Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYE'I' 88 Evlul ANKER Alman sanayiinin şaheseri olan Anker 1952 Luksemburg İnternasyonal Fuannda Birinciliği kazanarak Altın Madalya ile taltrf edilmiştir. 6ALATA TAHİZHAN ISTANBUL •••'••"•>,1*^767 MEHMET KAVALA SATILIK KAT LAZIM D O K T OB TUmYl MUNHAUR ITHALATCISI t TU6RAF* LAMETİfT. DİKİŞ NAKIŞ MAKİNELERİ SAĞLAM • KULLAN1ŞL1 • ZARİF MOBİLYALI» OTOMATİK DİKİŞ NAKIŞ DUĞMESİ • YUKSEK RANDIMAN»2I CEŞİTLİ MODEL A N K E R ANKER SANAYİ TİPİ dakıkada 3200 d.kı» vapar Şışlı veva Osmanbey cıvarında tercıhan tramvay caddesı uzerınde fakat herhalde ıjlek bır sokakta 4 5 odalı kalorıferlı azami bır merdıvenle eıkılır kat aranıyor Istanbul P K 176 da KAT rumuzuna İHAMZA Z. AYBERK Dahılive Mutehassısı Sısh Ha=ad So No 26/2 l^~\luavenehane naklı ^ ' Dr. ATIF TAYKURT Demz Hast eskı ıdraı \ollan ve tenasul Hast Mutehassısı Bevoglu Tunelbaşı otobus duragı karşis. Yakovıdı Apt Tel 47177 Saat 1518 30 EKSELSYOR Gıyım Evinde INGILIZ MUSAMBALARI Adrese dıkkat Besoelu Istıklâl caddesi No 320^24 30 L 1RA S > £ * P, W BIR M L S L E G I N L N ULVI TIMSALI OLAN Ç I F T L HILAL &A$INA KONACAGI OPTA OKUL / MfZUNU GENÇ TURK KIZLARIN '( 6EKLIY0R ONA KOŞUNUZ VE ŞANAL Şanal Trençkotlarını sorunuz MİLLAS YEGANE TRENÇKOT MAOAZASl BEY06LU PAS.AJ HACOPUlO 4 ASTAŞ MAGAZASINDA Maltepe Belediye Baskanlığından: Trençkotu giyenlerden ŞANAL GİYİMEVİ VEREM 5AVA$I H[M$!Ü[SI VERCM 5AVAÎI lEMSIBt OKULJJ M U M l ü G U CRENKOY 5ÛNAT0RY0MU '5TANBUL OLUNUZ Sultanhamam Camcıbaşı han. zemin kat. Tel: 27118 LONDR'i.DA Ingılızce ve başka ısan ogrenınız London Schoo s of Englısh 2021 prınçes St Hanover Square London W 1 Butun ımtı 'ı'Ura hazırl k hutun sene açık ku'lara ı^tçnildığı ?arran baçlanabılıı 1 Yangın ıçın 200 metre 110 luk keten jangın hortumu açıY. eksıltme ıle satın alınacaktır 2 Muhammen bedeli 1600 lıra OIUD gecıcı temınatı 120 l ıadır e 3 Eksıltme ve ıhalesı 6 10 953 eunu saat 15 te Belediye Eıcumenınde vapılacaktır 4 Şartnamesı her gun Belednede gorulebılır. 5 IsleklMerın muavven gun ve sa<tte temınatlanle bıri\te Beledı\e Encumenınde buıunmaları ılân olunur (14970) binlerce ve binlerce ev Kadını yemeklerini VÎTA ile pişiririer.* Niçin ? Çuııku VITA çavcl sıtıîii «arllar altında cn mukcmmc! ncbalî vaglarla ımal cdıhr. Çuııku VITA Idmamcn saltır, kalılcsı hep aynıdır vc onunla pıjcn vcmcklcr fcvkalâdc lczzctlı olur. ÇunWu VITA o/o 100 bcslcyıcı, haiinı kolay, A vc D vıtamınlcnnı ıhlıva cdcn bır marganndır Diklcat! yalmz UNlLEVER'in (Bakırköy) imal ettiği HAKİKİ VİTA'yı israrla isteyinrz ve unutmayınız... VİTA çok clvcrışlı vc ucuzduı 6İNIREXARPINTIYA.BAYGINLICA SİZİN HEOİYENİZ HEP5İNDEN DAIA MAKBUL OISUN,.. 1 AHMED TEMIZ \ SÜNNETÇİ 1 L U X OR Selluloıt tarak en saglam tarak'ır Be\azın Tel 25616 MARKAYA DIKKAT 5K0DA abrikâsmdan sevk edilmek üzere bulunan: SKODA SKODA SKODA SKODA SKODA SKODA SKODA SKODA SKODA SKODA 3S110 TİPİ 30 30 40 60 90 120 180 120 390 520 BEYGİR BEYOİR BEYGİR BEYGİR BEYGİR BEYGİR BEYGİR BEYGİR BEYGİR BEYGİR 25 KVA 25 KVA Rgdyotei 3sno 45110 TİPİ TİPİ 32 KVA 50 KVA 63 KVA 85 KVA 150 KVA 100 KVA 320 KVA 450 KVA 6S110 TİPİ 4S160 TİPİ 4S160 TİPİ 6S160 TİPİ 3S22O TİPİ 6S275 TİPİ 8S275 TİPİ OÜNYANIN EN ÇOK BEĞENİLEN DOLMA KALEMİ YıidönOmlen ve dıger hedıye verme fırsatlannda hangı şey "dünyanm en çok ıstek celbeden,, dolma kalemınden daha makbule geçebılır? Zıra Parker'in meşakkathie ıtınalı vapısı, uzun rnüddet dayanmasını sağlar. Bır Parker " 5 1 n kalemını hrdıy edınız. Buşlıca masazalarda satı'nıaktadır. Eu veya herhangi bir dolma kalcm ile daha iyı yazmok ıçın Solvx'li Parker Ouınk kullanın1* Turkıyede Mümessıllığı ve Bal.ım Ser\ısı! ELİ BURLA ve ORTAKLARI Galata, \ «> voda Cad 52, Istanbul Fıyatlar "5U TL 90 ve 72; "21. TL 48. 36 ve 30 •VS» TL. 30, "Vıctor> TL. 20, "Duofold, TL. 17,50 Kursun kalemlcr . TU 45 üâ 14 arasında Takatlannda DİZEL ELEKTROJEN GRUPLARI ve YEDEK PARCALARI için, muhte^ rem müsterilerimizin kiYmetli siparişleri kabul edilmekleair. TURKIYE MÜNHA5IR rTHALÂTCISI / ABDULLAH Y. MUHENDKS Goloto, Bankolâr CCM)., önyon »»an 64/65 • ISTANBUL Telgraf a istanbul Çelromokma • Ankora ' Telefon: Istanbul Ankora. 43017 16595 AZER Po$fa Codde»ı No 43, •.« 29 ANKAkA Poita KuhnuIO42 Yenışehır Ankara 1233 Galata Utonbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog