Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Kraliçe namzedlerinin gazetemizi ziyareti CUMHURÎÎ 27 Ağustes guzel, 18 sene evrel terübledığımiz guzeüik musabakalannı teşçi eden Ataturfcun bustu onunde: Ayaktakiler: Sağdan sola: Gulten Şenyuva (24), Ayten Clnatlı (59), Ayfer Gulsoz (96) Reslmlerini çektiren ve onlan seyreden guzeller. Fotografçımız kendılerinden daha ıruzıb çıkmıg Acaba juri, aralanndan hangilerini kraliçeliğe lâyık gorecek? (Soldan sağa) Inci Izmırlı (2), Narin Şencan (41), Şukran Angun (29), Gonu) Altınses (52), Atine Kaçamakoğlu (46) i Ük elemede halktan en rijade alkış, juriden en fazla rey tophyan dort guzel bır arada. Yukandan aşağıya doğru Şukran Aksut (13), Guler Anmaa (26), Ayfer Gulsoz (9«), Gullen Şenyuva (24). Bu uç guzelden sağ baştakı ıkısı sencleıdenbcrı cancıger dosttur Gıuellık musabakası arkadaşlıkiannı bozmadığı pbi, onlara bir jeni dost «*^"a kazandırdı. Sağdan sola Gungor Fırtına (99), Gulten Şenyuva (24), Şukran Angun (29). gelmiştir. WE TUER\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog