Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Nihay Benzlnle işleyen her türlü nakil vasıtasının daha randımanlı ve mükemmel çnlış masmı sağlıyabüe cek yegâne yakıL yepyeni bir Benzin KUVVETL ga Mobilgas Oatıa ıflkselt oktanlıdır. 0nun i ( i n her t ü r l ü larabanın tekijini artırır, Motorvuruntusunukeser, lcine katılmıj olan tesirll terkipler sayesinde motor larızalarının (oğunu önler. HER ARABANIN YENI n ESK! YAKIT1 Bu günün icapianna'göre tekâmOY etmekte olan araba motörleri, alelâde benzinden başka bir yakıt kullamtmasi lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu ihtiyaç gözönünde bulundurularak meydana getirİlmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDİR (unkü; JHemleketlmltd* lîk defâ oiaraV YENİ VE ESKİ HER TİP VE MARKA ARABANIN RANDIMANINI ARTT1RACAK HAKtKATEN ÇİFTE KUVTETLt BİR BENZÎN PÎYASAYA ARZEDlLMtŞ BULUNUYOR. YENt MOBtLGAS birinci kuvvetini en yeni tasfiye tcknl^l ilt elde edilen v u k t e k o k t a n dereceeinden ve bunua motörOnOze sağlayacagı bir ıQrü faydadan alarak, ikind kuvretini de bir çok motör arızalarını önlerlci kimycvt katıldarla kazanarak size daha az benzlnle daha fızla jıUometre sağlıyacaktır. ARABANETN BÎR DEFA DOLDURMAKLA ARADAKİ FARKJ .ANLIYACAKSINIZ. 30 NİSANDANITIBAREH BÜTUH SQ KOMISATIS YIRIERIHD î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog