Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 8 Mayu 1940 UĞURLU ELLİ Bu Milyonlar dağıtan Uğurlu Elli NİMET ABLA keşidede dahi 7 büyük ikramiye dağıtarak bir çok vatandaşları zengîn ettiren, gene 8 0,0 0 0 LİRA ç^^^^Hff i K " fc* 34203 G 34203 No.lı bilet sahibi çok fakir bir vaziyette bulunan ve Kızılay Cemiyetinin Şefkat ve himayesile geçinen Yedikulede Sarmaşık sokağında 2 No.lı evde oturan Bayan Cemile, NİMET ABLA'nın uğurlu elinden aldığı biletle tam «N*2 3 4 2 0 3 G 80,000 LİRA KAZANDI NİMET ABLA'nın uğurlu elinden aldığı biletle . 80,000 lira kazanan Bayan CEMİLE ve Paralarını NİMET ABLADAN ^ Tamamen Aldı. NİMET ABLA'nın uğıîrlu elile verdiği ve «0,000 lira kazanan 34203 No.lı bilet 5 , O BİRİNCİ İKİNCİ Lira 5 , 0 0 0 LİRA 5,00 0 LİRA Koca Mustafa Paşada Öksüzce Camiişerif sokağında 3No.da Bayan Cemile, NİMET ABLA'nın uğurlu elinden aldığı 20284 No.li biletle kazandı. I 1793 No.li biletle Üsküdarda Tabaklar mahal lesinde Atpazarında 4 No.da Bayan Şükran'a W. 3393 No.lı biletle Unkapanı Tekirdağ İskelesi Arabacılar Kâhyası Bay Şaban'a ÜÇÜNCÜ 5,0 0 0 LİRA 20052 No.li biletle Istanbul Yerli Mallar Pazarında Şapka dairesinde Bay Kâni'ye NİMET ABLA'nın uğurlu elile verdiği 20284 No.lı bilet sahibi Bayan CEMİLE paralarını Nimet Ablanm uğurlu elinden alırken DÖKDÜNCÜ 5,6 » 0 LİRA 20052 No.lı biletle Taksimde Feridiye Duvarcı sokağında 29 No. da Bay Yorgi'ye BEŞİNCİ 5 , 0 0 0 LİRA 40104 No.lı biletle Kadirgada Cincimeydanı Arka sokak 5 No. Bay Ömer Kaptan'a Kazandırdı ve on para kesmeden tamamen paralarını verdi. MİLLİ PİYANCONUN TERTİB ETTÎCİ FEVKALADE CENCLİK BAYRAMI KEŞİDESİ IÇİN Çok zengîn ve büyük ikramiyeli biletleri gelmiştir. Büyük ikramiyesi olan 5 0 9 0 0 0 Lirayı kazanmak isterseniz BUetlerinizi NİMET ABLANIN ugurlu elinden alınız. DİKKAT: Son günlerin kalabalı^ına kalmadan biletinizi vaktile almanızı rica ederim. A D R E S : Istanbul Eminönü Tramvay Caddesi 29/31 No. Hiçbir yerde şubesi yoktur. NİMET GİŞESİ Sahibi NİMET ABLA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog