Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHTJRİYE\ 27 Haziran 1935 Patlıcan 20,000 30,000 10 641,25 22/7/935 S. 14 Kapalı zarf Yerdomatesi 8,000 10,000 5 Arpa 3,500 5,000 4,5 Kepek 1,800 2,500 3,5 24/7/935 S. 15 Açık 33,50 Mısırkırmasî 2,500 3,000 4,5 24/7/935 S. 14 Kapali zarf 393,75 Benzin 12,000 15,000 35 İstanbuldaki Sıhhî müesseselerin 1935 malî yılı umum ihtiyacı yukarıda yazıldığı üzere ve her Odun 26/7/935 S. 15 Açık 360 0 2,000 240 şartname mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 26/7/935 S. 14 Kapali zarf 551,25 Kriple maden kömürü 0 500 1450 1 Cins ve miktarları, tahminî fiat, muvakkat teminatları, ihale gün ve şekilleri hizalarında göste Kok kömürü 26/7/935 S. 14 Kapah zarf 984.18 700 750 1750 rilmiştir. 52,50 26/7/935 S. 15 Açık Mangal kömürü 20,000 20,000 3,25 2 Eksiltme işi Istanbul Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 3 Tıb Talebe Yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruşa ve et şartnamesi 203 kuruşa ve Akliye hasHeybeliada Sanatoryomu için: tanesinin ekmek şartnamesi 189 kuruş ve et şartnamesi ise 130 kuruş bedel mukabilinde Yurd ve mü essegeden alınabilir. Diğer şartname ve nümuneler de aid oldukları müesseselerde görülebilir. Eksiltme tarihi ve şekli Cinsi A Z I ÇOĞU Tahmin fi. M. teminat 4 Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve 5/7/935 S. 15 Açık 20,800 22,750 9 eksiltmesine gireceği maddeye yeter muvakkat teminat veya banka mektublarile belli gün ve saatten Ekmek 5/7/935 S. 14 Kapali zarf 11,200 12,200 370,00 13,5 evvel Komisyona müracaatleri. (3353) Francala 26,000 50 Dağhç eti 14,000 8/7/935 S. 15 Açık 1,950 50 1048,00 Kuzu eti 1,050 Tıb Talebe Yurdu için: 8/7/935 S. 15 Açık 4,160 85 267,38 Sade yağı 2,240 Cinsi A Z I ÇOĞU Tahmin M. Eksiltme 10/7/935 S. 15 Açık Şekli 1,300 140 163 Tere yağı 700 Fi. teminat tarihi 10/7/935 S. 15 Açık 1,950 28 40 Sabun 1,050 Ekmek 215,700 280,000 9 1890,00 5/7/935 S. 14 10/7/935 S. 15 Açık Kapah zarf Zeytin yağı 38 71 2,600 1,400 Kuzu eti 3,000 3,900 50 12/7/935 S. 14 Kapali zarf 30 28 1,300 Zeytin 700 Dağhç eti 1,500 1,950 50 5 Günlük yumurta 70,000 130,oOO Sığır eti 7,000 9,100 35 12/7/935 S. 15 Açık 53,000 555 1,75 Mutfak yumurta 28,000 Karaman eti 66,680 76,650 3045,19 5/7/935 S. 14 Kapalı zarf Yakacık suyu 45 Y12/7/935 S. 15 Açık 3,395 50 225 1,829 Sade yağı 11,000 14,300 526,82 8/7/935 S. 14 Kapah zarf Kaşar peynir 77 1,990 70 910 Tuzsuz tereyağı 1,100 1,430 150,15 140 8/7/935 S. 14 Açık 12/7/935 S. 15 Açık 1,990 45 171 Beyaz peynir 910 Sabun 5,000 6,500 137,50 28 10/7/935 S. 15 Açık 25 1,300 Makarna 700 Zeytin yağı 6,000 7,800 222.30 38 10/7/935 S. 15 Açık 25 163 Tel şehriye 130 Zeytin 4,000 5,200 117 30 10/7/935 S. 15 Açık 25 163 Arpa şehriye 130 Yumurta 15/7/935 S. 15 Açık 70,000 91,000 149,44 1.75 12/7/935 S. 15 Acık 20 260 34 İrmik 140 Beyaz peynir 17/7/935 S. 15 Açık 5,000 6,500 45 11 3,120 25,65 Un 1.680 Kasar peyniri 17/7/935 S. 15 Açık 1,000 1,300 70 287,62 12/7/935 S. 15 Açuc 24 6,500 117 Pirinç 3,500 Makarna 2,000 2,600 22 16 1,300 Kuru fasulye 700 Tel şehriye 17/7/935 S. 15 Açık 50 es 22 16 1,170 24 Kuru barbunya 630 19/7/935 S. 15 Açık Arpa şehriye 50 65 22 45,04 15/7/935 S. 15 Acık 11,700 52 7,5 Patates 6,300 22/7/935 S. 15 Açık Un 6,000 7,800 11 64.35 15/7/935 S. 15 Açık 6,500 24 5 Kuru soğan 3,500 22/7/935 S. 15 Açık Pirinç unu 500 650 22 10.72 15/7/935 S. 15 Acık 20,150 12 181,35 Süt 10,850 İrmik 650 20 500 9.75 15/7/935 S. 15 Acık 4,180 20 Yoğurt 2,590 Pirinç 22/7/935 S. 15 Açık 16,900 24 13.000 304.20 17/7/935 S. 15 Acık 6,500 108 7,5 Kâse yoğurdu 3.500 Nohud 3,250 18 2,500 17/7/935 S. 15 Açık 43,87 3,250 5 Pırasa , 1,750 Kuru fasulye 16 3,900 3,000 2,600 4 Lâhana 1.400 Kuru barbuya Fas. 10 2,080 1,600 62.40 2,080 17/7/935 S. 15 Acık' 10 Kereviz 1,120 Patates 15,600 î 2,000 85,75 4,420 7,50 17/7/935 S. 15 Acık 7,5 Ispanak 2,380 Kuru soğan 15,600 12,000 3,900 5 58,50 7 19/7/935 S. 15 Açık Taze bakla 2,100 Yeşil mercimek 1,500 1,950 ,17 6,550 10 Patlıcan 3,500 Kırmızı mercimek 600 780 18 1,040 30 53,39 19/7/935 S. 15 Açık Taze bamyâ 560 Kuru kayisı Î.500 45 J, 560 11 1,950 Cah fasulye 840 Kuru üzüm 20 1,500 1,950 800 7 93,37 19/7/935 S. 15 AçıK Sırık domate» 800 Soda 3.000 3.900 5,700 8 2340 5 19/7/935 S. 15 AçıK Yer domatesi 700 Süt 5.500 7,150 12 5,200 5 64,35 22/7/935 S. 15 Acık' Sakız kabağı 2.800 Kâse yoeurdu 3.000 6 3.900 3,900 21,94 7.50 22/7/935 S. 15 Açık Enginar 2,100 Taze bakla 12 5.000 6,500 3,900 7 Ayşe kadın 2,100 Calı fasuly« 1.500 5 1,950 2,600 11 Semizotu 1,400 22/7/935 S. 15 Açık 10 Ayse kadın 4,500 291' 5,850 ,1,950 12,5 Barbunya 1,050 Barbunya 4.500 5 5,850 10 3,250 Kırma arpa ": "1,625 25 Ispanak 6,000 7,800 3,900 7,S Saman " ~ 2,100 r 3,5 Semizotu 1.250 1,727 2,600 S Kepek * " 1,400 4,000 Sakız kabaği 5,200 S 4 1,690 Kuru o« 910 1.000 1,300 Bamya 30 24/7/935 S. 15 Açık 41 3,250 4,5 Arpa 1,625 6,000 7,800 10 Patlıcan 26/7/935 S. 15 Açık 36,53 250 195 Odun 105 5.000 6,500 Yer domateA 5 26/7/935 S. 15 Açık 70 1450 60 Kriple ma'den kömürü 35 2.000 2,600 Sırık domates 7 475 26/7/935 S. 14 Kapah zarf 1950 325 Kok kömürü 175 4.000 5,200 4 Lâhana 13 26/7/935 S. 15 Açık 3,5 5,200 3.000 3,900 6 Mangal kömürü 2,800 Enginar 6.000 7,800 5 Pırasa 406,96 22/7/935 S. 14 Kapalı zarf Çocuk Hastanesi için: 3,000 3,900 4,5 Arpa 900 1,170 3.5 Kepek M. Tahmin Cinsî AZI ÇOĞU 900 1,170 2,5 Saman Eksiltme tarihi ve şekli teminaC 24/7/935 S. 15 Açık Fi. 20,62 500 650 4,5 Kuru ot 5/7/935 S. 15 Açık 24/7/935 S. 15 Açık Ekmek 37,000 38,000 187,69 256,50 9 7,150 35 Benzin 5/7/935 S. 14 Kapali zarf 250 260 200 Dağhç etİ 24,000 25,000 Meşe odunu 937.50 50 26/7/935 S. 14 Kapalı zarf Sade yaği 385,12 230 1,950 1,500 8/7/935 S. 15 Açık Gürgen odunu 2,000 2,500 159,38 85 26/7/935 S. 15 Açık 184.87 170 1450 130 Kriple kömürü 8/7/935 S. 15 Açık 52,50 Tere yağı 450 500 140 26/7/935 S. 15 Açık 175 1750 135 Kok kömürü i0/7/935 S. 15 Açık 84 Sabun 3,500 4,000 28 26/7/935 S. 15 Açık 3,5 19,500 51,19 15,000 Mangal kömürü 12/7/935 S. 15 Açık 19,68 Yumurta 10,000 15,000 1,75 12/7/935 S. 15 Açık 13,50 Beyaz peynir 350 400 45 Akliye ve Asabiye Hastanesi için: Makarna 1,000 1,500 20 15/7/935 S. 15 Açık 31,88 Tahmin M. AZI ÇOĞU Şehriye 450 500 25 Cinsî *^£ksiltme tarîhi ve şekh 15/7/935 S. 15 Açık Fİ. teminat 4,13 Pirinç unu 450 500 11 400,000 420,000 5/7/935 S. 14 Kapali zarf İrmik Ekmek 9 2835 15/7/935 S. 15 Açık 3 150 200 20 20,000 Dağhç 35,000 50 17/7/935 S. 15 Açık 225 Pirinç 12,000 12,500 24 4,000 Karaman 45 5,000 17/7/935 S. 15 Açık 18 Kuru fasulye 1,000 1,500 16 9,000 Kuzu 50 10,000 17/7/935 S. 15 Açık 33.75 5,500 6,000 7,5 2,000 Sığır 35 5/7/935 S. 14 Kapalî zarf Patates 3,000 1938,75 19/7/935 S. 15 Açık 13,13 3,000 3,500 5 8,000 Sade yağî 70 12,000 8/7/935 S. 14 Kapalı zarf Kuru soğan 765 22/7/935 S. 15 Açık 270 Sabun kahf 8,000 28 Süt 29,000 30,000 12 10,000 8,000 14 10,000 Sabun toz 315 10/7/935 S. 15 AcıK Pancar 3,000 3,500 7 38 8,000 12,000 Zeytin yaği 342 10/7/935 S. 15 Açık Ispanak 3,000 3,500 7 30 3,000 Zeytin 78.75 3,500 10/7/935 S. İS Acılc Bakla 3,000 3,500 7 35,000 Yumurta 50,000 65,63 1,75 12/7/935 S. 15 Açık' Sakız kabağî 3,500 4,000 7 Beyaz peynir 0,000 1,000 45 33,75 12/7/935 S. 15 Açık Ayşekadm 3,500 4,000 12,5 Makarna 20,000 25,000 20 Çah 900 1,000 11 Şehriye 8,000 10,000 20 500 600 30 Kuskus 3,500 5,000 15 581,25 15/7/935 S. 14 Kapalı zarf Bamya Un 4.500 6,000 11 Semizotu 1,000 1,200 5 49,50 15/7/935 S. 15 Acık Pirinç 35,000 42,000 24 756 200 250 10 17/7/935 S. 14 Kapalı zarf Bezelye Bulgur 20,000 25,000 11 206,25 17/7/935 S. 15 Açılç Pırasa 3,000 3,500' 5 Patates 35,000 .45,000 7,5 253,13 17/7/935 S. 15 4 22/7/935 S. 15 Açık Kereviz 2,000 2,500 20,000 11 Kuru fasulye 15,000 4 24/7/935 S. 15 Açık Lâhana 400 500 10,000 10 Kuru barbunye 8,000 240 17/7/935 S. 15 Acılc 24/7/935 S. 15 Açık Domates * 3,500 4,000 5 12,000 18 Nohud 10.000 162 17/7/035 S. 15 AcıK 26/7/935 S. 15 Açık Enginar 5,500 6,000 6 10,000 18 Kırmızî mercimek 8,000 135 19/77935 S. 15 45 Kuru kayısî Patlıcan 11,000 12,000 26/7/935 S. 14 Kapali zarf 10 1,500 306,90 2,000 20 Kuru üzüm Arpa 3,500 4,000 1,500 19/7/935 S. 15 Acılc 2,000 4,5 26/7/935 S. 15 Açık 142.50 AcıK Soğan 10,000 15,000 19/7/^5 S. 15 5 56,25 Saman 3,500 4,000 2,5 Süt 20,000 25,000 12 22/7/9?5 S. 15 AcıK 225 Kuru ot 3,500 4,000 4 Kâse yoğurdu 50,000 40,000 .7,5 281,25 22/7/935 S. 15 Kepek 3,500 4,000 43,50 3,5 Taze bakla 15,000 10,000 7 Benzin 144 144 3,87 35 Ayşe kadın 15,000 10,000 32,5 Odun 250 300 230 51.75 Ispanak 15,000 10,000 7,5 Semizotu 4,000 5,000 5 Sakız kabağİ 15,000 10,000 5 Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma Eksiltme Komisyonundan: fDevamı U itıci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog