Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

MÜSTESNA GÜZELLİK GÖRÜLMEMİŞ SES KUVVET! 9 LAMBALI Q109X MODELİ Bu yepyeni radyonun seçkin meziyetleri başka hiçbir ahizede bulunamaz Nitekim " beyazlatılmış " tatlı mahun rengi ve ince hatları ile, bu radyo evinizin en müstesna süsü olacaktır Sesinin kuvvet ve netliği ise, tasvir edilemiyecek kadar fevkalâdedir. Bu cihazın ses kalitesini hakkiyle takdir edebilmek için onu dinlemek şarttır. En son teknik icatlardan faydalanan ve en modern zevk telâkkisine uygun olan bu lüks RCÁ radyosu son derece müşkülpesent olanları dahi sevindirecektir. 9 R C A radyo lâmbası ( G ö z lâmbası • Musikiyi büyük mahun,. modern dahil) • 5 d a l g a tekmil eliptik rengi, bir sahası? kısa d a l g a l a r d a 3 g e n i ş l e t i l m i ş b a n d ( B A N D S P R E A D ) • " P u ş p u ! , , . sisteminde zenginliği • Cihazın siyahlığı çıkış r ( 5 Vat) orkestranın v 3 le aksettiren oparlör,. temin "beyazlatılmış ile son derece üst k ı s m m muce'lâ etmektedir.. ve z a r i f b i r tezat "ALTIN SES,, RCA nın emsalsiz ses sistemi Fiatı 62O Lira • 12O RCA'NIN BİR HARİKASI D A H A . . . Evinizde daha iktisadi veyahut manzam bir âhıze bulundurmak arzusunda iseniz. 5 lâmbalı RCA radyosunu tereddüt etmeden tercih ediniz. n Be§« di£iniz radyo programlarını size en net ve pürüzsüz şekilde dinletecek olan bu radyo, bulunmaz bir fırsattır. Peşin • Bakiyesi : AYDA 5 0 Lira DİKKAT Perakende veya taksitle satış münhasıran, mağazalarımızın bulunduğu İstanbul ve Ankara şehirleriyle bayilerimizin bulunduğu mahallerde yapılır ELEKTRİĞİN GİRMEDİĞİ YERE DAHİ RCA GİRER Radyonun her sahasında en başta gelen RCA, bataryalı radyoların dahi en mükemmelini imâl etmiştir Elektriğiniz yoksa üzülmeyiniz: bu pratik bataryalı RCA radyosu bütün dünya ile irtibatınızı temin ve uzun seneler arızasız olarak hizmet edecektir. O103X BURLA B İBA D E QB55X 2 3 0 Ura' 3 0 Orası peşin. Bakiyesi ayda 25 Ura peşfo sa<Tş; Fiyaf» 210 Lira f B atarya hariç)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog