Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHURfYET 17 TemmTîz YENi PASLANMAZ HASAN TIRAŞ BIÇAGI Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan Hasan tıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen paslanmaz nevini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçağmda bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş sabunu Hasan Tıraş kremi Hasan Tıraş pudrası Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: ISTANBUL, BEYOĞLU, ANKARA. Yerli M a l l a r Sergisinde en güzel hediye Ûifed Cot'afi **<" »ftık tavı dotıbı almık Utı ı u ı ^ l 4ck Btttta tatu n»tual«naı (ez^k. Nikıvrt pxO<tt ««12. 193« MadX dol*bı SAM pHtN S t $ l •n mjM<t Mf»t1 4cffiHİrtrtcteuot ysprrm 0 KELViNATOR tofnh fearı doUptanndas Wr ttwr wh* aldtk B ı l Hn tertfe e^ k Sır de Nı m*Ön uga trmtk »lcnrau • ^Imkrt •fincul rdıau^ LVINATGR Radyolin Diş Macunudur RADYOLIN diğer macunlardan üç defa kuvvetli olup bir tübii diğerlerinin üçüne muadildir sergi kapanmadan UCDEC:VE C A T I C . SAHİBİNİN SESİ Mağazaiarı V C K E J İ I E « M l l f a Beyoğlu istiklâl caddesi No. 302 ANKARA Vehbi Koç Ticaretevi. İZM1R Artur Vetter ticarethanesi. ADANA Ş. Rıza İşçen Ticaretevi. SAMSUN C. Celâl Özlü S Kemal Sezen Lüks mağazası. BURSA Hüsmen oğlu Mehmed. ZONGULDAK İsmet Agartan Ahmed Yüksel. AKŞEHİR Demir Kazikoğlu. TRABZON Dedeoğlu Sami ve Hami kaırfeşler ANTEB Naci ve H. Ahmed Dai kardeşler KONYA Ahmed Mucib. KAYSERİ tsmail ve oğulları Cingillioğlu. BALIKES1R Şah Mehmed oğlu Hüseyin Avni Radyolin Gripin Paviyonunu ziyaret etmeği unutmayınız «SEİBERLİNG» Son ihtiraı olan Buharla islâh usulU sayesinde Çok havalı kamyon Lâstikleri Az havalı kamyon ve otobüs Balon lâstikleri Kauçuk bez üzerine yeknasak olarak kaynatılır. Böylece lâstikte zayıf noktalar kalmaz ve SEİBERLİNG LÂSTİKLERİ Yüzde 30 nisbetinde daha fazla dayanır, Memleketimizde yapılan tecrübeler bunu isbat etmiştir. SEİBERLİNG Beyoğln, istiklâl caddesi N o . 30, LÂSTİKLERiNi A R Ş i M i D i S M Ü E S S E S E S i tecrübe etmiyenlere tecrübe etmelerini tavsiye ederiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog