Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURİYET 11 Ekim 19S9 Fenerbahçe Adana'da 50 ?a!ip SarıLâcivertliler, Demirspor karşısında güzel bir oyun çıkardılar Adana 10 (Telefonla) îstanbul lıgınin şampıvon takımı Fenerb a h c bugun Demırspor ıle vaptıgı kar=ıla,navl buyuk tezahurat arasında 5 0 kazandı 12 000 kışınm takıp ettıgı musaba kada SarıLâcıvertlıler bsştan sona kadar hâkım ve guzel ovnadılar O\una eavet ıvı baslnan Fenerbahçelıler 11 dakıkada Yuksel'ın kalecıvı de ekrte ederek attığı golle 10 ealıp duruma gectı 37 dakıkada Can'in uzattığı pasla K Alı sert sutla ıkıncı go'u attı 42 dakıkada Can 25 metreden çektığı fevkalâde şutla ucuncu golu attı ve de're bu gollerle nıhavet buldu 3. Akdeniz oyunları Beyrutta bugün açılıy or Açılışı Cumhurbaşkam yapacak Müsabakalar ise yarın başlıyacak HALÜK SAN BEYR UTTAN BİLDİRİYOR Beyrut, 10 (Hususı) 11 23 ekım tarıhlerı arasında burada \apılacak olan 3 Akdeniz Ojunları \arın Lubnan Cumhurbaşkam Şahab Fuad tarafından 80 0Q0 kışılık Kamıl Şamun «tadında açılacaktır Bu defakı ovunlara başta Turkıve oldugu halde, Italva, Fransa Ispan;a Yugoslavva Malta Lubnan B'rleşık Arap Cumhunvetı ve ılk defa olarak Tunus ve Fas katılmaktadırlar Monako ve Arnavutluk ovunlara katılmıv acaklarını bıldırdıler ovnıvacaklar Spor musabakalan ise pazartesı gunu sabahından ıtıbaren başlıvacak Sılâh taşınması vasak edıldi Lubnan tçışlerı Bakanlığı Akde nız Ovunları sırasında Bevruttakı spor sıte^ınde sılâh tasınmasını menetmne karar vermıştır Şoforler sendıkası da, ujelerıne fazıa suratten kaçınmalarını, \ol ortasında durmamalarını, taksılerde resmı tarıfeve navet edılmesını, vabancılara karşı nazık davranılmasını, klâkson çalınmamasını ve yol uzerınde japılacak koşularda musabıklann geçışını kolavlaştırmalarını tavsıve etmıştır Antrenmanlar Volevbolcularımız geldıklerı gun ılk antrenmanlanm ttalvan takımı ıle vaptılar Futbolcularımız ve basketbol takımı çalısmak ıçın bır hav lı saha aradı durdular Bugun hafıf bır çalışma \apabıldıler Maçın hakemı Buradakı T H Y Acentası Zıver Izzet Cerrah, Lubnan Federasvonu nun bevnelmılel futbol hakemı Turk mıllî maçlarını ıdare edeceğı resmı makamlar tarafından açıklandı Besrut radvosu her sabah saat 8 de muntazam Turkçe nejrıvat vapı\or ve ovunlar hakkında malumat verıjor Takımlarımudakı sporcular moral bakımından ıvı musabakaların bsşlamasını beklıvorlar GALATASARAYIN İKİNCİ GO LÜ DEMIRSPOR AĞLARINDA Ankarada Millı Lig Müsabakaları Ilk günde Şekerhılâl ve İzmirspor galipler Ankara 10 (Telefonla) Mıll! lig maçlanna bugun sehnmız 19 Mayıs stadmda devam edilmıştır Gunun ılk maçında Şekerhılâl İzmır'ın Karşıvaka takımmı 10 'mağlup errrı<:tır Oyunun yegâna golunu 44 dakıkada Recep atmış'tır Gunun ıkıncı maçında izmirspor , Ankaragucu'nu 21 mağlup etmış'tlr Ovunun ılk golünü 31 dakıka J« Orhan atmış ve devre 10 İzmir=por'un lehme kapanmıştır Maçm 80 dakıkasında Orhan ofsayt pozıslonunda ıkmci goliı atmıştır Mu'sabakanm bıtmesıne uc dakıka k^1a Yjfel tskımının yeîâne golunu atmıştır. Üç golde kakcinin hatası büyüktü (R \ rııt H\ı nM Serv ı Maçm 73 dakıkasmda Mustafa' SPORCULARIMIZ OTEL nin ortasına guze"l bır kafa vuran Şeef dorduncu ve 79 dakıkada vıne K Alı duzaun bır şutla beşıncı golu attı ve maç da Fenerbahçe'nın 50 galıbjvetıvle son buldu Fenerbahçe varı n Adana karması ile ovnjvacaktır Fenerbahçe Ozcan Osman (Seracettın) Nedım Akgun (Gurcan) Nacı, Avnı Yuksel (Mustafa) Haftanin uçum u mılli lig maçınCan (K Ergun) Şeref Basrı, K Alı da Karagumruk Izmırlı rakıbı AlDemırspor Orhan (Olcav) Sırtayı 21 mağlup ederek taraftarlarr n Goral Ilhan, Yaşar, Ozc^n (Bekır) Cengız, Bekır (Coşkun) ru sevmdırdı Dunku maçta Karagumruk rakıYahva Selamı Yaşarbıne nıspetle daha hâkım, daha anlaşmalı bır oyun çlkardı Kadrının cezalanması ıle santrahafa konan Unal gene başarıh ıdı Geçen seYıekı Fıo de Janeıro 10 (Hususi) A'tavn dun Dolmabahçede goremeBrezılyamr Sao Paulo şehrmde ın dık Kuvvetınden çok şey kaibettısar etmekte olan Guney Amerı mış Belkı ıkı oyuncunun yokluğu karun en buv uk spor eazetesı «A takımda hıssedılıyor ama bız Altay' Gazete Esportıva de Illustrada» son ın daha canlı ve ıyı oyununu bek" M>ısmda 1959 yıknın Amerika fut hvorduk DE YEMEK YERKEV Karagümrük şöhretli Altayı yendi: 2 1 Fksik kadrosuna rasrmen ivi oynıyan Galatasaray: 4 Demırspor: 1 Ankaranin kuvvetlı takımlarmdan Demırspor'un dun Dolmabahçede gosterdığı futbol (') onveğı doğrusu havretle karşılandı Geçen senelerın, sene'lerce Ankara şampıyonu takım acaba nıye ışı sertlığe dokmuştu' Yoksg sertlık dışında ovnadıkları ovun fena değıldı Nıtekım ıkıncı devrede iyıve doğru bır ovun c'ardılar 41 kalecılerının fena ovunu netıcesı oldu Galatasarav'a gelınce SanKırmı zılılar rakıplennin buvuk gedık veren defansını rahatca g'Pçtıler ve gırdıklerı gol pozisvonlan yenne k = lecının hatasından goller kazandılsr faydalanarak leye gırdı Ve maç da 41 Galatasaravın galıbıvetıv le netıcelendı Maçın hakemı Fevvaz Tugrul tamamen başıboş bır ıdare gosterdı. Hakem Fejvaz Tuğrul Galatasara> Turgav Saım tsmaıl Candemır Ergun Ahmet Zuhtu, Cengız, Suat, Erol, Mete Demırspor Fıkret Rauf, Cumhur Husnu Surevya Ismaıl Ab durrezak, A Rıza, Fıkrı, Osman, Celal Abdulkadır TÜCELMAN BUGONKU MiLLî LiG Mıldlî hg maçlanna bugün şehrımızde devam edılecektır Gunun ılk maçında Karagurrruk ıle Demırspor Karsılaşacaklardır İkınci maçta ise Galatasaray Altay ıle ovnıyacaktır. Ankara'da ise gunün flk maçını Şekerhılâl Iznvır»por, ıkmci maçı Ankaragucu ıle Karşıyaka yapacaklardır *** 1959 yılı Amerika Rıtbol klâsmanı bol klâsmanmı neşreHuşjtır. Kalıtesız ve zevksız geçen ılk 1 Arjantın, 2 Brezılya, 8 devrede ıkı takım da bırbırlerıne pek muessır olmıvan pek çok akınPeru, 4 Paraguay. lar vaptı Ovunun ıkıncı En kalabalık ekıp B. A. C. Yarın başlıvacak Üçuncu Akdenı? Olımpıv atlanna 10 memleketten 860 kadar atletın katılacağı bılılırıln or En bu\uk kafıle Bırleşık Arap gelmekte, bu daha hareketlı ve gollujdu 53 da Cumhurıvetınden kıka dolarken Ajdının ortasmı va memleket muvabakalara 350 spor cu ıle ıştırak etmektedır kal'van Turan sıkı bır vurusla ıkı Mu^abakalara katılacak memlemudafı arasında Karagumruğun ılk ketler ve sporcu adedı şovledır golunu temın ettı Altavın açılacağı Lubnan 195, T u r k n e 121 Npanja beklenırken Karagumrukluler se 108, Yunanıstan 69, Italva 55, Turı paslaşmalarla rakıp kaleye inı nus 28 Yugoslavja 16 Fas 14 Malyorlardı 65 dakıkada Doğanin pa ta 4 «ını takıp eden Avdın ıkıncı golu Organızas\on i>ı dejıl de atmakta gecıkm*dı KaragumruLubnanın ga\retme rağmen ılk ğun bır anl k gsfletmrlen ıstıfade gunlerde organızasjonun ıvı olmaeden Altav vegâne golunu 79 da dığı goze çarpı\or Kımsenın kımkıkada attı Sumerın uzaklaştıram? seden haherı \ok dense jerıdır Ilk gun programı dığl topu ıvı takıp eden Naıl kafa Açılış gunu olan varın Kamıl Şa vuruşı>lo havadpp Karagumruk ka lesme gonderdı Ünal topa koştu mun stadında Cumhurbaşkam bır nutuk ırat edecek genç kızlar gosise de gole mânı olamadı Oyun da terıler vapacak ve mıllı ovunlar 21 sona erdı tlk gol hari'' dığ p r eoller kalecınm banz hatalarındandı Bu arada sağ açık mevkıınde Zuhtu ve sol iç mevkıınde de Erol takdır topladılar Maçm cerevanı ve goller Karagumruk Sumer YıİTiaz, Özcan Orhan, Ünal, Nıhat Tarık Zekâı, Turan, Avdın, Doğan Altay • Akm Kâmıl, Erhan • Fıkret Kâzım, Neiat Gonen, Nail, Ahmet Bavram, Uarur Hakemkr Cezmı Başar T Turgay, A Şenjığıt T. BENOKAN ,*. %t Bugünkü millî maçlar Vıjana 10 (Hususı) Yarın (bugun) Avrupanın muhtelıf şehırlerınde $u muhım mılli futbol maçları ovnanacaktır Belgratta Yugoslavva Macarıstan Sofvada Bulgamtan Fransa Prag ta Çeko^lovakv a Danımar ka (Avrupa kupası) Budapeştede Macanstan cB» Yugoslavva «B. ALTAY KALLSI ONUNDE f B e v n ı t HıjRMct Rervi») MİLLÎ FUTBOL TAKIMI BEYRUTTA GEZINTIDE Ovuna Demırsporlular başladılar Sert cerevan eden ovunun 6 dakıkasında Saımın bır ceza atışını Suat kafa ıle Erol'un onune dusurdu Erolun çektıiı sert şut kı> şeden kaleve gırdı (10) 21 dakıMahallî lıg maçlanna dun Şeref kada ânı bır akında Suat topu Zuh Stadmda devam edılriı tu\e U7attı Zuhtu topla 18 ıçıne Galata' 2 SulevmanİYe: 6 dalarak ıkıncı golu de nttı 38 daGunun ılk mu^abaka^ında Galakıkada Cengı^ın 18 ıçınden çektığı u Sulcvmanıvev ı bırıncı devrede şutu kalecı bloke edemevınce ve v a p t ] g l 2 g o , , e m a E ; , u p e t t l G o l l e n tısen Suat gol adedını uçe çıkardı Dk 18 Adıl, Dk 40 Ibrahım attılar ve devre 30 bıttı Galata Saırım Kaya, Selım fkıncı devrede Demırsporlular Adnan Cemal Yılmaz Ibrahım daha az faul yapmıva gavret ettıE>"dogan, Adıl, Kosta, Gunduz ler ve bunun netıcesı olarak da Sulevmanıve Nazmı Guner, Susujrhı bır kaç tehlıkelı akm vapat Abdj Burhan Izzet Erol, Aytı'ar 58 dakıkada Erol kalecıvı de çalımlıvarak geçtı ve dorduncu han Kerım Cevdet Uğur Necdet Ttırkkantoz GaUtasarav golunu de attıktan sonra 67 dakıkada Osmanın şutu Haskov 3 Emnıvet: 8 Erguna çarparak Sarıkırmızıh ka İkınci karş'lsşmada Haskoy, za1 Galata Süleymaniyeyi 20, Hasköy Emniyeti 30 yendi vnf rakıbl Emnlveti, basklh oyn*masına ra&tıen 30 vendı Goller : Dk 38 Nedım Dk 42 K Selâhattm Dk 73 Mustafa Haskov Nevzat Erdofan, Mustafa Zevıt, Sedat Ahmet Cevat, K Se!âh?ttm, Nedım, B Selâhattın Nıvazı Emnıvet Erol Ali, Ahmet Fikret, Şrtafettın, Tezcan Yıldınm, Burhai, Meral, Turgut Selım, Hakem Kâzım Arkal Bugıınku maçlar Saat 10 00 B spor Bevlerfeeyi 12 00 Sanyer Yeçıldırek Ataf AYÇIL *MMTiıı>fiıifiııııtiMHiiinHHiifHiııııııııı«MiiHifrfiuıiHiHiıiiMiiiıtmHntiitHTtfiiıımnmıiiiHrHiftıııııitfiiımnııif ııııiHiıınınniffliıtındiHiııniiiıniHiııııııni" 1 !! "inı>ı •••• ,< n, 11: • uıe »ıı ruı HM »if ıtı ;itı f 11 > ı w ıı f . i ' i Ince bir zevkin üstiin kalitenıo ifadesıdir. yPer!on «uvaletlık (uller. J^Yünlü Perlon Jarse kumaşları + Perlon perdelık »uller, Hanımlanmızın senelerden ben arayıp bulajıadığı jıkınlısın çeUığı ı ve Turkıyede ılk dela Fabrıkamız (arafndan ımâl olunan Dıktyız Fıie Perlon Çoraplar Boğaz Yolcularma I "»RKJYt VAXJFIA» BANKASI TPWtfYF VAKIFLAH BAjrKAsrTüRKryB VAKrJTAR BAKKASf Haıır ve umarlam» Perlon kadın çamaşırlan, Yunlü ve perlondan e'bıse, buluz. kazak, tüvıseJ ve mayolar Erkekler ıçın,perlon gomlek, kravai »e çamajırlar kazak suveter ve çoraplar. Kandıllı Bebek sırtlarında dıkılen vuksek kuleler arasına Boğaz uzerınden kılavuz telı çekme amelıvesı haftanin pazartesı, salı, çarşamba, perşembe, cuma gunlerınden bırınde yapılacağından, tel çekme amelıvesının japılacağı gunde, 1 Kopruden saat 11 20 11 45 ve 12 40 ta olan 50, 54 ve 60 numaralı seferlenn vapılmıyacağı, 2 Kopruden saat 11 30 da olan 52 numaralı seferde Arnavutkoy ve Kandılhve uğranılmıv arak Vanıkovune kadar gıdıleceğı ve 85 numaralı sefer keza Kandıllı ve Arnavutkov une uğramıvarak Vanıkoyunden ıtıbaren ıcra olunacağı, 3 Bejkozdan 12 45 te hareket eden 91 numaralı seferın Anadoluhısarına kadar normal olarak ıcra olunacağı ve Anadoluhısannda 30 dakıka bekledıkten sonra tarıfede yazılı ıskelelere uğrıyarak Kopruje geleceğı 4 Anadolukavağından saat 12 05 hareket eden 93 numaralı se^erın Rumelıhısarına kadar normal olarak ıcra olunacağı ve Rumehhısarında 10 dakıka tevakkuftan sonra tarıfede yazılı ıskelelere uğnjarak Kopruve geleceğı Savın halkımıza ılân olunur TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 10 12 1959 ! YILSONU ! ÇEKİLİŞİ ETİBANK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Fakultemızın Matematık koluna tahdıtsız olarak, Fızık, Kımja ve Tabııje kollarına seçme ımtıhanı ıle bellı savılarda oğrencı alınacaktır Aday kajdına 15 eylulde başlanacak, 15 ekım saat İT de son verılecektır Fızık ve Kımya Kollarma gırmek ıstıyenlenn seçme ımtıhanı 19 ekım 1959 gunu saat 9 da, Tabııve koluna gıreceklerın seçme ımtıhanı ise 20 ekım gunu saat 9 da vapılacaktır Isteklıleı ın, bır dılekçe, Devlet Lıse mezunıvet belge^ı ve 6 fotoğraf ıle şahsen ve\a posta vası a<;ıle Fakultemıze başvurmaları Alışverifmlzl GözO kapalı Yapmayınız. REKUM dan mııba'aa ettıŞı nnalzpmerın kamvonla Ankdra ve Kırıkkale^e naklı ıcı c ar ttıam»sı hukumlerıne gore \e kapalı zarf. usuln ılo ıh^le edılecekt'r Karah zarflgrın bon te'lmı muddetı 19 10 959 pazartesı gunu spat ] 1 e kadar'l'r 5artname her gun Bankalar caddesi No 75 77 Satınalma Spf'ıgınde gorulebılır (55491) Nakliyat İşi Yaptırılacaktır. Satılık Tenı tngılız malı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Âstragan Kürk Isfe^nbul İrtib^t Müdürlüçünden: Manto Kunımumu7un gerek ıthal \e gerek=e Istanbul pıyasasınTel 48 63 05 240.000 15 Ekım perşembe gecesmden itıbaren CANLI BALIK NEVZAT YALAZ ve Lokantası muzığınde yenılık Ikı yıldız bır arada ROBERTO LORANO Halı Meraklılanna Kısmetlı çıft Isfahan seccade 15 ekım perşembe Sandal Bedestenınde satılmak uzere (55961) teşhır edılmektedır Denîzcilik Bankası T. A. 0. Müdürlügünden: mız ıhtıjacı ıcın 3650 kılo Nevoteks lı^tesı ıle tpklf vernıe iartları urlıi 'inıız !İ=HI tahtp^ınaa gorulebılır fırnıal=ırııı en gtr 11 11 1959 akşamına kadar tekkara* Imı, nri îfinöe MndurUıgumuz holundekı teklıf kutu<:ıına atm^lar' ve\a avm annun akşamı elımıze geçecçk «ekılde po^talamp'arı rifa olunur Sartnameler Dedelı mukabılinde veznemızden temın edıleb.lır (56787) levha satın • Fefmenecilerdeki Her pazar oğle vemeğınde muzık ve saat 1719,30 DANSLI MATINE Sarıjer Telefon 61 20 01 101 wo.ooo A y ^ 846 Eskişehir Âs. Sat. Kom. Bşk. dan. AşaSıda cın« ve m ı k t a r l a n yazılı maddeler (Kapalı larf) usulu ıle satın alınacaktır ' Cınsi Mıktan M n h a m m e n bedelı Greçlei teminatı ' Makarna 1 O Kg W O 25800 Lıra) 2592 Lıra Ku^kus 5000 » 8750 > ) Eksıltmevı 4'11 1959 çarşamba ğunu «aat 1100 de komısjonda >apılacaktır Ev«af ve şartname«ı her gun komısvonda (Ankara ve Istanbul Lv Amırlıklerı ilân k ı s m m d a ) gorulebılır Teklıf mektuplarının 4'11 1951 çarşamba gunu saat 10 00 a kadar K o m m on Başkanlıgına verılme«ı 181956780) Satılık gıvılmemış fevkalâde son moda RUS ASTR*G\N MANTO Tambav. Tel 36 41 59 Kadıkov Muhurdar Tutlacı Emınbev sokak No. 7 daıre Z Sarıyer !cra Memurluğımdan: 959 9 Icra tetkık Hfzmeî Mplıveve î/dfctcn İstanbul Muhakemat Mudurluau tarafından Kostakı a'cvhıne haczın kaldırılması talep eaıldıa'nr'cn vapılan mu r afaaoa pTercanaga mRhalle^ı \aldehan ust kat No 5 de mukım Ko«takı go=terılen adreste buhınmadığtndan da\etı>esı bılâ tf'al'gı ıade olduğımd.in cHıru^ma gunu kendısıne ılânen teblig'ne kaıar \enlmı^tır 19 11 959 saat 10 as ıbra/ olunacak vosıkalarla bırhkte g^lmedığı takdırde bır vek'i eondcrmed)«ı takdırde H U M K nun 509 \e 510 uııcu maddelerı geregınce gıjabında karar verılecegı teblıg olunur (56791) SATILIK 1959 model venı tenezzuh VV'olksvagen Sutlute Arçehk Fabrıka=ında Ethem Yucesan a muracaat Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğünden: 1 40 000 şışe rl alumınv um mono Stearath 10 cc ve 3 mılvon unıtehk vağlı penıcıllın G Procame satın alınacaktır 2 3600 lırahk geçıcı teminatı da ıhtıva edecek kapalı teklıf mektuplannm 19 ekım 1959 pa?artesı gunu «aat 18 e ka dar Umum Mudurluğumuze verılmıs olması şarttır 3 Şartname^ı Ankarada Umum Muduriugumu7 Tıcar«"t Seı \iMnde l^tanbulda Kızılaj İstanbul Mudurluğunden bedel=>7 \enlir (57002) p TÜRJUYE VAXIFLAaBANXASl TÜRKnT VAKJFLAK B^NKASl TtRKlYE V AKIF1 \îi TCRK1YE VAKIFIAJl BAN BETONYER Ithdl mah 4 T Lıtıelık O Galata Fermenecıler 86 89 Telefon 44 66 91 SATILIK LABORANT ARANlYOR Bır ılaç fabnkdMnın kdlıte kontr >lunda ve sterılıtede çalıştırılmak uzere Laborantlar aranm^k'adır Tdiıplerın mufassal tercumeh hal, fotograr ve referan^larıvle Şışlı P K 116 ya acele mura<aatldrı (.55194) VİZON KÜRK Tel 55 33 31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog