Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYFT M Ivlâl Lüks nylon çoraplara mahsus bu askı 2 çift C C T I veya O K AL B T E F Y çorabı alana hediye ediliyor! U T RL Hiç bir yerden satın alamıyaJ cağınız, Amerikan tip maşalı çorap askısı, hususi plastikten imal edilen yepyeni bir keşiftir. # 4 * çorabın daha düzgün ve 3 defa daha çabuk kurumasıuı teojın eder. çorabın elâstikiyetini, orijinal şeklını ve parlaklığını avnen muhafaza ettırır. çorabın uzun omıirlu olmasını garantı eder. corıbmııı ilırkftn bedıye «•kıniM «stevıniE ünutmayınız.., 2çiff çorap 3ciffe bedeldfr» " Ayni kutudan ayni renk 2 çıft Cocktaıl veya Butterfly çorabı alıp bu 4 çorabı değiştire değiştire gıydığınız takdırde 2 çıft çorabın en az 3 çıft kadar uzun ömurlü olduğunu bızzat müşahede edeceksmız. Bıyoğiu. Istik&l Cstt. T5 . fatkây/bbs 5 Cocktail »<•»• Butterfly 6O9 54g NİMET ERİM tenedenberi memleketimizde muvaffakıvetle t\ len calısmıs maruf GÖZEL BACAKLARA LÂYIK OLAN ÇORAPTIFt. İleri g e l e n ç o r a p m a ğ a z a l a r ı n d a b u l u n u r . Aile biçkı Dıkıs vurdu talebe ka\dına basladı. Yıllarca vurd ıdare etmıs tanınmıs ve takdır edılmıs olan NİMET ERİM, tecrubelı ve en ılerı metodu ıle bıckı. dıkıs el ışlen sapka korse çıçek bo\a vesaır dprslerını talebesıne kolayhkla gosterır Mıllî Egıtımden tasdikh dıploverıhr Adres Besıktas Saırnedım caddesi Bagaran • • • Apt No 63 M H H m M B M H M 91AROT marka kalbur makınelerımızın satısa arzedıldıjını bılumum bayı ve muşterılerımıze sevıncle bıldırırız Turkıve Umum IthalatçiM ORHAN KAZAN'CHAN Galata Tune] Cad 74 Telgraf KAZANCHAN Istanbul Büyük fırsat: Satılık V i 11 â Boğazıçınde Tarabyada mobılyalı. ırtodern 4000 m2 bahce ıçerısınde V ı 1 1 â satıhktır Muracaat Her gun saat 1519 arasında edılebılır. Te'efon 45000 YARIN Kocük Çiftlik Parkında Emsalsız daimî programa ilâveten memleketimizin medarı iftiharı İNOT Munır Nureddm her PERSEMBE aksamı suarede Kuçuk Çıftlık Parkında. Tel 85771 •••••••• GLNDLZ AILE MATINESİ Üstad NÜNİR NUREDDİN RAJV UZUNOMURLU I • • • SAVAS ÇİÜLAÇI 'Yuzunüzü < V § : tedavı edecektır!, PİLve BATARYALARI PİYASAVA ARllVİLMİşm fttyanMr bir teerdbt ktfı fARLONİ I En ıyı saattır | Ayda 10 Lira TAKSİTLE Koyu renk desenh kumaşlar dan ısmarlama elbısenızı 115 Liradan Salâhaddin Na. .aşlı Muessesesinde yaptırmakla parasız ev sahıbı olabılırsıruz Mahmudpaşa Kapahçarşı kapısı yanmda No 1 8 •••SATILIK Sılıvrıde hıssedarları arasında Taksım ve ıfrazı yapılan ve halen sahıblerı tarafından ısletılmekte olan maruf Bosna cıftlıemın buvuk kısmı butun luzumlu bmalarıle birhkte satıhktır Gormek ıçın ıçındekı Yaşar Kâhyaya, konusmak ıçın Bovacıkov Emırgan Cad 58 Sadeddın Artun'a muracaat Mutavassıt kabul edılmez ORTAK ARANIYOR Ruhsatıvesı alınmıs ve verı hazır bir ınsaat malzemesı ımalathanesı ıcm sermavelı bir ortak aranıvor ıstıvcnlerın vazı ıle bırlıkte posta kutusu 1137 Galata ad "RIMUS LÜKS LAMBALARI, GAZ OCAKLARI, KAYNAK LAMBALARI SATIŞ REKORU YAPMIŞTIR! Senelerden berl aünyaca SÖhrct kazanmış ölan PRIMUS bugOn en çok ara nılan markadır ZIRA PRıMUS satıldığı yerde başka marka aranılmaz Turkivc Umumî Miımessi, ELERTRİK KOMIARI JAK DEKALO ve ORT isUnbul. Tahtakaie 51 Galata Bankalar Caddesi No .55 Tei. 45183. Teleraf. ELKALEK • resıae muracaatlen. M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog