Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

13 Afusfefc LASTİK MASRAFINIZI İNDİRİNİZ İ *İ KAMYON LAb için kamyonculuk SEIBERLING I ll\LklKly lâstık masrafınızı Indirdiğl başına daha gellrınizi arttırır. Kilometre işinize 100 gram ekmekte 270 kalori vardtr Halbuki 10 adat yani 100 gr. ARI BİSKÜISINOE 470 kalori olduğunu unutma RAFLI KAPI ve TEREYAG İÇİN AYARLI MUHAFAZA asağı malryeti olan Seıberlıng lâstıklerinı kullanınız. Har nevl yol ve yük İçin muhakkak bu maruf lâstiklerin birl oyacaktır... Bir Idstik kı hususl surette kamyonculuk gecikmelarinden koruyacaktır. Maruf Seiberling marka üç tip kamyon lâstiği şunlardır: *. J yarayacaktır. Bu Seiberhng lâstiğı sızı para. tamırat ve yol Kaçırılmaz Fırsat Bakırkoy Sakıağacı, Kuçukyalı sokağı 52 No lı denıze nazır eskı İTALYAN MEKTEBI bınası satılıkür 16i M x33i M çıft cephelı 2 katlı, 2 bına olup aralarında buyuk avlu lle ayrümış Muracaat Karakoy, Karantına sokak No 1 1BBBB 14 18 e kadar BBBBl Tractıon Lug • Highway • Heavy Tread Türk./e Umum Mümessili: TÜRLU S O O U I M A ^ İ H I İ Y A C I N I *DEFROST> (BUZ ERİTMEYİ) KARŞILIYAN OTOMATİK BUZDOLAB! ARŞİMİDİS MÜESSESESİ İstanbul 19m Wde vt bmak sancılarik İshallere fory kulhmlır İİŞESİ lOKRŞ NANESON OLARAK VE HİÇ SU AKITMADAN YAPAR BUZ DOLABİNI SA&LAMLlGl VE ZARİFLİĞİ İÇİN ÎERCİH EDİNİZ. MUHTELİF MODELLERİMİZ MEVCUTTUR. ODEON MAfiAZALARI BEYOĞLU SİRKECİ KADIKÛY Istıklâl Cad No. 75 Tel: 4 5 3 5 7 Hamidiye Cad. No 16 Tel: 2 8 2 0 1 Kadıköy Palas No 5 Tel: 6 1 9 9 T İstanbul Oniversitesi Tıb Fakültesi FİZYOLOJİ ENSTİTÜSÜNDEN: I I Fızvolojı Enstıtusunde ıkı asıstanlık kadrosu münhaldır. tıaldır. Utekhlerm mezKÛr Enstıtuve muıaraatlen rıca olunur (12672) 12672) ADAMA VAPURU DENİZCİLİK BANKASI T. A. 0. Denizyoli^rı îşletmesinden L A Mushil ve Mülrvyln 15/^/1953 CUMARTESI gunu saat 14 te iZMİR'e Bır sefer yapacaktır Bu seferde tatbık edeceğı program aşağıdadır K A L K I Ş Istanbuldan 15 8/953 Cumartesi saat 14. Izmirden 17 8/953 Pazartesı saat 13 V A RI Ş İzmıre 16 8 953 Pazaı saat 8 Istanbula 18'8 953 Salı saat 8 Savın volcularımıza ılân olunur • NOT Adana Vapuru Izmirden Mik almıvacaktır İH şjpaaajajpaBgiiBaBBBaBBaaiaaaBBBaaflBBiaaBaajBBaflBaHii Tabletlerl Ecjahanelerde her zaman bol mıktarda mevcuddur. GUNLUK TRAŞINIZ? Kiralık Mağaza ve Yazıhaneler Galata, Necatıbey caddesuıde yeni Mallye binalan kar?ışuıda bulunan Mımar handa. mbbleli ve telefonlu odalarla; mezkur henın altında bulunan mağaza kıraya verılecektır. Odalar ıçuı kapıcıya; mağaza için Fuzull Berkmene muracaat edılmesı İZMİR FUÂRINDA Çok ıyı verde mal teshır etmek ve\a satıs yapmak ıstıvenlere musaıd hazır pavıyonumuz vardır. Muracaat Telefon 22087 Telgraf Porselen istanbul ANADOLU KULÜBÜ BÜYÜKADA ŞUBESİ KOSTÜMLÜ BALOSU 15 Ağustos 1953 Cumartesi günü Not Davetlıleri goturecek motör saat 20 d> Koprüden hareket edecek, Moda ve Bostancıya uğrıyaeaktır. H , TASFİYE İLÂNI Tavış Tavşanlı Maden Işletmelerı Turk Ltd Şırketının 27 5 953 tarıhınden ıtıbaren tasfıyesıne karar venldığınden alacakh ve borcluların bır sene ıçınde muracaatlen ılân olunur Adres Necatıbey Cad No. 214. Galata Şırket tasfıye memuru avukat. Rasım Cenam ÇİMENTO SÂTIŞ DEPOSU Uskudar vapur ıskelesı Boğaz taraiındaki buvuk beyaz bına Pasalımanı caddesı No 25 Toptan ve perakende. Telefon 24059 GRİPİı z ! kullanın • Ba«. Hı«. adalp. »inir ağrılannı derbal teskin eder. • Romatizma, lumbago, sivatik ağn vc »ızılanna karşı başan ile kullanılır. • Ba\anların mua\\en zamanlardaki ?ancılarında istimali fa>« dalıdır. MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ BU GECE DANS BİR ŞİİRDİR Guzel danseden cıftlerın, bakan gozler icın bır zevktır Dansı tajn mânasıle esaslı oSren mek istiyenler ıcın, Dazar haric her gün muracaat saatleri (1220) dar. Galatasa*iv Yeni carsı No 25 P. Panosvan Dünyada bir tek Optimus vardır! Küçüfc Ç^dİk' Parkında Emsalsiz daimî programa ilâveten memleketiîDİzin medarı iftiharı EN AIÂSI DEMEKTİR Üstad MÜNİR NUREDDİN NOT Munır Nureddın her PAZAR matınede Kugık Çiftlık Parkında Tel 85771 ARANIYOR Şırketimiz muhasebesınde vardımcı olarak çalısmak uzere bır bav veva bayana ıhtıvaç vardır. Tecrubelı ve muhaçebede calısmıs olması şarttır. Almanca bılenler tercih edilır. Isteklıler kendi el yazılanle cmuhasebe» rümuzy il« posta kutusu 176 va müracaatleri OPTİMUS BAŞLIKLARI gaz ocağınızın TAM RANDIMANLA İŞLEMESİNİ sağlar ! Kazaen devrildiği zaman dökülmıyen bir şfşe.. SATIUK MAKÎNE Iki katlı calısır vazıvette Alman malı Ram (Mensucat kurutma) makınesı satüıktır 43519 No. lı telefona muracaat olunması n ••^H ca olunur. BHİ^I SATILIK 4 saat ara ile günde 3 adet slmabılır Oünyanın en lazla dayanan, çatlamayan kusursuz tırnak cılâsı. Şişesındekı MAIL MEASURE ağız tertıbab Myesınde ancak bir tırnak kaplıyacak kadar cilâ alınan ve kolaylıkla kullanılan manükür.. İstanbul Deniz Ikmal Merkezi Müdürlüğündeıtî 1 Denız ordusu ıhüvacı ıçın şartnamesıne gore ıkı a^pd derız tipı '">enzın tnotoru alınacaktır. 2 Şartnameler Kasımpaşada Dz Bcmal Grup Âmtrlığınde gorulebıhr 3 Teklıflerın 15 eyluî 1953 gunune kadir adı geçen âınırlığe verılmesı. (12177) îsveç dehasının eseri olan hakiki Optimus mamulâtının ve ambalâjının üzerınde bulunan OPTİMUS markasına bılhassa dikkat ediniz. HER YERDE ARAYINIZ : Mümcssili : CLTO para bütUn CAZ "3SJ.I HARİKULÂDE RENKI 5RILE r\\ Acele satıhk temızleme elbıse utu makınesı kompie faaldır Utu ores kazanı maiot otomatık ıle bcraber Muracaat Carsıkam YenıH cerıler caddesı No 46 • AV SAITO İstanbul, Tahtakale, Cedid Hon, No. 37
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog