Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 2fi Birincîkânun 1936 HAYRET!.. HAYRET!.. Yalnız160 liraya satılan bu radyoyu AYDA 12 LiRA Vermek suretile derhal evinize göndertîniz. 5T.4modeliRCA herkesi hayrete düşürdü. •Fifll Ilii BıWA W<v ıM iı;ıı>ı VıV LVı'ı'o III Bir kere daha RCA eşsiz kabiliyetini meydana koydu. Ve her keseye uygun 5 T. 4 modelini piyasaya çıkardı. Bu yeni model iki misli fiata satılan radyolar derecesinde mükemmel ve onlar kadar berrak ve Pürüzsüz neşriyata maliktir. 13 metrodan 2000 metroya kadar bütün neşriyaü sadakatle zapteden 5 T. 4 RCA 1937 yılının bir harikası addedilebilir. •pı***KIYAVE ADANAî ADAPAZARI: ANTALYA: BALIKESİR: BURSA: Muharrem Hilmi Remo İzzet Şükrü Ahmed Şevki V Şsı. € Hüseyin Şahlan Tayyare sineması ÇANAKKALE: Mehmed Kızoğlu Cclâl Erel ÇORUM: DİYARBEKİR: Doğu Işık Tecim Evi Aziz îşbilen EDİRNE: Hikmet Özgür ve Hasan Tozman ESKÎŞEHİR: GÎRESUN: KASTAMONU: KAYSERİ: KONYA: MERSİN: îsmail Uzunkaya Orhan Server Zeki Saatman A. Ulvi Erandaç Hakkâkoğlu A. Rahmi 111 O. T. T. A. Ş. BEYOĞLU İSTIKLAL CADDESİ B O U R L A Bler ve Şsi İSTANBUL ANKARA İZMİR SAMSUN: SIVAS: TOKAT: TRABZON: ZONGULDAK: B. Albala ye oglu Ali Rıza Örnek B. Albala ve oğlu Cemal Kovalı Harunlar Mahir Aysen RADYOLiN Diş macunu kullanıyorsamz, dişlerinizin daima temiz, daima beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz BE5IR KEMAU MAUMUTCEVA Sigara da içseniz Y I L B A Ş I N D A MU5TAHZARATJN DANK ECZANE5 TORİN^^ KANZUK Saç eksiri L i k ö r I e ri EN Diş macunlarının en tesirli ve en nefisidir. M A K B U L İ K R A M v e H E D i Y E D i R PORTAKAL M Uz B E GENDi K Daima Radyolin ÇİLEK A H UDUD U V iŞN E K A Y SI V. S. V. S. V. S. J Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSÎL Saçların köklerini kuvvetlendi • rir. Dökülmesine mâni olur. Ke • pekleri izale eder. Neşvünümasını kolaylaştırarak hayat kabiliyeti • ni arttırır. Lâtif rayihah bir saç eksiridir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Sahîb ve Başmuharrtri: Yunua Nadi VmurrA neşriyatı idare eden Yazı /jlen Müdürü: Hikmet Münif CumhuTtyet matbaası COMOGENE 1937Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. Taktitleri çıkmiftır. T«klitlerini almamak içln dtkkat etmelidir. Her türlü malumatı, vakitleri. taatlerl, mevsimleri, haya değifikliklerini, hrhnalan, arabi rumî aylan, tarihi vakalan, darbımeıelleri. manileri. hikâye ve lâtlfeleri h»vi. Um'umun rağbetini kazannn bu TakTİmlerin taklitleri çıkmiftır. Aldanmatnak için ( SAATLI MAARİF TAKVİMİ) «dına ve ( SAAT ) re*mine dikkat etmelidir. Merkezl: lstanbul Maarif Kitaphanetldir. Saatlerini Her yerde arayınız. ARLONI m ^mS lennin oir şaneseriair
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog