Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 8 Mart 1940 \*. El elden üstün olduğu gibi uğur da uğurdan üstündür. Millî Piyangonun kurulduğu gündenberi bu kadar büyük bir talih dağıtma rekoru TEK KOLLU CEMAL'den başka hiç bir pîyango bayiine nasip olmadı. TEK K 2 titHtltlt LU CENA Dünkü keşide de ayni numaralı biletle iki müşterisine yüzer bin liradan tam LiRA KAZANDIRDI 1oo,ooo LiRA isabet etti. 1 Mahmudpaşada Tarakçılarda Fanilâ mağazasmda tezgâhtar Çakîr ve üç arkadaşının TEK KOLLU CEMAL'den aldıkları 6486 numaralı biletle en büyük ikramiye olan: 2 TEK KOLLU CEMAL ikinci: 1oo,ooo LiRA'yi Birinci 100,000 Lira kazanan Bayan Bomontide Ebekız sokağmda Vagonli şirketi muhasebecisi Bay Hali i k l n c | 1 0 0 0 0 0 L | r a | | k l k r a m | y e y | k a . Aftfe Tek Kollu Cemarin U&urlu dun'un eşi Bayan Afifeye kazandırarak kendisini büyük servete ka zanan Bay Çakır'a paralarını îek 5 ^ ,. , . . . , Kollu Cemal, uğuru denenmiş elınden paralarını alıyor. vuşturdu. e i i l e v eriyor Bu işitilmemiş ve misli görülmemiş çifte muvaffakiyet, gösteriyor ki TEK KOLLU CEMAL gişesinden bilet alan ve ısrarla sonuna kadar takib eden her vatandaş günün birinde kendisinin de zensinler arasına . . karışabileceğini ümid etmekte haklıdır. TEK KOLLU CEMAL, ayrıca 25,000 lirahk ikinci büyük ikramiyeyi de 23054 No. bilet hamili Kısıklıda malul gazilerden emekli binbaşı Bay Farak'a, 12,000 liralık ikramiyeyi de: 39,533 numaralı bilet hamili Çiçekpazarmda çiçekçi Ali Dayıya verdi TEK KOLLU CEMAL, talihli müşterilerini dün bizzat evlerinde ziyaret ederek kendilerini müjdeledi ve uğurlu elile ikramiyelerini birer birer tevzi etti. Bir kolunu vatan hizmetinde kaybederek tek kolu ile çalışan TEK KOLLU CEMAL, müşterilerinin vüzünü güldürmek hususunda da daima ön safta ve daima tektir. DÎKKAT: hayatınızın gidişini değiştirecek olan PİYANĞO BİLETLERİNİZİ izdihamlı son günlere kalmıyarak daima avktinde alınız. Uçüncü Keşide Biletleri Gelmiştir. En Büyük ikramiyesi 150.000 Liradır Tek Kollu Cemal Tek Kollu Cemal Tek Kollu Cemal TEK KOLLU C sahibi Adrese dikkat: Eminönü Tramvay caddesi 27 numara Ş Tek Kollu Cemal GÜven Hiçbir yerde şubesi yoktur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog