Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTI cUMHURİYET 6 Ekîm 1959 sampıyotıasııtııt İran Bd. T. (I. Md. «Tiirk takımı şanssızlfğı yenemeHin dedi ÜIGI. suiı i,c L e jiıcînuı Baiavadze'yi Ankarada biletler pahalı Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks) 19 Mayıs stadında bugünlerde maç seyretmiye eelenler yemyeşil sahayı görünce bir anda takdir kelimeleri mırıldanmaktan kendilerini alamıyorlar. Cidden 40 bin kişi alabilecek hale geldikten sonra bu yıl da çimlerinde yapılan revizyonla 19 Mavıı stadımızın «en büyüA» kelimesi. nin yanına bir de «en mükemmel» sıfatı eklenmiştir. Ancak bu yıl ölçüler bu sezon he saplanırken pek geniş tutulmuş ve bilet fiatları yükseltilmiştir. Ankara seyircisi icin bu fiatlar yüksektir. Hiç olmazsa kale arkaları ve açık tribün (maraton) un giriş ücretleri makul bir seviyeye indiril. mPİidir. Unutulmamalıdır ki başkentimiz memur ve talebe şehriHir Boş tribünleri gördükçe üzüntü du. yuyoruz. Ali ABALI Tahran. b (Huiun) Milü takımımızın az bir farkla ikinci olması ile neticelenen Dünva Serbest Güreş Şampiyonası dün aihayete erdi. Buradaki bütün eazeteler, Türk Sakımının şanssızlığından bahsetmekte ve bu arada Pakistan takımının Japonları geçerek sürpriz yaptıklarını ifade etmektedirler. Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre: «Şayet bir siklette daha dereceye girseydik şampiyon olurduk. Az farkla birinciliği kaybettik.» dedi. îran Beden Terbiyesi Umum Müdürü Defteri ise: «Türk takımı şanssızlığı yenemedi» dedi. Buradaki otoriteler, Türk takımınıo olimpiyatlarda revanşı alacağını iddia etmektedirler. Şampiyonadan notlar HÂMİT KAPLAV SON' MAÇ INDA DOĞU ALMANYA'LI RAKİBİNİ YEN DİKTEN SONRA Türk takımı. eksık kadrosuna ra£men 1959 Dünya Şampiyonasında Ruslara (34.5 32.5) iki puvanla geçildi. Hemen herkes üçüncülük veya dördüncülükte Japonların iddialı olacagını söylerken Paki.'tan takımı hakikaten büyük başarı göstererek ilk sıralarda yer aldı. Hâmit'in hakkı yendl Alman ile güreşen Hâmit, güres esnasında daima faikti. Alman güreşçiye hakemler üç bariz ihtar verdiler. (Böylece diskalifiye olması gerekirdi.) Bu hata sebebiyle Hâmit hükmen 40 yerine 31 kazandı ve böylece Türk takımı şampiyonluktan oldu. Turnuvanın en iyi giireşçisl Bu güreşçiler tranlı idiler. Tahti ve Habibi ilk defa bir dünya şampiyonası gören Iran halkının muazzam tezahüratı arasında çok güzel galibiyetler kazandılar. Ha 1 dakikada tuşla yendi. Balavadzenin kaburga kemikleri ezildi. Şampiyonada en çok sevilen takım Pakistandı. Meçhul samimi yüzlü güreşçiler Dünya Şampiyonası gibi nir müsabakada muvaffak oldular. BİLEKİN İRANLI İLB 47.358 seyirci ler. Fakat Bulgarlaı rnarşlarını Dört gün devam eden müsabaka yollamadıkları için ağır siklet Ahları ortalama olarak 47.358 kişi ta met kürsüde iken bando Bulgar Kraliyet marşını çalmıya başlayınca Bulgar ve Rus güreşçileri kürsüden indiler. Bugün (dün) takımlar şerefine öğle ve akşam ziyafetleri verildi. Takımımız yarın (bugün) buradan hareket edecek. İranlılar derece alan güreşçilerıni (mal, para, hediye) ye garkediyorlar. İAPTIĞI MÜSABAKADAN BİR GÖRÜNÜŞ MaYİengiıt İstanbnt dekatlon şampiyonu oldu İkinciliği Aydın Tun alı, üçüncülüğü ise İhsan Pala kazandılar. L Tribün kartları veriliyor Pakistan güreşte, İran ise halterde millî maç istedi Tahran 5 'Erdoğan Arıpınar bildiriyor) Dünya Serbest Giireş Şampıyonasında ikinci olduktan sonra bir çok milli ve temsili maç teklifleri Federesyon Beşkanı Vehbi Emreye verildi. Bunlar arasında Pakistanhlar ve Irakhlar da bulunmakta. Güreşte büyük hamle yap»=n P.kistanlılar ile prensip anlasmasına varıldı. Iraklıların teklifi ise düşünülecek. Ayrıca İranlılar de helterde temsili ve müli müsabakalar yapılmasını istediler. Onların teklifleri de Umum Müdürlüğe bildirilecek. Bu arada Iranm en popüler kulüpleıinden T=ç kulübü de bu ey içinde Anadoluda muhtelif müsabakalar yapacak. 1959 DÜNYA SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI Nihaî klasman 52 kilo : 1 Aliev (Rus) 2 Ahmet Bilek (Türk) 3 Niyazi (Pakistan) 57 kilo : 1 Hüseyin Akbaş (Türk) 2 Yashari (Fin) 3 Arseîıian (Rus) 62 kilo : 1 Mustafa Dağıstanh (T.) 2 Kalef (Bulgar) 3 Akhtar (Pakistan) 67 kilo : 1 Siniaviski (Rus) 2 Valtchev (Bulgar) 3 Haynıllah Şahin (Türk) 73 kilo : 1 Habibi (îran) 2 Balavadze (Rus) 3 İsmail Oğa n (Türk) 79 kilo : 1 Skhirladze (Rus) 2 Hollosi (Macar) 3 Lippa (D. Alman) 87 kilo : 1 Takhti (İran) 2 Sirekof (Bulear) 3 Jacquel (Fransa) Ağır : 1 Ahmedof (Bulgar) 2 Hâmit Kaplan (Türk) 3 Zoralof (Rus) En teknik ırüreşçi İranlı TAKHTİ kip etti ve 947.140 tümen (1.894.320) TL. hasılât bıraktı. Merasiro ve bir fiyasko Şampıyonanın kapanış merasimi güzel oldu. Şampiyonlann boyunlarına güzel kızlar çiçekten halka taktılar. Türk Istiklâl marşı çalınırken 7 Türk gazetecisi marşı yüksek sesle şeref kürüsüsündeki güreşçilerimizle birlikte söyledi İstanbul Büyükler ve Gençler De 3515 puvan, 2 Metin Bora F.B. L tribünü serbest giriş kartl?rı katlon birinciliği dün sona erdi ve 2702 puvan, 3 Tuğrul Kızılyel F.B bueünden itibaren Gazeteciler CeBüyüklerde Mustafa Maviengin Genç 2616 puvan. miyetinde değiştirilecektir. lerde ise Ahmet Akbaş şampiyon oldular. Karanlık bastıkfan sonra da devam eden yarışmalarda Fenerbahçeli atletlerin başarısı dikkati çekmiştir. Teknik Neticeler: Büyükler: 1 Mustafa Maviengin F.B. 3928 puvan, 2 Aydın Tunab Adana 5 (a.a.) Öğrendiğimize 1959 tarihinde Adanada oynanacakF.B. 3915 puvan, 3 İhsan Pala F.B. göre, Türkiye ile Irak arasında ya tır. 3349 puvan. Gençler: 1 Ahmet Akbaş BJK pılacak millî futbol maçı 6 aralık Bilindiği gibi bundan evvel yapı lan Türkiye <B) Irak (A) milli fut bol maçı da İzmir Alsancak stadmda yapılmış ve maçı takımımız 70 ka Türkiye Irak millî futbol macı Adanada zanmıştı. Serbest giriş kartları kalkıyor ŞAMPIYON A. KOKPINAR Türkiye 3.000 m. enrelli ve 5.000 m şampiyonu Abdullah Köhpınar kursta olduğu Aliersot'da diğer arkadasları ile bir grup teşkil etrr.ektedir. Kökpmar gibi diğer a r kadaşlan da atlettir. Yukandaki resimrie Kökpmar A'.dersot'da çalışırfeen kendisini dikkatle seyreden İngiliz askeıleri görülmektedir. ilıl i.lüıll!, Önümüzdeki sene kulüplere rerilen serbest giriş kartları kaldmlacaktır. 25 bin kişi alan Dolmabahçe Stadma 5 bin kişi serbest giriş kartl ile girdiği için kulüpler her sene h=sılâttan 50 bin lira zarar etmektedirler. Önümüzdeki sene her branş birincisine kendi branşj için serbest giriş kartı verileeektir. Amatör hazırlık maçı Namzet kadro bugün saat 14.30 da B. Spor ile oynuyor Akdeniz oyunlanna katılacak amatör milli takım namzet'.eri bugün saat 14.30 da Dolmabahçe stadın da ilk hazırlık maçını mahalli ligte bu'.unan Beyoğluspor'a karşı yapacaktır. Amatör milli takım namzetleri TOTENHAM'IN GOLÜ Londra'Ğa yapılan Totenham Burnley maçı 11 berabere olarak nihayet bulmuştur. Yukarıdaki resimde To perşembe aünü saat 14.30 da Doltenham sağaçığı Terry Medwin Burnley müdafaası arasından takı mabshçe staHmda amatör kümeden Lânga ile karşılaşacaklardır. mmır. yegâne golünü atarken görül mektedir. lu AHMET BILEK 52 KILONUN SEREMOMSINDE İKİNCİLİK KLRSÜSÜNDE lllll!!IIMIIN!lllllilllll4llli!l!l!lliH!l!!llll!lllli!ll<llli:i!llll>:illl!llllllllllllll!lllllUIUIll!!llllllll!ltUlllim . Bütün dünyada aranan . VOLKSWAGEN MAMULÂTINI SİZ DE ARAYINIZ. Çoculflann, bOyüme çağındo, çabutc yorulduklarını ve zayi< düştüklerini sık «ık unuturuz. Besleylcl kıymetl yöksek. A ve 0 vitaminlerl bol olan SANA fle çocuklar daima kilodan ve boydanJcaranırlar. Sabah. akşam ontara bo! SANA sörOImüş ekmek yediriniz Çocuklar SANA da çok sevdikleri nefis tad ve tazeliği daima bulurlar. ŞIŞLİ MEYDANI HALÂSKÂRGAZİ CADDE9İ XO: 348 * TELEFON: 48 57 55 48 77 67 DİKKAT: VOLKSWAGEN'i yalnız Müess eselerimiz temsil etmektedir. Bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bir şehirlerde sahte acentalar peyda olmuştur. Bu gibilere para yatırmamalarım ve dikkatli olmalarım görülen lüzum r ok üzerine sayın VOLKSWAGEN hayranlarına ilân olunur. TICARET S A İT İstanbul Sanayi Odasından: S"yın üyemiz; Üçü'.ıcü sar.ayici ithal kotalarının tevziine ait hisseler ilgililere bilrlirilmiştir. Hisse sahibi her snayicimizin, en geç 15/10 959 tarih per?embe gününe kadar tanzim edilmiş kota belgelerini Odamıza tevdi etmeleri icap etmekte olup. bu tafihe kadar kota belgesi verilmemis. clan hisselerir, iptli cihetine gıdileceğinden bügilerini rica ederiz. NOT: 148, 149. 150, 154 kota sıralı tahsislere ait hisseler bu hükme tâbi doğildir. (55092' T. A. GAZETECİLER CEMIYETINDEN LİĞ EDİLMİŞTİR: L. Tribünü serbest giriş kartlarının tevzii hakfcai»: Kart hâmillerinin aşağıda yazıh tarihlerde iki «d«t fotoğraf, eski kart ve mensup oldukları müesseseden aldıkları mektuplarla Cemiyet Merkezine müracaatleri rica olunur. 50 numaraya kadar 1 6 ekim 1959 Salı günü 75 numaraya kadar 50 7 ekim 1959 Çarşamba » 100 numaraya kadar 75 8 ekim 1959 Perşembe » 125 numarava kadar 100 9 ekim 1959 Cuma » 150 numaraya kadar 125 10 ekim 1959 Cumartesi » 179 numaraya kadar 12 ekim 1959 Pazartesi » 150 Çi F Ç İ Otornobil Sahiplerinin Dikkatine DENİZCİLİK BANKASI T:A:0: Malzeme Müdürlüğünden: 7,5 Ton Duba Altı Birinci Kat Boya teklif alma suretiyle Dış Piyasadan satm ahnacaktır. Alâkalılar tekliflerini en geç 28.10.1959 günü akşamına kadar Müdürliisrümüze t€vdi edebilirler. Şartnamesi bedeli mukabilinde veznemizden ahnabilir. (54787) j KARTAL MARKA } ÜSTÜ VİDELA ALTI LASTİK OÜNyANIN EN SAÜUM Wy: *YAKKAB1L*Rt PIVASAYA ARZ EOILMlŞTlR &&£$,$> fc=! T o p t a n Fıatı : 3 9 4 4 No. Fıatı 31,50 Lira rOPTAN SAT1S YERl : A Ağca Ağcılar Koll. Orl. Sirkeci Aşir Efendi C a d d e s i N o . 14 = İ S T A N B U L M ü e s s e s e m i z , ıızıın z a ı ı ı a n d i i n b e r i b e k l e n e n , o r i j i n a l MtKALI veya SKKUHİ T. AıneııUan v e Avrııpa ıııeriîeli, 949 ıl.'in 9â8 nuHİelıııe k a d a r ikinci kotiidiin h e r n ı a r k a o t o ı n o lıil ıçın hotnl>elı o t o carnı itlıal e t r n i ş b ı ı l u n n u ı k t a d ı r . Pı;11" ve çe>ıtlprimı?. r a k ı p s ı z o l u p , c a m l a r d e r h a l teslım e d ı l n v e y a nıütehiisMS e l e m a u l a ı ınnz t a r a f m d a n yerine takılır Işçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğünden: 1 3 cü üç aylık kotalardan yapacacımız ithalâtta. mümessil fîrmaların proforma verme müddeti 10.101959 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 2 İlgili firmalarin 4.9.1959 tarihinde İstanbuFda Şehir ve Son Posta gazet€İerinde ve 2.9.1959 tarihinde Ankara'da H=ber ve Zafer gazetSlerinde ilân edilen şartları tetkik etnıeleri menfaatleri icabıdır. İ54976) KARTAL MARKA LAŞTIKLERI DÛNTAKIH t» S»SU« LtSTİKLERlOlR Toptan Satış Yeri A Ğ C A L A R K O L ORT. Sirkeci Aşir Et. Cad. No. 14 • İstanbul MEHMET KIZILÇEÇ ve CEVAT ULUBAŞ Islnnhııl. Siilej mani\c. İmaret SoU., \ o . 13 Tel.: 2'^ 47 O.î SEKURİTAS CAM END. ORT.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog