Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALT1 CUMHTJRİYET 24 Arahk 1960 Saîd Selâhattin Cibanoğlu'nutı fimıtamadığı an istanbuE Bölge Müdürü eski Fenerbahçeli futbolcu Sait Selâhaddin Cihanoğîu'nun memleketimizin 1 numaralı aslan avcısı olduğunu . bilir misiniz? Işte kendisi bir aslan avında spor hayatı boyunca unutamadığı anı anlatıyor : « 1926 senesi idi. Afrika'da, U ganda ile Kenya müstemlekeleri arasındaki yerd« ar*lan avına çıktık. Uzaktan arslarmn gördük, iyi bir yerde olamadığımız için silâh atma imkânını bulamıyorduk. Yer sarptı. Arkalarmdan gitmeyi de uygun görmedik. Geceyarısı antilop cinsinden ölü bir hayvan bulduk. ASaç parçalarından, çalıdan, çırpıdan Afrika'da boma tâbir edilen bir siper yaptık. Siperin içine ıki arkadaş girdik. Arslan bağırışmalan uzaktan duyuluyordu. En son Ankarada ise DemirsporFeriköy G. Saray A. Gücii karşılaşıyorlar BLGÜN BEŞİKTAŞ KARŞISINA TEHLlKELl BtR EKİP OLARAK ÇIKAN VEFA TAKIMI Milli lig maçlarına bugün şeh kım bulacaklardır. Çok çekişmeli rimizde ve başşehirde yapılacak geçmesi beklenen müsabakada ga olan müsabakalarla devam edile libiyet şansı Beykoz.un daha fazcektir. ! la gıbı gözükmekteyse de normal ŞEHRİMİZDE netice beraberliktir. Istanbulda günün ilk karşılaşma Günün ikinci maçını saat 14.00 sını saat 12.00 de Beykoz ile Ka de Beşiktaş ile Vefa oynayacaklar ragümrük yapacaklardır. Son haf dır. Yarın F*nerbahçe ile milli talarda daima güzel oyunlar çıka ligin en kritık maçlanndan birini ran Sarısiyahlılar bugün karşıla yapacak olan Siyahbeyazlılar bu rında hakikaten kuvvetli bir ta gün karşılannda uzun zamandan beri sahalarda gözükmeyen bir Vefd takımı bulacaklardır. Son olarak her ne kadar iki takım hakkında fazla bir şey bilinmiyor j sa da normal favori Beşiktaşdır. ken Sarıkırmızılıların bu maçı kazanmaları normaldir. Ancak ge çen haftanın sarhoşluğu içinde sa haya çıkacak bir Galatasaray ken di sahasında kudretli gözüken rakıbıne puvan kaptırabilir. BugünBeykoz K. Gümrük ile Beşiktaş Vefa ile oynuyor ATA0B.YOâiU OllllSTU* K. ..V...V,, XH\EŞHUB MUKAVEMET KOŞUCUMUZ*EŞf?EFAYDİ+i*. VOŞAIIA'K'YAHACAAAIÇTI •• C 1B5<5) rT 1 yüzücusü Ç E V O ŞS AAEK İSTEF?K£W, ORTAKÖY BoöAzjçiHiYüzene^ Ç EUİKE HASTAMEYE A E H/HA Voleybol ligi G. Saray voleybolcuları antrenörsüz kaldılar Galatasaray voleybol takımının antrenörü Sinan Erdem, antrenmanlarda bazı oyuncuların disipline aykırı hareketlerine sinirlenerek takımı çalıştırmaktan vazgeçmiştir. Antrenörsüz kalan takımı kaptan B. Erdoğan çahştırmak tadır. Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Şampiyonasının arefesinfe •i^ • de Sinan Erdem'e karşı yapılan bu S. CtHANOGHJ AFRİKADAKt üzücü hareket karşısında Idare He AVCILIGI SIRASINDA devam ediyor yetinin vereceği karar merakla beklenmektedir. Durum düzelmedi ği takdirde G.Saray îdare Heyetinin Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Turnuvasına katılmama kararı alacağını da ilgililer söylemektedirler. Voleybol lig maçlarına bu hafta da 1. Teknik Üniversite salonunda devam edilecektir. Bugün saat 16 da Beyko* Rasimpaşa, saat 17 de 1. Teknik Üniverı sıte Acıbadem oynıyacaklardır. Yarınki program ise şöyledir : Saat 10 da F.Bahçe 1. Üniversitesi, 11 de G.Saray Bakırköy, saat 12.15 de Darüşşafaka Beyoğluspor. İsmet Uluğ'un annesi vefat etti Fenerbahçe Kulübü 2. Reısi Dr. tsmet Uluğ'un annesi Saadet Uluğ, bir müddetten beri mustarip olduğu rahatsızhktan kurtulamıyarak dün Hakkın rahmetine kavuşmuştur. İsmet Uluğ ve aıleîrine başsağlığı dileriz. bağırış 5060 metre gerimizde oldu. Heyecandan soluğumuz bile kesilmişti. O sırada önümüzdeki leşleri didiklemcye gelen çakal, sırtlan ve diğer hayvanlar kafalarını kaldırarak arkamızdaki istikame te baktılar ve hemen kaçtılar. Bu kaçış, arslanın gelmesine işaretti. Nefesimiz kesilmiş bekliyorduk. Arkamızdaki çalılar kınlmaya başladı. Arkamda ufak bir cismin yavaş, yavaş geldiğini hissediyordum. Arkada duran arkadaşım Mısırlı Kemal Ulvi, sırtıma dokunarak geriyi işaret etti. Başımı çevirdiğim zaman arslanın yanımıza doğru geldiğini gördüm. 2 metre önümüzden geçti. Leşin bajına geldi. îşte silâhımı kaldırıp, arslana nişanlayıncaya kadar yaşadığım anı unutamıyacağım. Bu hayatımın en heyecanlı ve unutamıyacağım bir anı dır.» Masa fenisi, Tenis Federasyonundan ayrılıyor Haber aldığımıza göre masa tenisi de ayrı bir Federasyon tarafmdan idare edilecektir. 1 marttan itibaren Masa Tenisi Federasyonu kurulmuş olacaktır. ANKARADA Başşehirde ilk maçı Ankara Demirspor ile Feriköy yapacaklardır. CezaJarı biten futbolcularının da iltihakı ile eski kuvvetini kazanan Feriköy, kugün Demirspor ile hakikaten çok çekişecektir. Saha ve seyirci avantajı Demirsporda olmakla beraber en normal netice beraberliktir. İkinci maçta Galatasaray Ankaragücü ile karşılaşacaktır. Son F. Bahçe maçında her hali ile oturmuş ve anlaşmış bir takım hüviyetinde gözu ,7uf?/slESlNDE, PRAG'DA ÜNtÜ SPARTA İLE VAPHAH MAÇTA VUSUC 21 YA ÖK//!? ( /Mffit//u/tf) T4A1 Ş£ PIEF' GoLuMÜZU A rA CA &l SJ&AOA, LAi> T/Cj/ KOPA/V KAlM/S VS C5OİLJ B AÇ/f MIŞTI ..• (6/IO/J9£J) SPAff TA : İ2G.SO) V.. UŞrvOS AİRES'TB YAfl BİR TAftAPTAFl, CtOL. YBAAESİ I ^ İCİSI SAflAOA ffAKIf TAKIAff ]/ KAteciSfStf TABANCA /!.£• T&HDİT ETMİŞTf (2.3/6/1955) V£ 192& OLİMPİYATLARIIVIISI ÜNLÜ ŞHMPİyOrvU, İNGİLİZ ATLE. 77 'LO W£* SEÇM&I.E/? Slf=?A 'SlfiDA ÖMEFl BESIM'IN AYAG/AJA /VteS/Viy*? ATlETiıVlıZ Ç.İVIUİ IUE AA Ü B K/B^/İT (13S&) F. Bahçe: Can, Özcan ve Hüseyîn dün çahştılar SİNAN ERDEM Yarın Beşiktaj ile daha ziyade prestij maçı yapacak olan Fenerbahçe Takımı futbolculan kampa girmediklerinden bu mühim karşılaşmaya kendilerini hazırlamaktadırlar. Ankara'da Ordu Takımı kampında bulunan Can, özcan ve Hüseyin dün antrenör Szekelly' nin nezaretinde çalışmışlardır. Diğer taraftan idarecilerin ifadesine göre bu hafta sağ bekte Nedim'in yerine yeni transfer edilen Atilla ovnatılacaktır. Bugün Demirspor ile oldukça çe lin bir maç yapacak olan Feriköy takımı dün Ankara'da Atatürk anıtı önündeki ibtiram dnrusunda Saib Toygarlı giireş müsabakaları Istanbul Güreş Ajanlığı tarafından merhum hakem ve Güreş Fede rasyonu âzası «Saıb Toygarlı» adına Fatih Güreş Kuiübünde bugün bir müsabaka tertiplenmiştir. Çok sayıda güreşçinin iştirak edeceği müsabakalann oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçeceği tahmin edilmektedir. Güreş Ajanlığına Toygarlının oğlu tarafından bir teşekkür telgrafı gelmiştir. DOKUM RADYATORLER r. Tanın'miî Alman Rhelnstahl Eisenvverke Hilden A. G. Firmasının patenti ve tesisleri ile DIN 4720 normuna uygun olarak imâl edilmiştir. Son derece sağlam ve uz«n ömürlüdür. MERİH JARAPÇIUK İŞIETMK» Diinyoco tanınmı; TORİNO VERM^TU'ıi piyosaya orz etntiştiftoşro Içiıı Boyilik »enlir. 2 kolonlu: 500 2001000/200 ! 6001501000150 d. No. 2 l / ^ ISTANBUk/ R Her çeşit yünlü Kumaşlarımızı ve eşsiz değerdeki Halılarımızı bütün mağazalarımızda f f v araymız ' * SÜMERGAHK Bina eb'atlan nazan itibare alınarak yeni 100 ve 160 lik dar tiplerimiz de piyasaya •arzedilmiştir. SÜMERBANK ALIM VESATIM MÜESSESESİ •*&"* FXf» 3 kolsnlu: 300f250 1 kolonlu: 500/100 T L R K DEIV1IR C Ö K L M FABRIKALAR.Ts. O mamulitı ZAYt T. C. Merkez Bankasından aldıgımız 17 8 960 tarih ve 237 sayılı ve Tob S 22.822.30 lık ithal vesikamızın G nüshasını zayi ettik. Yenisini alacağımızdan eskisinin hiç bir hükmü yoktur. llân olunur. ORMAK Orta Anadolu Maklne ve Ticaret Anonim Şirketi Çankırı Caddesi No. 76. ANKARA ffl. DÖKÜM RADYATÖRLERİ ISRARLA İSTEYİNİZ Istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından (FATİH) 1 Asker kaçağı ve yoklsma kaçağı bulunanlar 23 aralık 1960 tarihine kadar Ai Kanunundan faydalanacaklar'lır. Bu durumda olanlar bu tarihe kadar şubelerinf başvurmaları. 2 Asker veya yoklama kaçağı durumunda olanlarm 1 ocak 1961 den itibaren isimlerinin gazetelerde ilân edilmek suretiyle Askerlik Şubelerine çağrılacaklaTinın alâkalüar taraiından bilinmesi ve son fırsattan istifade etm»leri hâtrrlatdır. ' (2194 62375) BORUCU VE 3İHHÎ TESİSAT USTALARI ARANMAKTADIR Petrol borusu şebekelerinde çalışmış tecrübeli borucu ustaları ile tecrübeli sıhhî tesisat ustalarma ihtiyaç vardır Alâkalıların Mersin'de Tasfiyehane tnşaat Şantiyesine müracaâtları, Mersin'e müracaat edemiyecek vaziyette olan alakahların Ankara, Kavakhdere Tah ran caddesi Arman Apt. 16/3 adresine bonservisleriyle 3 ve 4 ocak günleri müracaat etmeleri ilân olunur. nt.mittt KAYIP 7826 No. lu Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. Aylâ Ş«nal Hersofrada BOİ KALOHİ İV/GIDA ^ Temineden 7 ve 9 YAŞLARlNDA ÇIKTI Halkımızın Itlmat vc teveccUhUnU kazanmakta rekor kırmış olan, Çocuklara Bakacak Bayan Aranmaktadır Almanca biien teroih edilir. Müracaat Posta Kutusu 774 Istaubul. TIP FAKİİLTESI DEKANLIĞINDAM 1 Tıp Fakültesi Hastahanesinin 1960 mâli yılı ihtiyacı için (192) kalem ilâç ve malzemeden tâlip çıkmayan (76) kalem satın alınacaktır. 2 İlâç listeleri ve şartname her gün mesai saatlerinde Fakülte hesap işlerinde görülebilir ve istenebilir. 3 Firmalar verebilecekleri malın her kaleminin fiatı ile tutarını gösterir teklif me'.:tuplarının tutarı üzerinden °b 7,5 , teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte (5/1/1961) perşembe günü akşamma kadar Fakülte Satmalma Komisyonu Başkanlığına göndereceklerdir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Zarflar (6/1/1961) cuma günü açılacaktır. 4 Teklifler Satmalma Komisyonu ve katılacak bir mütehassıs üye tarafından incelenerek, evsafma uygun görülen her kalem malzemeye en ucuz fiat teklif eden Firmaya ihale edilecektir. 5 'Her firma verebileceği kalemler için teklif vermekte serbesttir. 6 Her kalem ilâcı mukavelenin tescili ve tebliğ tarihinden A itibaren âzami 20/2/1961 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fa \\ kültesi Eczanesine teslim edilecektir. (\ 7 Teklif* edilen malzemenin memlekete fii: ; n ithâl edilmiş <, ' ve transferi yapılmış mallardan olması lâzımdır. flân olunur. f. Yuvanızın uğuru sayılan SAATLI MAARİF OUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Edildi. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğünden: I Kızılay Gençlik Kurumu için zamklı kâğıdı müteahhide ait olmak üzere muhtelif kıymette ve nümunesine göre 20 milyon adet tutkallı küçük makbuz bastırılacaktır. II Tâliplerin ilân tarıhinden itibaren 26 arahk 1960 pazartesi saat 15 e kadar zamklı kâğıt nümunesi, 2.000. lira geçici teminat mektubu veya makbuzu ve evvelce bu gibi baskı işlerini yaptığını tevsik eden belgeler ile kapalı zarfla Ankara'da (Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne) teklıfte bulunmaları ilân olunur. III Bu husustaki partnameler Ankarada Kızılay Umum Müdürlüğünde, Istanbul'da Kızilay Istanbul Müdürlüğünde görü • lebilir. IV Umum Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. A.VEH 5IHHJ NEFİ5 H APIKOGLU V Taklitlerinden sakınınız!.. ' SUCUK ve SALAMLARI • HALEFİMİZ ve ŞUBEMİZ YOKTUR TEL .,227872 TELGRAF : NAMUSUCUK ISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog