once koşu yapmış ••onra kultur fıziğe çalışmışlar muteakıben de kaleye şut atmışlardır. Bu çahşma.lara belmden sakat bulunan kaleci Necmı katılmamış. Sadece seyretmiştir. Asker olan ve Ordu takımı kampında bulunan Sabahattin ile Tuncay da çalışmalara gelmemişlerdir. Galatasaray Pazar gunu Beşiktaş ile mılli ligın en kritik maçlanndan birini yapacak olan Galatasaray futbol takımı, A. Sami Yen stadında su tesislerinın ânza yapması üzerine kulup kapah salonunda çalış.nıştır. Bu çalışmaya asker futbolcular haricinde sakat olan Candemir, Turgay, Metin ve Niyazi katılmamışlardır. Sarıkırmızılılar bugün de bir idman yapacaklardır. Bundan sonra evli futbolcular kampa alınacaklardır. Sıvas'ta Atatürk koşusu Bolu Düzeespor takımı DUZCESPOR BOLU OLDIJ Ankara'daki Atatürk koşusu Ankara 27 (Cumhuriyet TeIeks) Büyük Atatürk'ün Ankaraya gelişi münasebetiyle ter tip edilen Atatürk koşulan yağ mur altında tanmmış atletlerin iştirakiyle yapılmış ve şu neticeler alınmıştır: Büyükler arası yarışmaya has ta olan Muharrem Dalkılıç iştirak etmemiş emektar Ekrem Koçak ilk anlarda başta gitmesıne rağmen sonu getirememiştır. Neticeler: Üniversiteliler: 1 Erol Yavuz (Gazi Eğitim) 2 Suleyman Yavuz (Gazi Eği tim). 3 Kemal Yılmaz (Harb Okulu) Erkek ortalar • 1 Ibrahım Gulce (Atatürk Öâretmen). 2 Galip Çekin (Yıldırım Beyazıt). Garnizon: 1 Mustafa Canel (Jand Assubay Okulu), 2 Muzaffer tnan (Harb Okulu). Kızlar: 1 Gul Çiray (Ankaragücü). 2 Yıldız Sarıoğlu (Eskişehir), 3 Nevin Önerman (A. Gucu) Buyukler: 1 Şükru Saban (Hava Gücu), 2 Fevzı Pakel (Jandarma Gucu), 3 Erdenay Oflas (Demırspor). Yetken Federasyonu Reisi seçimie iş başma getecek SUAL SUAL: A. 100 1 Son Dünya Basketbol Şampiyonan (Erke'fcler) nerede yspılmiftır? t Bugüne kad.'lr kae Avrupalı boksör Ağır stklct Düny» şampiyonlnğunu kaıanmıştır? 3 Milli futbol Ukımımız h a n p maçta lon dhkikalarda ye digi tslibsiz bir golle çok kıvmetli bir galibiyet kaçırmıştır? F. Bahçe dün bir deklerasyon yaymladı Fenerbahçede futbol işlerini üzerıne almıs olan yeni Teknik Komite dun vaptığı toplantıdan sonra bir deklâra'iYon vavınlamntır Bu deklâras\onda aynen şoyle denılmektedir. «Teknik Komıte cumartesı gun ku maç içın bir çalışma programı hazırlamıştır. Bu program mucibınce yorgun olan futbolcular bu hafta topsuz olarak çalışacak ve bunu milli atletlerden Eşref Aydın idare edecektir. Toplu olan çalışma her zamankı gıbi antrenor Szekelly'nin nezaretinde yapılacaktır. Takımda bu hafta sakat ve cezalı oyunculann yerine genç lerin tecrübe edilmesi muhtemeldır. Fakat hıç bir oyuncuya sureli veya suresiz ızın ve istirahat verilmesi bahıs mevzuu değildir.» Bolu, (Hususi) Bölge.niz lig maçları sona ermiş ve geçtığimiz hafta Bolu stadında ya pılan Düzeespor Abantspor maçını 21 kazanan Düzeespor Çanakkale'de DenizBolu şampiyonu olmuştur. Bolu bolgesınde liglere katılan 10 tagücü lider kım arasında oldukça çetin kar Çanakkale, (Hususî) Çanak sılaşmalardan sonra şampiyon kale lıg maçları oldukça çetin olan Düzcespor takımını tebbir devreye gırmış bulununası rik ederiz. Düzcespor'un şamna rağmen Denızgucü takımı piyon olan ekibi şu futbolcular şampiyonluğu hemen hemen ga dan kurulu olarak sahaya çıkranti altma almış gıbıdir. Ça mıştır. nakkale Denızgücu takımı, şim dıye kadar yaptığı 9 maçta t Mufit, Adıl, Şafak, Kerım, galibiyet, 1 mağlubiyet almış Ibrahim, Remzi, Erkan, Bılgın, tır. Bu 9 maçta 24 gol atrnış, bu Cavit, Ertan ve Cengiz. na mukabil 4 gol yemıştir. Sıvas, 27 (Telefonla) O kullar ve kulüpler arası Ata türk koşusu bugun kalabahk bir atlet grupunun ıştırakıyle yapılmıştır. Kız ve erkek orta okullarda De.nır Ortaokulu takım halinde birinci gelmıştır Bu musabakalarda kızlarda Gurkan Bayraktar Sıvasın en iyi derecesıni yapmıştır. Lıseler arası 10 000 metre koşusun da birinciliğı Turgut adında genç bır atlet kazanmıştır. 1 kincıliğı ıse meşhur atlet Mus tafa Eldek almıştır Kulupleı arası yarışlarda Pamukpınaı bırıncı gelmiştir. CEVAP: A. 99 1 Tahran'da yapılan son Dunya Serbest Gütreş Şampiyonasında 57 kıloda Huseyin Akbaş ve 62 kiloda Mustafa Dağutanlı birinci olmuglardır. 2 tstanbul'da Macaristanı 3 1 yendiğimiz maçta MilH takımımızın kaptanlığını Galatasaraylı Tıtrgay Şcren yapmıstır. 3 Bilhaesa togiltare rt Fransa'da çok populer bir »por olan Rugby 19451947 yılları arasında Istaniml'da oynanmıştır. Spor Totoda 13 naçı bilen yok Çanakkale Denizgücü takımı Kodak markalı fotoğraf ve sinemacılığa ait hertürlü malzemeyi 5. ci ithal listelerindeki 46,47,183 ve 184 numaralı kotalardan aldıkları tahsisler ile ithal etmeyi arzu eden Sayın Ithalâtçıtarımızın emirlerine amade olduğumuzu arzederiz. Peynir Toptan Fiyalları Ucuzlatıldı Et ve Balık Kurumu Umum Mudurlugunden: Evsaf ve nefaseti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsu ve 20.8.1960 gün ve 1668/17714 No. Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kürsüsü Laboratuvar 20 8.960 gun, 2/171 sayıh raporları ile tevsik olunduğu veçhile sadece tam yağlı İNEK SÜTÜNDEN mam ul Amerikan peynirlerinin mem. leketimizin her yerinde sayın halkımızın ıstifadesine arzedilebilmesi için toptan »atış fiatları kilosu 560 kuruştan 500 kuruşa indirilmiştir. 4 kutudan fazla mübayaaları toptan sayılarak 500 kuruşluk fiatlar tatbik olunur. Peynirlerin perakende fiatları eskiden olduğu gibi 590 kuruş tur. Toptan satışlar Izmir, Ankara ve îstanbul'daki bütün perakende mağazalarıınızla ayrıca Ankarada Umum Müdürlüğümüz (T«lefon 1160 00/59) tstan bul Valde Han Kat 5 de Şube Mudürlüğümüz (Telefon 22 42 36) tzmirde Konak Elhamra Pasajındaki büromuz (Telefon 34872) ile Kurumun Teşkilâtı bulunan bütün mahallerde yapıldığı gibi taşradan sıparişler de kabul edilir. Sayın halkımızın, Mandıralarla peynır satışı yapmak istiyenlerin ve buyük istihlâk topluluklarınm dikkat nazanna arzolunur. 62701 1960 Sezonunda muv»ff«kly«fl« imai «tmi} otduğu ve büyuk rajbet bulsn BEYAZ.YEŞIL ve KAHVERENGi r EMAYE SAÇ SOBA BORULARINI Bütün ki} d«vr*sind« müjterilerinin emnnde bulundurarak, tlzi paslı v* çirkın görunüjlu »obj borularınaı boyamak derdinden kurlaracaktır. 6 $ 12 Volt çeşitlerini ebonit kutularla lakdim^eder ( ! UZUN OMOR. EMNİYET, UCUZLUKj Tel: 534346491811 FAS Akümülâtörlerin kralı Değişmez sembolümüzdür/ L PECAKENDE , SINAİ TATBİKAT T.AŞ. istiklâl Caddesi 101 Beyoglu TOPTAN İntena A. Şti. Büyük Parmakkapı Sok. N. 3 Beyo§lu Sa§kol Müessesesi Marpuçcular N. l An Demir Serdaroğlu Han Konya Sok. Ankara Hszaren n d . 6163 Galata îstanbul Tal :44 47 20 Madenî Harman Yağı ALINACAKTİR Muhtelif jabrikalarımız için 127 TON Madenî Harman Yağı kapah teklif a!ma suretivle satın alınacaktir. 1 Bu işe aıt dosya ve şartname Alım IV. Grupundan alınabilir 2 Kapalı teklifin üzerire madde adı ve dosya numarası yazılarak, en geç 10/1/İ961 akşamına kadar Müessesemiz veya İstaibul Şuben.izdeki Alım Teklif kutusuna atılması lâzımdır. 3 Müessesemiz isbu ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarı azaltıp çoğaltmakta veja dilediğuıe vermekte serbesttir. (62896) Kodak Otomatık Makinelerle Temiz ve Sıhhi olarak yapılan INSULIN LEO GELDİ VE ECZA DEPOLARlNA DAĞlTlLMlYA BAŞLANlLDl Miadı KAYSERiLi i SATILIK OTOMOBIL 1956 model «FORD> maıka, düz vites ve dört kapılı binek otosu satılacaktır. İsteklilerin en geç 5/1/961 akşamına kadar Bankamız Umumî Muhasebe Müdürlüğüne müracaatleri rica olunur. ' SÜMERBANK ALlM ve SATlM MÜESSESESİ INSULIN INSULIN INSULIN INSULIN INSULIN LEO Sımpk LEO Retard NPH LEO Retard NPH LEO ProtamineZinc LEO ProtamineZinc 10X40 15 Ekim 5X40 İ5 Ekim 10X40 15 Ekim 5X40 15 Ekim 10X40 )5 Ekim 1963 1962 1962 1962 1962 Tutum Bankası T.A.Ş. K O T A 99 Gümrük Pozisyonu 59.14.10 LUXOR LÜKS FİTİLÎ mutemet vasıtasiyle getirtmek veya tahsislerıni devretmek istiyenlerin TRANŞARK İTHALÂT İHRACAT LTD. ŞİRKETİNE müracaatleri rica olunur. Tel: 22 54 24 V Tıirkiye Umumî Mümeaaili: ATAÇERİ Telefon: İstanbul 48 43 70 Cumhuriyet caddesi 179/3 Harbiye, İst. Telgraf: ATAÇERİ • İstanbnl MACNEZI İ SÜTÜ RADYOLİN'in Formülündekî. Muayyen zamanlardaki Sıhhi ihtiyaçlanmzda SUCUK ve S A L A M L A R I senelerin tecrübesine dayanır t f \ Şehir Tiyafroları Müdürlüğünden: Şehir Operasmda kullamlmak üzere 1 aJet (KLAVSEN) kiralanacak veya satm alınacaktir. Tepebaşı Tiyatrosunda Sahne Amirliğıne ntüracaat «dilmesi ilân olunur. PAK PAMUKLARINI Pratisyen Hekim Alınacaktir Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden MADEN İşyerimiz ılk imdat merkezinde çahştırılmak üzere bir Pratisyen Hekim alınacaktir. Taliplere 7244 sayıh kanun gereğince ücret % 7,5 maden yeri tazminatı üe senede iki maaş tutarında ikramiye ödenecektır. Evli olanlara tenvir vc teshin edilmi; möbleli lojman, bekârlara bekâr pavyonunda möble ve kaloriferli oda tahsis olunacaktır. , İsteklilerin Müessesemiz Müdürlüğü veya Ankara'da Etibank Umum Müdürlüğünc müracaatleri lüzumu ilân olunur. (62223) Hiçbir.yerde Halefimiz ve Şubemız yoktur. Taklit ve benzerlerinden sakınınız. A. veH. A P İ K O Ğ L U Kardeşler Mpşhıır Fransız yazısma dikkat ediniz. T.l. . 22 78 72 T.lgr . NAMLISUCUK ISTANtUl BEYAZ ÇİMENTO SATIŞI T. C. Emekli Sandığı Tarabya Oteli İnşaatı Kontrol Şefliğinden Tarabya şantiyesinda mevcut ihtiyaç fazlası 34 ton Beyaz Çimento kapah zarf usulu ile teklif alma suretiyle satılacaktır Ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Tarabya Otel İnşaatı Kontrol Şefliğindei bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklif mektuplarının en geç 18/1/1961 çarşamba günü saat 14 e kadar Tarabya Kontıol Şefliğine makbuz mukabili verilmesi lâzımdır. Muvakkat tcnunat 2550 liradır. Parfüınleri EN KlYMETLİ YlLBAŞl HEDİYESİ TfiBU. BOLERO, PLBTln, CANOE Paıfümleri çıkmış ve Piyosaya tevzi edilmiştir. AMERİKAN NEŞRİYAT1 BÜROSU İSTANBUL: Galatasaray Lion Mağazası yanı Tel: 44 24 14 ANKARA: Yüksel caddee. No: 6 Yenisehir Tel: 12 73 18 Ağzınodaki bütün mikroproolan dtdürOn Yemeklerden sonra ağızda kalan yağlı maddeleri eritir. Dişleri kimyevî bir şekilde temizier. Diş aralarında kalan yemek ar* tıklarının asitleş mesine ve dişlerinizirı çürümeğe başlamasma mani olur 12 İLÂNOUK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog