Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUT.ÎYET 30 ndnciteşrin 1937 KANYAK KÎMDE VAR? Dik ve sarp çıkışlı Uludağma tırmanan acemi bir dağcınm otele gelir gelmez ellerinî hohlıyarak s o racaği ilk sual budur. Halbuki tecrübeli bir dağcınm hiç bir zaman böyle bir vaziyet karsısında kalmasına imkân yok* tur. Çünkü o, çıkacağî yer ne kadar dik ve uzun olursa olsun daima sırt cantasînda Tabiî Kanyak bulundurur. # Tabiî Kanyak yalnız Uludağında kullanılmaz. O, rutubetli ve nemli yerlerde soğuk algmlığına karşı en İ 3 T Î bir tedbirdir. Daima soğuğa maruz kalarak calısan bir aile babasma aksam eve döndüğü zaman sunulacak en iyi şev, bir fincan rava karıştırılmiş bir kasık Tabiî Kanvaktır. En çabuk, en ucuz Geçirmenin tek çaresi Ağrıları en kolay rıpı ve Kullanmaktır. Hava değisiklikleri ve rüzgâr cereyanları, bizi daima grip ve nezle ile baş, romatizma, mafsal ve sinir ağrılarına maruz bırakmaktadır. Hemen alacağınız bir kaşe «Grîpî/ı» grip ve nezleyi derhal izale eder. Ağrılarınızın sür'atle geçtiğini, vücudün yavas yavas eski sıhhat ve sağlamlığını bulduğunu görürsünüz. Kaşeleri Lüzumunda Grip ye nezlenin. bütün ağrıların en müessir, en kat'î ilâcıdır. Grîpin Kaşeleri günde 3 kaşe alınabilir. Taklidlarinden sakınınız. Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog