Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CüMHÜRlTCT 27 Eyiul 195S SİNEMA TEKNİCİNİN Filmcilikte ve Sinemacılıkta SON TEKÂMÜLV İ N K İ L AP Band Magnetique tertibatlı 16 m/m lik Portatif V t C T O R sinema makineleri ISKRA SİNEMA MAKİNALARI Dünyada yegâne olan bu sistemîe filmlere ses verebilmek ancak Müessesemizde filmlere «maerneticıue piste» ilâve ettirmekle mümkündür Dünyada yegâne Piste Magnetique merkezi Türkiyede yegâne Piste Magnetique merkezi Bilhassa Ordu ve Okullar için elverişlidir MEVStM İÇ^N YEf" PARTİ PYRAL PARİS 35 m/m lik ISKRÂ DAR FİLM tstanbul MAKİNELERİMİZ GELMtŞTÎR. Bu sistem sayesinde kültür, aktüalite, teknik, propaganda ve amatör ciiz'î bir masrafla filmler «eslendirilebilir. Tediyatta Kolaylık Sinema Makineleri TÜRKİYE UMUMÎ MÜMESSİLİ: D A Tekniğin en üstün vasıflarını haiz 35 m/m ve 16 m/m SİNEMA MAKİNELERİLE, PYRAL Magnetigue sistemi R • V î ¥ Iff ' izmir: DARFİLM Ba*mahane Beyoğlu • Galatasaray Yeni Çarşı 32 Tel: 41257. Telgrf. LÎFRAD ÇIG KAHVE HAKKINDA Türk Şark Limited Şirketi Atmaalti çıkmazt No. 12 Triefon: 20248 27895 Telgraf: TESAİT İstanbul. Sayın bilumum İstanbul ve taşra müşterilerine pek yakında gümrükten çıkaracağı çiğ kahveyi 9 liradan satış'edeceğini bildirmeyi vazife addeder. SAHIPLERINE % KALORİFER ve BUHAR KAZANLARI Gelmi} ve Satışa çıkarılmıştır. I I İMüracaat: Galata. Karamustalapasa Cad Tahir han kat 5 I Tei: 4 6 3 48 m^^^mm^^^tM r Dr. SUREYYA ATAMAL I Taksim, Sıraselviler 91.1 (Normandiya üstü) I Op. Uroloğ ^ Sccctun, <ttaumann uikiş ve Nakış Makinesi Bir e v k a d ı n ı i ç i n ideal: Dünyaca meşhur Alman malı akleder. aumann ^îaumann Dikiş ve Nakış Makinesidir. lemşümu1 enfaatleri mulmadık Zonguldak Plevne Linyit H aIk Ağach yemek bayi><g< ve Toolan « a f s yer ĞalaU Nordstern Han Hö.:M Ifa»; 40BI2 Tülçtaf: UftGANOKTAY İSTANBUL Perakende satış ye. Karabey Miskciyan Galata Tünel Cad. No. 3 İstanbul t İ L K Bütün Dikiş Makine Bayilerinde ASatılır. ile bütçesine esilden nesile SAKIN ALDANMAYINIZ! <ttaumann almaktır .Cn iyisi BAYANLAR ÇIL 1LACI E R E N K Ö Y A NA ™ GÜNEŞ KOLEJİ y Seçkin bir muallim kadrosile Modern terbiye sistemleri. kuvvetli ingilizce. Çocuğun ruh, fikir, beden sıhhati. Talebe kaydı devam ediyor. KAZASKER Telefoıi: 52207 aumann ftl oksansızdır. G Ü V E N K A Y A LTD. Ş. Galata, Bankalar Caddesi, Yanıkkapı sokak No. 12, Çıngır Han No. 1 Tolofon : 46825 Telgraf: GÜVENKAYA İstanbul Kadın Hademe Alınacak ÇIL SIVİICC DOGUM LEKELERİ ve £RGENUKUPl KİRSI Haıb Akademılerine 75 iira aylık ücretlc 7 kadın hademe ahnacsktır. İsteklüerin 5 ekım 953 günü 788 sayılı memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki belgelerle birlikte saat 17 ye kadar Harb Akademileri Kumarujaalı&ına müracaatleri. (3102 11980.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog