Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

Büyük misafirimizin ziyaretinden intıbalar 5 Eylul 1936 CUMHURİYET Büyük misafirimiz, Topkane rıhtımında Atatürkle karşılaştıktan ve tamştıktan sonra beraberce dtşan. çıkıyorlar Sa Majette Edvard ve Atatüritümüz Tophanede Vekillerle karfdayıcıların alkışları arannda hareket ediyorlar Kıymetli mitafirimizi getiren Nahlin yatı, lngiliz ve Türk gemileri tarafmdan takib edilerek îstanbul limanına giriyor Haşmetli Kral, Londra Büyük Elçimiz Fethi ile görüşüyor ve Atat&rk Kralın refakatindekilerin sllerini »ıkıyor Necib mİMafirimiz Çanakkalede halk aratında ve daimi tebessümlerile halkt $elâmlarlarken Sa Majeste dün Topkapı sarayında Bağdad kasrını geziyorlar Büyük mitafir, yanlartnda General Fahreddin olduğu halde KUye iskelesinde Nahli yatı Çanakkale »ahillerinde Bize büyük mitafirimizi getiren Nahlin yatı Marmara açıklarında Sa Majette, Çanakkalede lngiliz mezarhğınt ziyaret ediyorlar Sa Majeste, Seddilbahri ziyaretten avdette arabalarına binerlerken Sa Majeste, Seddilbahir iskelesine çıkarlarken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog