Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

27 Temmtu 1935 CUMHUEÎYET 17139 No. Yakub oğlu Mürsel ailesi Olti emva emvalınden resmî senedi Istanbul Borsası kapanış inden resmî senedi 15568 No. 18/6/935 2/7/935 Hasan oğlu Davud ailesi Babaeski İbrahim oğlu îsmail ailesi Usak emva anvalinden resmî senedi 15384 No. linden resmî senedi 17823 No. 2/7/935 I N U K U D .5/6/935 1 Süleyman oğlu Mehmed ailesi Keskin Ahş iatış 2 Emin oğlu Ali ailesi Daday emvalin emvalinden resmî senedi 15266 No. 1 Sterlin ti18. len resmî senedi 16886 No. 15/6/935 2/7/935 3 I Dolar :24 20 Fransız 166. 16>». Haydar oğlu Ahmed ailesi Keskin Ali oğlu Feyzullah ailesi Kızılcaha 4 '0 Liret Fr, 196. 192 II »mvalinden resmî senedi 15982 No. mam emvalinden resmî senedi 13643 20 Belçika Fr. »1 f, 23. 20 Drahmı i4. L5/6/935 No. 2/7/935 M Isvıçre F t g2O. 816 C |B Mustafa oğlu Hasan ailesi Ordu emva Mustafa oğlu Zakir ailesi Erzurum MS Leva 23 Z*. • ; 1 Florın 81. inden resmî senedi 17376 No. 15/6/935 emvalinden resmî senedi 19766 No. sa 20 Çelc kronn 98. P5. Hüseyin oğlu Ali ailesi Beyoğlu emva 2/7/935 21 50 23. 1 k\ tmurya Jl. 4> 1 Peçeto 15, 16 inden resmî senedi 17683 No. 15/6/935 Mustafa oğlu Mahmud ailesi Olti em9 1 M»rk 3» 40 Arif oğlu Hasan ailesi Çarşamba ernva valinden resmî senedi 19518 No 2/7/935 1 Zloü 22 50 24 50 I '0 F.ey 23. 25 Mustafa oğlu Ali ailesi Çumra emvainden resmî senedi 15738 No. 15/6/935 20 Dinar 15. 1*, Soldan sağa: 54. 20 Ruble Yusuf oğlu Yusuf ailesi Demirci emva linden resmî senedi 18912 No. 2/7/935 52, 33 31. 1 Öz türkçe muhayyile, öz türkçc 1 Yen Ömer oğlu Mustafa ailesi Yenisehir inden resmî senedi 15666 No. 15/6/935 A2 31 0 Isviçre krona 17500 No. namzed. 2 Öz türkçe aza, çoğun aksi, 1 Tark altını 932. Ömer oğlu Tahir ailesi Çorlu emva emvalinden resmî senedi Ç30. 53. I Mecıdiye 52, bizi doğuran. 3 Müslümanlarm oruc linden resmî senedi 14872 No. 18/6/935 2/7/935 lRanknot Os B. ;3I. 232, Mehmed oğlu Arıt ailesi Balıkesir em tuttukları ay. 4 Bir kumaşa sonradan Hasan oğlu Yusuf ailesi Niğde eravaÇEK LER Linden resmî senedi 18841 No. 21/6/935 valinden resmî senedi 18844 No 2/7/935 dikilen parça, doğudaki komşumuz büKap'nii Açılıj b2i,2S 624, Receb oğlu Emin ailesi Biga emva Veli oğlu Asım ailesi Alucra emva yük bir devlet. 5 Vücudümüzde do Londra ı ,7956 0.7972 Nev York linden resmî senedi 19060 No. 2/7/935 laşan kırmızı su, arabca su. 6 Ecza [inden resmî senedi 17023 No. 21/6/935 Paıis 12.03 12.06 10,0293 10,0640 Mılâno Mehmed oğlu H. Salâhattin ailesi Çan neden alınan, danslı davet. 7 Vakit, Mustafa oğlu Mehmed ailesi Konya Bruksel 4.K985 4686» îmvalinden resmî senedi 18119 No. kın emvalinden resmî senedi 17271 No. Alkollu bir içki. 8 Ekmek, Kafkasya83.3210 83.4286 Atına .,««3fi ..4396 da bir şehir. 9 Iran dilinde su, bir no Cenevre 3/7/935 21/6/935 63.46 Sofya 63.6183 Raşid oglu Mehmed ailesi Arabsun ta, bir nota daha. 10 Taitan müstahMehmed oğlu Ahmed ailesi Biga emAmsterdam 1.185S 1,1835 Pra^ 19.2063 19.1584 19650 No. kcm yer, müthiş. palinden resmî senedi 17040 No 21/6/35 ernvalinden resmî senedi 4.1963 4,2068 Vıvana Yukarıdan aşağı: Yakub oğlu Süleyman ailesi Kayseri 3/7/935 Madnd 5.S194 5,806b 1.9"5 1 Öz türkçe muvakkat, beyaz. 2 Berlın 1.98,6 emvalinden resmî senedi 17514 No. Mustafa oğlu Yusuf ailesi Pınarba=;i 4,1963 Varşoya 4.2068 Onunla yürürüz, geceleri evimizde ışık emvalinden resmî senedi 18921 No. 21/6/935 4.4 İ90 4,4180 Badapejte veren vasıta. 3 Yaşlık, iki yüzlü ucu Bukreş 78.1942 78. Salih oğlu Sadık ailesi İnegöl emva 3/7/935 34,6275 34,5414 Belerad Ali oğlu Hasan ailes iBeyşehir emva sivri bıçak. 4 Yaramaz çocuk. 5 linden resmî senedi 17043 No. 21/6/935 ,.7i!4O J.7310 Vook.ohama 1091.25 1094. Mtoskova Ali oğlu Faik ailesi Düzce emvalin linden resmî senedi 18878 No. 3/7/935 İçinde bulunduğumuz mevsim. 6 Tav•1.1175 3,1095 Osman oğlu Hüseyin ailesi Adapazarı lata atılan şey, uzunluk. 7 Sayı. 8 StOKholm den resmî senedi 17687 No. 21/6/935 ES H AM 19602 No. Rusça «evetl», ahmak. 9 Kısa zanian, Ali oğlu Mehmed ailesi Kastamonu emvalinden resmî senedi öz türkçe mekteb. 10 Üzerinde vat Kapanış Açıhş emvalinden resmî senedi 17784 No. 3/7/935 i; Bankası müessls Mustafa oğlu Hüseyin ailesi Keskin tığımız yer, kısa zaman. 21/6/935 r. „ hamllıne 19367 No. 9,50 9,50 „ „ name Dünkü bulmacaniD Yusuf oğlu Süleyman ailesi Ordu emvalinden resmî senedi Anadolu D.M. %6O 4/7/935 emvalinden resmî senedi 16981 No. balledHmiş şekli %ıoo Mehmed oğlu A. Rıza ailes iElbistan Tramvay 21/6/935 Bomonti NektM 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 emvalinden resmî senedi 17730 No. Ahmed oğlu Emin ailesi Bayburt em 4/7/935 Keji 1 10,40 10=5 G •ElLlllŞltlMiBlU S Aslaa çimento valinden resmî senedi 17657 No 21/6/35 Merkeı Bankası 57,75 57,75 1 Abdullah oğlu Süleyman ailesi Çan0 Ü YİEİBİİIRİAIDIB A Muharrem oğlu Hüseyin ailesi Edre kın emvalinden resmî senedi 17269 No. mit emvalinden resmî senedi 16468 No. 4/7/9355 3 VİBİGİEİMİI B İ A İ İ D 21/6/935 4 ElBIEiBIDIBIAIR B|A Î S T İ K RAZLA R Mehmed oğlu Hüseyin ailesi Saray Abdullah oğlu Ş. Ali ailesi K. Paşa emvalinden resmî senedi üapanış Açılıs 18215 No. 5 N l t l N l N I İ I B I R I B B B 1933 Türk borcn emvalinden resmî senedi 17340 No. 4/7/935 27,925 tahvili 1 27,95 , BİLİBIUIBIKIA1SIAIB 21/6/935 » » 2 Yusuf oğlu Osman ailesi M. Kemal1 UİGİUİRİBİAIBIB Y E > > S Ali oğlu Hüseyin ailesi Ankara emva pryı emvalinden resmî senedi 17479 »5 Erganl M 8 ZltlLiBIKIR|A|L|B L % 7 SıvasEcznnırr linden resmî senedi 16800 No. 24/6/935 No. 4/7/935 istikrızı Dahlli 9 U|B|UİL|U|S|B|E|B E Salih oğlu Mehmed ailesi Pazar emva % 5 Hazine Ali oğlu Hüseyin ailesi Üsküdar em"/„ 2 Hazine linden resmî senedi 16990 No. 24/6/935 valinden resmî senedi 18355 No. 4/7/935 ln G|A!MİB!ŞİB İ İ B İ I İ Ş ıt. Degirmencilik Ahmed oğlu Ismail ailesi Saray emva :>ark Üegirmenzilik Abdullah oğlu Mehmed ailesi Bergaümum Si;orta linden resmî senedi 16262 No. 24/6/935 ma emvalinden resmî senedi 18475 No. Istanbul Telefon Pehlivan oğlu Mustafa ailesi Dikili 4/7/935 T AH V1LÂT emvalinden resmî senedi 17488 No. Îsmail oqlu Ömer ailesi Orhaneli emEiektrık 24/6/935 Tunel valinden resmî senedi 17932 No. 4/7/935 6 ncı sayı ilâveli çıktı Rıhtım Ahmed oğlu D. Ali ailesi Bugazlıvan Ali oğlu Bekir ailesi Afyon emvalin44,95 Anadoln D. Y I 45 Bu sayıda Halid Ziya üşaklıgilin emvalinden resmî senedi 17364 No. 45 44,95 > II den resmî senedi 16967 No. 4/7/935 en güzel bir belgesi, Behçet Ke 25/6/935 • m Îbrahim oğlu Mehmed ailesi Aydm 45.55 » Müme«i) 45.55 mal Çağlarm en son şiiri ve daha Mehmed oğlu Mustafa ailesi Eskişehir emvalinden resmî senedi 17490 No. birçok güzel yazılar vardır. emvalinden resmî senedi 17872 No. 4/7/935 fstanbul 7 nci icra memurluğun • 25/6/935 Ali oğlu Hasan ailesi G. Anteb emvaİstanbul Dördüncü İcra Me dan: Halil oğlu Hasan ailesi Babaeski emlinden resmî senedi 16763 No' 4/7935 murluğundan: Bir borcdan dolayi mahcuz olup valinden resmî senedi 17012 No. 25/6/35 Ömer oğlu Süleyman ailesi Sivrihisar Evvelce Beyoğlunda Meşruti paraya çevrilmesine karar verilen bir Mehmed oğlu Mahmud ailesi Niğde emvalinden resmî senedi 19307 No. emvalinden resmî senedi 17393 No. yet caddesinde 88/4 numaralı yazıhane, iki koltuk, bir orta masası, 9/7/935 25/6/935 bir daktilo makinesi, bir camlı kütüMustafa oğlu Halil ailesi Ankara em Alyon apartımanında oturmakta pane 30/7/935 salı günü saat 9 10 a Halil oğlu Ibrahim ailesi Balye emva valinden resmî senedi 18624 No. 9/7/935 iken şimdi Kudüsün neresinde olkadar birinci açık arttırma ile Gala linden resmî senedi 18009 No. 25/6/935 Komitas oğlu Leon ailesi Kadıköy em duğu belli olmıyan Jak Alyona: tada İlyadis han 3 mımarada satıla Mehmed oğlu D. Mehmed ailesi Ce valinden resmî senedi 17840 No. 9/7/935 Samiyenin 2/12/930 tarihinde cağından taliblerin mahallinde bulu belibereket emvalinden resmî senedi Hidayet oğlu Mehmed ailesi Kır.şehir Emniyet Sandığından aldığı nacak memura müracaatleri ilân o 18121 No. 25/6/935 emvalinden resmî senedi 21102 No. «6000» liraya karşı birinci, Mehlunur. (13358) Mehmed oğl uBurad ailesi Artvin em 9/7/935 medden 23/8/V>30 tarihinde al valinden resmî senedi 18017 No. 27/6/35 Osman oğlu Abdülkerim ailesi Silifîbrahim oğlu Sadettin ailesi Niğde ke emvalinden resmî senedi 18092 No. dığı «3000» liraya karşı ikinci derece ipotekli ve Galatasaray emvalinden resmî senedi 18465 No. 10/7/935 Maliye şubesine «1356» lira «11» 27/6/935 Salih oğlu Hüseyin ailesi Înebolu em Receb oğlu Emin aielsi Söke emva valinden resmî senedi 17887 No. 10/7/35 kuruş ve size «212» lira «35» kuruş borcundan mahcuz Beyoğ • linden resmî senedi 19027 No. 27/6/935 Plâjımızın nezafet ve ucuzluğunu Abdullah oğlu Talib ailesi Orhaneli lunda Hacımimi mahallesinde Osman oğlu Şakir ailesi Bayındır em emvalinden resmî senedi anlamak için gerek pazar ve ge18635 No. Kumbaracı sokağında eski 78, valinden resmî senedi 18402 No. 27/G/35 10/7/935 rekse adi günler plâiımızı bir zi yaret kâfidir. Pazardan maada Cafer oğlu Ahmed ailesi Develi emva 80, 82 yeni 104, 106, 108 numa günlerde dühuliye ve kabine da linden resmî senedi 18428 No. 27/6/935 ralı dükkânları olan apartımana hil olmak üzere bir kişilik kabi Mahmud oğlu Mustafa ailesi Kilis emva dairemizce tayin olunan ehli vu ne 25 kuruştur. Yücel linden resmî senedi 18150 No. 27/6/935 kuf tarafından 17/9/934 tarihinHalil oğlu Hüseyin ailesi Bodrum em Okuyucular tarafından artan bir ilgi de «8650» lira kıymet takdir e • valinden resmî senedi 18633 No. 27/6/35 ile karşılanan aylık bilgi ve kültür mec dilmistir. Ismail oğlu Mustafa ailesi Bursa em muası Yücel, altmcı sayısım çıkarmış Yukarıda yazılı ipotek ve ha valinden resmî senedi 16157 No. 27/6/35 ve birinci cildini bitirmiştir. Bu sayısınciz alacakları da faiz kumusyon Ali Sabıt ve Şürekâsı Kadir oğlu Hasan ailesi înebolu emva da Halid Ziya Uşakhğil, A. Nami Ak ve sair masraflar dahil değildir. linden resmî senedi 15489 No. 27/6/935 yüzün, Nezihe Ardanın nefis yazılarile 2004 numaralı kanunun 103 Hasan oğlu Osman ailesi MValiççik Behçet Kemal Çağlar ve Fevzi Muhibin Tasfiye memurluğundan : emvalinden resmî senedi 18043 No. şiirleri vardır. Yurd sevgisi adlı bir pi üncü maddesi mucibince takdir Şirkete aid olup Sultanahmed Rayes ilâvesile 50 sahifeyi bulan Yüceli olunan kıymet hakkında bir di mi arasmda islemekte olan dört oto 27/6/935 yeceğiniz varsa 20 gün içinde biit Sirkeci istasyonu önündeki meyîbrahim oğlu Bilâl ailesi Bor emva tavsiye ederiz. memuriyetimize bildirmeniz ve danda ve bir takım eşya ve alât Ralinden resmî senedi 18919 No. 27/6/935 Veli oğlu Mustafa ailesi Uşak emva128 madde mucibince yukarıda mide 1/8/935 perşembe günü saat linden resmî senedi 17826 No. 27/6/935 yazılı mükellefiyetleri hakkında 14 te, ve Suadiyedeki garajda bulu Konfor mükemmeldir Mustafa oğlu Mustafa ailesi Bolu embir itirazınız varsa kezalik 20 nan dokuz otobüs ve garaj enkazı ve valinden resmî senedi 17878 No. 27/6/35 gün zarfında 934/1187 dosya saire 2/8/935 cuma günü saat 14 te Eyüb icra dairesinden: Bilâl oğlu Mustafa ailesi Cide emvanumarasil" memuriyetimize bil rkinci arttırma ile satılacağı ilân oluMahbus olup paraya çevrilmesi mulinden resmî senedi 17722 No. 27/6/935 (4334) nur. karrer bulunan halı, peştemal ve sa. dirmeniz ilân olunur. Ali oğlu Mustafa ailesi Uşak emva ire 1/8/935 tarihine musadif perjemlinden resmî senedi 18096 No. 27/6/935 be jpinü saat 12 den 14 e kadar Eyüb Mehmed oğlu Murad ailesi Gediz emde Tellâllar çarşısında açık arttırma valinden resmî senedi 16075 No. 27/6/35 suretile paraya çevrileceğinden isti M. Emin oğlu Ahmed ailesi B')zöyük Yakacıkta Ayazma caddesinde fevkalâde manzara, dört yatak odası, bütellâliye emvalinden resmî senedi 18020 No. yenlerin yüzde iki buçuk yük salon ve yemek odssı, alafranga banyo, ofıs ve mutfak, mücedded müşteriye aid olmak üzere mezkur 28/6/925 kârgir bir villâ mobily^sile birlikte kiralıktır. Yakacıkta bakkal Bay Osman oğlu Ali ailesi Balıkesir emva gün ve saatte yerinde hazır bulunmaı Mehmede müracaat. Telefon: Kartal 7 ları ilân olunur. (13351) linden resmî senedi 16517 No. 28/6/935 H. Îbrahim oğlu Hasan ailesi Mersin Ben ve arkadaşlarım Çiftlik Parkile olan alâkamı kestiğimden emvalinden resmî senedi 18842 No. Çiftehavuzlarda satılık bugünden itibaren: 28/6/935 arsa Receb oğlu Kâmil ailesi Beyoğlu emÇiftehavuzlarda asfalt olan caddevalinden resmî senedi 17549 No. 28/6/35 ye üç dakika mesafcde, denize karOsman oğlu Arif ailesi Çal emvalin şı dört buçuk dönüm arsa ehven den resmî senedi 19528 No. 2/7/935 bahçesindc seanslarıma baslıyacağımı saygı değer dinleyicilere fiatle satılıktır. Malumai ioin MoMehmed oğlu Emin ailesi Orhaneli arzederim. da Celiloğlu apartımanı 4 mıma • emvalinden resmî senedi 18672 No. rava müracaat. Telefon: 60752. 1/7/935 Mustafa oğlu Akif ailesi Ş. Koçhisar Giiniin bulmacası 1 • • • fiatleri 26 7 1935 • • • • • 1 ! • 1 • •1 1 Behçe gazinosunda her cumartesi ve pazar günleri dinliyeceksiniz. Gece Koprüye 23,20 de avdet seferi vardır. Fıatler her yerden ucuzdür. Tatil günlerinizi neş'eli geçirmek ıçin • • • ^ • • • ^ • I ^ ^ H H Kızkulesi bahçesine gidiniz ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M K I Z KUL ESi S A L A C AK Kadıköy musiki heyeti ile Turan cazı • a • 1 •• •• 1 !• Adana Şarbaylığından: 1 Hükumet konagı önünden geçerek Taşköprüye varan yol, parkeye çevrilecektir. Bu işin yapılması için 110,000 tane parke taşı kapaiı zarfla, ilk müteahhidinin namü hesabına eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu taşın cinsi, Fen İşleri Müdürliiğündeki şartnamesinde ta • mamile yazılmıştır. 3 Bir taşın tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur. 4 Taşın modeli, Belediye Fen İşleri Müdürlüğündedir. 5 Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir. 6 Eksiltme 9/8/935 tarihine gelen cuma günü saat on beşte Be lediye Daimî Encümeninde yapılacaktır. 7 F.ksiltme, kapaiı zarfla yapılacaktır. 8 Muvakkat teminat: 619 liradır. 9 Teklif mektubları en geç 8/8/935 tarihine musadif perşembe günü faat on yedi buçuğa kadar, Belediye Yazı İşleri Müdür • lüğüne verilecektir. (4209) ı1 Petrol Nizam Saçları Besler Kuvvetlendirir Dökülmesini keser uzatır. PETROL NİZAM Tecrübe edilmiş en iyi saç ilâcıdır. Söek Belediye Reisliğînden: Madde 1 Söke kazasımn fennî su tesisatına aid 48891 60 kuruş bedeli muhammenli muhtelif eb'atta 11081 buçuk metro tulünde çelik veya font boru ve armetürleri kapaiı zarf usulile 16 temmuz 935 tarihinden itibaren 31 gün müddetle eksiltmeye ko nulmuştur. Madde 2 Eksiltme 15 ağustos 935 perşembe günü saat 16 da, Söke Belediyesinde Encümen huı\runda icra kılınacağından talib Urin bu saatten bir saat evveline kadar teklif mektublarını Belediye Riyasetine vermiş olacaklardır. Madde 3 Şartname model ve projeleri yedi buçuk lira muka bilinde Söke Belediyesinden alabilirler. Madde 4 Eksiltme işine girebilecek talibler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki evsafı haiz ve vesaiki haiz bulunacaklardır. (4228) f Yücel B ERLi N İ Ç İ N Daktilo Aranıyor Berlin Türk Ticaret Odası için iyi bir daktilo aranıyor. Şartlaıını İstanbul Ticaret Odası Umumî Kâtipliğinden sorunuz. Adliye Vekâletinden ? Aded 34 79 126 31 33 {10 60 10 51 ,51 45 53 Cinsı Yazıhane Yazıhane koltuğı^ Kâtib masası Evrak dolabı Daktilo masası Sandalya yani iskemîe Koltuk Çuhasız masa Yazıhane Yazıhane koltuğu Yazıhane Maroken sandalya Temiz ve ucuz banyo Florya Küçükplâj c YENI ESERLER Satılık Otobüsler SUADİYE OTOBüS ŞiRKETi Temyiz Mahkemesi için yukarıda müfredatı yazılı 12 kalem mo bilya ve mefruşat kapaiı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 36,580 liradır. Eksiltme Vekâlet Levazım Müdiriyeti o dasında toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafından 15/8/935 tarihine musadif perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin bu baptaki fennî ve hususî şartname ve re simlerle mukavele projesini 185 kuruş mukabilinde Ankarada Le vazım Müdiriyetinden ve Istanbulda Adliye Levazım Memurluğundan alabilirler. Eksiltme günü şartname ve kanunun tarifi dahilinde muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde olan 2,744 liralık mu vakkat teminatları sandık makbuzlarile beraber teklif mektublarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar imza mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri, posta ile gönderilecek mektublarm niha yet ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona gelmiş bulunması ve teklif mektublarının mühür mumile mühürlenmiş bulun ması lazımdır. ( 4 3 2 6 ) ARMUDLU Kaphcaları Yakacıkta kiralık köşk Istanbulda bulunan Irak tabaasınm nazan dikkatine P A N OR A M A ANKARADA IRAK ELCİLİGİNDEN Türkiyede ikamet etmekte olan İrak tabaasının Irak Elçiliğine şahsen veya mektub ederek isimlerini ve aileleri »urette bildirmeleri. yazmak Ankaradaki müracaat vazıh suretile efradının isim ve adreslerinİ MÜNİR NUREDDİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog