Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Dünkü İnfilâk Faciasından intıba Ain CUMHURİYFI tlk ânda enkaz arasından kurtanlan bir kazazede, hastanejy sevkedilmek üzere yola çıkanlıyor Facia mahallinin kuşbakışı görünüşü. (Bir itfalye eri, çöken Vijana o teliıfin enkazından Meserret oteline su sıkıyor) Diğer bir yaralı, vatandaşların omuzları üzerinde sıhhî imdad otomobiline götürülüyor Babıâli fadasnnn Ebussuud eaddesinden görünüsü (Ka>nak Ecıa Deposunun bitişiğindeki Viyana oteidir) Ebussuud caddesindeki kurtarma ekiplerinin faaliyeti. İtfa iye eri. esvablan yanmakta olan bir kazaıeden in üıerine derhal su »ıkmışsa da hayatını kurtaramamışür \ Ankara caddesmden geçerken üzerine enkaz parçalan dügen F a t * Besiktas Beledije otobibünün durumu (derhal tahliye edilen oto büste 5 ağır jaral, bulunmustur) Kurtarma ekiplerinin enkaz alttndan çıkardıklan kazaredelerden bir diğeıi, yaıaiaruutt ıztırabı ifinde kı\Tanırkea
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog