Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMBUSim 1 Ağustos 1953 Sıcak havalarda güzelliginizi muhafaza etmek için cildinize hususi bir ihtimam gösteriniz! yaz için en tesirli ve en pratik TUVALET SABUNU Yaz için, çabuk, kolay ve pratik bir güzellik metodu: I PURO TUVALET SABUNU, kavurütu yaz sıcaklarının ve kızgın güneş şualarının cilt üzerindeki tabripkâr tesirine mani olur. P U R 0 TUVALET SABUNU, hususi bir krem vazifesi goreVek cildi besler ve korur. Her sabah ve akşam 60 sanjye müddetle bol Puro köpüğü ila cildinize masaj yapınız. %/ PURO TUVALET SABUNU, ölü cilt tabakaları* nın yenilenmesine tesir eder, cildi kadife gibî yumuşak, çiçek gibi taze yapar. PURO TUVALET SABUNU, cilt üzerinde sivil. ce, siyab benek ve lekelerin teşekkülüne mani olur.* PURO TUVALET SABUNU, yüzünüze ve vücudünüze ayrı bir GÜZELLÎK, AHENK veCAZÎBE temiu eder. Puro Tuvalet Sabunları Yakınşarkın en modern sabun fabrikasında tamamen hususi bir formülle ve en son model otomatik makinelerle imal edilmektedir. Memleketimizde fevkalade rağbet gören muhtelif Puro çeşitleri meyanında Fabrikanın en son imalâtından otan Kremli Puro Sabunu, gerek koku, gerek köpük, gerek cildi yumuşatma bakımından hiç bir sabunla kıyas kabul etmiyecek bir mükemmeliyete erişmiştir. Bu fevkalâde sabunu bir an evvel tecrübe ediniz. Kremli Puro Tuvatet Sabununun perakende satış fiatı 1 liradır. NECİP AKAR re Şsı. I ... sonra bol su ile yüzünüzü fyice yıkayımz ve hafifçe nemini ılınız... . U gün sonra çok daha genç güzel olduğunuzu bizzat farkedeceksinız. Yazın sıcak günlerindc, banyo ve lavabonuzda Kremli Puro Tuvalet Sabunu kullanınız. Bol Puro köpüğü ile yapacağınız PljRO GÜZELLİK BANYOSU, vücudünüze devamlı ve tatlı bir zindelikvecanlılık temin eder. Her mevsinı 3DÜ klıi Nef/s b b lu o o koruyucusu Puro yazın cildiııiz için elzemdir. Puro tescil edilmiş bir markatîır. Tuvalet Sabunıınuzu alırken " P U R O . , markasına bilhassa dikkat ediniz. Tuvalef Sabunları 100 de 100 saffır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog