Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 23 Temmuz 1950 (Dii SIMHIIMDÂT OTOMOBILmi INŞAAT MUTEAHHIDLERÎ, MADKNCİLER, KÖMÜR JÎAKIİYECİLERİI IŞINIZE HER CIHETTE UYGUN HİDBOLİK DEYİBME TEBTIBATLI 5 TONLUK KAMYONLAB TESLIM EDHJR. Umumî Mümessıli: K E M A L KALE Ankara P K 427 Telefon 11717 1 DERHAL İstanbul acentası: K E N A N E C E Tarlabaşı Cad. 72 Telefon 42398 SELGA TELAVOX SATIUK KÖŞK • Halk Radyolannın pırlantasıdır. 4 dalga 162000 metre PIKAP TERTIBATLI Her keseye elvenşlı Lüks ceviz mobilya Fenerbahçede denize ve tramvaya yakın, bahçesı fevkalâde, telefonu ve havagazısı bulunan bır koşk sablıkbr. Muracaat: Kazlıçeşme Demırhane Cad No. 12642. HBM Tel 16148 • • 225 LIRA Taşra\ a gonderilır Cereyanlı ve pıllısı vardır. K. SELVELLİ Tunelbaşı, Beyoğlu Galıbdede caddesı No 23 İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdöıiüğünden Kurumumuza 3659 sayılı kanuna tâbı barem içı ve barem dışı kadrolara yuksek okul ve hse mezunlarından sınavla memuı almacaktır. Isteklılenn sınay şartlannı oğrenmek Ozere Ankarada G«nel Mudürluk merkezıle İstanbul ve Iztnir Şube Müdurluklerıne muracaat etmelen (9493) ACELE SATILIK APARTMAN Nışantaşının havadar bır semtinde, birinci sınıf malzeme ıle ozenılerek yapılmıç. ayda 600 lıra getıren üç daırelı, beşer odalı genış cepheli modem bir apartıman acele saülıktır. On be§ bm lıra, uzun vadeh borcu satıs bedelınden lndırılır. Muracaat. Karakoy, Demırbag han No. 18. Telefon: 40304. N Yanık, Elczama ve Cild Yaralanna Fevkalâde iyi gelir. Türkiye Umumî Mümessilı !5TlKLAU CAODESİ NO. 392 • 394. BEYOÛLU . İSTANBUU T«l«fon: 49244 C/CUZF7YA7 AZSARf/VA] YmMTEIOM FEVKkLALE GCSTERİŞ PERFECT PiLLi SEFERLERİ için H AC Kuçuk Lângada, koşede. bostanlar arasuıda, tramvay desınde 305 M2 Fıat ehven Muracaat Telefon: 26100 SATILIK ARSA •ü I Dr. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKÎM Dahiliye Mutehastt» • • Divanyoiu 104. Devlet Denizyolları VAPURLARI PANAMERİKAN AİR FRANGE ve İNGİLİZ DEY UÇAKLARI Resmî acenta DOKTOROGLU Nakliyat Ambanna muracaat. DOKTOR1 ZEKİ KÖSEOGLU | Verem ve dahiliye mutehassısı Çemberbtaş Guzel Apt Tel 24160. Cuma ve Pazardan ^ maada saat 15.30 19 • BULANA MÜKÂFAT 14 Temmuz 1950 Cuma gunü sabahı saat 10 30 da Koprünun Adalar iskelesinden kalkan Heybelıada vapurunda beyaz el çantamı unuttum. Bulan, aşağıdaki adrese getırdığı takdırde memnun edılecektir. Maçka, Narmanlı apar I "ARŞIMİDIS MOESSESESİ,, Otomobil Mjtemea Tıcarttı U. Ş. B«jojlu klıUU üüm No. 30 HB tıman kat 1, No. 2. ^m»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog